Bernadette Preben-Hansen

16-11-2018

 

b.preben () gmail.com

 

 

my CV and

my publications

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Nicolas Boileau-Despréaux, L'Art poétique 1674

 

 

Scientia est nobilis animi possessio, quae distributa recipit incrementum et avarum dedignatur possessorem. Nisi enim publicetur et multiplicetur, elabitur.

Johannes Dacus, Divisio Scientiarum  c. 1280

 

 

"Nam etiam illa barbaria, quae trans oceanum habitat <in Oxford>, in illam <dialecticam> impetum fecit. At quae gentes, dii boni? Quorum etiam nomina perhorresco: Farabrich <Richard Ferrybridge †after 1367>, Buser <William Buser of Heusden †after 1413>, Occam <William Ockham †1347>, Suisset <Roger Swineshead †1365?>, aliique eiusmodi, qui omnes mihi videntur a rhadamantis cohorte traxisse cognomina. Et quid est (...) inquam, in dialectica quod non britannicis sophismatibus conturbatum sit?"

 

Leonardo Bruni. Ad Petrum Paulum Histrum dialogus. In: Prosatori latini del Quattrocento. Milano 1952, 58-60. So, why did Bruni complain so much ... ?

 

 

"Du skulle bare vide, hvor mange inkompetente mænd jeg har tabt til <på KU> - forgæves" (Inge Lehmann, 1888-1993); men KU-bureaukraterne er meget værre: kvinder blokerer for andre kvinder i forskning på KU

 

my KU - The Bureaucracy of the University of Copenhagen, powerful and inefficient as it is, makes my University of Copenhagen a provincial institution

For Et er et Søe-Kort at forstaae, Et andet, Skib at føre ...

 

 

#METOO: yes! (1985 X2, criminal offenses, one of which severe, my teenage friends father, b. 1943 (unpunished); rape in the very grey zone, b. 1938 (unpunished); 1989, at the University of Copenhagen (I was punished!)

DAGENS DEBAT (Nov. 2018)

Om hjemmeundervisning i Danmark, fortalt af en hjemmeundervist, der elskede skolen og selv er det ultimative skolemenneske. Jeg ville have givet min højre arm for at få lov til at blive i skolen (blev som et eksperiment taget ud af en god skoles 1. klasse); men jeg skulle vokse op i isolation med hjemmeundervisning i Gentofte kommune. Der bør i Danmark være skolepligt. Forældre bør være forældre og lade deres børn udvikle sig med andre børn, for hjemmeundervisning kan få livslange konsekvenser, sociale og emotionelle. Da jeg blev sat i skole (6. klasse), blev det det forkerte valg. Den økonomisk mest kostbare privatskole i Hellerup måtte jo være den bedste (sic!), også selvom den lå hele to karaktergennemsnit under den gennemsnitlige kommuneskole i Hellerup i 1980'erne. Niveauet i den skole var ringe. Således blev jeg berøvet hele grundskolen. Jeg skulle partout opdrages som kreativ og kunstnerisk, hvortil mine evner ikke strækker. De er i skolen, studier, forskningen, på universitetet som institution. Sådan kan forældre ødelægge relationen til deres børn - ved hjemmeundervisning uden grund, unschooling og "fri læring" - hver dag, uden hverdag, uden systematik, uden disciplin, uden social kontakt med andre børn, uden fællesskab

Bernadette Preben-Hansen

Elisa Bernadette Preben-Hansen,

b. 1967, Charlottenlund

Copenhagen (Vesterbro), Denmark

 

 

MY projects 2018-2020

 

I. Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920 (Danish, 150-200 pages). The Danish Aid to POWs in Russia 1917-1920: Österreichisches Staatsarchiv (Kriegsarchiv)

Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1914-1920 som delegerede, kurerer og sygeplejersker for krigsfangehjælpen, såvel for Dansk Røde Kors som for gesandtskabet i Petrograd. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares på Rigsarkivet. Forfatteren har arbejdet ti år med disse rapporter, og bogen er en beretning om den russiske borgerkrig, set af danske øjenvidner i Rusland.

I. Indledning om det internationale humanitære hjælpearbejdes betydning for Danmarks neutralitetspolitik. II. 50-60 af de bedste danske øjenvidneberetninger om hjælpearbejdet og den russiske borgerkrig. Bogen går til kilderne, der er fundet i danske og udenlandske arkiver. III. Indices, herunder oversigter over relevante arkivalier i arkiverne efter DRK, UM og de diplomatiske repræsentationer i Rusland 1914-1921

 

II. Harald Scavenius: A Danish Envoy in Europe (Danish, 120 pages): Nationaal Archief Den Haag

Harald Scavenius (1873-1939), en ældre fætter til Erik Scavenius, var Danmarks gesandt i Rusland, Italien og Nederlandene. Han iagttog bolsjevismen fra St. Petersborg (Petrograd) under verdenskrigen, fascismen fra Rom i 1920’erne og nazismen fra Haag og Bern i 1930’erne. Harald Scavenius' depecher (politiske analyser til udenrigsministeren i København) er en førstehåndsberetning om mødet med de totalitære ideologier, der var fødte på verdenskrigens slagmarker. Bolsjevismen måtte bekæmpes, om nødvendigt med militær magt, i forsvaret for europæiske værdier som demokratiet. (Jeg er nu nået til Harald Scavenius’ depecher fra Rom i 1920’erne).

 

III. Jean Buridan Around The Baltic Sea. Medieval Logic Around The Baltic Sea (2020). Logic at the Early Central European Schools and Universities, c. 1320-1450: Erfurt, Prague, Vienna, Leipzig, Rostock, Greifswald, the British Logic, in particular, and its manuscripts

 

Jean Buridan†1360, Henry Totting of Oyta†1397, Roger of Roermond†1409, (Blasius of Parma†1416), Frederick of Nuremberg†1464, †1397, Roger of Roermond†1409, (Blasius of Parma†1416), Frederick of Nuremberg†1464, Questions on Aristotle's Physica

 

IV. In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk (2020): (my manuscript-travels in Europe 1990's to 2020): This is based on the Copenhagen, Leiden and Nijmegen catalogues of microfilm collections. However, over almost twenty years I corrected the information, in my search for minor new projects of my own. I have consulted quite a few of these manuscripts in medieval logic on location in the Research Libraries in Europe. And I have done my outmost to keep the information updated according to the most recent scientific critical editions and catalogues. So much work and so many critical editions are still to be done. In practice, this is the extended and revised update of the De Rijk Files in Leiden (Latin Medieval Logic). Bert Bos gave me the masterfile in 2016.

 

V. The Krakow Sophismata and the Prague Sophismata, transcription of two Sophismata-collections

 

 

HISTORY OF PHILOSOPHY WITHOUT GAPS

 

Bernadette Preben-Hansen er klassisk-filolog, kandidat i latin 1994 fra KU (Københavns Universitet) med fokus på skolastik og baggrund som nederlandsk Ph.D. stipendiat ved Groningen Universitet i Nederlandene (COMERS, Wijsbegeerte, 1999-2002); studier ved Nijmegen Universitet 1998)

 

Klassisk-sproglig student 1985, Niels Steensens Gymnasium SJ. Hun er specialiseret i logikkens håndskrifter og lærdomshistorie på de filosofiske fakulteter i Europa i det 14. årh. Universitetsstudier (KU undercover) i Ruslands, Sovjetunionens og Østeuropas historie. Hun publicerer om dansk-russiske forhold under og efter 1. verdenskrig, om Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920

 

2004-2017, studier i historie: filosofihistorie, kirkehistorie (dvs: politisk historie), retshistorie, europæisk universitetshistorie (herunder KU's lærdoms- og videnskabshistorie 1479 til c. 1800) samt Tysklands, Sovjetunionens, Ruslands, Ukraines, Polens og Baltikums historie. Interesse for fejlslutninger, paradokser, sofismer og logik i skolastikken

 

 

 

My Medieval Library (Instrumenta studiorum): Books, Journals, background for this alternative library (is due to Sten Ebbesen), University of Copenhagen, 1989-2018. Brepols, Brill, Peeters, Vrin,

 

 

My symposia and conferences 2018-2020

2nd Parma Workshop on Medieval Logic and Metaphysics. December 5-6, 2018. Parma

The History of Arabic Logic. St Andrews (Arché is a philosophical research centre at the University of St Andrews), May 7-8, 2019

Language, Thought, and Reality: The Continental and British Traditions of Medieval Logic Revisited. XXIInd ESMLS in Düsseldorf, June 25-29, 2018 (participant)

Medieval Logic and its Contemporary Relevance. St. Andrews. April 30-May 2, 2018 (not present)

Quantifying Aristotle. The Impact, Spread and Decline of the Calculatores Tradition. Munich, May 23-25, 2018 (not present)

 

 

LANGUAGE SKILLS

Speaking: Danish (native), English (British), Dutch (Nederlands), German (Deutsch) /Reading: the above plus French, Italian, some elementary Russian, Latin (scholastic Latin), some Classical Greek, and some Biblical Hebrew

 

 

Philologist (Latin / Latin Scholasticism), Danish, born 1967 in Copenhagen, Denmark. Educated at the University of Copenhagen (The Institute of Greek and Latin Medieval Philology / Institute of Greek and Latin, MA 1994). Studies at Groningen University, COMERS, the Netherlands, as PhD fellow (student) 1999-2001: Jean Buridan †1360 and Buridanism at the Central European Universities 1350-1420

 

 

The Sea around Denmark

Ordnet

John Dumbleton's Summa Logicae 14C

Theories of Paradox in Fourteenth-Century Logic: Edition and Translation of Key Texts

What is going on in Russia Today, Kremlin

 

Norman Kretzmann (1928-1998), one of my heros

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

THE SAXO LIBRAY Greek and Latin"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"


Sten Ebbesen: The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, p. 119"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology <SAXO> under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"


Niels Jørgen Green-Pedersen: The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, p. 9

Karol Józef Wojtyła & Bernadette Preben-Hansen

Castel Gandolfo, August 1986