Bernadette Preben-Hansen

18-7-2019

 

b.preben () gmail.com

 

my publications


and my CV

my KU - my University of Copenhagen: For Et er et Søe-Kort at forstaae <forskning>, Et andet, Skib at føre ved KU <bureaukratiet> ...Libri haereticorum sunt legendi, non comburendi. Jan Hus, De libris haereticorum legendis, 141X

 

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Nicolas Boileau-Despréaux, L'Art poétique 1674


philosophers must be seen in their historical contexts


Scientia est nobilis animi possessio, quae distributa recipit incrementum et avarum dedignatur possessorem. Nisi enim publicetur et multiplicetur, elabitur.

Johannes Dacus, Divisio Scientiarum  c. 1280

 

"Nam etiam illa barbaria, quae trans oceanum habitat <in Oxford>, in illam <dialecticam> impetum fecit. At quae gentes, dii boni? Quorum etiam nomina perhorresco: Farabrich <Richard Ferrybridge †after 1367>, Buser <William Buser of Heusden †after 1413>, Occam <William Ockham †1347>, Suisset <Roger Swineshead †1365?>, aliique eiusmodi, qui omnes mihi videntur a rhadamantis cohorte traxisse cognomina. Et quid est (...) inquam, in dialectica quod non britannicis sophismatibus conturbatum sit?"

 

Leonardo Bruni. Ad Petrum Paulum Histrum dialogus. In: Prosatori latini del Quattrocento. Milano 1952, 58-60. So, why did Bruni complain so much ... ?

 

"Du skulle bare vide, hvor mange inkompetente mænd jeg har tabt til <på KU: Københavns Universitet> - forgæves" (Inge Lehmann 1888-1993). Men KU-bureaukraterne er meget værre: kvinder blokerer for kvinder i studier og forskning på KU. Mænd vælger yngre mænd på KU (som på SAXO, Græsk og Latin), mens KU-bureaukraterne er kvinder, der reelt ikke ved, hvad forskning er

Poul Johan Preben-Hansen, f. 3-12-1915 i Rybinsk, Jaroslav Guvernement i Rusland. †21-7-1995, Tranehaven i Charlottenlund. Gravsten på Ordrup Kirkegård i Charlottenlund. Poul var den anden søn af agent Emil Frederik Preben-Hansen og Elisabeth Jørgensen. Parret fik tre sønner Otto, Poul og Ib. Familien talte dansk, tysk og russisk, og senere fransk. Poul voksede op med tre sprog, gik på et russisk gymnasium i Riga i Letland, hvorfra han blev matematisk student i 1933. Poul blev indskrevet som ministeriel resol. i 1933 i Kbh. Han blev kandidat B, fra DTH i 1938. Han var ansat i A/S Nordisk Stål fra den 1-2-1938 til den 12-8-1940. Han kom derfra til konsortiet Wright, Thomsen & Kier (WTK), samt Hoffmann & Sønner i Aalborg, den 13-8-1940 til den 1-10-1944. A/S Wright, Thomsen & Kier i Kbh, den 1-10-1944ff. Studieophold i Paris i 1946. Censor i bærende konstruktioner ved DTH, medlem af DIF’s permanente udvalg for beton- og jernbetonkonstruktioner fra 1962 til 1968. Poul blev gift den 28-6-1966 med Klara Helene Friis, f. 22-9-1945, datter af kunstmaler Grethe Friis Bache. Adresse: Enighedsvej 23B, 2920 Charlottenlund. Poul Johan Preben-Hansen fik tre børn: Palle Preben-Hansen, f. 1946, Elisa Bernadette Preben-Hansen, f. 1967, og Claire-Marie Hannah Preben-Hansen, f. 1968. DC 1942, 600. DC 1955, 591. DC 1971, 743. DC 1992, 648.

"Det er ikke i min magt at vurdere, om historien er historie, men det er i hvert fald en god historie"

(Bernadette Preben-Hansen)


"Siden i morges har jeg luret på hævn på den due, der sked på mit hoved. (...) Deraf kan man lære, at man skal værne om sit lands historie". Vi elsker Henrik Nordbrandt!

My Medieval Library (Instrumenta studiorum): Books, Journals, Brepols, Brill, Peeters, Vrin,


Da verden blev mig vred, da lærte jeg at kende, for alvor først min Gud, mig selv, min ven, min fjende: min fjende var mig gram, min ven var mig svigefuld, jeg selv var skrøbelig, Gud blev alene huld!

Bernadette Preben-Hansen

b. Elisa Bernadette Preben-Hansen,

1967, Charlottenlund, Copenhagen, Denmark

my address: Vesterbro, Copenhagen


 

- Kvalitet siden 1967 (Aristoteles, Kategorierne), og 180 cm

Jeg er filolog med latin (latinsk middelalderfilologi) fra KU, med mit hjerte til filosofihistorie, logik og skolastik, c. 1100-1400. Mine 'ventetidsprojekter' er Baltikum, Polen, Rusland, Tyskland og Sovjetunionens historie i det 20. århundrede. Jeg arbejder i dag med studier og forskning, er økonomisk selverhvervende, og rejser i Europa for studiet af middelalderens logik- og filosofihistorie. Jeg læser og skriver til hverdag, men det er en udfordring i hverdagen at forske effektivt (middelalderlogikken) i København med *KU-rektors 2004-biblioteks- og mikrofilmsærordning, der først blev effektueret i 2015 (trods 1000 rykkere til KU), samt har ventetider i hverdagen, det kan være uger til måneder per bestilling, per bogopslagJeg kan derfor ikke forsvare min Ph.d. Det vil jeg naturligvis meget gerne. KU-bureaukratiet synes ikke at forstå, hvorfor forskere og studerende har brug for biblioteksadgang i hverdagen, i mit tilfælde til SAXO-biblioteket, græsk og latin, UnGRL. For at undgå ventetiden, går jeg derfor på biblioteket i Europa, især Berlin, med flyPhilologist (Latin / Latin Scholasticism), Danish, born 1967 in Copenhagen, Denmark. Educated at the University of Copenhagen (The Institute of Greek and Latin Medieval Philology / Institute of Greek and Latin, MA 1994). Studies at Groningen University, COMERS, the Netherlands, as PhD fellow (student) 1999-2001: Jean Buridan †1360 and Buridanism at the Central European Universities 1350-1420My future symposia in Europe

2020: Walter Burley in Durham. Around 1333, Burley joined the circle of Richard de Bury, Bishop of Durham

Agency, Past and Future. Hamburg, July 18-20, 2019

Mental being in late medieval thought: from concepts to chimeras. Leuven, May 31- June 1, 2019

Inaugural Pan-American Symposium on the History of Logic: Validity throughout History. UCLA Department of Philosophy, Los Angeles, May 24-27, 2019 (not present, the papers will be broadcasted on YouTube, I hope)

The History of Arabic Logic. St Andrews, May 7-8, 2019 (Accepted, but I am too tired). Arché is a philosophical research centre at the University of St Andrews

Britain's Early Philosophers, Durham, April 1-3, 2019 (participant). Visit to Lindisfarne (this will be next time between Edinburgh and Newcastle on my way to Durham)

2nd Parma Workshop on Medieval Logic and Metaphysics, December 5-6, 2018. Parma (accepted, but I do not participate due to Sten Ebbesen. Mary died in Oct. 2018, and I am concerned too)

Language, Thought, and Reality: The Continental and British Traditions of Medieval Logic Revisited. XXIInd ESMLS in Düsseldorf, June 25-29, 2018 (participant)

Quantifying Aristotle. The Impact, Spread and Decline of the Calculatores Tradition. Munich, May 23-25, 2018 (not present)

Medieval Logic and its Contemporary Relevance. St Andrews, April 30-May 2, 2018 (not present)

Before and After Wyclif: Sources and textual influences, Milano, Sept. 12-13, 2016 (not present)

My past symposia (participant)

and my library travels in Europe
My language skills

Speaking and reading (fluent): Danish (native), English (British), Dutch (Nederlands, German (Deutsch), Latin (scholastic Latin); some Classical Greek, some Biblical Hebrew, some French and Italian, some elementary Russian. Jeg taler et distinkt rigsdansk (opvokset i Charlottenlund), britisk-engelsk (privatundervist som barn af en brite), nederlandsk, samt noget tysk (med et meget stort passivt ordforråd). Klassisk-filologer er generelt dygtige til moderne sprog, kan problemløst læse flere europæiske sprog og har derfor med et bredt passivt sprogkendskab. Jeg har papegøje-sprogøre og lærer hurtigt. Som ingeniørens og matematikerens datter, er jeg en systematiker
MY PROJECTS 2019-2022En by i Rusland

Den russiske borgerkrig 1916-1926, set af danske øjenvidner; og bolsjevismen og bondestanden i Sovjetrusland i 1920'erne. Peter Skovs indberetninger fra Moskva til UM i København, 1923-1931


Die Welt von Gestern - Riga i 1920'erne og 1930'erne

A Danish Family in Riga, Latvija 1922-1935
Om min fars opvækst i Riga mellem to verdenskrige (Poul Johan Preben-Hansen 1915-1995)

I 1922 etablerede familien Preben-Hansen sig i Letland. Det var Emil Frederik Preben-Hansen, med hustruen Elisabeth og de tre sønner Otto, Poul Johan og Ib. De tre brødre voksede op i Riga - metropolen i Baltikum. De to ældre brødre gik på den russiske skole i Schulenstraße (i dag Skolas Iela), den yngre bror på den tyske Rigaer Commerz-Schule (i dag Latvijas Makslas Akademija, ved Kalpaka Bulvaris og Krisjana Valdemara Iela). Familien talte dansk, 'Königsberg'- eller Rigatysk, og russisk i hverdagen. Kun gadens drenge talte lettisk, som den yngre bror lærte sig

I 1935 måtte familien forlade Letland. Præsident Karlis Ulmanis indførte undtagelsestilstand i 1934, og under sloganet ”Letland for lettere” pressede det autoritære lettisk-nationalistiske regime udlændinge ud. Emil Preben-Hansen fik ikke forlænget sin opholdstilladelse, og familien måtte (igen) forlade al ejendom - uden kompensation - som i august 1918, hvor familien rejste fra den russiske borgerkrig. Bolsjevik-regimet nationaliserede udlændinges ejendom i Rusland, som også Ulmanis’ regime i Letland

Vi vil her forsøge at skildre atmosfæren i borgerskabets jugendstils-Riga i 1920’erne og 1930’erne, herunder de politiske vinde over Baltikums strande, i Riga og i Jurmala ved Østersøen; vi vil forsøge at skildre nationalismen i Baltikum. Og tiden i 1930’ernes Danmark, hvor en dansk borgerfamilie efter 35 år i Rusland og Letland var at regne som de fremmede. Dansk handel og ingeniørvirksomhed skabte også lokal velstand i Rusland inden verdenskrigen. En historie om udlængsel mod Europa i generationer


Harald Scavenius' syn på fascismen i Italien

Den danske gesandt i Rom, Harald Scavenius’ syn på udviklingen i Italien i 1920'erne. Udvalgte depecher 1924-1928 <på basis af en komplet transskription af samtlige depecher fra Rom, underskrevet Harald Scavenius>


Parva logicalia

Middelalderens universitetstekster kan ikke forstås, uden kendskab til samtidens logiske tekstbøger. Hvad er logica nova, og hvad er parva logicaliaabstractiones, ampliationes, appellationes, conclusiones, confusiones, consequentiae, distributiones, enuntiabilia, exceptivae, exclusivae, exponibilia, fallaciae, insolubilia, modales, obligationes, relativae, restrictiones, sophismata (index sophismatum), suppositiones, syncategoreumata, etc. Hvad er det? Ja, man begynder med Peter af Spaniens Tractatus sive Summulae Logicales ... skolebogen for teenagedrenge. Videnskabssproget var europæisk fællesarv, og universitetets tekster er skrevet i videnskabens sprog. Der er ingen "mørk middelalder" i skolastikkens videnskabssprog!


Harald Scavenius: A Danish Envoy in Europe (Danish, 100 pages): Nationaal Archief Den Haag. Haags Gemeentearchief

Harald Scavenius (1873-1939), en ældre fætter til Erik Scavenius, var Danmarks gesandt i Rusland, Italien og Nederlandene. Han iagttog bolsjevismen fra St. Petersborg (Petrograd) under verdenskrigen, fascismen fra Rom i 1920’erne og nazismen fra Haag og Bern i 1930’erne. Harald Scavenius' depecher (politiske analyser til udenrigsministeren i København) er en førstehåndsberetning om mødet med de totalitære ideologier, der var fødte på verdenskrigens slagmarker. Bolsjevismen måtte bekæmpes, om nødvendigt med militær magt, i forsvaret for europæiske værdier som demokratiet. (Jeg begyndte i 2010 med en katolsk podcast om Harald Scavenius (.MP3) - og er nu nået til Harald Scavenius' depecher fra Rom i 1920’erne)

 

The Krakow Sophismata and the Prague Sophismata, transcription of two Sophismata-collections

British Logic in Northern Italy in 14C and 15C

British Logic in Prague until the End of Jan Hus †1415

What happend to the British Logic of the 14C?

 

Jean Buridan Around The Baltic Sea. Medieval Logic Around The Baltic Sea (2020). Logic at the Early Central European Schools and Universities, c. 1320-1450: Erfurt, Prague, Vienna, Leipzig, Rostock, Greifswald, the British Logic, in particular, and its manuscripts

Jean Buridan †1360, Henry Totting of Oyta †1397, Roger of Roermond †1409, (Blasius of Parma †1416), Frederick of Nuremberg †1464: Questions on Aristotle's PhysicaDansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920 (Danish, 150-200 pages). The Danish Aid to POWs in Russia 1917-1920: Österreichisches Staatsarchiv (Kriegsarchiv)

Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1914-1920 som delegerede, kurerer og sygeplejersker for krigsfangehjælpen, såvel for Dansk Røde Kors som for gesandtskabet i Petrograd, herunder det danske generalkonsulat i Moskva. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares på Rigsarkivet. Forfatteren har arbejdet ti år med disse rapporter, og bogen er en beretning om den russiske borgerkrig, set af danske øjenvidner i Rusland. I. Indledning om det internationale humanitære hjælpearbejdes betydning for Danmarks neutralitetspolitik. II. præsentation af de danske delegerede i Rusland og 50-60 af de bedste danske øjenvidneberetninger om hjælpearbejdet og den russiske borgerkrig. Bogen går til kilderne (uudgivne), der er fundet i danske og udenlandske arkiver. III. Indices, herunder oversigter over relevante arkivalier i arkiverne efter DRK, UM og de diplomatiske præsentationer i Rusland 1914-1921In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk (2020): This is the update in progress of the De Rijk Files on the basis of the Copenhagen Files and the critical editions, if any. I did inspect more manuscripts, the student’s notebooks, in particular (the libri mei, 14C), British Logic, on location in libraries in: Barcelona, Berlin, Brugge, Cambridge, Copenhagen, Edinburgh, Erfurt, Frankfurt am Main, Kraków, Leipzig, London, Lübeck, Mainz, Milano, München, Paris, Praha, Uppsala, Vatican, Wien, Wroclaw/Breslau. I miss a serious study in Oxford, Salamanca and Venezia! So much work and so many critical editions are still to be done. This will be the revised update of the De Rijk Files in Leiden (Latin Medieval Logic). I am planning my travel in Spain In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk and In the Footsteps of Don Quixote in 2020-2021Grethe Friis Bache 1911-1976. En dansk abstrakt kunstner i 1940'erne til 1970'ernes København. Portrait of a Danish Artist

med værkfortegnelse over de væsentligste værker i olieFolkeforbundet 1920-1946 og Sovjetunionen
HISTORY OF PHILOSOPHY WITHOUT GAPS

 

Bernadette Preben-Hansen er klassisk-filolog, kandidat i latin 1994 fra KU (Københavns Universitet) med fokus på skolastik og baggrund som nederlandsk Ph.D. stipendiat ved Groningen Universitet i Nederlandene (COMERS, Wijsbegeerte, 1999-2002); studier ved Nijmegen Universitet 1998)

 

Klassisk-sproglig student 1985, Niels Steensens Gymnasium SJ. Hun er specialiseret i logikkens håndskrifter og lærdomshistorie på de filosofiske fakulteter i Europa i det 14. årh. Universitetsstudier (KU undercover) i Ruslands, Sovjetunionens og Østeuropas historie. Hun publicerer om dansk-russiske forhold under og efter 1. verdenskrig, om Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920

 

2004-2017, studier i historie: filosofihistorie, kirkehistorie (dvs: politisk historie), retshistorie, europæisk universitetshistorie (herunder KU's lærdoms- og videnskabshistorie 1479 til c. 1800) samt Tysklands, Sovjetunionens, Ruslands, Ukraines, Polens og Baltikums historie. Interesse for fejlslutninger, paradokser, sofismer og logikken i skolastikken

 The Sea around Denmark

Ordnet

John Dumbleton's Summa Logicae 14C

Theories of Paradox in Fourteenth-Century Logic: Edition and Translation of Key Texts

La Logique des Modistes. Sémantique, noétique et ontologie dans (et autour de) l'oeuvre de Radulphus Brito

What is going on in Russia Today, Kremlin*Jeg venter i hverdagen på KU's 2004-biblioteks- og mikrofilmsærordning (efter KU-sagen i 1990'erne in perpetuo om en forlist forlovelse mellem en KU-institutleder, i dag professor emeritus, og en 21 år yngre undergraduate KU-studerende; såvel forholdet som KU-sagen på KU-institutlederens foranledning i (1989) 1990'erne. KU-sagen voksede til det absurde ved den KU-studerendes ønske om eksamen, biblioteksadgang, studier, uddannelse, undervisning, vejledning, og vilje til forskning, helst i kanten af den europæiske forskningsverden


Jeg er barn af KU, hvor forskerne beriger, mens bureaukraterne bekriger mig (KU er to verdener), også i dag! Hvad ska' vi med latin? Min mulighed for eksamen og  videnskabelige forsvar er blokeret ved KU. Først forførte KU-institutlederen mig som KU-studerende spontant på KU (1989), for derefter at ville have mig fjernet fra KU i 1990'erne (fra magisterkonferensen, Ph.d.-forsvar, og en ny kandidatgrad), da forlovelsen gik i stykker 1991. Jeg ville gerne tale med KU-institutlederen, min fhv. samlever, om min umulige sociale situation på KU. Professoren (fhv. KU-institutleder) er forsker og videnskabsmand, magten varetog institutsekretæren, der spillede parret imod hinanden på instituttet. Hun modarbejdede lærer-elev forholdet, forlovelsen og mig på KU. KU-sagen er katastrofen i hverdagen, for jeg har brug for SAXO-biblioteket i hverdagen. Jeg har skrevet dagbog siden 1989


*KU-sagen ved Sten Ebbesen, f. 1946, professor emeritus, fhv. KU-institutleder i 1990'erne, min fhv. forlovede/samlever, men reelt ved den magtfulde institutsekretær (en kvinde). Jeg stred og vred mig forgæves for mine KU-studier: eksamen, videnskabelige forsvar, biblioteksadgang, undervisning, retten til uddannelse på KU. Men KU kan ikke håndtere et socialt tabu på KU: et parforhold mellem en juridisk inhabil KU-institutleder og en undergraduate KU-studerende på et småfags-forskningsinstitut på KU med to indskrevne fagstuderende, dvs. en tabubelagt relation på KU mellem generationer af ulige KU-status. En KU-studerende har ingen fremtid på KU, når privat og arbejde er blandet sammen (også med en KU-ansats). Humanistisk Fakultetssekretariat løste ikke og aldrig den KU-studerendes eksamensproblem på konferensen, men skabte og fastfrøs en konflikt mellem personer i en sårbar livssituation, for KU-reglementet er for KU-ansatte og imod KU-studerende. KU har ingen regler om KU-ansattes (seksuelt motiverede) opførsel på KU overfor KU-studerende. I dag forfølger Humanistisk Fakultetssekretariat mig fysisk - dokumenteret i 2011 og 2017. Jeg har afvist falske anklager på KU i 1990'erne

"There's a virtue in slowness, which we have lost" (Graham Greene)


"The only love which has lasted is the love which has everything, every disappointment, every failure and every betrayal, which has accepted even the sad fact that in the end there is no desire so deep as the simple desire for companionship" (Graham Greene)

A portrait of my mind in Philosophy 

A graffiti once, near my hostel in Paris

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

THE SAXO LIBRAY Greek and Latin

 

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"

 

Sten Ebbesen: The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, p. 119

 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology <SAXO> under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"

 

Niels Jørgen Green-Pedersen: The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, p. 9

Bibliothek des Geistlichen Ministeriums, Greifswald

Kraków, BJ, 704, f. III. William Heytesbury's

Regulas solvendi sophismata. Prague?

"Karolus Quartus" (probationae pennae)

Uppsala UB, C 599, f. 143r. Uppsala 1481-1486. Tegningen er tegnet af Olle fra Uppsala, primo 1480'erne. Den ses i Olles bog. Olle Johansson fra Gotland var studerende på Uppsalas filosofiske fakultet i 1480’erne. Olles bogsamling bevares på Uppsala universitetsbibliotek, og indeholder Aristoteles-kommentarer, og lign. filosofiske og logiske tekster. Her ses en karikatur af Albert den Store (Thomas Aquinas' lærer i Paris) og Aristoteles. Det er en skolastisk fiktion, da Aristoteles var en græsk filosof, og Albert den Store underviste i 1200-tallets Paris. Skolemændene diskuterede Aristoteles' værker på middelalderens universiteter. Her diskuterer de to den menneskelige sjæls egenskaber (De Anima). Uppsala: Museum Gustavianum. Jeg har arbejdet i Uppsala med tekster fra dette håndskrift.

Norman Kretzmann, 1928-1998, one of my heros. Others are Earline Jennifer Ashworth, Egbert Peter Bos, William J. Courtenay, Alfonso Maierù, Jan Pinborg, Lambertus Marie de Rijk

Jeg har siden 1990'erne ønsket at deltage i en læsegruppe, der vil læse Peter Abelard: Dialectica, the Logica Modernorum (ed. de Rijk), Peter Hispanus: Tractatus sive Summulae logicales, William Ockham: Summulae logicales, Jean Buridan: Summulae de dialectica, William HeytesburyRegulae solvendi sophismata, men jeg har aldrig truffet studerende, hverken i København eller Groningen, der ønsker samme. De studerende findes i St Andrews i Skotland: Medieval Logic Reading Group

Bernadette Preben-Hansen

& Sten Ebbesen, 1989-1991KU-sagen, University of Copenhagen, 1994-1999, 2000-2019 in perpetuo: Hannah Krogh Hansen, Kirsten Stenbjerre, Dorrit Wivel, Hanne Møller, etc. etc. etc.1500 sagsakter, tre-fire ministerier, styrelser og ombudsmanden, 1994-2019. Privat relation på den KU-ansattes uventede initiativ på KU i 1989 (ved en julefrokost på KU). Forlovelse og samlivsforhold i 1991, men modstand fra flere fronter. Institutsekretæren chikanerede den KU-studerende (dokumentation på fakultetet). KU hjalp ikke den KU-studerende med et studieskift i tide (uddannelsesloftet), men løste ikke/aldrig eksamens-problemet, da KU-institutlederen, f. 1946, var inhabil, og jeg, f. 1967, var undergraduate KU-studerende.

Optagelse på KU (SAXO, historie) i 2017, annulleret; et liv med ineffektive særordninger (bibliotekssærordning fra KU til KB); et liv som ufaglært / uuddannet med kandidatgrad i et forskningsfag (studier og forskning forudsætter biblioteksadgang i hverdagen) og en Ph.d.-afhandling, der ikke kan forsvares.

KU har ingen regler om KU-ansattes (f.eks. seksuelt motiverede) omgang med KU-studerende (med eller uden samtykke), men derimod disciplinære regler overfor KU-studerende.

KU hjælper ikke en studerende med studieskift, men en KU-ansat kan rejse sag på KU imod en KU-studerende, uagtet fhv. forlovelse og samliv, med KU's intellektuelle dødsdom til følge - uden forsvar for delinkventen og uden ankemulighed. Sagen handler om en cykelventil i 1994 og et antal vrede e-mail i 1999 (men reelt om eksamensblokade, magt og bureaukrati på KU). KU fastfryser personsager i fortiden in perpetuo med permanente konsekvenser (ulykke) for enkeltindivider. KU-bureaukratiet har involveret over 100 navngivne personer (signaturer). Sagen er umiddelbar tilgængelig, men KU afviser den KU-studerende aktindsigt siden 2001 - i året 1999

Da professor Sten Ebbesen, f. 1946, blev mig *vred på KU (1993), da lærte jeg at kende, for alvor først min Gud, mig selv, min fhv. forlovede/samlever (Sten Ebbesen), mit KU: institutlederen (Sten Ebbesen) var mig gram, institutsekretæren (Hannah Krogh Hansen) var mig såre grum, mit KU var mig svigefuld, jeg selv var skrøbelig, Gud blev alene huld! KU idømte mig en senmiddelalderlig dom (1999) - i kampen for mine KU-studier. Jeg havde modtaget Dronning Ingrids Romerske Fond, men institutleder Sten Ebbesen afviste mig arbejdsadgang som KU-studerende til institutbibliotek og mikrofilmsamling (SAXO-biblioteket), mens institutsekretæren, der sad i fakultetsrådet, chikanerede mig groft på KU (dokumentation på fakultetet). Dommen er som Griffenfelds, men KU så ikke på det tabubelagte sociale forhold på KU: på KU-institutlederens spontane uventede uinviterede initiativ på KU (institutlederen var i ubalance i 1989, da hustruen 1970-1990, Anni Aggernæs netop havde forladt Sten Ebbesen), med uløselige permanente konsekvenser for en KU-studerende: eksamen, inhabilitet, videnskabelige forsvar, biblioteksadgang, undervisning, uddannelse, forskning, sociale fagbegivenheder, stipendier, fremtid. Man leger ikke med kærligheden, men heller ikke med kærligheden til studier og forskning - en livsvilje! Professor Sten Ebbesen har senest afvist mig arbejdsadgang til mikrofilmsamlingen i 2015 (dokumentation på fakultetet). KU nægter aktindsigt siden 2000'erne (Dorrit Wivel). Må KU vælge mellem en docent/institutleder, senere professor ved KU, og en studerende, vælger KU naturligvis den ansatte, men KU - Kirsten Stenbjerre, Dorrit Wivel - har i tilgift unødvendigt fordømt den studerende/kandidaten permanent til Helvede. KU hjælper ikke en dygtig studerende med et studieskift, der er den eneste løsning i en umulig - ultimativt ulykkelig - social situation på et snævert forskningsinstitut på KU. KU bruger i stedet relegation in perpetuo af den studerende, der uforvarende er blevet forført - på KU (1989) - af en docent/institutleder, senere professor ved KU. Da parret engang elskede hinanden, og den ene endnu elskede den anden, bukkede den ene under privat og socialt, da institutsekretæren bestræbte sig - siden 1990 - på at underminere forholdet, fordi parret var af ulige status på KU, mens KU skabte og fastfrøs konflikter i 1990'erne. Sådan er KU i en nøddeskal, når en (privat)sag handler om magt (ansatte) og afmagt (studerende) på KU. KU forfølger mig i dag - 2011, 2017 - fysisk (ved Hanne Møller, fhv. personalechef på Det Humanistiske Fakultet, samt en-og-samme kontordame). Sten Ebbesens mandlige danske elever, især Heine Hansen, har uden begrundelse forhindret mig en forinden skriftlig accepteret deltagelse i symposier og konferencer i udlandet, som i Genève i 2012. Christina Thomsen Thörnqvist, Sten Ebbesens kvindelige svenske elev - holder mig udelukket uden begrundelse fra Göteborg Universitet. I 2017 blev min optagelse som studerende på KU (SAXO, Historie) annulleret med henvisning til Sten Ebbesen-sagen fra 1990'erne. Sagen er umiddelbar tilgængelig for enhver, men KU nægter mig aktindsigt i 1999-sagsforløbet. Jeg ved derfor ikke, hvad Sten Ebbesen sagde til Dorrit Wivel i juni 1999, og hvad blev sagt til rektor for KU. Jeg fik selv det indtryk, at sagen handler om magt på KU - i forholdet mellem ansatte og studerende på KU.

Jeg blev som 22-årig undergraduate KU-studerende først uforvarende spontant forført - på KU - af den 43-årige KU-institutleder i mental ubalance (dec. 1989, jeg blev nærmest kidnappet på KU, på en sproglig misforståelse og uden samtykke, men vi blev hastigt forelskede), og derefter relegeret fra KU (1999) på selvsamme juridisk inhabile KU-institutleders skriftlige udsagn, sidelangt copypastet uden kildeangivelse af Dorrit Wivel. Forholdet var lykkeligt som lærer og elev i 1990, som jeg blev i 1990, men ikke - med en jaloux institutsekretær (Hannah Krogh Hansen) på KU og - som uvelkommen i familien, da jeg i 1991 blev installeret på den fhv. hustrus adresse, barndomshjem for tre børn - med hjemmeboende teenagedatter og fhv. hustru (Anni Aggernæs, f. 1950) - uanmeldt i hverdagen. Teenageren (Marie Delgado Ebbesen, 1972-2018), kunne ikke lide sin "onde stedmoder", f. 1967. Hun såede splid. Konstruktionen holdt tre måneder, og jeg måtte - modvilligt, men lettet - fraflytte i 1991Jeg ville ikke skilles, men følte mig hjemløs, hvileløs på adressen, og presset fra flere fronter. Institutsekretæren spurgte ind til private forhold, jeg afviste samtale med hende. "Du vil ikke acceptere min familie" hvæsede Sten Ebbesen (1991). "Det er din familie, der ikke vil acceptere mig" peb jeg, men Sten Ebbesen ville ikke - og aldrig mere - tale med mig.

Sten Ebbesen gjorde kort proces (1991), som det er hans sort-hvide projektorienterede natur, afviste enhver samtale, såvel privat som på KU (1992/93). Jeg fik en følelse, at Sten Ebbesen havde "brugt" mig i sin skilsmisse fra Anni Aggernæs, som også Marie Delgado Ebbesen forinden havde udtalt: "Du er fars trøsteklud. Far elsker kun mor. Far bruger dig kun imod mor. Han kommer aldrig til at elske dig" (1991). I 1994-1999 førte Sten Ebbesen universitetssag imod mig på KU. Jeg havde samtlige livsdrømme – om familie og forskning - i spil, og blev dybt traumatiseret. Og KU støtter de ansatte, men lytter ikke til en studerende. I 1999 overvejede jeg selvmord i Nederlandene, efter KU-relegationen på Sten Ebbesens anmodning. (Jeg var da i svær depression, og en neurose "Sten Ebbesen" om kærlighed og karriere sammenvævet, at jeg ikke ville blive fri af Sten Ebbesen, heller ikke i udlandet, og værst, at jeg elskede min fhv. forlovede. Jeg drak meget).

KU hjalp ikke med et studieskift i 1990'erne, selvom jeg bad om det, i en håbløs social situation på et småfagsforskningsinstitut på KU, da institutsekretæren chikanerede mig groft, og jeg var fortvivlet. KU løste ikke og aldrig eksamensproblemet. KU hævder, at den forurettede er Sten Ebbesen. Jeg mener, at den forurettede er mig, ikke mindst, fordi KU-rektors intellektuelle dødsdom i 1999 blev truffet på usande, herunder dokumenteret usande (2001), skriftlige udsagn (1999) af den juridisk inhabile modpart, min fhv. samlever, professor Sten Ebbesen. Jeg blev fanget af uddannelsesloftet med en kandidatgrad uden fremtid, i såvel ind- som udland (grundet Sten Ebbesen, de internationale kredse er snævre). Jeg blev derfor ufaglært / uuddannet i 25 år, men har været undercover-studerende ved KU i mange år, uden mulighed for eksamen. Mit liv er viet til studier, uddannelse og forskning, men er ikke blevet lykkeligt med blokaden på mit liv: KU, samt tabet af glæden og livsmodet efter 1991