Bernadette Preben-Hansen

15-10-2019

 

b.preben () gmail.com

 

my publications


and my CV

Verbum peto?
Peto verbum!


Clemens IV: "Quare percussisti papam?" ("Hvorfor har du slået en pave?")

Jean Buridan: "Pater, papam percussi, sed non percussi papam". ("Fader, en pave har jeg slået, men jeg har ikke slået en pave", altså: "jeg har engang slået en mand, der nu er pave, men jeg har ikke slået en mand, der var pave, da jeg slog ham")

Grundloven 1953, Kap. VIII,

§ 75. Stk. 1: "Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse. Stk. 2. Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder" <Stk. 2 ses også i Junigrundloven af 1849>

my KU - my University of Copenhagen: For Et er et Søe-Kort at forstaae <forskning>, Et andet, Skib at føre ved KU <bureaukratiet> ...Libri haereticorum sunt legendi, non comburendi. Jan Hus, De libris haereticorum legendis, 141X

 

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Nicolas Boileau-Despréaux, L'Art poétique 1674


philosophers must be seen in their historical contexts


Scientia est nobilis animi possessio, quae distributa recipit incrementum et avarum dedignatur possessorem. Nisi enim publicetur et multiplicetur, elabitur.

Johannes Dacus, Divisio Scientiarum  c. 1280

 

"Nam etiam illa barbaria, quae trans oceanum habitat <in Oxford>, in illam <dialecticam> impetum fecit. At quae gentes, dii boni? Quorum etiam nomina perhorresco: Farabrich <Richard Ferrybridge †after 1367>, Buser <William Buser of Heusden †after 1413>, Occam <William Ockham †1347>, Suisset <Roger Swineshead †1365?>, aliique eiusmodi, qui omnes mihi videntur a rhadamantis cohorte traxisse cognomina. Et quid est (...) inquam, in dialectica quod non britannicis sophismatibus conturbatum sit?"

 

Leonardo Bruni. Ad Petrum Paulum Histrum dialogus. In: Prosatori latini del Quattrocento. Milano 1952, 58-60. So, why did Bruni complain so much ... ?

 

"Du skulle bare vide, hvor mange inkompetente mænd jeg har tabt til <på KU: Københavns Universitet> - forgæves" (Inge Lehmann 1888-1993). Men KU-bureaukraterne er meget værre: kvinder blokerer for kvinder i studier og forskning på KU. Mænd vælger yngre mænd på KU (som på SAXO, Græsk og Latin), mens KU-bureaukraterne er kvinder, der reelt ikke ved, hvad forskning er

Poul Johan Preben-Hansen, f. 3-12-1915 i Rybinsk, Jaroslav Guvernement i Rusland. †21-7-1995, Tranehaven i Charlottenlund. Gravsten på Ordrup Kirkegård i Charlottenlund. Poul var den anden søn af agent Emil Frederik Preben-Hansen og Elisabeth Jørgensen. Parret fik tre sønner Otto, Poul og Ib. Familien talte dansk, tysk og russisk, og senere fransk. Poul voksede op med tre sprog, gik på et russisk gymnasium i Riga i Letland, hvorfra han blev matematisk student i 1933. Poul blev indskrevet som ministeriel resol. i 1933 i Kbh. Han blev kandidat B, fra DTH i 1938. Han var ansat i A/S Nordisk Stål fra den 1-2-1938 til den 12-8-1940. Han kom derfra til konsortiet Wright, Thomsen & Kier (WTK), samt Hoffmann & Sønner i Aalborg, den 13-8-1940 til den 1-10-1944. A/S Wright, Thomsen & Kier i Kbh, den 1-10-1944ff. Studieophold i Paris i 1946. Censor i bærende konstruktioner ved DTH, medlem af DIF’s permanente udvalg for beton- og jernbetonkonstruktioner fra 1962 til 1968. Poul blev gift den 28-6-1966 med Klara Helene Friis, f. 22-9-1945, datter af kunstmaler Grethe Friis Bache. Adresse: Enighedsvej 23B, 2920 Charlottenlund. Poul Johan Preben-Hansen fik tre børn: Palle Preben-Hansen, f. 1946, Elisa Bernadette Preben-Hansen, f. 1967, og Claire-Marie Hannah Preben-Hansen, f. 1968. DC 1942, 600. DC 1955, 591. DC 1971, 743. DC 1992, 648.

Jeg har siden 1990'erne ønsket at deltage i en læsegruppe, der vil læse Peter Abelard: Dialectica, the Logica Modernorum (ed. de Rijk), Peter Hispanus: Tractatus sive Summulae logicales, William Ockham: Summulae logicales, Jean Buridan: Summulae de dialectica, William HeytesburyRegulae solvendi sophismata, men jeg har aldrig truffet studerende, hverken i København eller Groningen, der ønsker samme. De studerende findes i St Andrews i Skotland: Medieval Logic Reading Group

"Siden i morges har jeg luret på hævn på den due, der sked på mit hoved. (...) Deraf kan man lære, at man skal værne om sit lands historie". Vi elsker Henrik Nordbrandt!

My Medieval Library (Instrumenta studiorum): Books, Journals, Brepols, Brill, Peeters, Vrin,


Bernadette Preben-Hansen

b. Elisa Bernadette Preben-Hansen,

1967, Charlottenlund, Copenhagen, Denmark

my address: Vesterbro, Copenhagen


 

- Kvalitet siden 1967 (Aristoteles, Kategorierne), og 180 cm

Jeg er filolog med latin (latinsk middelalderfilologi) fra KU, med mit hjerte i filosofihistorie, lærdomshistorien om den middelalderlige logik (skolastik), c. 1100-1450. Jeg har studeret det 14. og 15. årh., men jeg har i dag forladt de førreformatoriske tider for filosofihistorien i det 11. og 12. årh. Jeg er skolastiker, men mine 'ventetidsprojekter' er HISTORIE, SPROG OG LITTERATUR: Baltikum, Polen, Rusland, Tyskland og Sovjetunionens historie i det 20. århundrede. Jeg arbejder i dag med studier og forskning, er økonomisk selverhvervende af princip, samt rejser i Europa for studiet af middelalderens logik- og filosofihistorie. Jeg læser og skriver til hverdag, men studier og forskning er en udfordring i hverdagen i København med *KU-rektors 2004-biblioteks- og mikrofilmsærordning, der først blev effektueret i (2012) 2015 - efter ombudsmandens skrivelse til fordel for mig i 2011 - og med ventetider per bog i uger i hverdagen (efter professor Sten Ebbesen-sagen, Københavns Universitet i 1990'erne).Jeg var som KU-studerende forlovet og samlevende med KU-institutleder, senere professor Sten Ebbesen, f. 1946, i 1989-1991, på hans initiativ på KU (spontant, uventet). Dette har blokeret mine formelle studie- og karrieremuligheder ved KU, men også flere steder i udlandet. KU behandler forhold - som en forlovelse - mellem KU-ansatte og - generationen yngre - KU-studerende under Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet. KU har derimod ingen regler om DEKORUM for KU-ansatte overfor KU-studerende på KU. KU-ansatte kan for nemt destruere en KU-studerendes studier og fremtid permanent, og KU hjælper ikke en KU-studerende med eksamen eller studieskift! Det er desuden et problem, at KU's kvindelige jurister - af den ældre generation, uddannet på KU - ikke ved, hvad forskning er og forudsætter. Københavns Universitet, KU: 15-12-1989, 1990-1991, 14-3-1991, 20-8 til 15-12-1991, 1994-1999, 25-6-1999, 2000-2019, in perpetuo. KU-bureaukraterne (Hannah Krogh Hansen, Kirsten Stenbjerre, Dorrit Wivel, Hanne Møller, med flere) har efterhånden involveret flere end 100 navngivne personer på KU i en (privat)sag, som ingen ved, hvad handler om: en forlist forlovelse, ulykkelig kærlighed, den svære modstand på KU, når en videnskabelig KU-ansat og en - generationen yngre - KU-studerende finder sammen, men især en KU-studerendes vilje til studier og forskning. KU-sagen er umiddelbar tilgængelig. Kærlighed er alvor - også på KU.Jeg kan derfor ikke afslutte og forsvare min Ph.D - ved KU. KU-studerende og forskere har brug for biblioteksadgang i hverdagen, i mit tilfælde til SAXO-biblioteket, græsk og latin, UnGRL. For at undgå ventetiden, går jeg derfor jævnligt på biblioteket med fly, især til Statsbiblioteket i Berlin, men også British Library i London og Carolina Rediviva i Uppsala. KB's licensbaserede databaser samt facebookgruppen Medieval Logic har revolutioneret min arbejdssituation i hverdagen, samt en sund kontakt til St Andrews University i Skotland. Jeg vil gerne ende mine dage med disputatsenPhilologist (Latin / Latin Scholasticism), Danish, born 1967 in Copenhagen, Denmark. Educated at the University of Copenhagen (The Institute of Greek and Latin Medieval Philology / Institute of Greek and Latin, MA 1994). Studies at Groningen University, COMERS, the Netherlands, as PhD fellow (student) 1999-2001: Jean Buridan †1360 and Buridanism at the Central European Universities 1350-1420Keeping an eye with Ars Sophistica

The Philosophy of Radulphus Brito - workshops

Building "Ars Sophistica" Project Erc Synergy Grant 2021: Lille-Cambridge-Genève Meetings:

Fallaciae and Sophismata. Lille, 17-9-2019 (Tuesday)

Ars Sophistra

Events in Genève

ERC-THESIS Project nº 313339. Theology, Education, School Institution and Scholars-network: dialogues between the University of Paris and the new Universities from Central Europe during the Late Middle AgesMy future symposia in Europe

2020: Walter Burley in Durham. Around 1333, Burley joined the circle of Richard de Bury, Bishop of Durham

Agency, Past and Future. Hamburg, July 18-20, 2019

Mental being in late medieval thought: from concepts to chimeras. Leuven, May 31- June 1, 2019

Inaugural Pan-American Symposium on the History of Logic: Validity throughout History. UCLA Department of Philosophy, Los Angeles, May 24-27, 2019 (not present, the papers will be broadcasted on YouTube, I hope)

The History of Arabic Logic. St Andrews, May 7-8, 2019 (Accepted, but I am too tired). Arché is a philosophical research centre at the University of St Andrews

Britain's Early Philosophers, Durham, April 1-3, 2019 (participant). Visit to Lindisfarne (this will be next time between Edinburgh and Newcastle on my way to Durham)

2nd Parma Workshop on Medieval Logic and Metaphysics, December 5-6, 2018. Parma (accepted, but I did not participate due to Sten Ebbesen. Mary died in Oct. 2018, and I am concerned too)

Language, Thought, and Reality: The Continental and British Traditions of Medieval Logic Revisited. XXIInd ESMLS in Düsseldorf, June 25-29, 2018 (participant)

Quantifying Aristotle. The Impact, Spread and Decline of the Calculatores Tradition. Munich, May 23-25, 2018 (not present)

Medieval Logic and its Contemporary Relevance. St Andrews, April 30-May 2, 2018 (not present)

Before and After Wyclif: Sources and textual influences, Milano, Sept. 12-13, 2016 (not present)

My past symposia (participant)

and my library travels in Europe
My language skills

Speaking and reading (fluent): Danish (native), English (British), Dutch (Nederlands, German (Deutsch), Latin (scholastic Latin); some Classical Greek, some Biblical Hebrew, some French and Italian, some elementary Russian. Jeg taler et distinkt rigsdansk (opvokset i Charlottenlund), britisk-engelsk (privatundervist som barn af en brite), nederlandsk, samt noget tysk (med et stort passivt ordforråd). Klassisk-filologer er generelt dygtige til moderne sprog, kan problemløst læse romanske sprog og har derfor med et bredt passivt sprogkendskab. Jeg har sprogøre og lærer hurtigt. Som ingeniørens datter, er jeg en systematiker
MY PROJECTS 2019-2022En by i Rusland

Peter Skovs indberetninger fra Moskva til UM i København, 1923-1931
Fra min verden af i går. Om min fars opvækst i Riga, metropolen i Baltikum, i 1920'erne og 1930'erne

Die Welt von Gestern in Riga des 20. Jahrhunderts

A Danish Family in Riga, Latvija 1922-1935
Om min fars opvækst i Riga mellem to verdenskrige (Poul Johan Preben-Hansen 1915-1995)

I 1922 etablerede familien Preben-Hansen sig i Letland. Det var Emil Frederik Preben-Hansen, med hustruen Elisabeth og de tre sønner Otto, Poul Johan og Ib. De tre brødre voksede op i Riga - metropolen i Baltikum. De to ældre brødre gik på den russiske skole i Schulenstraße (i dag Skolas Iela), den yngre bror på den tyske Rigaer Commerz-Schule (i dag Latvijas Makslas Akademija, ved Kalpaka Bulvaris og Krisjana Valdemara Iela). Familien talte dansk, 'Königsberg'- eller Rigatysk, og russisk i hverdagen. Kun gadens drenge talte lettisk, som den yngre bror lærte sig

I 1935 måtte familien forlade Letland. Præsident Karlis Ulmanis indførte undtagelsestilstand i 1934, og under sloganet ”Letland for lettere” pressede det autoritære lettisk-nationalistiske regime udlændinge ud. Emil Preben-Hansen fik ikke forlænget sin opholdstilladelse, og familien måtte (igen) forlade al ejendom - uden kompensation - som i august 1918, hvor familien rejste fra den russiske borgerkrig. Bolsjevik-regimet nationaliserede udlændinges ejendom i Rusland, som også Ulmanis’ regime i Letland

Vi vil her forsøge at skildre atmosfæren i borgerskabets jugendstils-Riga i 1920’erne og 1930’erne, herunder de politiske vinde over Baltikums strande, i Riga og i Jurmala ved Østersøen; vi vil forsøge at skildre nationalismen i Baltikum. Og tiden i 1930’ernes Danmark, hvor en dansk borgerfamilie efter 35 år i Rusland og Letland var at regne som de fremmede. Dansk handel og ingeniørvirksomhed skabte også lokal velstand i Rusland inden verdenskrigen. En historie om udlængsel mod Europa i generationer


Harald Scavenius' syn på fascismen i Italien

Den danske gesandt i Rom, Harald Scavenius’ syn på udviklingen i Italien i 1920'erne. Udvalgte depecher 1924-1928 <på basis af en komplet transskription af samtlige depecher fra Rom, underskrevet Harald Scavenius>


"Ingen går ikke amok"

En lille bog på dansk om middelalderens logik (lærdomshistorie). Logikken i skolastikken var sammenvævet med sproget og blev aldrig 'formel'. Titlen stod skrevet som graffiti på Dronnings Louises Bro i København i 1990, men er en middelalderlig sofisme (Sophismata, Syncategoreumata)


The Krakow Sophismata and the Prague Sophismata, transcription of two Sophismata-collections

British Logic in Prague until the End of Jan Hus †1415

What happend to the British Logic of the 14C? Transscription of the collection in Prague (MS Praha, KPMK, M. 83, Podlaha 1440)Parva logicalia

Middelalderens universitetstekster kan ikke forstås, uden kendskab til samtidens logiske tekstbøger. Hvad er logica nova, og hvad er parva logicaliaabstractiones, ampliationes, appellationes, conclusiones, confusiones, consequentiae, distributiones, enuntiabilia, exceptivae, exclusivae, exponibilia, fallaciae, insolubilia, modales, obligationes, relativae, restrictiones, sophismata (index sophismatum), suppositiones, syncategoreumata, etc. Hvad er det? Ja, man begynder med Peter af Spaniens Tractatus sive Summulae Logicales ... skolebogen for teenagedrenge. Videnskabssproget var europæisk fællesarv, og universitetets tekster er skrevet i videnskabens sprog. Der er ingen "mørk middelalder" i skolastikkens videnskabssprog!


Harald Scavenius: A Danish Envoy in Europe (Danish, 100 pages): Nationaal Archief Den Haag. Haags Gemeentearchief

Harald Scavenius (1873-1939), en ældre fætter til Erik Scavenius, var Danmarks gesandt i Rusland, Italien og Nederlandene. Han iagttog bolsjevismen fra St. Petersborg (Petrograd) under verdenskrigen, fascismen fra Rom i 1920’erne og nazismen fra Haag og Bern i 1930’erne. Harald Scavenius' depecher (politiske analyser til udenrigsministeren i København) er en førstehåndsberetning om mødet med de totalitære ideologier, der var fødte på verdenskrigens slagmarker. Bolsjevismen måtte bekæmpes, om nødvendigt med militær magt, i forsvaret for europæiske værdier som demokratiet. (Jeg begyndte i 2010 med en katolsk podcast om Harald Scavenius (.MP3) - og er nu nået til Harald Scavenius' depecher fra Rom i 1920’erne)


 

Jean Buridan Around The Baltic Sea. Medieval Logic Around The Baltic Sea (2020). Logic at the Early Central European Schools and Universities, c. 1320-1450: Erfurt, Prague, Vienna, Leipzig, Rostock, Greifswald, the British Logic, in particular, and its manuscripts

Jean Buridan †1360, Henry Totting of Oyta †1397, Roger of Roermond †1409, (Blasius of Parma †1416), Frederick of Nuremberg †1464: Questions on Aristotle's PhysicaDansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920 (Danish, 150-200 pages). The Danish Aid to POWs in Russia 1917-1920: Österreichisches Staatsarchiv (Kriegsarchiv)

Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1914-1920 som delegerede, kurerer og sygeplejersker for krigsfangehjælpen, såvel for Dansk Røde Kors som for gesandtskabet i Petrograd, herunder det danske generalkonsulat i Moskva. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares på Rigsarkivet. Forfatteren har arbejdet ti år med disse rapporter, og bogen er en beretning om den russiske borgerkrig, set af danske øjenvidner i Rusland. I. Indledning om det internationale humanitære hjælpearbejdes betydning for Danmarks neutralitetspolitik. II. præsentation af de danske delegerede i Rusland og 50-60 af de bedste danske øjenvidneberetninger om hjælpearbejdet og den russiske borgerkrig. Bogen går til kilderne (uudgivne), der er fundet i danske og udenlandske arkiver. III. Indices, herunder oversigter over relevante arkivalier i arkiverne efter DRK, UM og de diplomatiske præsentationer i Rusland 1914-1921In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk (2020): This is the update in progress of the De Rijk Files on the basis of the Copenhagen Files and the critical editions, if any. I did inspect more manuscripts, student’s notebooks, in particular (libri mei, 14C), British Logic, on location in libraries in: Barcelona, Berlin, Brugge, Cambridge, Copenhagen, Edinburgh, Erfurt, Frankfurt am Main, Kraków, Leipzig, London, Lübeck, Mainz, Milano, München, Paris, Praha, Uppsala, Vatican, Wien, Wroclaw/Breslau. I miss a serious study in Oxford, Salamanca and Venezia! So much work and so many critical editions are still to be done. This will be the revised and official update of the De Rijk Files in Leiden: Latin Medieval Logic (Database of Medieval Latin Texts on Logic and Semantics in Medieval Manuscripts, Founded on the Card Files of Professor L.M. de Rijk)

E-codicesGrethe Friis Bache 1911-1976. En dansk abstrakt kunstner i 1940'erne til 1970'ernes København. Portrait of a Danish Artist

med værkfortegnelse over de væsentligste værker i olieFolkeforbundet 1920-1946 og Sovjetunionen
HISTORY OF PHILOSOPHY WITHOUT GAPS

 

Bernadette Preben-Hansen er klassisk-filolog, kandidat i latin 1994 fra KU (Københavns Universitet) med fokus på skolastik og baggrund som nederlandsk Ph.D. stipendiat ved Groningen Universitet i Nederlandene (COMERS, Wijsbegeerte, 1999-2002); studier ved Nijmegen Universitet 1998)

 

Klassisk-sproglig student 1985, Niels Steensens Gymnasium SJ. Hun er specialiseret i logikkens håndskrifter og lærdomshistorie på de filosofiske fakulteter i Europa i det 14. årh. Universitetsstudier (KU undercover) i Ruslands, Sovjetunionens og Østeuropas historie. Hun publicerer om dansk-russiske forhold under og efter 1. verdenskrig, om Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920

 

2004-2017, studier i historie: filosofihistorie, kirkehistorie (dvs: politisk historie), retshistorie, europæisk universitetshistorie (herunder KU's lærdoms- og videnskabshistorie 1479 til c. 1800) samt Tysklands, Sovjetunionens, Ruslands, Ukraines, Polens og Baltikums historie. Interesse for fejlslutninger, paradokser, sofismer og logikken i skolastikken

 


The Sea around Denmark

Ordnet

John Dumbleton's Summa Logicae 14C

Theories of Paradox in Fourteenth-Century Logic: Edition and Translation of Key Texts

La Logique des Modistes. Sémantique, noétique et ontologie dans (et autour de) l'oeuvre de Radulphus Brito

What is going on in Russia Today, Kremlin


A portrait of my mind in Philosophy 

A graffiti once, near my hostel in Paris

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

THE SAXO LIBRAY Greek and Latin

 

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"

 

Sten Ebbesen: The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, p. 119

 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology <SAXO> under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"

 

Niels Jørgen Green-Pedersen: The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, p. 9

Bibliothek des Geistlichen Ministeriums, Greifswald

Kraków, BJ, 704, f. III. William Heytesbury's

Regulas solvendi sophismata. Prague?

"Karolus Quartus" (probationae pennae)

Uppsala UB, C 599, f. 143r. Uppsala 1481-1486. Tegningen er tegnet af Olle fra Uppsala, primo 1480'erne. Den ses i Olles bog. Olle Johansson fra Gotland var studerende på Uppsalas filosofiske fakultet i 1480’erne. Olles bogsamling bevares på Uppsala universitetsbibliotek, og indeholder Aristoteles-kommentarer, og lign. filosofiske og logiske tekster. Her ses en karikatur af Albert den Store (Thomas Aquinas' lærer i Paris) og Aristoteles. Det er en skolastisk fiktion, da Aristoteles var en græsk filosof, og Albert den Store underviste i 1200-tallets Paris. Skolemændene diskuterede Aristoteles' værker på middelalderens universiteter. Her diskuterer de to den menneskelige sjæls egenskaber (De Anima). Uppsala: Museum Gustavianum. Jeg har arbejdet i Uppsala med tekster fra dette håndskrift.

Norman Kretzmann, 1928-1998, one of my heros. Others are Earline Jennifer Ashworth, Egbert Peter Bos, William J. Courtenay, Alfonso Maierù, Jan Pinborg, Lambertus Marie de Rijk

"There's a virtue in slowness, which we have lost" (Graham Greene)


"The only love which has lasted is the love which has everything, every disappointment, every failure and every betrayal, which has accepted even the sad fact that in the end there is no desire so deep as the simple desire for companionship" (Graham Greene)