Bernadette Preben-Hansen

18-6-2019

 

b.preben () gmail.com

 

my publications


and my CV

my KU - my University of Copenhagen: For Et er et Søe-Kort at forstaae <forskning>, Et andet, Skib at føre ved KU <bureaukratiet> ...Libri haereticorum sunt legendi, non comburendi. Jan Hus, De libris haereticorum legendis, 141X

 

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Nicolas Boileau-Despréaux, L'Art poétique 1674


philosophers must be seen in their historical contexts


Scientia est nobilis animi possessio, quae distributa recipit incrementum et avarum dedignatur possessorem. Nisi enim publicetur et multiplicetur, elabitur.

Johannes Dacus, Divisio Scientiarum  c. 1280

 

"Nam etiam illa barbaria, quae trans oceanum habitat <in Oxford>, in illam <dialecticam> impetum fecit. At quae gentes, dii boni? Quorum etiam nomina perhorresco: Farabrich <Richard Ferrybridge †after 1367>, Buser <William Buser of Heusden †after 1413>, Occam <William Ockham †1347>, Suisset <Roger Swineshead †1365?>, aliique eiusmodi, qui omnes mihi videntur a rhadamantis cohorte traxisse cognomina. Et quid est (...) inquam, in dialectica quod non britannicis sophismatibus conturbatum sit?"

 

Leonardo Bruni. Ad Petrum Paulum Histrum dialogus. In: Prosatori latini del Quattrocento. Milano 1952, 58-60. So, why did Bruni complain so much ... ?

 

"Du skulle bare vide, hvor mange inkompetente mænd jeg har tabt til <på KU: Københavns Universitet> - forgæves" (Inge Lehmann 1888-1993). Men KU-bureaukraterne er meget værre: kvinder blokerer for kvinder i studier og forskning på KU. Mænd vælger yngre mænd på KU (som på SAXO, Græsk og Latin), mens KU-bureaukraterne er kvinder, der reelt ikke ved, hvad forskning er

"Det er ikke i min magt at vurdere, om historien er historie, men det er i hvert fald en god historie"

 

 

Jeg har siden 1990'erne ønsket at deltage i en læsegruppe, der vil læse Peter Abelard: Dialectica, the Logica Modernorum (ed. de Rijk), Peter Hispanus: Tractatus sive Summulae logicales, William Ockham: Summulae logicales, Jean Buridan: Summulae de dialectica, William HeytesburyRegulae solvendi sophismata, men jeg har aldrig truffet studerende, hverken i København eller Groningen, der ønsker samme. De studerende findes i St Andrews i Skotland: Medieval Logic Reading Group

"Siden i morges har jeg luret på hævn på den due, der sked på mit hoved. (...) Deraf kan man lære, at man skal værne om sit lands historie". Vi elsker Henrik Nordbrandt!

My Medieval Library (Instrumenta studiorum): Books, Journals, Brepols, Brill, Peeters, Vrin,


Da verden blev mig vred, da lærte jeg at kende, for alvor først min Gud, mig selv, min ven, min fjende: min fjende var mig gram, min ven var mig svigefuld, jeg selv var skrøbelig, Gud blev alene huld!

Bernadette Preben-Hansen

b. Elisa Bernadette Preben-Hansen,

1967, Charlottenlund, Copenhagen, Denmark

my address: Vesterbro, Copenhagen

 

- Kvalitet siden 1967 (Aristoteles, Kategorierne), og 182 cm

Jeg er filolog med latin (latinsk middelalderfilologi) fra KU, med mit hjerte til filosofihistorie, logik og skolastik, c. 1100-1400. Mine 'ventetidsprojekter' er Baltikum, Polen, Rusland, Tyskland og Sovjetunionens historie i det 20. århundrede. Jeg arbejder i dag med studier og forskning, er økonomisk selverhvervende, og rejser i Europa for studiet af middelalderens logik- og filosofihistorie. Jeg læser, skriver og publicerer til hverdag, men det er vanskeligt at forske fagligt i hverdagen med *KU's 2004-biblioteks- og mikrofilmsærordning, der først blev effektueret i 2015, samt har pinefulde ventetider i hverdagen (KU-sagen ved Sten Ebbesen, 1990'erne)


Philologist (Latin / Latin Scholasticism), Danish, born 1967 in Copenhagen, Denmark. Educated at the University of Copenhagen (The Institute of Greek and Latin Medieval Philology / Institute of Greek and Latin, MA 1994). Studies at Groningen University, COMERS, the Netherlands, as PhD fellow (student) 1999-2001: Jean Buridan †1360 and Buridanism at the Central European Universities 1350-1420My future symposia in Europe

2020: Walter Burley in Durham. Around 1333, Burley joined the circle of Richard de Bury, Bishop of Durham

Agency, Past and Future. Hamburg, July 18-20, 2019

Mental being in late medieval thought: from concepts to chimeras. Leuven, May 31- June 1, 2019

Inaugural Pan-American Symposium on the History of Logic: Validity throughout History. UCLA Department of Philosophy, Los Angeles, May 24-27, 2019 (not present, the papers will be broadcasted on YouTube, I hope)

The History of Arabic Logic. St Andrews, May 7-8, 2019 (Accepted, but I am too tired). Arché is a philosophical research centre at the University of St Andrews

Britain's Early Philosophers, Durham, April 1-3, 2019 (participant). Visit to Lindisfarne (this will be next time between Edinburgh and Newcastle on my way to Durham)

2nd Parma Workshop on Medieval Logic and Metaphysics, December 5-6, 2018. Parma (accepted, but I do not participate due to Sten Ebbesen. Mary died in Oct. 2018, and I am very concerned too)

Language, Thought, and Reality: The Continental and British Traditions of Medieval Logic Revisited. XXIInd ESMLS in Düsseldorf, June 25-29, 2018 (participant)

Quantifying Aristotle. The Impact, Spread and Decline of the Calculatores Tradition. Munich, May 23-25, 2018 (not present)

Medieval Logic and its Contemporary Relevance. St Andrews, April 30-May 2, 2018 (not present)

Before and After Wyclif: Sources and textual influences, Milano, Sept. 12-13, 2016 (not present)

My past symposia (participant)

and my library travels in Europe
My language skills

Speaking and reading (fluent): Danish (native), English (British), Dutch (Nederlands, German (Deutsch), Latin (scholastic Latin); some Classical Greek, some Biblical Hebrew, some French and Italian, some elementary Russian. Jeg taler et distinkt rigsdansk (opvokset i Charlottenlund), britisk-engelsk (privatundervist som barn af en brite), nederlandsk, samt noget tysk (med et meget stort passivt ordforråd). Klassisk-filologer er generelt dygtige til moderne sprog, kan problemløst læse flere europæiske sprog og har derfor med et bredt passivt sprogkendskab. Jeg har papegøje-sprogøre og lærer hurtigt. Som ingeniørens og matematikerens datter, er jeg en systematiker
MY PROJECTS 2019-2022En by i RuslandHarald Scavenius' syn på fascismen i Italien

Den danske gesandt i Rom, Harald Scavenius’ syn på udviklingen i Italien i 1920'erne. Udvalgte depecher 1924-1928 <på basis af en komplet transskription af samtlige depecher fra Rom, underskrevet Harald Scavenius>Parva logicalia

Middelalderens universitetstekster kan ikke forstås, uden kendskab til samtidens logiske tekstbøger. Hvad er logica nova, og hvad er parva logicaliaabstractiones, ampliationes, appellationes, conclusiones, confusiones, consequentiae, distributiones, enuntiabilia, exceptivae, exclusivae, exponibilia, fallaciae, insolubilia, modales, obligationes, relativae, restrictiones, sophismata (index sophismatum), suppositiones, syncategoreumata, etc. Hvad er det? Ja, man begynder med Peter af Spaniens Tractatus sive Summulae Logicales ... skolebogen for teenagedrenge. Videnskabssproget var europæisk fællesarv, og universitetets tekster er skrevet i videnskabens sprog. Der er ingen "mørk middelalder" i skolastikkens videnskabssprog!


Harald Scavenius: A Danish Envoy in Europe (Danish, 100 pages): Nationaal Archief Den Haag. Haags Gemeentearchief

Harald Scavenius (1873-1939), en ældre fætter til Erik Scavenius, var Danmarks gesandt i Rusland, Italien og Nederlandene. Han iagttog bolsjevismen fra St. Petersborg (Petrograd) under verdenskrigen, fascismen fra Rom i 1920’erne og nazismen fra Haag og Bern i 1930’erne. Harald Scavenius' depecher (politiske analyser til udenrigsministeren i København) er en førstehåndsberetning om mødet med de totalitære ideologier, der var fødte på verdenskrigens slagmarker. Bolsjevismen måtte bekæmpes, om nødvendigt med militær magt, i forsvaret for europæiske værdier som demokratiet. (Jeg begyndte i 2010 med en katolsk podcast om Harald Scavenius (.MP3) - og er nu nået til Harald Scavenius' depecher fra Rom i 1920’erne)

 

The Krakow Sophismata and the Prague Sophismata, transcription of two Sophismata-collections

British Logic in Northern Italy in 14C and 15C

British Logic in Prague until the End of Jan Hus †1415

What happend to the British Logic of the 14C?

 

Jean Buridan Around The Baltic Sea. Medieval Logic Around The Baltic Sea (2020). Logic at the Early Central European Schools and Universities, c. 1320-1450: Erfurt, Prague, Vienna, Leipzig, Rostock, Greifswald, the British Logic, in particular, and its manuscripts

Jean Buridan †1360, Henry Totting of Oyta †1397, Roger of Roermond †1409, (Blasius of Parma †1416), Frederick of Nuremberg †1464: Questions on Aristotle's PhysicaDansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920 (Danish, 150-200 pages). The Danish Aid to POWs in Russia 1917-1920: Österreichisches Staatsarchiv (Kriegsarchiv)

Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1914-1920 som delegerede, kurerer og sygeplejersker for krigsfangehjælpen, såvel for Dansk Røde Kors som for gesandtskabet i Petrograd, herunder det danske generalkonsulat i Moskva. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares på Rigsarkivet. Forfatteren har arbejdet ti år med disse rapporter, og bogen er en beretning om den russiske borgerkrig, set af danske øjenvidner i Rusland. I. Indledning om det internationale humanitære hjælpearbejdes betydning for Danmarks neutralitetspolitik. II. præsentation af de danske delegerede i Rusland og 50-60 af de bedste danske øjenvidneberetninger om hjælpearbejdet og den russiske borgerkrig. Bogen går til kilderne (uudgivne), der er fundet i danske og udenlandske arkiver. III. Indices, herunder oversigter over relevante arkivalier i arkiverne efter DRK, UM og de diplomatiske præsentationer i Rusland 1914-1921In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk (2020): This is the update in progress of the De Rijk Files on the basis of the Copenhagen Files and the critical editions, if any. I did inspect more manuscripts, the student’s notebooks, in particular (the libri mei, 14C), British Logic, on location in libraries in: Barcelona, Berlin, Brugge, Cambridge, Copenhagen, Edinburgh, Erfurt, Frankfurt am Main, Kraków, Leipzig, London, Lübeck, Mainz, Milano, München, Paris, Praha, Uppsala, Vatican, Wien, Wroclaw/Breslau. I miss a serious study in Oxford, Salamanca and Venezia! So much work and so many critical editions are still to be done. This will be the revised update of the De Rijk Files in Leiden (Latin Medieval Logic). I am planning my travel in Spain In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk in 2020
HISTORY OF PHILOSOPHY WITHOUT GAPS

 

Bernadette Preben-Hansen er klassisk-filolog, kandidat i latin 1994 fra KU (Københavns Universitet) med fokus på skolastik og baggrund som nederlandsk Ph.D. stipendiat ved Groningen Universitet i Nederlandene (COMERS, Wijsbegeerte, 1999-2002); studier ved Nijmegen Universitet 1998)

 

Klassisk-sproglig student 1985, Niels Steensens Gymnasium SJ. Hun er specialiseret i logikkens håndskrifter og lærdomshistorie på de filosofiske fakulteter i Europa i det 14. årh. Universitetsstudier (KU undercover) i Ruslands, Sovjetunionens og Østeuropas historie. Hun publicerer om dansk-russiske forhold under og efter 1. verdenskrig, om Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920

 

2004-2017, studier i historie: filosofihistorie, kirkehistorie (dvs: politisk historie), retshistorie, europæisk universitetshistorie (herunder KU's lærdoms- og videnskabshistorie 1479 til c. 1800) samt Tysklands, Sovjetunionens, Ruslands, Ukraines, Polens og Baltikums historie. Interesse for fejlslutninger, paradokser, sofismer og logikken i skolastikken

 The Sea around Denmark

Ordnet

John Dumbleton's Summa Logicae 14C

Theories of Paradox in Fourteenth-Century Logic: Edition and Translation of Key Texts

La Logique des Modistes. Sémantique, noétique et ontologie dans (et autour de) l'oeuvre de Radulphus Brito

What is going on in Russia Today, Kremlin*Jeg venter i hverdagen på KU's 2004-biblioteks- og mikrofilmsærordning (efter KU-sagen i 1990'erne in perpetuo om en forlist forlovelse mellem en KU-institutleder, i dag professor emeritus, og en 21 år yngre undergraduate KU-studerende; såvel forholdet som KU-sagen på KU-institutlederens foranledning i (1989) 1990'erne. KU-sagen voksede til det absurde ved den KU-studerendes ønske om eksamen, biblioteksadgang, studier, uddannelse, undervisning, vejledning, og medfødte vilje til forskning, helst i kanten af den europæiske forskningsverden


Jeg er barn af KU, hvor forskerne beriger, mens bureaukraterne bekriger mig (KU er to verdener), også i dag! Hvad ska' vi med latin? Min mulighed for eksamen og  videnskabelige forsvar er blokeret ved KU. Først forførte KU-institutlederen mig som KU-studerende spontant på KU (1989), for derefter at ville have mig fjernet fra KU i 1990'erne (fra magisterkonferensen, Ph.d.-forsvar, og en ny kandidatgrad), da forlovelsen gik i stykker efter en afbrudt kommunikation (1991). Jeg ville ikke skilles, men tale med KU-institutlederen, min fhv. samlever, om min umulige sociale situation på KU. Professoren (fhv. KU-institutleder) er forsker og videnskabsmand, og har aldrig har forstået sociale forhold, endsige evnet magten, som institutsekretæren tog sig af. Hun modarbejdede lærer-elev forholdet, forlovelsen og mig på KU. KU-sagen er katastrofen i hverdagen, for jeg savner Middelalderbiblioteket, KU, og måske også Sten Ebbesen. Jeg har skrevet dagbog siden 1989

A portrait of my mind in Philosophy 

A graffiti once, near my hostel in Paris

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

THE SAXO LIBRAY Greek and Latin

 

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"

 

Sten Ebbesen: The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, p. 119

 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology <SAXO> under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"

 

Niels Jørgen Green-Pedersen: The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, p. 9

Bibliothek des Geistlichen Ministeriums, Greifswald

Kraków, BJ, 704, f. III. William Heytesbury's

Regulas solvendi sophismata. Prague?

"Karolus Quartus" (probationae pennae)

Uppsala UB, C 599, f. 143r. Uppsala 1481-1486. Tegningen er tegnet af Olle fra Uppsala, primo 1480'erne. Den ses i Olles bog. Olle Johansson fra Gotland var studerende på Uppsalas filosofiske fakultet i 1480’erne. Olles bogsamling bevares på Uppsala universitetsbibliotek, og indeholder Aristoteles-kommentarer, og lign. filosofiske og logiske tekster. Her ses en karikatur af Albert den Store (Thomas Aquinas' lærer i Paris) og Aristoteles. Det er en skolastisk fiktion, da Aristoteles var en græsk filosof, og Albert den Store underviste i 1200-tallets Paris. Skolemændene diskuterede Aristoteles' værker på middelalderens universiteter. Her diskuterer de to den menneskelige sjæls egenskaber (De Anima). Uppsala: Museum Gustavianum. Jeg har arbejdet i Uppsala med tekster fra dette håndskrift.

Norman Kretzmann, 1928-1998, one of my heros. Others are Earline Jennifer Ashworth, Egbert Peter Bos, William J. Courtenay, Alfonso Maierù, Jan Pinborg, Lambertus Marie de Rijk

Sten Ebbesen - sagen, 1989-1991. University of Copenhagen, 1994-1999, 2000-2019 in perpetuo: Hannah Krogh Hansen, Kirsten Stenbjerre, Dorrit Wivel, Hanne Møller, olim KU

There's a virtue in slowness, which we have lost (Graham Greene)

The only love which has lasted is the love which has everything, every disappointment, every failure and every betrayal, which has accepted even the sad fact that in the end there is no desire so deep as the simple desire for companionship (Graham Greene)