Bernadette Preben-Hansen

15-2-2019

 

b.preben () gmail.com

 

 

my publications


and my CV

Libri haereticorum sunt legendi, non comburendi. Jan Hus, De libris haereticorum legendis, 141X

 

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Nicolas Boileau-Despréaux, L'Art poétique 1674

 

 

Scientia est nobilis animi possessio, quae distributa recipit incrementum et avarum dedignatur possessorem. Nisi enim publicetur et multiplicetur, elabitur.

Johannes Dacus, Divisio Scientiarum  c. 1280

 

 

"Nam etiam illa barbaria, quae trans oceanum habitat <in Oxford>, in illam <dialecticam> impetum fecit. At quae gentes, dii boni? Quorum etiam nomina perhorresco: Farabrich <Richard Ferrybridge †after 1367>, Buser <William Buser of Heusden †after 1413>, Occam <William Ockham †1347>, Suisset <Roger Swineshead †1365?>, aliique eiusmodi, qui omnes mihi videntur a rhadamantis cohorte traxisse cognomina. Et quid est (...) inquam, in dialectica quod non britannicis sophismatibus conturbatum sit?"

 

Leonardo Bruni. Ad Petrum Paulum Histrum dialogus. In: Prosatori latini del Quattrocento. Milano 1952, 58-60. So, why did Bruni complain so much ... ?

 

 

"Du skulle bare vide, hvor mange inkompetente mænd jeg har tabt til <på KU> - forgæves" (Inge Lehmann, 1888-1993); men KU-bureaukraterne er meget værre: kvinder blokerer for andre kvinder i forskning på KU

 

my KU - The Bureaucracy of the University of Copenhagen, powerful and inefficient as it is, makes my University of Copenhagen a provincial institution

For Et er et Søe-Kort at forstaae, Et andet, Skib at føre ...

 

 

#METOO

"Det er ikke i min magt at vurdere, om historien er historie, men det er i hvert fald en god historie"

 

 

 

Jeg har siden 1990'erne ønsket at deltage i en læsegruppe, der vil læse Peter Abelard: Dialectica, the Logica Modernorum (ed. de Rijk), Peter Hispanus: Tractatus sive Summulae logicales, William Ockham: Summulae logicales, Jean Buridan: Summulae de dialectica, William HeytesburyRegulae solvendi sophismata, men jeg har aldrig truffet studerende, hverken i København eller Groningen, der nærer samme ønske. De findes i St Andrews i Skotland: Medieval Logic Reading Group

In these years I read books and write book reviews.

 

 

My reading list, dec. 2018:

 

Anne Applebaum: Red Famine. Stalin's War on Ukraine. Penguin 2017

 

William Courtenay: Schools and scholars in fourteenth-century England. Princeton University Press 1987

 

Uffe Østergaard: Hvorhen, Europa? Djøf Forlag 2018

Bernadette Preben-Hansen

b. Elisa Bernadette Preben-Hansen,

1967, Charlottenlund, Copenhagen, Denmark

my address: Vesterbro, Copenhagen

 

- Kvalitet siden 1967 (Aristoteles, Kategorierne)

Jeg er latiner, dvs. filolog med latin, med kærlighed til filosofihistorie, logik og skolastik, c. 1100-1400. Mit 'ventetidsprojekt' er Baltikum, Polen, Rusland, Tyskland og Sovjetunionens historie i det 20. århundrede, mens jeg venter på Godot (KU's mikrofilmsærordning) og KU (Københavns Universitet). Hvad ska' vi med latin? Jeg er 'europæer' (næsten hele Europa) og kan li' historie, litteratur på originalsprog og klassisk musik. Og så kan jeg anbefale Monsignor Quixote (1987), med Alec Guiness, efter Graham Greenes novelle. Jeg anmelder for tiden bøger på Rusland i Arbejderhistorie, og så skriver jeg på mine bogprojekter (to korte bogmanuskripter til det danske almenpublikum)

 

My projects 2018-2020

Middelalderens universitetstekster kan ikke forstås, uden praktisk kendskab til samtidens logiske tekstbøger. Hvad er: abstractiones, ampliationes,

appellationes, conclusiones, confusiones,

consequentiae, distributiones, enuntiabilia, exceptivae,

exclusivae, exponibilia, fallaciae, insolubilia, modales, obligationes, relativae, restrictiones, sophismata (index sophismatum), suppositiones, syncategoreumata, etc. Hvad er det? Ja, man begynder med Peter af Spaniens Tractatus sive Summulae Logicales ... skolebogen for skolastikkens teenagedrenge. Skolastikkens videnskabssprog var europæisk fællesgods, og universitetets tekster er skrevet i videnskabens sprog. Der er ingen "mørk middelalder" i skolastikkens videnskabssprog!


For tiden skriver jeg korte - for så vidt det er mig praktisk muligt (biblioteksadgang og adgang til håndskrifterne i digital kopi), dvs. på de middelalderlige håndskrifter - forskningsbaserede fortællinger fra skolastikken (middelalderfilosofien): om håndskrifterne og logikken, logikken i skolastikken (logikkens håndbøger og Aristoteles i middelalderen, den britiske logik i Paris, Central Europa og Tyskland), Peter af Spanien og den internationale skolebog, In vico straminis - Halmgade i Paris, John fra Salisbury †1180, Radulphus Brito †1320/21, Jean Buridan †after 1358, William Ockham †1347, Henrik Totting fra Friesoythe †1397, William Heytesbury †1372/3, De filosofiske fakulteter i Paris og Oxford, Merton-skolen i Oxford, universiteterne i Tyskland og Centraleuropa (byskolerne i Erfurt, Karls-universitet i Prag, universitetet i Wien), Pesten, professorerne og logikken i Oxford i 1340'erne, Da humanisterne slog sofismerne ihjel i 1400-tallet (om videnskabssproget), jesuitterne og logikken i 1600-tallet. Dengang da Københavns Universitet var en lillebitte, men international institution i udkants-Europa 1479-1520. Små historier på dansk, til publikation, ca. 1200-1350 ord per styk. Kun på primære kilder, nemlig håndskrifterne og den tekstkritiske latinske udgave, hvis der er en. Jeg har en pinefuld blokade på min SAXO-biblioteksadgang (KU-sagen 1994-2019) og har derfor selv rejst ud til håndskrifterne på de europæiske forskningsbiblioteker i 2000'erne og 2010'erne, i dag ses flere digitaliserede håndskrifter og internationale videnskabelige tidsskrifter på nettet, KB har IT-adgang til nye bøger fra verden. Det nye for mig er at skrive om skolastikken - på dansk - og det er mig en stor fornøjelse at skrive viden om skolastik som 'fortællinger for folket og mig selv med'

 

 

Harald Scavenius: A Danish Envoy in Europe (Danish, 120 pages): Nationaal Archief Den Haag. Haags Gemeentearchief

Harald Scavenius (1873-1939), en ældre fætter til Erik Scavenius, var Danmarks gesandt i Rusland, Italien og Nederlandene. Han iagttog bolsjevismen fra St. Petersborg (Petrograd) under verdenskrigen, fascismen fra Rom i 1920’erne og nazismen fra Haag og Bern i 1930’erne. Harald Scavenius' depecher (politiske analyser til udenrigsministeren i København) er en førstehåndsberetning om mødet med de totalitære ideologier, der var fødte på verdenskrigens slagmarker. Bolsjevismen måtte bekæmpes, om nødvendigt med militær magt, i forsvaret for europæiske værdier som demokratiet. (Jeg er nu nået til Harald Scavenius’ depecher fra Rom i 1920’erne)

 

The Krakow Sophismata and the Prague Sophismata, transcription of two Sophismata-collections

British Logic in Northern Italy in 14C and 15C

British Logic in Prague until the End of Jan Hus †1415

What happend to the British Logic of the 14C?

 

Jean Buridan Around The Baltic Sea. Medieval Logic Around The Baltic Sea (2020). Logic at the Early Central European Schools and Universities, c. 1320-1450: Erfurt, Prague, Vienna, Leipzig, Rostock, Greifswald, the British Logic, in particular, and its manuscripts

Jean Buridan †1360, Henry Totting of Oyta †1397, Roger of Roermond †1409, (Blasius of Parma †1416), Frederick of Nuremberg †1464: Questions on Aristotle's Physica

 

In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk (2020): This is the update in progress of the De Rijk Files on the basis of the Copenhagen Files and the critical editions, if any. I did inspect more manuscripts, the student’s notebooks, in particular (the libri mei, 14C), British Logic, on location in libraries in: Barcelona, Berlin, Brugge, Cambridge, Copenhagen, Edinburgh, Erfurt, Frankfurt am Main, Kraków, Leipzig, London, Lübeck, Mainz, Milano, München, Paris, Praha, Uppsala, Vatican, Wien, Wroclaw/Breslau. I miss a serious study in Oxford, Salamanca and Venezia! So much work and so many critical editions are still to be done. This will be the revised update of the De Rijk Files in Leiden (Latin Medieval Logic)


Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920 (Danish, 150-200 pages). The Danish Aid to POWs in Russia 1917-1920: Österreichisches Staatsarchiv (Kriegsarchiv)

Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1914-1920 som delegerede, kurerer og sygeplejersker for krigsfangehjælpen, såvel for Dansk Røde Kors som for gesandtskabet i Petrograd, herunder det danske generalkonsulat i Moskva. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares på Rigsarkivet. Forfatteren har arbejdet ti år med disse rapporter, og bogen er en beretning om den russiske borgerkrig, set af danske øjenvidner i Rusland.

I. Indledning om det internationale humanitære hjælpearbejdes betydning for Danmarks neutralitetspolitik. II. præsentation af de danske delegerede i Rusland og 50-60 af de bedste danske øjenvidneberetninger om hjælpearbejdet og den russiske borgerkrig. Bogen går til kilderne (uudgivne), der er fundet i danske og udenlandske arkiver. III. Indices, herunder oversigter over relevante arkivalier i arkiverne efter DRK, UM og de diplomatiske repræsentationer i Rusland 1914-1921


 

Brev til Marie, Sten Ebbesens datter (Marie Delgado Ebbesen, 1972-2018), der ikke kunne lide sin onde stedmor, som ikke var ond og ikke stedmor. Brevet er posthumt. Det handler om at være sin hjemmeboende steddatters jævnaldrende i et barndomshjem for tre og en hustru, der ofte kom uanmeldt – hendes adresse i 20 år. Brevet handler om, at kærligheden er smidig og stærk som en edderkoppetråd, rummelig som en katedral, der stræber mod himlen; den tager ikke noget fra nogen. Jeg tog ikke din far fra dig, Marie, tværtom. Katedralen bliver større, den udvider sig, når man træder ind i den; en edderkoppetråd kom forbi mig, men jeg skubbede ikke. Du er jo en del af din far, og du sad med saksen ... Der er så højt til loftet, den er blå med skyer, og udenfor evigheden, men du sidder der med saksen. Marie, klip ikke. Edderkoppetråden kom også forbi din far. Den er er smidig og stærk, men du sidder med saksen ... Marie, klip ikke. Jeg blev bange og rev selv tråden over i afmagt.KU-institutleder Sten Ebbesen rejste disciplinærsager imod mig som KU-studerende på KU i 1994-1999. KU spærrede mig inde i en glaskiste (KU-sagen 1994-2019: en KU-studerende har for meget på spil på KU - især sin fremtid, og der er ingen vej tilbage for en KU-studerende). KU har ingen regler om KU-ansattes opførsel overfor KU-studerende på KU. Det er problematisk, når aldersforskellen er een generation (20-25 år) mellem en videnskabelig KU-ansat og en KU-studerende. En KU-studerende har ikke den livserfaring og det overskud på KU, der skal til for at tackle den livssituationOm hjemmeundervisning - det kan have konsekvenser. Ingen grund til at kimse af grundskolen i - den gode skole. Jeg må selv leve med en isolationsfølelse, berøvet formelle og sociale færdigheder som matematik og venskaber i barndommen
HISTORY OF PHILOSOPHY WITHOUT GAPS

 

Bernadette Preben-Hansen er klassisk-filolog, kandidat i latin 1994 fra KU (Københavns Universitet) med fokus på skolastik og baggrund som nederlandsk Ph.D. stipendiat ved Groningen Universitet i Nederlandene (COMERS, Wijsbegeerte, 1999-2002); studier ved Nijmegen Universitet 1998)

 

Klassisk-sproglig student 1985, Niels Steensens Gymnasium SJ. Hun er specialiseret i logikkens håndskrifter og lærdomshistorie på de filosofiske fakulteter i Europa i det 14. årh. Universitetsstudier (KU undercover) i Ruslands, Sovjetunionens og Østeuropas historie. Hun publicerer om dansk-russiske forhold under og efter 1. verdenskrig, om Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920

 

2004-2017, studier i historie: filosofihistorie, kirkehistorie (dvs: politisk historie), retshistorie, europæisk universitetshistorie (herunder KU's lærdoms- og videnskabshistorie 1479 til c. 1800) samt Tysklands, Sovjetunionens, Ruslands, Ukraines, Polens og Baltikums historie. Interesse for fejlslutninger, paradokser, sofismer og logikken i skolastikken

 

 

My Medieval Library (Instrumenta studiorum): Books, Journals, (The Sten Ebbesen-Case, University of Copenhagen, 1989/1994-2019). Brepols, Brill, Peeters, Vrin,My past symposia (participant) and my library travels

 

My future symposia

Mental being in late medieval thought: from concepts to chimeras. Leuven, May 31- June 1, 2019

The History of Arabic Logic. St Andrews (Arché is a philosophical research centre at the University of St Andrews), May 7-8, 2019

Britain's Early Philosophers, Durham, April 1-2, 2019

2nd Parma Workshop on Medieval Logic and Metaphysics, December 5-6, 2018. Parma (accepted, but I did not participate due to Sten Ebbesen. Mary died in Oct. 2018, and I am concerned too)

Language, Thought, and Reality: The Continental and British Traditions of Medieval Logic Revisited. XXIInd ESMLS in Düsseldorf, June 25-29, 2018 (participant)

Quantifying Aristotle. The Impact, Spread and Decline of the Calculatores Tradition. Munich, May 23-25, 2018 (not present)

Medieval Logic and its Contemporary Relevance. St Andrews, April 30-May 2, 2018 (not present)

Before and After Wyclif: Sources and textual influences, Milano, Sept. 12-13, 2016 (not present)

 

MY LANGUAGE SKILLS

Speaking: Danish (native), English (British), Dutch (Nederlands), some German (Deutsch) /Reading: the above plus French, Italian, some elementary Russian, Latin (scholastic Latin), some Classical Greek, and some Biblical Hebrew

 

 

Philologist (Latin / Latin Scholasticism), Danish, born 1967 in Copenhagen, Denmark. Educated at the University of Copenhagen (The Institute of Greek and Latin Medieval Philology / Institute of Greek and Latin, MA 1994). Studies at Groningen University, COMERS, the Netherlands, as PhD fellow (student) 1999-2001: Jean Buridan †1360 and Buridanism at the Central European Universities 1350-1420

 

 

The Sea around Denmark

Ordnet

John Dumbleton's Summa Logicae 14C

Theories of Paradox in Fourteenth-Century Logic: Edition and Translation of Key Texts

What is going on in Russia Today, Kremlin

A portrait of my mind in Philosophy 

A graffiti once, near my hostel in Paris

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

THE SAXO LIBRAY Greek and Latin

 

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"

 

Sten Ebbesen: The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, p. 119

 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology <SAXO> under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"

 

Niels Jørgen Green-Pedersen: The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, p. 9

Bibliothek des Geistlichen Ministeriums, Greifswald

Karol Józef Wojtyła & me

Castel Gandolfo, August 1986

Kraków, BJ, 704, f. III. William Heytesbury's

Regulas solvendi sophismata. Prague?

"Karolus Quartus" (probationae pennae)

Uppsala UB, C 599, f. 143r. Uppsala 1481-1486. Tegningen er tegnet af Olle fra Uppsala, primo 1480'erne. Den ses i Olles bog. Olle Johansson fra Gotland var studerende på Uppsalas filosofiske fakultet i 1480’erne. Olles bogsamling bevares på Uppsala universitetsbibliotek, og indeholder Aristoteles-kommentarer, og lign. filosofiske og logiske tekster. Her ses en karikatur af Albert den Store (Thomas Aquinas' lærer i Paris) og Aristoteles. Det er en skolastisk fiktion, da Aristoteles var en græsk filosof, og Albert den Store underviste i 1200-tallets Paris. Skolemændene diskuterede Aristoteles' værker på middelalderens universiteter. Her diskuterer de to den menneskelige sjæls egenskaber (De Anima). Uppsala: Museum Gustavianum. Jeg har arbejdet i Uppsala med tekster fra dette håndskrift.

Norman Kretzmann (1928-1998), one of my heros. Others are William J. Courtenay, Jan Pinborg, Lambertus Marie de Rijk, Alfonso Maierù; Earline Jennifer Ashworth and Egbert Peter Bos will become heroes ...