Bernadette Preben-Hansen

20-4-2018

 

b.preben () gmail.com

 

 

my CV

my publications

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Nicolas Boileau-Despréaux, L'Art poétique 1674

 

 

Scientia est nobilis animi possessio, quae distributa recipit incrementum et avarum dedignatur possessorem. Nisi enim publicetur et multiplicetur, elabitur.

Johannes Dacus, Divisio Scientiarum c. 1280

 

 

"Nam etiam illa barbaria, quae trans oceanum habitat <in Oxford>, in illam <dialecticam> impetum fecit. At quae gentes, dii boni? Quorum etiam nomina perhorresco: Farabrich <Richard Ferrybridge †after 1367>, Buser <William Buser of Heusden †after 1413>, Occam <William Ockham †1347>, Suisset <Roger Swineshead †1365?>, aliique eiusmodi, qui omnes mihi videntur a rhadamantis cohorte traxisse cognomina. Et quid est (...) inquam, in dialectica quod non britannicis sophismatibus conturbatum sit?"

 

Leonardo Bruni. Ad Petrum Paulum Histrum dialogus. In: Prosatori latini del Quattrocento. Milano 1952, 58-60. So, why did Bruni complain so much ... ?

 

 

"Du skulle bare vide, hvor mange inkompetente mænd jeg har tabt til <især på Københavns Universitet> - forgæves" (Inge Lehmann, 1888-1993). Men de kvindelige bureaukrater på Københavns Universitet er værre, de spærrer for andre kvinder i uddannelse og forskning ...

Bernadette Preben-Hansen

Birth name: Elisa Bernadette Preben-Hansen

 

Copenhagen (Vesterbro), Denmark

 

 

Filolog, født 1967 (Charlottenlund)

1994, kandidat i latinsk middelalderfilologi, Københavns Universitet. Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi. Latinsk middelalderfilologi er studiet af latinsksproget kultur i perioden ca. 500-1500 e.Kr.

mit fokus er/var middelalderens logik og lærdomshistorie

1999-2001, ph.d.-stipendiat (skolastik) ved Groningen Universitet, Nederlandene; lærte nederlandsk

1990-1991, forlovelse med professor emeritus Sten Ebbesen, f. 1946 (uventet initiativ ved docent-institutlederen, professor in spe, på KU, 15-12-1989; voldsom modstand fra institutsekretæren)

Hændelsen blev en permanent katastrofe for mig på Københavns Universitet, som undergraduate studerende, grundet KU-bureaukratiet og eksamensstop (min magisterkonferens). Jeg kan ikke forsvare min Ph.d, et cetera - den dag i dag 2018

1999 (25-6): University of Copenhagen, Secundum modum culpae et excommunicationis vel disciplinae mensura debet extendi (Regula Benedicti, 24)? SAGENS AKTER ER UMIDDELBART TILGÆNGELIGE

1994-1999, Sten Ebbesen-sagen (25-6-1999), Sten Ebbesen rejste sag imod mig på KU; bibliotekssærordningssagen 2000-2017; Det Humanistiske Fakultetssekretariat var desværre 11 år 2004-2015 om at effektuere den ved rektorsekretariatet tildelte 2004-bibliotekssærordning, og først efter ombudsmandens 2011-indgriben til fordel for mig i februar 2011

1991-2018, biblioteksrejser, arkiv- og håndskriftrejser, samt deltagelse i symposier i Europa

2004ff, publikationsaktivitet

2002-2018, freelance-forsker: my Academy (Copenhagen)

2016, indskrevet på Aarhus Universitet (russisk), men kan ikke pendle mellem Kbh og Aarhus

2017, genindskrevet på KU, SAXO (historie), men seks uger senere annulleret, grundet Sten Ebbesen-sagen (25-6-1999)

2018, skriver et bogmanuskript færdigt;

arbejder fuldtid i studier, forskning; erhvervsarbejde i weekenden; min Ph.d.-afhandling kan ikke forsvares ved Københavns Universitet, det eneste danske universitet med kendskab til latinsk skolastik, middelalderfilosofi og middelalderlogik. Håber at forsvare min Ph.d. i Nederlandene på artikler, publiceret på engelsk i udlandet.

 

Københavns Universitet har ingen regler vedr. KU-ansattes (seksuelle) omgang med KU-studerende i afhængighedsforhold på KU, men derimod Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet. KU's regelsæt kan således anvendes i privatsager, når den ene part er en KU-student (undergraduate) og den anden er en KU-institutleder (professor); institutsekretæren (kontorfuldmægtig Hannah Krogh Hansen) sad i Akademisk Råd og i Fakultetsrådet. Klassikermiljøet på KU er endvidere fjendsk overfor danskfødte kvinder i filosofi og forskning

Jeg vil i dag gerne have min Ph.d. - forsvaret - på engelsk. KU-bureaukratiet forfølger mig - sågar fysisk - i dag (1989), 1994-1999, senest i 2011, 2017 in perpetuo

Jeg har derfor anket 'sagen' til ombudsmanden i april 2018

 

 

 

 

Bernadette Preben-Hansen er filolog (kandidat i latin med ph.d. studier i middelalderfilosofi i Nederlandene). Universitetsstudier i Ruslands, Sovjetunionens og Østeuropas historie. Hun har publiceret om Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920

 

 

 

2004-2017, studier i historie: filosofihistorie, kirkehistorie (dvs: politisk historie), retshistorie, europæisk middelalderlig universitetshistorie (herunder Københavns Universitet) samt Tysklands, Ruslands, USSRs, Polens og Baltikums historie

 

 

LANGUAGE SKILLS

Speaking: Danish (native), English (British), Dutch (Nederlands), some German. Reading (modern languages): the above plus French, Italian, some elementary Russian

Reading (classical languages): Latin, some Classical Greek, some Biblical Hebrew

 

 

Philologist (Latin), Danish, born 1967 in Copenhagen, Denmark. Educated at the University of Copenhagen (The Institute of Greek and Latin Medieval Philology / Institute of Greek and Latin, MA 1994). Studies at Groningen University, COMERS, the Netherlands, as PhD fellow (student) 1999-2001: John Buridan †1360 and Buridanism at the Central European Universities 1350-1420

 

 

 

 

MY PROJECTS AND PUBLICATIONS

in progress 2018-2020

I. Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920 (150 pages, in Danish). The Danish Aid to POWs in Russia 1917-1920 (20 pages, article in English)

my POW-project: Österreichisches Staatsarchiv (Kriegsarchiv) Wien

 

II. Harald Scavenius: en dansk diplomat i Europa (120 pages, in Danish). A Danish Diplomat in Europe (20 pages, article in English)

my HS-project: Nationaal Archief Den Haag

 

III. Jean Buridan Around The Baltic Sea / Medieval Logic Around The Baltic Sea (MSS travels to Berlin, Gdansk, Greifswald, Lübeck, Stralsund, Szczecin, Uppsala). Logic at the Medieval Arts Faculties of Rostock, Greifswald and Uppsala

 

Jean Buridan†1360, Henry Totting of Oyta†1397, Roger of Roermond†1409, (Blasius of Parma†1416), Frederick of Nuremberg†1464

Oxford Logic in Logic Lane and other Possible Worlds. Questions on Aristotle's Physica

 

IV. In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk (2019) MSS travels to Spanish libraries: Escorial, Córdoba, Madrid, Salamanca, Sevilla, Toledo, Tortosa, València

Escorial (Madrid), Real Biblioteca /Salamanca (Castilla y León), Bibliotecas Universidad /Sevilla (Andalucía), Biblioteca Capitular y Colombina

 

V. Middelalderens logik (2020) på middelalderens artes-fakulteter, en lille bog på dansk om et stort emne i filosofihistorien, ikke om logik qua logik, men lærdomshistorie om Logica Moderna i Oxford, Paris og i Centraleuropa, og om sofismer - sophismata - oversat til dansk (for så vidt det er muligt). Skolastikkens videnskabelige logik-latin er exceptionelt smukt i al sin klarhed

 

VI. Our Manuscripts

 

 

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

The Sea around Denmark

Ordnet

John Dumbleton's Summa Logicae 14C

Theories of Paradox in Fourteenth-Century Logic: Edition and Translation of Key Texts

 

 

Norman Kretzmann (1928-1998), one of my heros

et navn, ikke en akademisk titel

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

THE SAXO LIBRAY Greek and Latin

 

 

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"

 

Sten Ebbesen. The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, 119

 

 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology <SAXO> under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"

 

Niels Jørgen Green-Pedersen. The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, 9