Bernadette Preben-Hansen

20-10-2018

 

b.preben () gmail.com

 

 

my CV

my publications

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Nicolas Boileau-Despréaux, L'Art poétique 1674

 

 

Scientia est nobilis animi possessio, quae distributa recipit incrementum et avarum dedignatur possessorem. Nisi enim publicetur et multiplicetur, elabitur.

Johannes Dacus, Divisio Scientiarum c. 1280

 

 

"Nam etiam illa barbaria, quae trans oceanum habitat <in Oxford>, in illam <dialecticam> impetum fecit. At quae gentes, dii boni? Quorum etiam nomina perhorresco: Farabrich <Richard Ferrybridge †after 1367>, Buser <William Buser of Heusden †after 1413>, Occam <William Ockham †1347>, Suisset <Roger Swineshead †1365?>, aliique eiusmodi, qui omnes mihi videntur a rhadamantis cohorte traxisse cognomina. Et quid est (...) inquam, in dialectica quod non britannicis sophismatibus conturbatum sit?"

 

Leonardo Bruni. Ad Petrum Paulum Histrum dialogus. In: Prosatori latini del Quattrocento. Milano 1952, 58-60. So, why did Bruni complain so much ... ?

 

 

"Du skulle bare vide, hvor mange inkompetente mænd jeg har tabt til <på KU> - forgæves" (Inge Lehmann, 1888-1993); men KU-bureaukraterne er meget værre: kvinder blokerer for andre kvinder i forskning på KU

 

my University of Copenhagen - The Bureaucracy of the University of Copenhagen, powerful and inefficient as it is, makes my University of Copenhagen a provincial institution

For Et er et Søe-Kort at forstaae, Et andet, Skib at føre ...

Bernadette Preben-Hansen

Elisa Bernadette Preben-Hansen,

b. 1967, Charlottenlund

 

Copenhagen (Vesterbro), Denmark

 

 

 

MY projects 2018-2020

 

I. Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920 (Danish, 150-200 pages). The Danish Aid to POWs in Russia 1917-1920: Österreichisches Staatsarchiv (Kriegsarchiv)

Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1914-1920 som delegerede, kurerer og sygeplejersker for krigsfangehjælpen, såvel for Dansk Røde Kors som for gesandtskabet i Petrograd. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares på Rigsarkivet. Forfatteren har arbejdet ti år med disse rapporter, og bogen er en beretning om den russiske borgerkrig, set af danske øjenvidner i Rusland.

I. Indledning om det internationale humanitære hjælpearbejdes betydning for Danmarks neutralitetspolitik. II. 50-60 af de bedste danske øjenvidneberetninger om hjælpearbejdet og den russiske borgerkrig. Bogen går til kilderne, der er fundet i danske og udenlandske arkiver. III. Indices, herunder oversigter over relevante arkivalier i arkiverne efter DRK, UM og de diplomatiske repræsentationer i Rusland 1914-1921

 

II. Harald Scavenius: A Danish Envoy in Europe (Danish, 120 pages): Nationaal Archief Den Haag

Harald Scavenius (1873-1939), en ældre fætter til Erik Scavenius, var Danmarks gesandt i Rusland, Italien og Nederlandene. Han iagttog bolsjevismen fra St. Petersborg (Petrograd) under verdenskrigen, fascismen fra Rom i 1920’erne og nazismen fra Haag og Bern i 1930’erne. Harald Scavenius' depecher (politiske analyser til udenrigsministeren i København) er en førstehåndsberetning om mødet med de totalitære ideologier, der var fødte på verdenskrigens slagmarker. Bolsjevismen måtte bekæmpes, om nødvendigt med militær magt, i forsvaret for europæiske værdier som demokratiet. (Jeg er nu nået til Harald Scavenius’ depecher fra Rom i 1920’erne).

 

III. Jean Buridan Around The Baltic Sea. Medieval Logic Around The Baltic Sea (2020). Logic at the Early Central European Schools and Universities, c. 1320-1450: Erfurt, Prague, Vienna, Leipzig, Rostock, Greifswald

 

Jean Buridan†1360, Henry Totting of Oyta†1397, Roger of Roermond†1409, (Blasius of Parma†1416), Frederick of Nuremberg†1464. Questions on Aristotle's Physica

 

IV. In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk (2020): (my manuscript-travels in Europe 1990's to 2020): This is based on the Copenhagen, Leiden and Nijmegen catalogues of microfilm collections. However, over almost twenty years I corrected the information, in my search for minor new projects of my own. I have consulted quite a few of these manuscripts in medieval logic on location in the Research Libraries in Europe. And I have done my outmost to keep the information updated according to the most recent scientific critical editions and catalogues. So much work and so many critical editions are still to be done. In practice, this is the extended and revised update of the De Rijk Files in Leiden (Latin Medieval Logic). Bert Bos gave me the masterfile in 2016.

 

V. The Krakow Sophismata and the Prague Sophismata, transcription of two Sophismata-collections

 

 

HISTORY OF PHILOSOPHY WITHOUT GAPS

 

Bernadette Preben-Hansen er klassisk-filolog, kandidat i latin 1994 fra KU (Københavns Universitet) med fokus på skolastik og baggrund som nederlandsk Ph.D. stipendiat ved Groningen Universitet i Nederlandene (COMERS, Wijsbegeerte, 1999-2002); studier ved Nijmegen Universitet 1998)

 

Klassisk-sproglig student 1985, Niels Steensens Gymnasium SJ. Hun er specialiseret i logikkens håndskrifter og lærdomshistorie på de filosofiske fakulteter i Europa i det 14. årh. Universitetsstudier (KU undercover) i Ruslands, Sovjetunionens og Østeuropas historie. Hun publicerer om dansk-russiske forhold under og efter 1. verdenskrig, om Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920

 

2004-2017, studier i historie: filosofihistorie, kirkehistorie (dvs: politisk historie), retshistorie, europæisk universitetshistorie (herunder KU's lærdoms- og videnskabshistorie 1479 til c. 1800) samt Tysklands, Ruslands, Ukraines, USSRs, Polens og Baltikums historie. Interesse for fejlslutninger, paradokser, sofismer og logik i skolastikken

 

 

 

My Medieval Library (Instrumenta studiorum): Books, Journals, background for this alternative library is The Case (Sten Ebbesen), University of Copenhagen, 1989-2018. Brepols, Brill, Peeters, Vrin,

 

 

My symposia and conferences 2018-2020

The History of Arabic Logic. St Andrews, May 7-8, 2019

Riga, November 2018

Language, Thought, and Reality: The Continental and British Traditions of Medieval Logic Revisited. XXIInd ESMLS in Düsseldorf, June 25-29, 2018 (participant)

Medieval Logic and its Contemporary Relevance. St. Andrews. April 30-May 2, 2018 (not present)

Quantifying Aristotle. The Impact, Spread and Decline of the Calculatores Tradition. Munich, May 23-25, 2018 (not present)

 

 

LANGUAGE SKILLS

Speaking: Danish (native), English (British), Dutch (Nederlands), German (Deutsch) /Reading: the above plus French, Italian, some elementary Russian, Latin (scholastic Latin), some Classical Greek, and some Biblical Hebrew

 

 

Philologist (Latin / Latin Scholasticism), Danish, born 1967 in Copenhagen, Denmark. Educated at the University of Copenhagen (The Institute of Greek and Latin Medieval Philology / Institute of Greek and Latin, MA 1994). Studies at Groningen University, COMERS, the Netherlands, as PhD fellow (student) 1999-2001: Jean Buridan †1360 and Buridanism at the Central European Universities 1350-1420

 

 

 

 

The Sea around Denmark

Ordnet

John Dumbleton's Summa Logicae 14C

Theories of Paradox in Fourteenth-Century Logic: Edition and Translation of Key Texts

What is going on in Russia Today, Kremlin

 

 

'Karriereskiftet' skyldes en 'skilsmisse' (en brudt forlovelse i 1991) med permanente konsekvenser på Københavns Universitet for den KU-studerende (forlovelse og samlivsforhold mellem en KU-professor, i dag emeritus, dengang institutleder docent, f. 1946, og en dengang undergraduate KU-studerende, f. 1967. Forholdet varede 1989-1991. Det blev indledt på institutleder docentens uventede og spontane initiativ - på KU - i 1989. Forholdet vakte voldsom modstand (institutsekretær Hannah Krogh Hansen). Institutsekretæren, der var H/K kontorfuldmægtig, sad i Akademisk Råd og i Det Humanistiske Fakultetsråd (med dekan John Kuhlmann Madsen og sekretariatschef Kirsten Stenbjerre).

 

KU (Kirsten Stenbjerre & Dorrit Wivel) rejste universitetssag imod den KU-studerende: 1994-1999, der endte i en relegatio in perpetuo, men Det Humanistiske Fakultet (John Kuhlmann Madsen, Kirsten Stenbjerre) løste aldrig den KU-studerendes håndfaste problem som KU-konferensstuderende med spærret adgang til eksamen, til videnskabelige forsvar, uddannelse, undervisning, vejledning, videnskabeligt fagbibliotek og mikrofilmsamlingen på et KU-småfagsinstitut. Dekanen (John Kuhlmann Madsen) erklærede institutlederen inhabil på den KU-studerendes foranledning i 1994, men det glemte rektorsekretariatet (Dorrit Wivel) i 1999. Dorrit Wivel copypastede sidelangt og uden kildeangivelse den inhabile institutleders skriftlige påstande, da det som Dorrit Wivel senere skrev "er nemmere at kopiere en allerede eksisterende rapport om faktiske forhold" uagtet at institutlederen er erklæret inhabil af dekanen. Flere påstande var usande, men Dorrit Wivel erklærede dem i 1999 for "faktiske forhold". En skriftlig 1999-påstand er i 2001 dokumenteret evident usand. Rektorsekretariatet (Dorrit Wivel) afviser aktindsigt siden 2001 (i sagsakterne 1999-2004).

 

Uddannelsesstyrelsen under Undervisningsministeriet tildelte i 2001 Det Humanistiske Fakultet en påtale, som Dorrit Wivel fik trukket tilbage i Videnskabsministeriet i 2002. Der gik på KU således sag i sagen, der egentlig ikke var, men den delvise privatsag blev en universitetssag med permanente konsekvenser for den ene part - for livet, hver dag hele livet.

 

Livssituationen medførte ekstrem og vedvarende ulykke for den dygtige og ambitiøse KU-studerende. Ph.D.'en - og disputatsen - kan således ikke forsvares ved KU.

 

Bibliotekssærordningssagen: 2000-2018. Folketingets Ombudsmand blev involveret i 2004, gik ind i bibliotekssærordningssagen 2011, og sagen er anket igen i 2018.

Det Humanistiske Fakultet (Ulf Hedetoft) var elleve år - 11 år - om at effektuere en af rektorsekretariatet (Karsten Christensen) i 2004 tildelt bibliotekssærordning over Det Kongelige Bibliotek. Ordningen blev først effektueret i 2015 (Hanne Møller). Professor Sten Ebbesen modarbejder mikrofilmordningen, fra 1993 og senest i 2015.

 

Studier & forskning under særdeles vanskelige vilkår - hver dag siden 1993. Det Humanistiske Fakultet annullerede en 2017-optagelse som KU-studerende (2017). Fakultetets 'universitetssag' (vel egentlig en privatsag?!) er en byrde hver dag i 2000'erne og 2010'erne (biblioteksadgang, netværk, videnskabelige forsvar, trivsel i videnskabens verden og i videnssamfundet). Det Humanistiske Fakultet (Ulf Hedetoft) forfølger i dag KU-kandidaten fysisk på KU (2011, 2017). SAGENS AKTER ER UMIDDELBART TILGÆNGELIGE FOR ENHVER

 

 

 

SAGEN, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Filolog, født 1967 (Charlottenlund)

1994, kandidat i latinsk middelalderfilologi, Københavns Universitet. Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi. Latinsk middelalderfilologi er studiet af latinsksproget kultur i perioden ca. 500-1500 e.Kr.

mit fokus er/var middelalderens logik og lærdomshistorie

1999-2001, ph.d.-stipendiat (skolastik) ved Groningen Universitet, Nederlandene; lærte nederlandsk

1990-1991, forlovelse med professor em. Sten Ebbesen, f. 1946 (uventet uopfordret initiativ på KU ved KU-institutlederen, 15-12-1989. Parret blev derefter gensidigt forelskede. Voldsom modstand fra institutsekretær Hannah Krogh Hansen).

Forholdet fik permanente konsekvenser for den KU-studerende, såsom eksamensstop, inhabilitet (min magisterkonferens kunne ikke forsvares), Ph.d'en kan ikke forsvares, et cetera - også den dag i dag i 2018

1999 (25-6): University of Copenhagen, Secundum modum culpae et excommunicationis vel disciplinae mensura debet extendi (Regula Benedicti, 24)?

SAGENS AKTER ER UMIDDELBART TILGÆNGELIGE

 

1994-1999, Sten Ebbesen-sagen (25-6-1999), Sten Ebbesen rejste KU-sag imod mig; bibliotekssærordningssagen 2000-2017; Det Humanistiske Fakultetssekretariat var 11 år 2004-2015 om at effektuere den ved rektorsekretariatet tildelte 2004-bibliotekssærordning, og først efter ombudsmandens 2011-indgriben til fordel for mig i februar 2011

2004ff, publikationsaktivitet

2002-2018, freelance-forsker: my Academy (Copenhagen)

2016, indskrevet på Aarhus Universitet (russisk), men kan ikke pendle mellem Kbh og Aarhus

2017, genindskrevet på KU, SAXO (historie), men seks uger senere annulleret, grundet Sten Ebbesen-sagen (25-6-1999)

2018, skriver et bogmanuskript færdigt;

arbejder fuldtid i studier, forskning; erhvervsarbejde i weekenden; min Ph.d.-afhandling kan ikke forsvares ved Københavns Universitet, det eneste danske universitet med kendskab til latinsk skolastik, middelalderfilosofi og middelalderlogik. Håber at forsvare min Ph.D. i Nederlandene på artikler, publiceret på engelsk i udlandet.

 

 

KØBENHAVNS UNIVERSITET OG JEG (KU-BUREAUKRATIET)

KU har ingen regler vedr. KU-ansattes (seksuelle) omgang med KU-studerende i afhængighedsforhold på KU, men derimod Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet. KU's regelsæt kan anvendes i privatsager, når den ene part er en KU-student (undergraduate) og den anden er en KU-institutleder (professor, i dag emeritus); institutsekretæren (kontorfuldmægtig Hannah Krogh Hansen) sad i Akademisk Råd og i Fakultetsrådet

I DAG vil jeg gerne forsvare min Ph.d. - på engelsk, men KU-bureaukratiet forfølger mig - sågar fysisk, senest i 2011, 2017 og in perpetuo

Jeg har derfor anket 'sagen' til ombudsmanden i april 2018 Ombudsmanden har lovet svar i november 2018

 

 

Norman Kretzmann (1928-1998), one of my heros

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

THE SAXO LIBRAY Greek and Latin

 

 

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"

 

Sten Ebbesen: The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, p. 119

 

 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology <SAXO> under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"

 

Niels Jørgen Green-Pedersen: The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, p. 9