Bernadette Preben-Hansen

20-3-2019

 

b.preben () gmail.com

 

 

my publications


and my CV

Libri haereticorum sunt legendi, non comburendi. Jan Hus, De libris haereticorum legendis, 141X

 

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Nicolas Boileau-Despréaux, L'Art poétique 1674

 

 

Scientia est nobilis animi possessio, quae distributa recipit incrementum et avarum dedignatur possessorem. Nisi enim publicetur et multiplicetur, elabitur.

Johannes Dacus, Divisio Scientiarum  c. 1280

 

 

"Nam etiam illa barbaria, quae trans oceanum habitat <in Oxford>, in illam <dialecticam> impetum fecit. At quae gentes, dii boni? Quorum etiam nomina perhorresco: Farabrich <Richard Ferrybridge †after 1367>, Buser <William Buser of Heusden †after 1413>, Occam <William Ockham †1347>, Suisset <Roger Swineshead †1365?>, aliique eiusmodi, qui omnes mihi videntur a rhadamantis cohorte traxisse cognomina. Et quid est (...) inquam, in dialectica quod non britannicis sophismatibus conturbatum sit?"

 

Leonardo Bruni. Ad Petrum Paulum Histrum dialogus. In: Prosatori latini del Quattrocento. Milano 1952, 58-60. So, why did Bruni complain so much ... ?

 

 

"Du skulle bare vide, hvor mange inkompetente mænd jeg har tabt til <på KU> - forgæves" (Inge Lehmann, 1888-1993); men KU-bureaukraterne er meget værre: kvinder blokerer for andre kvinder i forskning på KU

 

my KU - The Bureaucracy of the University of Copenhagen, powerful and inefficient as it is, makes my University of Copenhagen a provincial institution

For Et er et Søe-Kort at forstaae, Et andet, Skib at føre ...

 

 

#METOO

There's a virtue in slowness, which we have lost (Graham Greene)

The only love which has lasted is the love which has everything, every disappointment, every failure and every betrayal, which has accepted even the sad fact that in the end there is no desire so deep as the simple desire for companionship (Graham Greene)

"Det er ikke i min magt at vurdere, om historien er historie, men det er i hvert fald en god historie"

 

 

 

Jeg har siden 1990'erne ønsket at deltage i en læsegruppe, der vil læse Peter Abelard: Dialectica, the Logica Modernorum (ed. de Rijk), Peter Hispanus: Tractatus sive Summulae logicales, William Ockham: Summulae logicales, Jean Buridan: Summulae de dialectica, William HeytesburyRegulae solvendi sophismata, men jeg har aldrig truffet studerende, hverken i København eller Groningen, der nærer samme ønske. De findes i St Andrews i Skotland: Medieval Logic Reading Group

In these years I read books and write book reviews.

 

 

My reading list, March 2019:

 

Anne Applebaum: Red Famine. Stalin's War on Ukraine. Penguin 2017

 

William Courtenay: Schools and scholars in fourteenth-century England. Princeton University Press 1987

Bernadette Preben-Hansen

b. Elisa Bernadette Preben-Hansen,

1967, Charlottenlund, Copenhagen, Denmark

my address: Vesterbro, Copenhagen


 

- Kvalitet siden 1967 (Aristoteles, Kategorierne, og en kaffe-reklame)


Jeg er latiner, dvs. filolog med latin (latinsk middelalderfilologi), med kærlighed til filosofihistorie, logik og skolastik, c. 1100-1400. Mit 'ventetidsprojekt' er Baltikum, Polen, Rusland, Tyskland og Sovjetunionens historie i det 20. århundrede, mens jeg venter på Godot (KU's mikrofilmsærordning) og KU (Københavns Universitet). Hvad ska' vi med latin? Jeg er 'europæer' og kan li' historie, filosofihistorie, litteratur og klassisk musik. Jeg anmelder for tiden bøger på Rusland i Arbejderhistorie, og skriver pt. på to korte manuskripter på dansk, samt diverse forskningsartikler på engelsk). Jeg arbejder til hverdag med studier og forskning, og er pt. økonomisk selverhvervende


Jeg er barn af Københavns Universitet, Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi, i dag SAXO. Her lærte jeg at arbejde fra morgen til midnat, og kun i den arbejdsånd føler jeg mig 'hjemme' (uagtet ultimativ modgang i kølvandet på Sten Ebbesen-sagen 1994-1999 - professor Sten Ebbesen - om det ulige magtforhold mellem en institutleder, en undergraduate KU-studerende og en magtfuld institutsekretær (l'éminence grise de l'affaire), og It's Quite True på Institut for Græsk og Latin i 1990'erne, 2000-2019 in perpetuo, min 2004-bibliotekssærordning og mikrofilmordning, som KU administrerer såre ringe. Rektor tildelte den i 2004, men Det Humanistiske Fakultet effektuerede den først i 2015 (Ombudsmanden skrev til fordel for mig i 2011). KU optog mig på SAXO, Historie i 2017, men min optagelse blev annulleret under henvisning til Sten Ebbesen-sagen. Jeg var som undergraduate studerende forlovet og officielt samlevende med professor Sten Ebbesen 1990-1991 (hans initiativ på KU i 1989), men forholdet vakte voldsom modstand på KU (institutsekretær Hannah Krogh Hansen, med flere). KU blokerede mine studier, forskning og fremtid i 1999. KU-bureaukratiet er ineffektivt, men min person kan det da forfølge, også fysisk (2011, 2017) over 30 år!


Philologist (Latin / Latin Scholasticism), Danish, born 1967 in Copenhagen, Denmark. Educated at the University of Copenhagen (The Institute of Greek and Latin Medieval Philology / Institute of Greek and Latin, MA 1994). Studies at Groningen University, COMERS, the Netherlands, as PhD fellow (student) 1999-2001: Jean Buridan †1360 and Buridanism at the Central European Universities 1350-1420My future symposia in Europe

Agency, Past and Future. Hamburg, July 18-20, 2019

Mental being in late medieval thought: from concepts to chimeras. Leuven, May 31- June 1, 2019

The History of Arabic Logic. St Andrews (Arché is a philosophical research centre at the University of St Andrews), May 7-8, 2019

Britain's Early Philosophers, Durham, April 1-3, 2019 (participant). Visit to Lindisfarne

2nd Parma Workshop on Medieval Logic and Metaphysics, December 5-6, 2018. Parma (accepted, but I do not participate due to Sten Ebbesen. Mary died in Oct. 2018, and I am concerned too)

Language, Thought, and Reality: The Continental and British Traditions of Medieval Logic Revisited. XXIInd ESMLS in Düsseldorf, June 25-29, 2018 (participant)

Quantifying Aristotle. The Impact, Spread and Decline of the Calculatores Tradition. Munich, May 23-25, 2018 (not present)

Medieval Logic and its Contemporary Relevance. St Andrews, April 30-May 2, 2018 (not present)

Before and After Wyclif: Sources and textual influences, Milano, Sept. 12-13, 2016 (not present)

My past symposia (participant)

and my library travels in Europe
My language skills

Speaking: Danish (native), English (British), Dutch (Nederlands), some German (Deutsch) /Reading: the above plus French, Italian, some elementary Russian, Latin (scholastic Latin), some Classical Greek, and some Biblical Hebrew. Jeg taler rigsdansk (Charlottenlund), britisk-engelsk flydende, nederlandsk (med dansk-flamsk accent), samt noget tysk. Klassisk-filologer er generelt dygtige til moderne sprog, kan problemløst læse flere europæiske sprog og har derfor med et stort passivt sprogkendskab. Jeg har et udpræget sprogøre og lærer hurtigt

 MY PROJECTS 2019-2022


Parva logicalia

Middelalderens universitetstekster kan ikke forstås, uden kendskab til samtidens logiske tekstbøger. Hvad er logica nova, og hvad er parva logicaliaabstractiones, ampliationes, appellationes, conclusiones, confusiones, consequentiae, distributiones, enuntiabilia, exceptivae, exclusivae, exponibilia, fallaciae, insolubilia, modales, obligationes, relativae, restrictiones, sophismata (index sophismatum), suppositiones, syncategoreumata, etc. Hvad er det? Ja, man begynder med Peter af Spaniens Tractatus sive Summulae Logicales ... skolebogen for teenagedrenge. Videnskabssproget var europæisk fællesarv, og universitetets tekster er skrevet i videnskabens sprog. Der er ingen "mørk middelalder" i skolastikkens videnskabssprog!
In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk (2020): This is the update in progress of the De Rijk Files on the basis of the Copenhagen Files and the critical editions, if any. I did inspect more manuscripts, the student’s notebooks, in particular (the libri mei, 14C), British Logic, on location in libraries in: Barcelona, Berlin, Brugge, Cambridge, Copenhagen, Edinburgh, Erfurt, Frankfurt am Main, Kraków, Leipzig, London, Lübeck, Mainz, Milano, München, Paris, Praha, Uppsala, Vatican, Wien, Wroclaw/Breslau. I miss a serious study in Oxford, Salamanca and Venezia! So much work and so many critical editions are still to be done. This will be the revised update of the De Rijk Files in Leiden (Latin Medieval Logic). I am currently planning my travel in Spain In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk, from library to library. Sten Ebbesen gave me the idea in the 1990's, and being a woman I have been waiting for my grey hairs. I am now in my early 50's, and it is my turn to play Don Quixote in the cathedral-libraries of Spain in search for Latin Medieval Logic. I hope to find my Sancho Panza and return home with plenty of updates and new posts to the De Rijk Files. My travel in Spain will take place in 2020Harald Scavenius: A Danish Envoy in Europe (Danish, 100 pages): Nationaal Archief Den Haag. Haags Gemeentearchief

Harald Scavenius (1873-1939), en ældre fætter til Erik Scavenius, var Danmarks gesandt i Rusland, Italien og Nederlandene. Han iagttog bolsjevismen fra St. Petersborg (Petrograd) under verdenskrigen, fascismen fra Rom i 1920’erne og nazismen fra Haag og Bern i 1930’erne. Harald Scavenius' depecher (politiske analyser til udenrigsministeren i København) er en førstehåndsberetning om mødet med de totalitære ideologier, der var fødte på verdenskrigens slagmarker. Bolsjevismen måtte bekæmpes, om nødvendigt med militær magt, i forsvaret for europæiske værdier som demokratiet. (Jeg er nu nået til Harald Scavenius’ depecher fra Rom i 1920’erne)

 

The Krakow Sophismata and the Prague Sophismata, transcription of two Sophismata-collections

British Logic in Northern Italy in 14C and 15C

British Logic in Prague until the End of Jan Hus †1415

What happend to the British Logic of the 14C?

 

Jean Buridan Around The Baltic Sea. Medieval Logic Around The Baltic Sea (2020). Logic at the Early Central European Schools and Universities, c. 1320-1450: Erfurt, Prague, Vienna, Leipzig, Rostock, Greifswald, the British Logic, in particular, and its manuscripts

Jean Buridan †1360, Henry Totting of Oyta †1397, Roger of Roermond †1409, (Blasius of Parma †1416), Frederick of Nuremberg †1464: Questions on Aristotle's PhysicaDansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920 (Danish, 150-200 pages). The Danish Aid to POWs in Russia 1917-1920: Österreichisches Staatsarchiv (Kriegsarchiv)

Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1914-1920 som delegerede, kurerer og sygeplejersker for krigsfangehjælpen, såvel for Dansk Røde Kors som for gesandtskabet i Petrograd, herunder det danske generalkonsulat i Moskva. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares på Rigsarkivet. Forfatteren har arbejdet ti år med disse rapporter, og bogen er en beretning om den russiske borgerkrig, set af danske øjenvidner i Rusland.

I. Indledning om det internationale humanitære hjælpearbejdes betydning for Danmarks neutralitetspolitik. II. præsentation af de danske delegerede i Rusland og 50-60 af de bedste danske øjenvidneberetninger om hjælpearbejdet og den russiske borgerkrig. Bogen går til kilderne (uudgivne), der er fundet i danske og udenlandske arkiver. III. Indices, herunder oversigter over relevante arkivalier i arkiverne efter DRK, UM og de diplomatiske præsentationer i Rusland 1914-1921
HISTORY OF PHILOSOPHY WITHOUT GAPS

 

Bernadette Preben-Hansen er klassisk-filolog, kandidat i latin 1994 fra KU (Københavns Universitet) med fokus på skolastik og baggrund som nederlandsk Ph.D. stipendiat ved Groningen Universitet i Nederlandene (COMERS, Wijsbegeerte, 1999-2002); studier ved Nijmegen Universitet 1998)

 

Klassisk-sproglig student 1985, Niels Steensens Gymnasium SJ. Hun er specialiseret i logikkens håndskrifter og lærdomshistorie på de filosofiske fakulteter i Europa i det 14. årh. Universitetsstudier (KU undercover) i Ruslands, Sovjetunionens og Østeuropas historie. Hun publicerer om dansk-russiske forhold under og efter 1. verdenskrig, om Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920

 

2004-2017, studier i historie: filosofihistorie, kirkehistorie (dvs: politisk historie), retshistorie, europæisk universitetshistorie (herunder KU's lærdoms- og videnskabshistorie 1479 til c. 1800) samt Tysklands, Sovjetunionens, Ruslands, Ukraines, Polens og Baltikums historie. Interesse for fejlslutninger, paradokser, sofismer og logikken i skolastikken

 

 

The Sea around Denmark

Ordnet

John Dumbleton's Summa Logicae 14C

Theories of Paradox in Fourteenth-Century Logic: Edition and Translation of Key Texts

What is going on in Russia Today, Kremlin

A portrait of my mind in Philosophy 

A graffiti once, near my hostel in Paris

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

THE SAXO LIBRAY Greek and Latin

 

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"

 

Sten Ebbesen: The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, p. 119

 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology <SAXO> under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"

 

Niels Jørgen Green-Pedersen: The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, p. 9

Bibliothek des Geistlichen Ministeriums, Greifswald

Karol Józef Wojtyła & Bernadette Preben-Hansen

Castel Gandolfo, August 1986. The person behind the artificial tapestry is Bertil Alexis Frosell

Kraków, BJ, 704, f. III. William Heytesbury's

Regulas solvendi sophismata. Prague?

"Karolus Quartus" (probationae pennae)

Uppsala UB, C 599, f. 143r. Uppsala 1481-1486. Tegningen er tegnet af Olle fra Uppsala, primo 1480'erne. Den ses i Olles bog. Olle Johansson fra Gotland var studerende på Uppsalas filosofiske fakultet i 1480’erne. Olles bogsamling bevares på Uppsala universitetsbibliotek, og indeholder Aristoteles-kommentarer, og lign. filosofiske og logiske tekster. Her ses en karikatur af Albert den Store (Thomas Aquinas' lærer i Paris) og Aristoteles. Det er en skolastisk fiktion, da Aristoteles var en græsk filosof, og Albert den Store underviste i 1200-tallets Paris. Skolemændene diskuterede Aristoteles' værker på middelalderens universiteter. Her diskuterer de to den menneskelige sjæls egenskaber (De Anima). Uppsala: Museum Gustavianum. Jeg har arbejdet i Uppsala med tekster fra dette håndskrift.

Norman Kretzmann (1928-1998), one of my heros. Others are William J. Courtenay, Jan Pinborg, Lambertus Marie de Rijk, Alfonso Maierù; Earline Jennifer Ashworth and Egbert Peter Bos will become heroes ...

My Medieval Library (Instrumenta studiorum): Books, Journals, Brepols, Brill, Peeters, Vrin,


Da jeg mistede min familie (Sten Ebbesen, Martha Aggernæs Ebbesen - min lærer og forlovede og hans yngste datter - og ikke mindst især min hverdag på Middelalderbiblioteket, i dag SAXO-biblioteket på KU, da blev mit liv værdiløst (fra 1990'erne), uden håb. Livsglæden forsvandt, og jeg har i mit indre været en levende død over dekader. Det er Sten Ebbesen (vel nok Marie Delgado Ebbesen 1972-2018), der bestemte mit livs forløb. Et menneskes skæbne er nemlig ikke afhængig af egne valg, men af andres, og ofte spontane vilkårlige indskydelser (som institutleder Sten Ebbesens den 15. december 1989, efter julefrokosten på KU, nær midnat).

KU har ingen regler om ansattes opførsel overfor studerende i afhængighedsforhold på KU. Institutsekretær Hannah Krogh Hansen chikanerede mig på instituttet i 1990'erne og fik Sten Ebbesen til at rejse sag imod mig på KU 1994-1999, 2000-2019 in perpetuo. Professor Sten Ebbesen vendte sig 180 grader imod mig på KU og internationalt. KU har i 1990'erne, men også i 2010'erne afvist mig en ny kandidatgrad og dermed muligheden for en egen fremtid