Bernadette Preben-Hansen

Jeg er filolog fra Københavns Universitet (kandidat 1994, latin, latinsk middelalderfilologi, latinsk palæografi, håndskriftkundskab og skolastik, med mit trekvarte hjerte i logikkens lærdomshistorie eller Intellektuel Historie, c. 1100-1450. Især har jeg studeret det 14. årh. (Logica Moderna, Parva Logicalia, Sophismata i middelalderlige håndskrifter fra de filosofiske fakulteter ved middelalderens universiteter). Som min forgænger på KU lærte jeg en del Logicam og en smule Metaphysicam på KU (jf. Ludvig Holberg). Jeg ville gerne disputere om KU, men meget hellere på KU. Middelalderfilosofi kan kun forstås med et indgående kendskab til skolastikkens sprog: latin og logik; en universitetsgrad i matematik er en fordel, om ikke en forudsætning. Studierne på de filosofiske fakulteter i middelalderen handlede om videnskabelige sætninger. Universitetet var ikke inddelt i 'humaniora' (en moderne misforståelse) og 'naturvidenskab'. De filosofiske fakulteter trænede unge hjerner i sproget, grammatik og sætningslogik.Jeg var Ph.d. stipendiat med et nederlandsk stipendium (Ubbo Emmius) ved Groningen Universitet i Nederlandene 1999-2002. 1999 var mit livs mest vanskelige år (mig, Sten Ebbesen og KU - i Dorrit Wivels optik, for den KU-ansatte og imod den KU-studerende, der var fhv. forlovede og samlevende). I Groningen arbejdede jeg med Physicam (Jean Buridan-traditionen, 14. årh.). Tiden gik med studiet af logikken i skolastikken med et stærkt ønske om at mestre det filologiske håndværk: DEN KRITISKE TEKST-EDITION: det at udgive en filosofisk tekst på latin. Men Groningen Universitet, der stod i en humanistisk-retorisk tradition (Cultural Change: Dynamics and Diagnosis), afviste tekstudgaver. Ikke desto mindre: Til Kilderne! / Ad Fontes! Og kilder bør udgives, også til logikken i skolastikken. Jeg læste Peter Hispanus: Tractatus sive Summulae Logicales (ed. De Rijk 1972) på latin og nederlandsk med professor Corneille Henri Kneepkens.


Jeg lærte nederlandsk i Nederlandene. Mine talte sprog er dansk (rigsdansk, Charlottenlund), britisk-engelsk (flydende, undervist som 10- til 12-årig på Studieskolen af en britisk native-speaker), en hel del nederlandsk og en del tysk. Jeg læser de talte sprog, samt latin. Jeg forstår/læser to romanske sprog: fransk og italiensk. Jeg læser noget oldgræsk, bibelhebræisk og lidt russisk. Jeg tænker på dansk og engelsk, og i Nederlandene på nederlandsk. Min kærlighed til sprog er: dansk, engelsk, latin, tysk og nederlandsk. Interesser: klassisk musik, Danmarks og Europas kirker, Danmarks politiske middelalder- og borgerkrigshistorie (f. eks. 'reformationen' i Danmark).Ud i Europa

Jeg har ved halvanden hundrede rejser i Europa siden 1990'erne (forskningsbiblioteker, konferencer, symposier og workshops) oparbejdet et snævert internationalt netværk i mit forskningsfag; men jeg har savnet ånden, roen og især ressourcerne (KU, SAXO: MIDDELALDERBIBLIOTEK https://soeg.kb.dk/: UnGrL - samt MIKROFILMSAMLING) fra Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi, i dag SAXO, Græsk og Latin, KU. Min eksamen og mulighed for videnskabelige forsvar var - og er - blokeret på KU, ved inhabilitet, uvenskab (Sten Ebbesen) - siden (1990) 1994-1999. Det bekom mig ej vel. My UnGrL: My books and my journals.2000'erne og 2010'erne

Jeg har (uden eksamen) studeret Ruslands, Sovjetunionens, Baltikums, Polens og Tysklands historie. Jeg har studeret danmarkshistorien, filosofihistorien, oplysningstiden og de historiske og filosofiske dele af statskundskaben. Jeg er i dag freelanceforsker på omtrent fuld tid og har hele livet været økonomisk selverhvervende.Jeg har arbejdet med "VENTETIDSPROJEKTER", mens jeg har ventet på Humanistisk Fakultetssekretariats effektuering af REKTORS 2004-bibliotekssærordning over Det Kongelige Bibliotek (som at vente på Godot). Dekanen afviste mig ordningen i 1994. Dekanen (John Kuhlmann Madsen) talte om "repressalier imod KU-studerende", men løste ikke eksamensproblemet. REKTOR tildelte mig ordningen i 2004, men Humanistisk Fakultetssekretariat effektuerede den først i 2015, efter en skrivelse fra Folketingets Ombudsmand i 2011. I 2017 blev jeg immatrikuleret for anden gang på KU, SAXO, HISTORIE, men seks uger senere annulleret med henvisning til Sten Ebbesen-sagen (1990-1991, 1994-1999). KU har - ved bureaukrati - involveret over 100 personer på KU i en personfølsom personsag, som ingen ved, hvad handler om.1900'erne

Den er konsekvensen af en fhv. forlovelse, 1990-1991, mellem parter af ulige magt og status på KU - en KU-professor (Sten Ebbesen, f. 1946) og en undergraduate KU-studerende, f. 1967. Samliv mellem ulige parter på KU er et socialt tabu på KU. Initiativet var KU-institutlederens, spontant og uventet i julen 1989 - på KU. Forholdet blev en lykke, men en ulykke på KU (for den KU-studerende). Institutsekretæren (Hannah Krogh Hansen) var modstander af forlovelsen (1991); modstanden udviklede sig til chikane af den KU-studerende (med dokumentation på Humanistisk Fakultetssekretariat, der forholdt sig passivt). KU-institutlederen vendte sig imod den KU-studerende, der var blevet blokeret i uddannelsesforløbet (eksamen, arbejdsadgang til middelalderbibliotek og mikrofilmsamling), afviste samtale og rejste en disciplinærsag imod den KU-studerende (Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet). Historien her er blevet et spejlbillede af bureaukratiet ved KU, fordi sagen er in perpetuo. Som også min kærlighed til studier, uddannelse og forskning.Der gik politik i sagen i 2001, da Uddannelsesstyrelsen gav den KU-studerende et medhold imod Humanistisk Fakultetssekretariat. Sekretariatet fik en påtale (2001), men rektorsekretariatet (Dorrit Wivel) fik påtalen trukket tilbage. Ingen ved i dag, hvad sagen handler om (heller ikke jeg selv), men Humanistisk Fakultetssekretariat (Hanne Møller, fhv. HR- og personalechef, med flere) har forfulgt mig fysisk på KU i 2011 og 2017. Jeg har Id-kort nr. 15-11-488141 ved Centre under KU samt havde Student nr. 17-07-536866 ved KU. HR- og personalechef Hanne Møller afviste min 2016-relation til Folkeuniversitetet i København (trods Id-kort, Folkeuniversitetets forårsprogram 2016, s. 31-32, samt undervisningsaftale for Hold 1012). HR- og personalechef Hanne Møller slettede mit navn fra KU's telefonbog (ku.dk), men lod mit portræt samt "ingen ansættelse her" stå. Jeg har i 2020 afsendt endnu en skrivelse til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, C.c.: Folketingets Ombudsmand, vedr. DEKORUM på Københavns Universitet.AKTINDSIGT: UMIDDELBAR TILGÆNGELIGHED

Fra min side er der fuld aktindsigt til enhver. KU vil afvise aktindsigt.
UNIVERSITY OF COPENHAGEN (STEN EBBESEN, 1990-1991, 1994-1999, in perpetuo: 1999 var et skilsmisseår, da KU - Kirsten Stenbjerre & Dorrit Wivel - forfulgte den KU-studerende grænseoverskridende over landegrænserne (Sten Ebbesen-sagen 1994-1999). Det er en perpetuel sag, der implicerede min fhv. forlovelse, 1990-1991, som undergraduate studerende med institutleder (professor emeritus) Sten Ebbesen. Institutlederen forførte mig uventet og spontant på KU den 15. december 1989. Jeg var ikke forelsket i docenten, senere min lærer, men det blev jeg. "Det var bare noget, der skete", sagde Sten Ebbesen den 27. december 1989). Jeg ville ikke skilles, hverken fra Sten Ebbesen eller KU. Forlovelsen den 14. marts 1991 var en lykke, men en ulykke på KU. Der var modstand siden 1990 på KU (institutsekretær, kontorfuldmægtig Hannah Krogh Hansen, medlem af Akademisk Råd og Fakultetsrådet, med dekan John Kuhlmann Madsen og sekretariatschef Kirsten Stenbjerre). Modstanden udviklede sig til chikane (med dokumentation på Det Humanistiske Fakultetssekretariat). Institutlederen forholdt sig passiv. Jeg havde modtaget QUEEN INGRID’S ROMAN FOUNDATION (1992-1993: Aristotle's Rhetoric in Latin Scholasticism: Jean Jandun  d. 1328 and Jean Buridan d. 1360), og jeg ville som KU-studerende have arbejdsadgang til institutbibliotek, mikrofilm-ressourcer, undervisning, eksamen og videnskabelige forsvar!

I 1999 afskrev Dorrit Wivel en mængde påstande - ordret og sidelangt uden kildeangivelse - (skrevet af Sten Ebbesen, der i 1994 var erklæret juridisk inhabil af dekanen for Det Humanistiske Fakultet), hvoraf jeg accepterede nogle, men afviste andre påstande. Dorrit Wivel erklærede samtlige påstande for "faktiske forhold". Kærlighed på KU er altså en disciplinærsag imod den KU-studerende, der får eksamen og videnskabelige forsvar blokeret ved inhabilitet. KU afviste at hjælpe en KU-studerende med et studieskift - under uddannelsesloftet. Der gik politik i sagen, da Uddannelsesstyrelsen (Undervisningsministeriet) gav den KU-studerende et medhold i 2001, og Folketingets Ombudsmand skrev til fordel for den KU-studerende i 2011. I 2017 blev jeg immatrikuleret for anden gang på KU, SAXO, HISTORIE, men seks uger senere annulleret med henvisning til Sten Ebbesen-sagen 1999. KU-bureaukratiet ved HR- og personalechef Hanne Møller og Co. forfulgte mig fysisk på KU i 2011 og 2017. AKTINDSIGT: umiddelbar tilgængelighed.

14-8-2020

Bernadette Preben-Hansen

Elisa Bernadette Preben-Hansen

(b. 1967, Charlottenlund)

Vesterbro, Copenhagen


b.preben () gmail.com

 

my publications


my CV (vita brevis)
Next Stop in Europe

FUTURE CONTINGENTS (REAL AND ZOOM-SYMPOSIA):


Medieval Philosophy in the UK (John Marenbon)

The Virtual Medieval Colloquia (up-to-date with Robert Pasnau)

London: Early Franciscans (Friday in August 2020, The workshop will be held using Zoom software)

Leuven: Essence and existence in the 13th and 14th centuries: entirely online and will take place on September 11-13, 2020

St Andrews: Theories of Paradox in the Middle Ages, October 21-23, 2020, 14-19 BTS (The workshop will be held using Zoom software)

Warsaw: Time, Tense, and Modality, June 21-25, 2021

I hope, we may one day return to the real symposia / real communication. It is so important being there on the spot ... of the moonMY TRAVELS: participant in symposia and workshops in Europe (the US and Russia) and many visits to libraries in Europe: 150 journeys since the 1990's


MEMBERSHIPS: Societas artistarum,


SCHOLARSHIPS: quite a few

2020-projekter:Dansk krigsfangehjælp i Rusland

1917-1918 (1920): 50 historier om danske øjenvidner til den russiske borgerkrig og en kort indledning om Danmarks internationale humanitære opgave under 1. verdenskrig (max. 140 sider). Dette projekt har forudsat flere års kildeoversigts-arkivarbejde på Statens Arkiver, så ting tager tid! Det bliver kun en lille bog, da jeg undervejs blev ført ind i andre projekter og 'hjem' til mit elskede universitetsforskningsfag
Harald Scavenius,

en dansk diplomat i mellemkrigstidens Europa

Udgave i Danske Magazin af udvalgte depecher fra Petrograd (2019), Rom (2021) og den Haag (med et sideblik til Folkeforbundet, RK-krigsfangekonferencen i Genève og Østgrønlandssagen). Udgaven af kilderne bliver fulgt af en kortfattet biografi (100 sider). Det er elementært spændende at følge Harald Scavenius gennem mellemkrigstidens Europa. Hvis Scavenius' tabte arkivalier, især dagbøgerne, genfindes på Gjorslev eller Klintholm, vil jeg gerne vide det!

Medieval Logical Manuscripts, Second Edition 2021. In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk and his pupils, Jan Pinborg and his pupils (most recent update).

This is the much extended update of the L.M. de Rijk Files of Leiden (Egbert Peter Bos: Database of Medieval Latin Texts on Logic and Semantics in Medieval Manuscripts, Founded on the Card Files of Professor L.M. de Rijk), and the Files of The Copenhagen School of Medieval Philosophy, Founded on the Card Files of Professor Jan Pinborg & Pupils. I work in Excel, but when finished, the information (7500 entries), based on the manuscripts (if digitized on the internet) and the recent critical editions (if any), will be placed in an up-to-date database on the internet. I am searching minor edition-things to do on my own: an unedited sophism here and there, a short text on some medieval logic in the British tradition. This time-consuming work gives me an overview of texts and sources in Medieval Logic and Philosophy. Egbert Peter Bos gave me the masterfile in 2016
Encyclopedia of Medieval Philosophy, Second Edition 2020, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Regesta Imperii
Things TO-DO (ideas and projects): Henry of Oyta,