Bernadette Preben-Hansen

Også jeg sidder på min pind, indtil jeg falder af den.

"Man har et stort ansvar" - i uddannelse, studier og forskning, "når man har kastet sig ud i det, så skal man gå hele vejen og føre det helt til ende" (Margrethe II, dronning af Danmark, 2021). I mit tilfælde har KU modarbejdet mig siden 1990'erne. Bernadette er en kvindelig afledning af navnet Bernhard, der er et gammelt tysk toleddet navn af dyrebetegnelsen Bern "bjørn" som førsteled og adjektivet harti med betydningen "hård" eller "viljestærk" som andetled. Jeg hedder altså "en viljestærk bjørn". Preben eller Predbjørn er en fordanskning af det slaviske vendiske toledede mandsnavn Pritbor.


Nulla salus extra universitatem Hafniensis?

"In isto animi aestu deprompserim testimonium meum Academicum, quod in loculis meis forte habebam, occurrenti ostensurus aduersario, examina mea Academica me sustinuisse, studiosaque me esse, et quidem baccalaurea, quae quemuis aggressorem extraneum exceptione fori repellere possem".


Bernadette Preben-Hansen er en dansk latinsk middelalderfilolog med latin, latinsk middelalderfilologi, editionsfilologi, latinsk palæografi, kildekritik, tekstkritik, skolastik, universitetshistorie, middelalderlogik og filosofihistorie, med sit trekvarte hjerte i logikkens lærdomshistorie eller intellektuel historie, c. 1100-1450, kandidat fra Københavns Universitet i 1994. Nederlandsk Ph.d. stipendiat, 1999-2002, ved Groningen Universitet i Nederlandene. Bernadette Preben-Hansen er medlem af Kildeskriftselskabet, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. Hun anmelder bogudgivelser i Arbejderhistorie siden 2017.


my KU - timerne på KU, my Travels - rejserne i Danmark, Europa, USA og Rusland. Har arbejdet med Logica Moderna, Parva LogicaliaSophismata og Physica. Medieval Logical Manuscripts, Second Edition 2022. In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk, and Everyone Else working in the field of Medieval Logic since the 1970's, Status Quo 2022.


SPROG: dansk (modersmål), britisk-engelsk (flydende, undervist som barn ved britisk sproglærer), nederlandsk (flydende, bosat i Nederlandene i tre-fire år), tysk. Tænker på dansk, engelsk og nederlandsk. Ubesværet læsefærdighed i latin (skolastisk latin), kan læse og forstå fransk, italiensk (romanske sprog), noget oldgræsk, lidt bibelhebræisk, samt læse noget elementær russisk (propædeutisk niveau).VENTETIDSPROJEKTER, mens vi venter på GODOT (KU's bibliotekssærordning ved KU's rektor i 2004, efter Sten Ebbesen-sagen ved KU 1994-1999, men Humanistisk Fakultetssekretariat effektuerede først ordningen i 2015 efter en rykkerskrivelse til KU fra Folketingets Ombudsmand i 2011 - og endelig - i 2020 ved Det Kongelige Bibliotek / Universitetsbiblioteket). I dag arbejder hun med politisk historie (Nederlandene, Tyskland, Rusland/Sovjetunionen, Baltikum, Polen og Østeuropa i mellemkrigstiden, men også danmarkshistorien), kildeudgivelse og de historiske sider af statskundskaben. Hun har studeret 1600-1700-tallets politiske filosofi.


Pt. udgiver jeg depecher fra Harald Scavenius, Danmark gesandt i Rusland under 1914-verdenskrigen og borgerkrigen efter 1917-revolutionerne, i Italien i 1920'erne, samt i Nederlandene og Schweiz i 1930'erne. Jeg arbejder på et manuskript om Danske øjenvidner til Den Russiske Borgerkrig, samt en kortfattet biografi om Harald Scavenius: en dansk diplomat i mellemkrigstidens Europa. Sideløbende følger jeg med i studier og forskning i middelalderlogik i Europa og USA, via IT & Zoom, men bedst ved biblioteksrejser og symposia i Europa. Mit hjerte er i middelalderlogikken, skolastikken og håndskrifterne! Her er min forskningsfamilie. Jeg er glad for europæiske sprog, sprogpleje på dansk, engelsk, nederlandsk og tysk, litteratur, klassisk musik, historie og danmarkshistorie.

16-1-2022

Bernadette Preben-Hansen

Elisa Bernadette Preben-Hansen

(b. 1967, Charlottenlund)

Address: Vesterbro, Copenhagenb.preben () gmail.com


 

my publicationsmy CV (vita brevis)MEMBERSHIPS: Kildeskriftselskabet, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, København (indvalgt: 2020).

Har kildeudgaver i publikation i Danske Magazin Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie.

Societas Artistarum, Paris. The European Symposium of Medieval Logic and SemanticsINTERESTS: The History of Medieval Logic 1150-1450, British Logic, in particular


"The only love which has lasted is the love which has everything, every disappointment, every failure and every betrayal, which has accepted even the sad fact that in the end there is no desire so deep as the simple desire for companionship" (Graham Greene).ORDNET  OXFORDNext Stop in Europe

Logicalia medievalia, 12C Latin logical manuscripts before 1220

Fallacies in the Arabic, Byzantine, Hebrew and Latin Traditions


The Debate Project, Paris

Filling the Gap 1240-1360, Göteborg

Medieval Philosophy in the UK (John Marenbon): Medieval philosophy network meeting

The Virtual Medieval Colloquia (up-to-date with Robert Pasnau)

St Andrews: Theories of Paradox in the Middle Ages: PAPERS!

Warsaw: Time, Tense, and Modality, June 2022

Medieval Logic & Semantics

Logic in Europe, Paris

Calculatores

Tea Time with Bacon

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Erasmus Montanus og logikken

Jean de France

CIMAGLAuthor index

VIVARIUM: Author index

Regesta Imperii

Dipomatarium Danicum

VENTETIDSPROJEKT


Danish Aid to Prisoners of War in Russia in 1917-1918 (1920).
The book is based on Danish eyewitness reports on the Russian Civil War. It holds the twenty-five best personal accounts, a biographical mini-lexicon, and a brief introduction to Denmark’s international humanitarian mission during the First World War. In 1917-1920 a number of Danes travelled in Russia, on behalf of the Danish Embassy in St. Petersburg, and the Danish Red Cross in Moscow. The Danes travelled as delegates, doctors, couriers, and nurses. They thus became eyewitnesses to the Russian Civil War from Ukraine to Vladivostok. They crossed and re-crossed the battle fronts and were often arrested. Their various experiences were committed to handwritten reports, which have never formerly been studied. These are today either in the Danish National Archives, or in private ownership. This project has required years of archival work at the National Archives in Copenhagen, Vienna, and London.


Danske øjenvidner til Den Russiske Borgerkrig, eller Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1918 (1920). 25 personhistorier, et biografisk minileksikon og en kort indledning om Danmarks internationale humanitære opgave under 1. verdenskrig. Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1915-1920 som delegerede, læger, sygeplejersker og kurerer for krigsfangehjælpen. De rejste for det danske gesandtskab i Petrograd og for Dansk Røde Kors i Rusland. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig, fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares i Rigsarkivet og i privateje. Der er produceret arbejdsudgaver (800-900 normalsider) af håndskrevne beretninger, brevsamlinger og ikkeudgivne krigsfangerapporter på dansk, i 2021 med transskriptionshjælp fra Lone Johansen i Vejle. Projektet har krævet flere års arkivarbejde i Rigsarkivet.

"Mira ille linguae volubilitate pollens diruebat, aedificabat, quadrata rotundis mutabat, syllogismorum captionumque dialecticarum laqueis strepebat, et vnumquemque opponentem distinguendo, subsumendo, et limitando eludere, ac ad silentium pro lubitu reducere callebat".

Bernadette Preben-Hansen, f. 1967

og Sten Ebbesen, f. 1946. Gentofte 1991

Foto: Marie Delgado Ebbesen, f 1972

Forlovelsen 1990-1991 fik konsekvenser på KU 1994-1999, 2000-2022, for den KU-studerende! For mig var det tabet af familien og min forskningsfamilie på KU, og mit KU. "The danger is not what we/I have done, but what they think we/I have done" (Graham Greene)

KÆRLIGHED TIL UDDANNELSE, STUDIER OG FORSKNING!

KÆRLIGHED PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET?

HVORDAN HÅNDTERER KU DET? (HUMANISTISK FAKULTETSSEKRETARIAT, REKTORSEKRETARIATET)

Sten Ebbesen-sagen: 1989-1991, KU 1994-1999, KU 2000-2022, IN PERPETUO.


Hvordan behandler KU (Humanistisk Fakultetssekretariat, Rektorsekretariatet) en KU-studerende og hvorfor?

(Aktindsigt: umiddelbar tilgængelighed)


Anke til Folketingets Ombudsmand, 2022

Skrivelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2022 (sagsnr. 21/17005)

Når forskning og privatliv er smeltet sammen (Sten Ebbesen)

Dekorum ved Københavns Universitet? julen 2021

KU afgørelse, marts 2021

Bibliotekssærordningen (ved Universitetsbiblioteket, Hans Kristian Mikkelsen, 2020)

MIT KU-SYNDEREGISTER, 2000-2017: Efter Sten Ebbesen -sagen på KU.

MIT KU-SYNDEREGISTER, 1994-1999: Sten Ebbesen -sagen på KU, 1990-1999.

Dekorum ved Københavns Universitet? febr. 2020

Dekorum ved Københavns Universitet? okt. 2020

Folketingets Ombudsmand, febr. 2011 (vedr. effektuering af rektorsekretariatets 2004-bibliotekssærordning, som Humanistisk Fakultetssekretariat ikke effektuerede)

Bibliotekssærordningen 2004, (ved Karsten Christensen, rektorsekretariatet)

Uddannelsesstyrelsen 2001

Sagen om Institut for Græsk og Latins mikrofilmkatalog 1999

Medieval Logical Manuscripts, Second Edition 2022.

Blade af en dansk middelalderfilologs dagbog 1989-2021: "Gøgeungen i Gentofte", eller "Den onde Stedmoder" (Marie Delgado Ebbesen)? "Kærligheden", eller Middelalderbiblioteket? REKTORS 2004-Bibliotekssærordning, som HUMANISTISK FAKULTETSSEKRETARIAT ikke effektuerede i praksis.SAGSNUMRE

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Center for Jura og Institutionspersonale, sag. 21/17005. Skrivelser t/r fra Folketingets Ombudsmand, 2004-2021; skrivelser t/r fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020-2021; skrivelser t/r fra Humanistisk Fakultetssekretariat (Hanne Møller, HR- og Personalechef, 2011, 2017), skrivelser i forbindelse med immatrikulation ved KU (SAXO-instituttet, Historie) i 2017. Parliamentary Commissioner for Civil and Military Administration in Denmark, Folketingets Ombudsmand: 2011-2405-7510, 2010-5151-7011 (February 17, 2011), 2010-0681-7012, 2008-2217-701, 2007-2118-701, 2006-2287-712, 2006-2023-712, 2005-1794-712, 2004-2695-712; Danish University and Property Agency, Universitets- og Bygningsstyrelsen: 06-010590; Danish Ministry of Science, Technology and Innovation, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: 42 137; Danish Ministry of Education, Undervisningsministeriet: 2000-2726-276; University of Copenhagen, Københavns Universitet: Personale og Jura: 715-861-3/99 (Bernadette Preben-Hansen): June 25, 1999; An Inventory of Microfilms in the Collection of Latin Medieval Scholastic Manuscripts, Copenhagen (1997); Faculty of Humanities, Det Humanistiske Fakultet: 605-0017/11-4550, 605-0001/06-7710, 605-0001/06-4550, 401-221-149/97-4261 (Sten Ebbesen). TILGÆNGELIGHED/AKTINDSIGT: umiddelbar tilgængelighed, cf. Bernadette Preben-Hansen. Engagement (December 17, 1989; March 14, 1991) with Dr. Sten Ebbesen (born 1946), and the University of Copenhagen (1994-2021). On The Medieval Library (books, periodicals and microfilms), Aristotle’s Rhetoric in Latin Scholasticism: John Jandun and John Buridan (1990’s), The University of Copenhagen’s library and microfilm permission (2004), turning into practice at the Royal Library of Copenhagen (2011, 2020).

MIN FAR: Poul Johan Preben-Hansen, f. 3-12-1915 i Rybinsk, Jaroslav Guvernement i Rusland. †21-7-1995, Tranehaven i Ordrup (Charlottenlund). Gravsten på Ordrup Kirkegård i Charlottenlund.
Poul var den mellemste søn af agent/grosserer Emil Frederik Preben-Hansen og hustru Elisabeth Jørgensen. (Familien udvandrede fra Danmark til Rusland i 1890'erne). Familien talte tysk og russisk i hverdagen, og dansk i hjemmet. Den forlod Rybinsk i september 1918 - og Kurgan i august 1918, under Den Russiske Borgerkrig. Sovjetmyndighederne nationaliserede familiens ejendomme uden kompensation.

Efter to år i Nordjylland (Brønderslev), etablerede familien sig i Riga, metropolen i Baltikum, i Letland. Poul, der var tresproget fra barnsben, gik på russisk gymnasium i Riga, hvorfra han blev matematisk student i 1933. (Lillebror Ib gik derimod på den tyske skole og lærte lettisk på gaden!). Familien Preben-Hansen, der i Riga blev regnet for del af den tyske overklasse, blev udvist fra Letland i 1935, fordi den var ikkelettisk. Under devisen "Letland for lettere!" inddrog præsident Kārlis Ulmanis ikkeletteres opholdstilladelse i Letland. De lettiske myndigheder nationaliserede familiens ejendomme uden kompensation. (Sic!)

Poul blev indskrevet som ministeriel resol. i 1933. Han blev kandidat B, fra DTH (Danmarks Tekniske Højskole) i 1938. Han var ansat i A/S Nordisk Stål fra den 1-2-1938 til den 12-8-1940. Han kom derfra til konsortiet Wright, Thomsen & Kier, samt Hoffmann & Sønner i Aalborg, den 13-8-1940 til den 1-10-1944). A/S Wright, Thomsen & Kier i København, den 1-10-1944ff.
Poul blev ikke direkte involveret, da WTK var under anklage i retsopgøret efter Besættelsen. Han var endnu en ung civilingeniør, der ofte rejste for WTK, også grundet sprogkundskab og sin kosmopolitiske baggrund.

Studieophold i Paris i 1946 (Poul talte flydende fransk). Censor i bærende konstruktioner ved DTH, medlem af DIF’s (Dansk Ingeniørforening) permanente udvalg for beton- og jernbetonkonstruktioner fra 1962 til 1968. Poul arbejdede med Hanstholm Havn i 1960'erne og senere med tidlige udkast til Storebæltsbroen.

Poul blev gift den 28-6-1966 med Klara Helene Friis, f. 22-9-1945, cellist fra The Royal Danish Academy of Music og elev af Erling Blöndal Bengtsson, senere cand.mag. i indisk filologi og byzantinistik fra Københavns Universitet. (Jeg var som barn og 'hjemmeundervist' med til undervisning ved Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi, hvor Sten Ebbesen, f. 1946, har set mig som barn i 1970'erne. Jeg er således et barn af KU). Klara Preben-Hansen er datter af kunstmaler Grethe Friis Bache, 1911-1976.

Som pensionist læste Poul slavisk filologi (russisk) ved Københavns Universitet, og i 1980'erne rejste han i Rusland fra Sankt Petersborg / Moskva til Vladivostok, tur og retur.

Poul var en fåmælt mand, der passede på sin familie og oplærte mig i arbejdssomme klassiske dyder fra Die Welt von Gestern, Erinnerungen eines Europäers. Poul lærte mig at arbejde for videnskaben og være selverhvervende. Adresse: Enighedsvej, 2920 Charlottenlund.

Dansk Civilingeniørstat: 1942, s. 600. 1955, s. 591. 1971, s. 743. 1992, s. 648.Emil Frederik Preben-Hansen i Riga i 1922 til 1935.

”Mange danske forretningsmænd, som tidligere havde deres virksomhed i Rusland, slog sig efter Letlands oprettelse som selvstændig stat ned i Riga, hvor de fik lejlighed til i nogen grad at udnytte deres kendskab til russiske forhold, idet en stor del af Ruslands udenrigshandel gik over Letlands hovedstad. Henved et halvt hundrede danske drev selvstændig forretning derovre, deriblandt flere smørkøbmænd, som havde en stor del af Letlands smøreksport i deres hænder”. (Albert Nielsen Kamp: De rejste ud og gjorde Danmark større. Kbh 1943, s. 221).


”Preben-Hansen, Emil. Grosserer. Ezermalas 36. Smøreksport”.
Ezermalas iela 36, Riga, LV-1014.

(Albert Nielsen Kamp: Danske i udlandet. Kbh 1935)