Bernadette Preben-Hansen

Her taler jeg om Harald Scavenius, da jeg begyndte Scavenius-projektet i 2010. "Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein großes Licht! Und mach dann noch’nen zweiten Plan. Gehn tun sie beide nicht". (Bertolt Brecht)

Nulla salus extra universitatem Hafniensis?

my KU (tiden på KU), my Travels (mine rejser i Europa, USA og Rusland).


"In isto animi aestu deprompserim testimonium meum Academicum, quod in loculis meis forte habebam, occurrenti ostensurus aduersario, examina mea Academica me sustinuisse, studiosaque me esse, et quidem baccalaurea, quae quemuis aggressorem extraneum exceptione fori repellere possem".


Bernadette Preben-Hansen er en dansk latinsk middelalderfilolog med latin, latinsk middelalderfilologi, editionsfilologi, håndskriftkundskab, latinsk palæografi, kildekritik, tekstkritik, skolastik, middelalderlogik og filosofihistorie, med sit trekvarte hjerte i logikkens lærdomshistorie eller intellektuel historie, c. 1100-1450, kandidat fra Københavns Universitet i 1994. Nederlandsk Ph.d. stipendiat, 1999-2002, ved Groningen Universitet i Nederlandene. Bernadette Preben-Hansen er medlem af Kildeskriftselskabet, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. Hun anmelder bogudgivelser i Arbejderhistorie siden 2017.


Hun har arbejdet med Logica Moderna, Parva LogicaliaSophismata og Physica. Medieval Logical Manuscripts, Second Edition 2022. In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk, and Everyone Else working in the field of Medieval Logic since the 1970's, Status Quo 2022.


SPROG: dansk (modersmål), britisk-engelsk (flydende, undervist som barn ved britisk sproglærer), nederlandsk (flydende, bosat i Nederlandene i tre-fire år, med flamsk accent), tysk. Ubesværet læsefærdighed i latin (skolastisk latin, "køkken-latin"), kan læse og forstå fransk, italiensk (romanske sprog), noget oldgræsk, lidt bibelhebræisk, samt elementær russisk på propædeutisk niveau.


VENTETIDSPROJEKTER, mens vi venter på GODOT (KU's bibliotekssærordning ved rektor i 2004, men først effektueret i 2015/2020 efter en rykkerskrivelse fra Folketingets Ombudsmand i 2011): I dag arbejder hun med politisk historie (Tyskland, Nederlandene, Rusland og Østeuropa i mellemkrigstiden, men også danmarkshistorien), kildeudgivelse og de historiske sider af statskundskaben. Hun har studeret 1600-1700-tallets politiske filosofi.


Pt. udgiver hun depecher fra Harald Scavenius, Danmarks gesandt i Rusland under 1917-revolutionerne, i Italien i 1920'erne, samt i Nederlandene og Schweiz i 1930'erne. Hun arbejder på et manuskript om Danske øjenvidner til Den Russiske Borgerkrig og en kortfattet biografi om Harald Scavenius: en dansk diplomat i mellemkrigstidens Europa. Sideløbende følger hun dagligt med i studier og forskning i middelalderlogik i Europa og USA, via IT & Zoom, men helst ved symposia og biblioteksrejser i Europa.

23-7-2021

Bernadette Preben-Hansen

Elisa Bernadette Preben-Hansen

(b. 1967, Charlottenlund)

Address: Vesterbro, Copenhagenb.preben () gmail.com


 

my publicationsmy CV (vita brevis)MEMBERSHIPS: Kildeskriftselskabet, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, København (indvalgt: 2020).

Har kildeudgaver i publikation i Danske Magazin Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie.

Societas Artistarum, Paris. The European Symposium of Medieval Logic and SemanticsORDNET  OXFORD


Next Stop in Europe

MALKO-competition, Copenhagen 2021

Domican Culture, Domican Theology, Copenhagen

Logicalia medievalia, 12C

Fallacies in the Arabic, Byzantine, Hebrew and Latin Traditions

The Debate Project, Paris

Filling the Gap 1240-1360, Göteborg

Medieval Philosophy in the UK (John Marenbon): Medieval philosophy network meeting

The Virtual Medieval Colloquia (up-to-date with Robert Pasnau)

St Andrews: Theories of Paradox in the Middle Ages: PAPERS!

Warsaw: Time, Tense, and Modality, June 2022

Medieval Logic & Semantics

Logic in Europe, Paris

Calculatores

Tea Time with Bacon

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Erasmus Montanus og logikken

Jean de France

VENTETIDSPROJEKT I: BOG TIL AFSLUTNING I 2021:


Danske øjenvidner til Den Russiske Borgerkrig,

eller Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1918


De 25 bedste personhistorier, et biografisk minileksikon og en kort indledning om Danmarks internationale humanitære opgave under 1. verdenskrig. Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1917-1920 som delegerede, kurerer og sygeplejersker for krigsfangehjælpen, såvel for Dansk Røde Kors som for gesandtskabet i Petrograd. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig - fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares på Rigsarkivet, samt i brevsamlinger i privateje i Danmark.


Bogen er en beretning om den russiske borgerkrig, set af danske øjenvidner i Rusland. Projektet har forudsat adskillige års arkivarbejde på Rigsarkivet. Bernadette Preben-Hansen har indhentet privatarkiver til Rigsarkivet - fra Danmark, men også fra London (arkivalier fra Cape Town). Hun har arbejdet i Kriegsarchiv i Wien og The National Archives i Kew (London). Der er produceret arbejdsudgaver (omtrent 1000 normalsider) af håndskrevne beretninger, brevsamlinger og ikkeudgivne krigsfangerapporter på dansk, i 2021 med uvurderlig hjælp fra Lone Johansen i Vejle. Bernadette Preben-Hansen har arbejdet on and off på dette "ventetidsprojekt".

"Mira ille linguae volubilitate pollens diruebat, aedificabat, quadrata rotundis mutabat, syllogismorum captionumque dialecticarum laqueis strepebat, et vnumquemque opponentem distinguendo, subsumendo, et limitando eludere, ac ad silentium pro lubitu reducere callebat".

KÆRLIGHED PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET?

Sten Ebbesen-sagen: 1989-1991, 1994-1999, 2000-2021, in perpetuo.

Against Dorrit Wivel, not Sten Ebbesen. Den ene var en undergraduate KU-studerende, f. 1967, den anden en KU-institutleder, f. 1946, i dag professor emeritus. Hvordan fungerer seksuelle forhold på tværs af magt og status på KU, dvs. mellem videnskabelige KU-ansatte og generationen yngre undergraduate KU-studerende? Fungerer det på KU? Hvordan behandler Humanistisk Fakultetssekretariat den sociale situation på et småfagsinstitut, og hvad med den KU-studerendes eksamens- studie- forsknings- og fremtidsmuligheder? Hvad med den KU-studerendes arbejdsadgang til videnskabeligt fagbibliotek? Hvad med mulighederne for egne videnskabelige forsvar? Hvad med de sociale muligheder på KU (fagfællesskaber)? Humanistisk Fakultetssekretariat chikanerer i dag og siden 2011 KU-kandidaten (1994) fysisk. Hvorfor har KU "disciplinære regler overfor KU-studerende", men ingen disciplinære regler overfor KU-ansatte?


Hvordan behandler KU-bureaukratiet den studerende? Sagen er KU's principsag 1994-1999, også i 2021


Forholdet var KU-institutlederens spontane uventede og ikkeopfordrede initiativ efter en julefrokost på KU den 15. december 1989 ved midnat, uden den KU-studerendes samtykke. Den 21 år yngre undergraduate KU-studerende i en taxa, der kørte anden retning end aftalt, blev forskrækket. Senere forelskede den KU-ansatte og den KU-studerende sig - gensidigt, og parret blev privat 'lærer og elev' og samlevende. Forholdet var lykkeligt, men blev undergravet af institutsekretæren (Hannah Krogh Hansen) og af hjemmeboende teenagedatter, fem år yngre end den KU-studerende, men ikke mindst ved den KU-studerendes arbejdssituation på KU. (KU-institutlederen var inhabil og eksamen var blokeret).

Forlovelsen gik itu i 1991. Den KU-studerende blev kastet ud i en livskrise. Den KU-studerende fik ikke lov til at studere i fred på KU. Institutsekretæren (Hannah Krogh Hansen) chikanerede den KU-studerende, mens Humanistisk Fakultetssekretariat anklagede den KU-studerende for chikane af KU-institutlederen (der afviste samtale og i 1994 udtalte på KU: "Jeg har magten til at få dig relegeret"). Institutsekretæren (Hannah Krogh Hansen) holdt sagen i live ved at skabe sociale alliancer imod den KU-studerende, og der gik KU-sagsbehandling i forholdet med selvsving i in perpetuo. Hvor blev 'privatlivets ukrænkelighed' af på KU? Konsekvenserne for KU-kandidaten er ekstreme, ved KU og udenfor KU i 1991-2021, også i 2021.


Anke til Folketingets Ombudsmand, 2021

Skrivelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2021 (sagsnr. 21/17005)

KU afgørelse marts 2021

Bibliotekssærordningen (ved Universitetsbiblioteket, Hans Kristian Mikkelsen, 2020)

Mit KU-SYNDEREGISTER 1994-1999

Dekorum på Københavns Universitet? okt. 2020

Dekorum på Københavns Universitet? febr. 2020

Folketingets Ombudsmand, febr. 2011 (vedr. effektuering af rektorsekretariatets 2004-Bibliotekssærordning, som Humanistisk Fakultetssekretariat ikke effektuerede)

Bibliotekssærordningen 2004, (ved Karsten Christensen, rektorsekretariatet)

Uddannelsesstyrelsen 2001

Sagen om Institut for Græsk og Latins mikrofilmkatalog 1999

Medieval Logical Manuscripts, Second Edition 2022.

Blade af en dansk middelalderfilologs dagbog. Uddrag, 1989-2021: "Gøgeungen i Gentofte, eller Den onde Stedmoder?" (jf. Marie Delgado Ebbesen). "Kærligheden eller Middelalderbiblioteket?" og andre fortællinger, en del fra Københavns Universitet.

REKTORS 2004-Bibliotekssærordning, som HUMANISTISK FAKULTETSSEKRETARIAT ikke effektuerede i praksis.


SAGSNUMRE

Skrivelser t/r fra Folketingets Ombudsmand, 2004-2021; skrivelser t/r fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2020-2021; skrivelser t/r fra Humanistisk Fakultetssekretariat (Hanne Møller, HR- og Personalechef, 2011, 2017), skrivelser i forbindelse med immatrikulation ved KU (SAXO-instituttet, Historie) i 2017. Parliamentary Commissioner for Civil and Military Administration in Denmark, Folketingets Ombudsmand: 2011-2405-7510, 2010-5151-7011 (February 17, 2011), 2010-0681-7012, 2008-2217-701, 2007-2118-701, 2006-2287-712, 2006-2023-712, 2005-1794-712, 2004-2695-712; Danish University and Property Agency, Universitets- og Bygningsstyrelsen: 06-010590; Danish Ministry of Science, Technology and Innovation, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: 42 137; Danish Ministry of Education, Undervisningsministeriet: 2000-2726-276; University of Copenhagen, Københavns Universitet: Personale og Jura: 715-861-3/99 (Bernadette Preben-Hansen): June 25, 1999; An Inventory of Microfilms in the Collection of Latin Medieval Scholastic Manuscripts, Copenhagen (1997); Faculty of Humanities, Det Humanistiske Fakultet: 605-0017/11-4550, 605-0001/06-7710, 605-0001/06-4550, 401-221-149/97-4261 (Sten Ebbesen). TILGÆNGELIGHED/AKTINDSIGT: umiddelbar tilgængelighed, cf. Bernadette Preben-Hansen. Engagement (December 17, 1989; March 14, 1991) with Dr. Sten Ebbesen (born 1946), and the University of Copenhagen (1994-2021). On The Medieval Library (books, periodicals and microfilms), Aristotle’s Rhetoric in Latin Scholasticism: John Jandun and John Buridan (1990’s), The University of Copenhagen’s library and microfilm permission (2004), turning into practice at the Royal Library of Copenhagen (2011).BIBLIOTEKSORDNING for Bernadette Preben-Hansen,

tildelt ved REKTOR i 2004 (Karsten Christensen), men først effektueret - ikke ved Humanistisk Fakultetssekretariat, men ved Det Kongelige Bibliotek/KUBIS - i okt. 2020, trods skrivelse fra Folketingets Ombudsmand i febr. 2011. Hvem kan studere og forske på et videnskabeligt niveau - uden biblioteksadgang til videnskabeligt fagbibliotek og mikrofilmsamling? I studier og forskning arbejdes 24-7, gerne 12-14 timer i døgnet, hvordan skelnes privat og arbejde? Uddannelse, studier og forskning er jo en identitet og et liv i et forskningsfag, som det er for Sten Ebbesen, således også for mig.

Er denne KU personsag efterhånden blevet et spejlbillede af bureaukratiet ved Københavns Universitet (med 150 sagsbehandlere og uvedkommende involverede)?AKTINDSIGT: umiddelbar tilgængelighed,

1500-2000 sagsakter


Vielgeschrey (den KU-studerende) kommer ind udi sin Slaaprok efterfuldt af fire Skriverkarle, alle med Penne-fiere bag Ørene. Vielgeschrei gaaer frem og tilbage, stirrende paa et Stykke Papir, raaber: "Nu skriver I Karle der henne?" "Ja!" (KU's kvindelige jurister). Vielgeschrey: "Skriver I nu af igen, ved Københavns Universitet?!" "Ja!"

MIN FAR: Poul Johan Preben-Hansen, f. 3-12-1915 i Rybinsk, Jaroslav Guvernement i Rusland. †21-7-1995, Tranehaven i Ordrup (Charlottenlund). Gravsten på Ordrup Kirkegård i Charlottenlund.
Poul var den mellemste søn af agent/grosserer Emil Frederik Preben-Hansen og hustru Elisabeth Jørgensen. Familien talte tysk og russisk i hverdagen, og dansk i hjemmet. Den forlod Rybinsk i september 1918 - og Kurgan i august 1918, under Den Russiske Borgerkrig. Efter to år i Nordjylland, etablerede familien sig i Riga, metropolen i Baltikum, i Letland. Poul, der var tresproget fra barnsben, gik på russisk gymnasium i Riga, hvorfra han blev matematisk student i 1933. (Lillebror Ib gik derimod på den tyske skole og lærte lettisk på gaden!). Familien Preben-Hansen, der i Riga blev regnet for del af den tyske overklasse, blev udvist fra Letland i 1935, fordi den var ikkelettisk. Præsident Kārlis Ulmanis inddrog ikkeletteres opholdstilladelse i Letland. Poul blev indskrevet som ministeriel resol. i 1933. Han blev kandidat B, fra DTH (Danmarks Tekniske Højskole) i 1938. Han var ansat i A/S Nordisk Stål fra den 1-2-1938 til den 12-8-1940. Han kom derfra til konsortiet Wright, Thomsen & Kier, samt Hoffmann & Sønner i Aalborg, den 13-8-1940 til den 1-10-1944). A/S Wright, Thomsen & Kier i København, den 1-10-1944ff.
Poul blev ikke direkte involveret, da WTK var under anklage i retsopgøret efter Besættelsen. Han var endnu en ung civilingeniør, der ofte rejste for WTK, også grundet sprogkundskab og sin kosmopolitiske baggrund. Studieophold i Paris i 1946 (Poul talte flydende fransk). Censor i bærende konstruktioner ved DTH, medlem af DIF’s (Dansk Ingeniørforening) permanente udvalg for beton- og jernbetonkonstruktioner fra 1962 til 1968. Poul arbejdede med Hanstholm Havn i 1960'erne og senere med tidlige udkast til Storebæltsbroen. Poul blev gift den 28-6-1966 med Klara Helene Friis, f. 22-9-1945 (cellist fra The Royal Danish Academy of Music, elev af Erling Blöndal Bengtsson, senere cand.mag. fra KU i indisk filologi og byzantinistik), hun er datter af kunstmaler Grethe Friis Bache, 1911-1976. På sine ældre dage læste Poul slavisk filologi (russisk) ved Københavns Universitet, og i 1980'erne rejste han i Rusland fra Moskva til Vladivostok, frem og tilbage. Han var en fåmælt, dygtig mand, der passede på sin familie og oplærte mig i arbejdssomme dyder fra Die Welt von Gestern, Erinnerungen eines Europäers. Adresse: Enighedsvej, 2920 Charlottenlund. Dansk Civilingeniørstat: 1942, s. 600. 1955, s. 591. 1971, s. 743. 1992, s. 648.Emil Frederik Preben-Hansen i Riga i 1922 til 1935.

”Mange danske forretningsmænd, som tidligere havde deres virksomhed i Rusland, slog sig efter Letlands oprettelse som selvstændig stat ned i Riga, hvor de fik lejlighed til i nogen grad at udnytte deres kendskab til russiske forhold, idet en stor del af Ruslands udenrigshandel gik over Letlands hovedstad. Henved et halvt hundrede danske drev selvstændig forretning derovre, deriblandt flere smørkøbmænd, som havde en stor del af Letlands smøreksport i deres hænder”. (Albert Nielsen Kamp: De rejste ud og gjorde Danmark større. Kbh 1943, s. 221).


”Preben-Hansen, Emil. Grosserer. Ezermalas 36. Smøreksport”.
Ezermalas iela 36, Riga, LV-1014.

(Albert Nielsen Kamp: Danske i udlandet. Kbh 1935)

Om Fri Læring og Hjemmeundervisning, at forældre bør tænke langsigtet, inden de berøver børn skolegang i grundskolen. Det er forbudt i Tyskland. En personlig historie om barnets sociale tarv ('homo est animal sociale') og om konsekvenserne for barnet som voksen. Danmark har DANIDA-projekter til skoler i Afrika, mens forældre i Danmark kan berøve børn skolegang. "Hjemmeundervisning" kan i Danmark for nemt blive "omtrent ingen undervisning" og "altid selvstudium". Det har konsekvenser.