Bernadette Preben-Hansen

my KU, my Travels

Extra universitatem Hafniensis nulla salus?


Bernadette Preben-Hansen er en dansk latinsk middelalderfilolog med latin, latinsk middelalderfilologi, latinsk palæografi, editionsfilologi, håndskriftkundskab, kildekritik, tekstkritik, skolastik, middelalderlogik og filosofihistorie, med sit trekvarte hjerte i logikkens lærdomshistorie eller Intellektuel Historie, c. 1100-1450, kandidat fra Københavns Universitet i 1994. Nederlandsk Ph.d. stipendiat, 1999-2002, ved Groningen Universitet i Nederlandene. Hun har arbejdet med Logica Moderna, Parva Logicalia, Sophismata og Physica. Medieval Logical Manuscripts, Second Edition 2022. In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk, Jan Pinborg and Everyone working in the field of Medieval Logic since the 1970's, Status Quo 2021.


SPROG: dansk, britisk, nederlandsk, tysk. Læsefærdighed i skolastisk latin (flydende), fransk, italiensk, noget oldgræsk, bibelhebræisk og lidt russisk.


VENTETIDSPROJEKTER:

I dag arbejder hun med politisk historie (Tyskland, Rusland og Østeuropa, men også danmarkshistorien), kildeudgivelse og de historiske sider af statskundskaben. Hun har studeret 1600-1700-tallets politiske filosofi.


I 2010'erne har hun arbejdet med Harald Scavenius, Danmarks gesandt i Rusland under 1917-revolutionerne, i Rom i 1920'erne, samt i Haag og Bern i 1930'erne. Hun arbejder pt. på et manuskript om Danske øjenvidner til Den Russiske Borgerkrig og en kortfattet biografi om Harald Scavenius: en dansk diplomat i mellemkrigstidens Europa. Sideløbende følger hun med i studier og forskning i middelalderlogik i Europa (udenfor KU).

Bernadette Preben-Hansen er medlem af Kildeskriftselskabet, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. Hun anmelder bogudgivelser i Arbejderhistorie siden 2017. MEN i sit hjerte er Bernadette Preben-Hansen en latinsk skolastiker med middelalderlogik og filosofihistorie.

Hvad gik galt - socialt på KU?

Sten Ebbesen-sagen, Københavns Universitet

1989-1991, 1994-1999, 2000-2021Kærlighed på Københavns Universitet? Den ene var en undergraduate KU-studerende, f. 1967, den anden en KU-institutleder, i dag professor emeritus, f. 1946.

Hvordan går det på tværs af magt og status på KU?

Hvordan behandler KU den studerende?

Sten Ebbesen var den vigtigste person i mit liv, men der gik KU-sagsbehandling i relationen, der vel også har en ret til privatlivets ukrænkelighed - på KU? Dekorum på Københavns Universitet? febr. 2020

Dekorum på Københavns Universitet? okt. 2020

Uddannelsesstyrelsen 2001Biblioteksordning for Bernadette Preben-Hansen,

tildelt ved REKTOR i 2004, men først effektueret - ikke ved Humanistisk Fakultetssekretariat, men ved KB/KUBIS - i okt. 2020, trods skrivelse fra Folketingets Ombudsmand i febr. 2011. Kan man studere og forske uden biblioteksadgang til videnskabeligt fagbibliotek og mikrofilmsamling?

I studier og forskning arbejdes 24-7, gerne 12-16 timer dagligt, hvordan skelner man da mellem 'privat' og 'arbejde'? Kunne Sten Ebbesen skelne?Er denne KU-sag (en privatsag? 1989-1991), 1994-2021, blevet et spejlbillede af bureaukratiet på Københavns Universitet? (med 100-150 sagsbehandlere og uvedkommende involverede). Er bureaukratiet på KU vokset til det absurde?Eller var det en #MeToo på Københavns Universitet? Problemet er IN PERPETUO. Det er endvidere som om KU's kvindelige jurister ikke forstår studier og forskning ved Humaniora (det fhv. filosofiske fakultet).AKTINDSIGT: umiddelbar tilgængelighed,

1500-2000 sagsakter

Dorrit Wivel har afvist mig aktindsigt i egen sag siden 2001.

Ordlyden i Dorrit Wivels skrivelse i 1999 viste - for én helside tekst - et sprogligt niveau, som Dorrit Wivel ikke evner på skrift. Jeg genkendte ordlyden og søgte derfor aktindsigt. Dér lå en skrivelse fra Sten Ebbesen (1999). Dorrit Wivel havde afskrevet teksten - ord for ord, ordret og sidelangt - uden kildeangivelse. ”Det var nemmere”, skrev Dorrit Wivel senere, "at citere en allerede eksisterende rapport" - uagtet at Sten Ebbesen i 1994 blev erklæret inhabil af Dekanen ved Humanistisk Fakultet, (efter den KU-studerendes skriftlige anmodning). Dorrit Wivel er fhv. chefkonsulent i jura ved Rektorsekretariatet ved Københavns Universitet. ”Skriver I, Karle?” Skriver I nu af igen - ved Københavns Universitet?!

5-3-2021

Bernadette Preben-Hansen

Elisa Bernadette Preben-Hansen

(b. 1967, Charlottenlund)

Address: Vesterbro, Copenhagenb.preben () gmail.com


 

my publicationsmy CV (vita brevis)MEMBERSHIPS: Kildeskriftselskabet, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, København (indvalgt: 2020).

Har kildeudgaver i publikation i Danske Magazin, Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie.

Societas Artistarum, Paris. The European Symposium of Medieval Logic and SemanticsORDNET
Next Stop in Europe


The Debate Project, Paris

Medieval Philosophy in the UK (John Marenbon): Medieval philosophy network meeting

The Virtual Medieval Colloquia (up-to-date with Robert Pasnau)

St Andrews: Theories of Paradox in the Middle Ages: PAPERS!

Warsaw: Time, Tense, and Modality, June 21-25, 2021

Medieval Logic & Semantics

VENTETIDSPROJEKT I: BOG TIL AFSLUTNING I 2021:


Danske øjenvidner til Den Russiske Borgerkrig,

eller Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1918


En lille bog med 25 personhistorier og en kort indledning om Danmarks internationale humanitære opgave under 1. verdenskrig. Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1917-1920 som delegerede, kurerer og sygeplejersker for krigsfangehjælpen, såvel for Dansk Røde Kors som for gesandtskabet i Petrograd. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares på Rigsarkivet. Bogen er en beretning om den russiske borgerkrig, set af danske øjenvidner i Rusland. Projektet har forudsat flere års arkivarbejde på Statens Arkiver.