Bernadette Preben-Hansen

Bernadette Preben-Hansen er en dansk latinsk middelalderfilolog, kandidat fra Københavns Universitet i 1994. Hun har arbejdet med Logica Moderna, Parva Logicalia og Sophismata. I dag arbejder hun med filosofihistorie, politisk historie (Tyskland, Rusland og Østeuropa, men også danmarkshistorien), kildeudgivelse og sider af statskundskaben.

I 2010'erne har hun arbejdet med Harald Scavenius, Danmarks gesandt i Rusland under 1917-revolutionerne og Den Russiske Borgerkrig, i Rom i 1920'erne og i Haag og Bern i 1930'erne. Hun arbejder pt. på en lille bog om Danske øjenvidner til Den Russiske Borgerkrig og en kortfattet biografi om Harald Scavenius: en dansk diplomat i mellemkrigstidens Europa. Sideløbende arbejder hun med middelalderlogik i europæisk regi (udenfor KU). Bernadette Preben-Hansen er medlem af Kildeskriftselskabet, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. Hun anmelder bogudgivelser i Arbejderhistorie siden 2017.Jeg er filolog fra Københavns Universitet (kandidat 1994, latin, latinsk middelalderfilologi, latinsk palæografi, håndskriftkundskab og skolastik, med mit trekvarte hjerte i logikkens lærdomshistorie eller Intellektuel Historie, c. 1100-1450. Især har jeg studeret det 14. årh. (Logica Moderna, Parva Logicalia, Sophismata i middelalderlige håndskrifter fra de filosofiske fakulteter ved middelalderens universiteter).

Middelalderfilosofi kan kun forstås med et tidskrævende kendskab til skolastikkens sprog: latin og logik; en grad i matematik er næsten en forudsætning (studiet af sophismata), da studierne på de filosofiske fakulteter i middelalderen udviklede videnskabelige sætninger. Drenge-hjerner blev trænet i sproget: i grammatik og i sætningslogik, som udrustning til de videre studier: 20 års studier i alt.

Jeg blev i 1994 "låst" i uddannelsesloftet. (The Danish educational ceiling was a Danish rule limiting access to multiple higher educations in order to avoid double education. It was the most non-visionary rule in the History of Higher Education in Denmark!), men jeg lærte da - som min forgænger på KU, jf. Ludvig Holberg - lidt Logicam og en anelse Metaphysicam, og jeg vil gerne disputere om KU, men så meget hellere KU.


Jeg var Ph.d. stipendiat (drs. er den nederlandske akademiske titel for en doctorandus / doctoranda, det betyder "doktorstudent", og sådan een var jeg) med et nederlandsk stipendium (Ubbo Emmius) ved Groningen Universitet i Nederlandene 1999-2002. 1999 var det ultimativt kollapsende år (*Sten Ebbesen, jeg og KU - i chefkonsulent Dorrit Wivels optik). De kvindelige KU-jurister - Kirsten Stenbjerre, Dorrit Wivel, med flere - forstod vist ikke, at humanister med forskningsuddannelser, der ikke er erhvervsuddannelser, vedholdende vil kæmpe for at arbejde for deres tidskrævende forskningsuddannelser, i særdeleshed for arbejdsadgang til de for studier og forskning absolut nødvendige biblioteksressourcer, inkl. mikrofilm af middelalderlige latinske filosofiske håndskrifter, uden hvilken man ikke kan arbejde med sin forskningsuddannelse. Uventet syntes de kvindelige KU-jurister - Dorrit Wivel - helt uvidende om studier og forskning på Humaniora (altså Det fhv. Filosofiske Fakultet)? Er der nogen, der har kæmpet vedholdende på KU for sin uddannelse, så er det mig! (Sten Ebbesen-sagen på KU, in perpetuo, 1994-2020. AKTINDSIGT: UMIDDELBAR TILGÆNGELIGHED)I Groningen arbejdede jeg med Physicam (Jean Buridan-traditionen, 14. årh.), men jeg kløjsede i Fysikken. Tiden gik med studiet af logikken i skolastikken med et ønske om at lære det filologiske håndværk: DEN KRITISKE TEKST-EDITION: det at udgive en filosofisk tekst på latin. Groningen Universitet, der stod i en humanistisk-retorisk tradition (Cultural Change: Dynamics and Diagnosis), afviste tekstudgaver. Her gjaldt de hurtige resultater, ikke den tidskrævende tekstudgave. Ikke desto mindre: Til Kilderne! / Ad Fontes! Og kilder bør udgives, også til logikken i skolastikken. Jeg læste Peter Hispanus: Tractatus sive Summulae Logicales (ed. De Rijk 1972) på latin og nederlandsk med professor Corneille Henri Kneepkens. Det var den bedste tid i Groningen.


Jeg lærte nederlandsk i Nederlandene. Mine talte sprog er dansk (rigsdansk, Charlottenlund), britisk-engelsk (flydende, undervist som 10- til 12-årig på Studieskolen af en britisk native-speaker), en hel del nederlandsk og en del tysk. Jeg læser de talte sprog, samt latin. Jeg forstår/læser to romanske sprog: fransk og italiensk. Jeg læser noget oldgræsk, bibelhebræisk og lidt russisk. Jeg tænker på dansk og engelsk, og i Nederlandene på nederlandsk. Min kærlighed til sprog er: dansk, engelsk, latin, tysk og nederlandsk. Jeg har en stor kærlighed til HISTORIE, herunder Københavner-intellektualitet i 1700-tallet.Ud i Europa

Jeg har ved halvanden hundrede rejser i Europa siden 1990'erne (forskningsbiblioteker, konferencer, symposier og workshops) oparbejdet et snævert internationalt netværk i mit forskningsfag; men jeg har savnet ånden, roen og især ressourcerne (KU, SAXO: MIDDELALDERBIBLIOTEK https://soeg.kb.dk/: UnGrL - samt MIKROFILMSAMLING) fra Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi, i dag SAXO, Græsk og Latin, KU.My UnGrL: My books, My periodicals: CIMAGL, Vivarium.2000'erne og 2010'erne

Jeg har (uden eksamen) studeret Ruslands, Sovjetunionens, Baltikums, Polens og Tysklands historie. Jeg har studeret danmarkshistorien, filosofihistorien, oplysningstiden og de historiske og filosofiske dele af statskundskaben. Jeg er i dag freelanceforsker på omtrent fuld tid og har hele livet været økonomisk selverhvervende.Jeg har arbejdet med "VENTETIDSPROJEKTER", mens jeg har ventet på Humanistisk Fakultetssekretariats effektuering af REKTORS 2004-bibliotekssærordning over Det Kongelige Bibliotek (det er som at vente på GODOT). Dekanen (John Kuhlmann Madsen) afviste mig ordningen i 1994. REKTOR tildelte mig ordningen i 2004, men Humanistisk Fakultetssekretariat effektuerede den først i 2015, efter en skrivelse fra Folketingets Ombudsmand i 2011 (for mig). Dekanen (Ulf Hedetoft) skrev imod ordningen i 2011 (imod mig). I 2017 blev jeg immatrikuleret for anden gang ved KU, SAXO, HISTORIE, men seks uger senere annulleret (Sten Ebbesen-sagen 1994-1999). KU har - ved bureaukrati - involveret over 100 personer på KU i en personfølsom personsag, som ingen ved, hvad handler om. Historien her er blevet et spejlbillede af bureaukratiet ved KU.1900'erne

Den skyldes en fhv. forlovelse og samliv, 1990-1991, mellem parter af ulige magt og status på KU: et lærer-elev forhold på KU. Forholdet blev en lykke, men en ulykke på KU - for den KU-studerende. Institutsekretæren, en kvindelig kontorfuldmægtig - Hannah Krogh Hansen - var modstander af forlovelsen (1991). Modstanden udviklede sig til chikane (med dokumentation på Humanistisk Fakultetssekretariat, der forholdt sig passivt). 'Taktikken' - velprøvet ved institutsekretær Hannah Krogh Hansen på flere personer gennem tiderne - var at underminere personsanseelse, ens navn og omdømme på KU.

KU-institutleder Sten Ebbesen, der ved dekanen og på den KU-studerendes anmodning blev erklæret juridisk inhabil i 1994, rejste - på institutsekretær Hannah Krogh Hansens anmodning - en disciplinærsag i 1994 imod den KU-studerende (sin fhv. elev, forlovede og samlever), der ved selvsamme KU-institutleders inhabilitet og uvenskab - var blokeret i uddannelsesforløbet (eksamen på magisterkonferensen, undervisning, arbejdsadgang til middelalderbibliotek og mikrofilmsamling).Der gik politik i sagen i 2001, da Uddannelsesstyrelsen gav den KU-studerende et medhold imod Humanistisk Fakultetssekretariat. Sekretariatet fik en påtale (2001), men rektorsekretariatet (Dorrit Wivel) fik påtalen trukket tilbage. Humanistisk Fakultetssekretariat (Hanne Møller, fhv. HR- og personalechef, med flere) har forfulgt mig fysisk flere gange på KU i 2011 og 2017. Jeg har Id-kort nr. 15-11-488141 ved Centre under KU samt havde Student nr. 17-07-536866 ved KU. HR- og personalechef Hanne Møller afviste min midlertidige 2016-ansættelse ved Folkeuniversitetet i København (trods skriftlig dokumentation: Id-kort, Folkeuniversitetets forårsprogram 2016, s. 31-32, samt skriftlig undervisningsaftale for Hold 1012). Jeg var utilsigtet og uvidende herom havnet i KU's telefonbog på internettet som 'medarbejder ved KU'. Jeg har i 2020 sendt en skrivelse til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, C.c.: Folketingets Ombudsmand, vedr. DEKORUM på Københavns Universitet.*Ingen har skadet mig mere i livet på samtlige fronter end Sten Ebbesen, der ikke forstod, at også jeg elsker KU og Akademiet, det akademiske borgerskab: Videnssamfundet, i Europa. Studier og forskning er jo mit liv.

2020-projekter:Harald Scavenius,

en dansk diplomat i mellemkrigstidens Europa

Udgave i Danske Magazin af depecher i udvalg fra Petrograd, Rom, Haag, Bern og Genève (med et sideblik til Folkeforbundet, Røde Kors-krigsfangekonferencen i Genève og Østgrønlandssagen). Kildeudgaven bliver fulgt af en kortfattet biografi (100 sider) over Harald Scavenius, der skrev sig gennem det politiske Europa i mellemkrigstiden. Findes Scavenius' dagbøger på Gjorslev, lad mig det vide! Jeg begyndte projektet i 2010 med et ret katolsk radioindslag om Harald Scavenius. I 2021 udkommer Harald Scavenius' depecher fra Rom 1924-1927 i Danske MagazinDanske øjenvidner til Den Russiske Borgerkrig,

eller Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1918 (1920)

50 personhistorier og en kort indledning om Danmarks internationale humanitære opgave under 1. verdenskrig (max. 140 sider). Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1915-1920 som delegerede, kurerer og sygeplejersker for krigsfangehjælpen, såvel for Dansk Røde Kors som for gesandtskabet i Petrograd. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares på Rigsarkivet. Bogen er en beretning om den russiske borgerkrig, set af danske øjenvidner i Rusland. Dette projekt har forudsat flere års arkivarbejde på Statens Arkiver, så ting tager altså sin tid! Jeg håber at afslutte i vinteren 2020/2021Medieval Logical Manuscripts, Second Edition 2021. In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk and his pupils, Jan Pinborg and his pupils (most recent update).

This is the much extended update of the L.M. de Rijk Files of Leiden (Egbert Peter Bos: Database of Medieval Latin Texts on Logic and Semantics in Medieval Manuscripts, Founded on the Card Files of Professor L.M. de Rijk), and the Files of The Copenhagen School of Medieval Philosophy, Founded on the Card Files of Professor Jan Pinborg & Pupils. I work in Excel, but when finished, the information (7500 entries), based on the manuscripts (if digitized on the internet) and the recent critical editions (if any), will be placed in an up-to-date database on the internet. I am searching minor edition-things to do on my own: an unedited sophism here and there, a short text on some medieval logic in the British tradition. This time-consuming work gives me an overview of texts and sources in Medieval Logic and Philosophy. Egbert Peter Bos gave me the masterfile in 2014Encyclopedia of Medieval Philosophy, Second Edition 2020, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Regesta Imperii
Things TO-DO (ideas and projects): Henry Totting of Oyta,Boethius of Dacia

Danmarks dronninger: Margrete Valdemarsdatter

Den anden er: Elisa Bernadette Preben-Hansen,

Poul Johan Preben-Hansensdatter

21-10-2020

Bernadette Preben-Hansen

Elisa Bernadette Preben-Hansen

(b. 1967, Charlottenlund)

Address: Vesterbro, Copenhagenb.preben () gmail.com


 

my publicationsmy CV (vita brevis)MEMBERSHIPS: Kildeskriftselskabet, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, København (August 27, 2020).

Har kildeudgaver i publikation i Danske Magazin, Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie.

Societas Artistarum, Paris. The European Symposium of Medieval Logic and Semantics.
Next Stop in Europe

FUTURE CONTINGENTS (REAL AND ZOOM-SYMPOSIA):


Medieval Philosophy in the UK (John Marenbon): Medieval philosophy network meeting: November 23 (Online)

13th Century English Franciscans (Online)

The Virtual Medieval Colloquia (up-to-date with Robert Pasnau)

Understanding Medieval Latin with the Help of Middle Dutch. Leiden, February 19, 2020

The 42nd Cologne Mediaevistentagung (Online, the 'German' Way)

St Andrews: Theories of Paradox in the Middle Ages, October 21-23, 2020, 14-19 BTS (Online)

Warsaw: Time, Tense, and Modality, June 21-25, 2021

I hope, we may one day return to the real symposia / to the real communication. It is so important being there on the spot on the moon (listening to the views of John Buridan, Nicholas of Oresme, Albert of Saxony and Marsilius of Inghen) somewhere in Europe!

The Richard Rufus of Cornwall Project


Medieval Logic on Facebook

Medieval Logic & Semantics


my travels: participant in symposia and workshops in Europe (the US and Russia) and many, many visits to research libraries in Europe in 2000's and 2010's: 150 journeys since the 1990's; my KUSCHOLARSHIPS: quite a few