Bernadette Preben-Hansen

5-6-2020

Bernadette Preben-Hansen

Elisa Bernadette Preben-Hansen

(b. 1967, Charlottenlund)

Vesterbro, Copenhagen


b.preben () gmail.com

 

my publications and my CVNext Stop in Europe:

St Andrews: Theories of Paradox in the Middle Ages, October 20-21, 2020;

Warsaw: Time, Tense, and Modality,

June 21-25, 2021

Jeg er filolog fra Københavns Universitet (kandidat 1994, latin, latinsk middelalderfilologi, latinsk palæografi, håndskriftkundskab og skolastik, med mit trekvarte hjerte i logikkens lærdomshistorie eller Intellectual History, c. 1100-1450. Især har jeg studeret det 14. årh. (Logica Moderna, Parva Logicalia, Sophismata i middelalderlige håndskrifter fra de filosofiske fakulteter ved middelalderens universiteter), mens min åndelige dannelse er groet fast i det 12. årh.


Jeg har ved mange rejser i Europa siden 1990'erne oparbejdet et netværk i mit forskningsfag: middelalderens filosofihistorie.


Min karriere ved KU endte inden den begyndte (som undergraduate KU-studerende i 1989), nemlig ved professor Sten Ebbesen-sagen, KU: institutleder Sten Ebbesens spontane og uventede initiativ på KU den 15. dec. 1989, ved midnat (jeg kendte ham ikke), kæresteforhold på KU i 1990, herefter forlovelse den 14. marts 1991 og samliv i Gentofte 1991; forholdet endte i KU's disciplinærsag ved institutleder Sten Ebbesen (og institutsekretær Hannah Krogh Hansen) imod mig som KU-studerende 1994-1999; institutleder Sten Ebbesen forhindrede mig arbejdsadgang siden 1993 til vort videnskabelige forskningsbibliotek, herunder til vores mikrofilmsamling af middelalderlige håndskrifter, trods mit legatfinansierede studieprojekt; bibliotekssærordningssagen ved mig 2000-2020.


Jeg blev immatrikuleret på KU i 2017 (SAXO, HISTORIE) men annulleret med henvisning til Sten Ebbesen-sagen 1994-1999. Jeg ville gerne være kandidat i historie og har en baggrund som Ph.d. stipendiat med nederlandsk stipendium ved Groningen Universitet i Nederlandene 1999-2002, efter ikke-formelle studier ved Nijmegen Universitet i 1997-1998.


Jeg selv er et universitetsmenneske, og jeg hører hjemme i studier, forskning og uddannelse - for livet. Men KU - Kirsten Stenbjerre, Dorrit Wivel - har haft svært ved at forstå, at studier og forskning forudsætter en effektueret arbejdsadgang til et videnskabeligt forskningsbibliotek, herunder til vores mikrofilmsamling af middelalderlige håndskrifter, trods den bibliotekssærordning, rektor tildelte mig i 2004 (men Det Humanistiske Fakultet effektuerede den først i 2015).


KU har ingen regler om DEKORUM for KU-ansatte i relation til (generationen yngre) KU-studerende, og ingen regler for KU-ansatte i seksuelle forhold til (generationen yngre) KU-studerende. KU beskytter ikke de KU-studerende, der står med eksamen og videnskabelige forsvar blokeret ved inhabilitet, men lægger skyld og ansvar på den KU-studerende. KU hjalp ikke en KU-studerende med et studieskift under "uddannelsesloftet".


Jeg har over årene samarbejdet med adskillige KU-ansatte, mens KU-bureaukratiet har forfulgt mig fysisk på KU (Hanne Møller, fhv. HR- og personalechef, Det Humanistiske Fakultet) og Co. ved flere lejligheder i 2011 og 2017.

2020-projekter:In the Footsteps of Lambert Marie de Rijk


Harald Scavenius, en dansk diplomat i mellemkrigstidens Europa


Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1918 (1920)