Bernadette Preben-Hansen

Jeg er filolog fra Københavns Universitet (kandidat 1994, latin, latinsk middelalderfilologi, latinsk palæografi, håndskriftkundskab og skolastik, med mit trekvarte hjerte i logikkens lærdomshistorie eller Intellektuel Historie, c. 1100-1450. Især har jeg studeret det 14. årh. (Logica Moderna, Parva Logicalia, Sophismata i middelalderlige håndskrifter fra de filosofiske fakulteter ved middelalderens universiteter). Jeg lærte noget Logicam og en smule Metaphysicam - som min forgænger - på KU (jf. Ludvig Holberg).


Jeg var Ph.d. stipendiat med et nederlandsk stipendium (Ubbo Emmius: Cultural Change: Dynamics and Diagnosis - retorik?) ved Groningen Universitet i Nederlandene 1999-2002. 1999 var et vanskeligt år (Sten Ebbesen og KU, jf. Dorrit Wivel ). Jeg anvendte tiden i Groningen til at studere logikken i skolastikken med det ønske at lære håndværket: TEKSTUDGAVEN / EDITIONEN, kunsten at udgive en filosofisk tekst på latin på basis af flere håndskrifter. Groningen Universitet afviste tekstudgaver, mens jeg havde lært på KU, hvor essentiel en tekst er i sig selv.


Jeg lærte nederlandsk i Nederlandene. Mine talte sprog er dansk (rigsdansk, Charlottenlund), britisk-engelsk (undervist som 10-12 årig på Studieskolen af en native-speaker), nederlandsk (ret flydende) og noget tysk (lært i Østrig). Jeg læser de talte sprog, samt latin og kan orientere mig i de romanske sprog. Jeg læser noget oldgræsk, bibelhebræisk og lidt russisk.
Jeg har ved halvanden hundrede rejser i Europa siden 1990'erne (forskningsbiblioteker, konferencer, symposier og workshops) oparbejdet et snævert internationalt netværk i mit forskningsfag; men jeg har savnet ånden og især ressourcerne (institutbibliotek og mikrofilmsamling) fra Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi, i dag SAXO, Græsk og Latin, KU. Eksamen og videnskabelige forsvar var - grundet inhabilitet - blokeret på KU, siden 1994 (1999). Det bekom mig ikke vel. Jeg ville gerne aflægge konferenseksamen, forsvare min Ph.d. og videre i uddannelsen.
2000'erne og 2010'erne

Jeg har (uden eksamen) studeret Baltikums, Ruslands, Sovjetunionens og Tysklands historie. Jeg har studeret danmarkshistorien, filosofihistorie og de historiske dele af statskundskaben. Jeg er i dag freelanceforsker på omtrent fuld tid og har hele livet været økonomisk selverhvervende.


Jeg har arbejdet med "ventetidsprojekter", mens jeg har ventet på Humanistisk Fakultetssekretariats effektuering af Rektors 2004-bibliotekssærordning over Det Kongelige Bibliotek (som at vente på Godot). Rektor tildelte mig ordningen i 2004, men Humanistisk Fakultetssekretariat effektuerede den først i 2015, efter en skrivelse fra Folketingets Ombudsmand i 2011. I 2017 blev jeg immatrikuleret for anden gang på KU, SAXO, HISTORIE, men seks uger senere annulleret med henvisning til Sten Ebbesen-sagen (1990-1991), 1999. KU har (ved bureaukrati) involveret over 100 personer på KU i en personsag, som ingen ved, hvad handler om.Den er konsekvensen af en fhv. forlovelse, 1990-1991, mellem parter af ulige status - en KU-professor, f. 1946 og en undergraduate KU-studerende, f. 1967 - på Københavns Universitet. Initiativet var hans som institutleder, spontant og uventet i 1989, ved midnat på KU. Forholdet blev en lykke, men en ulykke på KU (for den KU-studerende). Institutsekretæren var modstander af forlovelsen (1991), en modstand, der udviklede sig til chikane af den KU-studerende (med dokumentation på Humanistisk Fakultetssekretariat, der forholdt sig passivt). KU havde ingen regler vedr. 'private hændelser' på KU i relationen mellem KU-ansatte og (generationen yngre) KU-studerende - med eller uden samtykke, men derimod Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet. Kærlighed på KU - også til studier, uddannelse og forskning - er altså en disciplinærsag imod den KU-studerende! (inhabilitet, blokade af biblioteksadgang, eksamen, undervisning, videnskabelige forsvar, en anden kandidatgrad, ansættelse). Historien her er blevet et spejlbillede af bureaukratiet ved KU, fordi sagen er in perpetuo.Der gik politik i sagen i 2001, da Uddannelsesstyrelsen gav den KU-studerende et medhold imod Humanistisk Fakultetssekretariat. Sekretariatet fik en påtale (2001). Ingen ved i dag, hvad sagen handler om (heller ikke jeg selv), men Humanistisk Fakultetssekretariat (Hanne Møller, fhv. HR- og personalechef, med flere) har forfulgt mig fysisk på KU i 2011 og 2017. Jeg har Id-kort nr. 15-11-488141 ved Centre under KU samt havde Student nr. 17-07-536866 ved KU. HR- og personalechef Hanne Møller afviste min 2016-relation til Folkeuniversitetet i København (trods Id-kort, Folkeuniversitetets forårsprogram 2016, s. 31-32, samt undervisningsaftale for Hold 1012). HR- og personalechef Hanne Møller slettede mit navn fra KU's telefonbog (ku.dk), men lod mit portræt samt en bemærkning om "ingen ansættelse her" stå. Jeg har i 2020 afsendt endnu en skrivelse til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, C.c.: Folketingets Ombudsmand, vedr. DEKORUM på Københavns Universitet.AKTINDSIGT: UMIDDELBAR TILGÆNGELIGHED

(KU vil afvise aktindsigt. Fra min side er der fuld aktindsigt til enhver. Tiden er - 20-30 år - gået for den sag: om kærlighed mellem ulige parter på KU på den KU-ansattes initiativ på KU, og en fhv. KU-studerendes vilje til videre uddannelse, studier og forskning).
UNIVERSITY OF COPENHAGEN (STEN EBBESEN, 1990-1991, 1994-1999, in perpetuo: 1999 var et skilsmisseår, da KU - Kirsten Stenbjerre & Dorrit Wivel - forfulgte den KU-studerende grænseoverskridende over landegrænserne (Sten Ebbesen-sagen 1994-1999). Det er en perpetuel sag, der implicerede min fhv. forlovelse, 1990-1991, som undergraduate studerende med institutleder (professor emeritus) Sten Ebbesen. Institutlederen forførte mig uventet og spontant på KU den 15. december 1989. Jeg var ikke forelsket i docenten, senere min lærer, men det blev jeg. "Det var bare noget, der skete", sagde Sten Ebbesen den 27. december 1989). Jeg ville ikke skilles, hverken fra Sten Ebbesen eller KU. Forlovelsen den 14. marts 1991 var en lykke, men en ulykke på KU. Der var modstand siden 1990 på KU (institutsekretær, kontorfuldmægtig Hannah Krogh Hansen, medlem af Akademisk Råd og Fakultetsrådet, med dekan John Kuhlmann Madsen og sekretariatschef Kirsten Stenbjerre). Modstanden udviklede sig til chikane (med dokumentation på Det Humanistiske Fakultetssekretariat). Institutlederen forholdt sig passiv. Jeg havde modtaget QUEEN INGRID’S ROMAN FOUNDATION (1992-1993: Aristotle's Rhetoric in Latin Scholasticism: Jean Jandun  d. 1328 and Jean Buridan d. 1360), og jeg ville som KU-studerende have arbejdsadgang til institutbibliotek, mikrofilm-ressourcer, undervisning, eksamen og videnskabelige forsvar!

I 1999 afskrev Dorrit Wivel en mængde påstande - ordret og sidelangt uden kildeangivelse - (skrevet af Sten Ebbesen, der i 1994 var erklæret juridisk inhabil af dekanen for Det Humanistiske Fakultet), hvoraf jeg accepterede nogle, men afviste andre påstande. Dorrit Wivel erklærede samtlige påstande for "faktiske forhold". Kærlighed på KU er altså en disciplinærsag imod den KU-studerende, der får eksamen og videnskabelige forsvar blokeret ved inhabilitet. KU afviste at hjælpe en KU-studerende med et studieskift - under uddannelsesloftet. Der gik politik i sagen, da Uddannelsesstyrelsen (Undervisningsministeriet) gav den KU-studerende et medhold i 2001, og Folketingets Ombudsmand skrev til fordel for den KU-studerende i 2011. I 2017 blev jeg immatrikuleret for anden gang på KU, SAXO, HISTORIE, men seks uger senere annulleret med henvisning til Sten Ebbesen-sagen 1999. KU-bureaukratiet ved HR- og personalechef Hanne Møller og Co. forfulgte mig fysisk på KU i 2011 og 2017. AKTINDSIGT: umiddelbar tilgængelighed.

11-7-2020

Bernadette Preben-Hansen

Elisa Bernadette Preben-Hansen

(b. 1967, Charlottenlund)

Vesterbro, Copenhagen


b.preben () gmail.com

 

my publications


my CV (vita brevis)

Next Stop in Europe:


ZOOM-SYMPOSIA:

Medieval Philosophy in the UK

The Virtual Medieval Colloquia

Early FranciscansFUTURE CONTINGENTS (REAL SYMPOSIA):

St Andrews: Theories of Paradox in the Middle Ages, October 20-21, 2020;

Warsaw: Time, Tense, and Modality, June 21-25, 2021MY SYMPOSIA: participant in symposia and workshops in Europe (the US and Russia) and many visits to libraries in Europe: one hundred and fifty journeys since the 1990's.MEMBERSHIPS: Societas artistarum,SCHOLARSHIPS: quite a few.

2020-projekter:


Dansk krigsfangehjælp i Rusland

1917-1918 (1920)Harald Scavenius, en dansk diplomat i mellemkrigstidens EuropaIn the Footsteps of

Lambert Marie de Rijk (most recent update)

This is the update of the L.M. de Rijk Files of Leiden, and the Files of The Copenhagen School of Medieval Philosophy (status: 1999). I work in Excel, but when finished, the information, based on the most recent critical editions and the manuscripts, will be placed in an up-to-date database (7300 entries), working on the internet. I am searching minor edition-projects of my own. It will probably be an unedited sophism here and there. This time-consuming work gives me an overview of texts and sources in Medieval Philosophy. I am looking so much forward to continue the work in the Intellectual History of Medieval Logic. And it is fun to find small pieces of logic for future studies. Henry of Oyta.