Bernadette Preben-Hansen

17-2-2020


b.preben () gmail.com

 

my publications


my CV

Verbum peto?
Peto verbum!


Clemens IV: "Quare percussisti papam?" ("Hvorfor har du slået en pave?")

Jean Buridan: "Pater, papam percussi, sed non percussi papam". ("Fader, en pave har jeg slået, men jeg har ikke slået en pave", altså: "jeg har engang slået en mand, der nu er pave, men jeg har ikke slået en mand, der var pave, da jeg slog ham")

my University of Copenhagen: For Et er et Søe-Kort at forstaae <forskning>, Et andet, Skib at føre ved KU <bureaukratiet> ...
Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Nicolas Boileau-Despréaux, L'Art poétique 1674


philosophers must be seen in their historical contexts


Scientia est nobilis animi possessio, quae distributa recipit incrementum et avarum dedignatur possessorem. Nisi enim publicetur et multiplicetur, elabitur.

Johannes Dacus, Divisio Scientiarum  c. 1280

 

"Nam etiam illa barbaria, quae trans oceanum habitat <in Oxford>, in illam <dialecticam> impetum fecit. At quae gentes, dii boni? Quorum etiam nomina perhorresco: Farabrich <Richard Ferrybridge †after 1367>, Buser <William Buser of Heusden †after 1413>, Occam <William Ockham †1347>, Suisset <Roger Swineshead †1365?>, aliique eiusmodi, qui omnes mihi videntur a rhadamantis cohorte traxisse cognomina. Et quid est (...) inquam, in dialectica quod non britannicis sophismatibus conturbatum sit?"

 

Leonardo Bruni. Ad Petrum Paulum Histrum dialogus. In: Prosatori latini del Quattrocento. Milano 1952, 58-60. So, why did Bruni complain so much ... ?

Poul Johan Preben-Hansen, f. 3-12-1915 i Rybinsk, Jaroslav Guvernement i Rusland; d. 21-7-1995, Tranehaven i Charlottenlund. Gravsten på Ordrup Kirkegård i Charlottenlund. Poul var den mellemste søn af agent Emil Frederik Preben-Hansen og Elisabeth Jørgensen (f. Vendsyssel). Familien Preben-Hansen rejste fra Rusland i aug./sept. 1918. Den talte dansk, tysk og russisk, og fransk. Familien rejste til Riga i Letland. Som danskere i Riga tilhørte familien den tysk-baltiske overklasse, jf. præsident Ulmanis i 1935. Poul voksede op i 1920' og 1930'ernes Riga med tre sprog (men ikke lettisk!), gik i russisk skole og gymnasium i Riga, hvorfra han blev matematisk student i 1933, jf. også Rigas dagspresse.

Poul blev indskrevet som ministeriel resol. i 1933. Han blev kandidat B, fra DTH i 1938. Han var ansat i A/S Nordisk Stål fra den 1-2-1938 til den 12-8-1940. Han kom derfra til konsortiet Wright, Thomsen & Kier, samt Hoffmann & Sønner i Aalborg, den 13-8-1940 til den 1-10-1944). A/S Wright, Thomsen & Kier i Kbh, den 1-10-1944ff. Studieophold i Paris i 1946. Censor i bærende konstruktioner ved DTH, medlem af DIF’s permanente udvalg for beton- og jernbetonkonstruktioner fra 1962 til 1968.

Poul blev gift den 28-6-1966 med Klara Helene Friis, f. 22-9-1945, datter af kunstmaler Grethe Friis Bache. Adresse: Enighedsvej 23B, 2920 Charlottenlund.

Dansk civilingeniørstat 1942, 600. DC 1955, 591. DC 1971, 743. DC 1992, 648.

Jeg har siden 1990'erne ønsket at deltage i en læsegruppe, der vil læse Peter Abelard: Dialectica, the Logica Modernorum (ed. de Rijk), Peter Hispanus: Tractatus sive Summulae logicales, William Ockham: Summulae logicales, Jean Buridan: Summulae de dialectica, William HeytesburyRegulae solvendi sophismata, men jeg har aldrig truffet studerende, hverken i København eller Groningen, der ønsker samme. De studerende findes i St Andrews i Skotland: Medieval Logic Reading Group

Bernadette Preben-Hansen

b. Elisa Bernadette Preben-Hansen,

1967, Charlottenlund, Copenhagen, Denmark

my address: Vesterbro, Copenhagen 

- Kvalitet siden 1967 (Aristoteles, Kategorierne)

Jeg er filolog fra KU (latin, latinsk middelalderfilologi, med skolastik, med mit trekvarte hjerte i logikkens lærdomshistorie eller Intellectual History, c. 1100-1450. Jeg har især studeret det 14. årh., men har i dag forladt de førreformatoriske ideer for filosofihistorien i det 10. til det 13. årh. KU er universitetet i Danmark for The Copenhagen School of Medieval Philosophy. Jeg holder af kunsten at skrive kort, den enkelhed, som humanisterne kaldte 'køkken-latin', da de ikke forstod de videnskabelige sprog. Selv er jeg et barn af Det Filosofiske Fakultet, ikke Det Humanistiske Fakultet.

Bliver jeg gammel, skal jeg oversætte nederlandsk middelalderpoesi til dansk.
Philologist (Latin / Latin Scholasticism), Danish, born 1967 in Copenhagen, Denmark. Educated at the University of Copenhagen (The Institute of Greek and Latin Medieval Philology / Institute of Greek and Latin, MA 1994). Studies at Groningen University, COMERS, the Netherlands, as PhD fellow (student) 1999-2001: Jean Buridan †1360 and Buridanism at the Central European Universities 1350-1420.Keeping an eye with Ars Sophistica

The Philosophy of Radulphus Brito - workshops

Building "Ars Sophistica" Project Erc Synergy Grant 2021: Lille-Cambridge-Genève Meetings:

Fallaciae and Sophismata. Lille, 17-9-2019 (Tuesday)

Ars Sophistra

Events in Genève

ERC-THESIS Project nº 313339. Theology, Education, School Institution and Scholars-network: dialogues between the University of Paris and the new Universities from Central Europe during the Late Middle Ages

Filling the Gap: Medieval Aristotelian Logic 1240-1360

Imaginable Impossibilities and Thought Experiments. The Tradition of the Oxford Calculators and its Influence on Early-Modern Logic and Natural Philosophy

Early Franciscans, London

Sten in Bologna 2020My future symposia in Europe

Next Stop: St Andrews, Theories of Paradox in the Middle Ages, April 2020

London, Early Franciscans, May 2020

Poland, June 2020My language skills

Speaking: Danish (native), English (British), Dutch (Nederlands), some German (Deutsch).

Reading: the spoken languages and Latin (scholastic Latin), some Classical Greek, some Biblical Hebrew, some French and Italian, and some elementary Russian.


Jeg taler et distinkt rigsdansk (opvokset i Charlottenlund), britisk-engelsk (privatundervist som barn af en brite), nederlandsk, samt noget tysk (med et stort passivt ordforråd). Klassisk-filologer er generelt dygtige til sprog og kan læse romanske sprog (latin!). Jeg har sprogøre og lærer hurtigt. Som civilingeniørens / matematikerens datter, er jeg en systematiker.

MY PROJECTS 2020-2022, VENTETIDSPROJEKTERFra min verden af i går. Om min fars opvækst i Riga, metropolen i Baltikum, i 1920'erne og 1930'erne (35 sider). Die Welt von Gestern in Riga des 20. Jahrhunderts

A Danish Family in Riga, Latvija 1922-1935
Om min fars opvækst i Riga mellem to verdenskrige (Poul Johan Preben-Hansen 1915-1995)

I 1922 etablerede familien Preben-Hansen sig i Letland. Det var Emil Frederik Preben-Hansen, med hustruen Elisabeth og de tre sønner Otto, Poul Johan og Ib. De tre brødre voksede op i Riga - metropolen i Baltikum. De to ældre brødre gik på den russiske skole i Schulenstraße (i dag Skolas Iela), den yngre bror på den tyske Rigaer Commerz-Schule (i dag Latvijas Makslas Akademija, ved Kalpaka Bulvaris og Krisjana Valdemara Iela). Familien talte dansk, 'Königsberg'- eller Rigatysk, og russisk i hverdagen. Kun gadens drenge talte lettisk, som den yngre bror lærte sig.

I 1935 måtte familien forlade Letland. Præsident Karlis Ulmanis indførte undtagelsestilstand i 1934, og under sloganet ”Letland for lettere” pressede det autoritære lettisk-nationalistiske regime udlændinge ud, ikke mindst i et opgør med den tysk-baltiske overklasse, hvortil danskerne blev regnet, også familien Preben-Hansen. Emil Preben-Hansen fik ikke forlænget sin opholdstilladelse, og familien måtte (igen) forlade al ejendom - uden kompensation - som i august 1918, hvor familien rejste fra den russiske borgerkrig. Bolsjevik-regimet nationaliserede udlændinges ejendom i Rusland, som også Ulmanis’ regime i Letland. Vi vil her forsøge at skildre atmosfæren i borgerskabets jugendstils-Riga i 1920’erne og 1930’erne, herunder de politiske vinde over Baltikums strande, i Riga og i Jurmala ved Østersøen; vi vil forsøge at skildre nationalismen i Baltikum. Og tiden i 1930’ernes Danmark, hvor en dansk borgerfamilie efter 35 år i Rusland og Letland var at regne som "de fremmede" i Danmark. Dansk handel og ingeniørvirksomhed skabte også lokal velstand i Rusland inden verdenskrigen. En historie om udlængsel mod Europa i generationer, også hos forfatteren."Ingen går ikke amok"

En lille bog på dansk om middelalderens logik (lærdomshistorie). Logikken i skolastikken var sammenvævet med sproget og blev aldrig 'formel'. Titlen stod skrevet som graffiti på Dronnings Louises Bro i København i 1990, men er en middelalderlig sofisme (Sophismata, Syncategoreumata)The Krakow Sophismata and the Prague Sophismata, transcription of two Sophismata-collections

British Logic in Prague until the End of Jan Hus †1415

What happend to the British Logic of the 14C? Transscription of the collection in Prague (MS Praha, KPMK, M. 83, Podlaha 1440). John of Holland: Sophismata and De primo et ultimo instanti. Ralph Strode: ConsequencesParva logicalia

Middelalderens universitetstekster kan ikke forstås, uden kendskab til samtidens logiske tekstbøger. Hvad er logica nova, og hvad er parva logicaliaabstractiones, ampliationes, appellationes, conclusiones, confusiones, consequentiae, distributiones, enuntiabilia, exceptivae, exclusivae, exponibilia, fallaciae, insolubilia, modales, obligationes, relativae, restrictiones, sophismata (index sophismatum), suppositiones, syncategoreumata, etc. Hvad er det? Ja, man begynder med Peter af Spaniens Tractatus sive Summulae Logicales ... skolebogen for teenagedrenge. Videnskabssproget var europæisk fællesarv, og universitetets tekster er skrevet i videnskabens sprog. Der er ingen "mørk middelalder" i skolastikkens videnskabssprog!FÆTTEREN - DEN ANDEN SCAVENIUS


Harald Scavenius: A Danish Envoy in Europe (Danish, 40 pages): Nationaal Archief Den Haag. Haags Gemeentearchief. En stor artikel.

Harald Scavenius, 1873-1939, en ældre fætter til Erik Scavenius, var Danmarks gesandt i Rusland, Italien og Nederlandene. Han iagttog bolsjevismen fra St. Petersborg (Petrograd) under verdenskrigen, fascismen fra Rom i 1920’erne og nazismen fra Haag og Bern i 1930’erne. Harald Scavenius' depecher (politiske analyser til udenrigsministeren i København) er en førstehåndsberetning om mødet med de totalitære ideologier, der var fødte på verdenskrigens slagmarker. Bolsjevismen måtte bekæmpes, om nødvendigt med militær magt, i forsvaret for europæiske værdier som demokratiet. Jeg begyndte projektet i 2010 med en katolsk podcast om Harald Scavenius (.MP3) - og er nu nået til Harald Scavenius' syn på fascismen i Italien, depecher fra Rom i 1920’erne. Væsentlige kilder udgives i Danske Magazin og projektet afsluttes med en stor artikel indenfor rammen: dansk udenrigspolitisk historie i perioden 1905 (1905-revolutionen i Rusland) til Hitler-Tysklands invasion i Polen i 1939. Jean Buridan Around The Baltic Sea. Medieval Logic Around The Baltic Sea (2020). Logic at the Early Central European Schools and Universities, c. 1320-1450: Erfurt, Prague, Vienna, Leipzig, Rostock, Greifswald, the British Logic, in particular, and its manuscripts

Jean Buridan †1360, Henry Totting of Oyta †1397, Roger of Roermond †1409, (Blasius of Parma †1416), Frederick of Nuremberg †1464: Questions on Aristotle's PhysicaDansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920 (Danish, 120 pages). The Danish Aid to POWs in Russia 1917-1920: Österreichisches Staatsarchiv (Kriegsarchiv)

Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1914-1920 som delegerede, kurerer og sygeplejersker for krigsfangehjælpen, såvel for Dansk Røde Kors som for gesandtskabet i Petrograd, herunder det danske generalkonsulat i Moskva. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares på Rigsarkivet. Forfatteren har arbejdet ti år med disse rapporter, og bogen er en beretning om den russiske borgerkrig, set af danske øjenvidner i Rusland. I. Indledning om det internationale humanitære hjælpearbejdes betydning for Danmarks neutralitetspolitik. II. præsentation af de danske delegerede i Rusland og 50-60 af de bedste danske øjenvidneberetninger om hjælpearbejdet og den russiske borgerkrig. Bogen går til kilderne (uudgivne), der er fundet i danske og udenlandske arkiver. III. Indices, herunder oversigter over relevante arkivalier i arkiverne efter DRK, UM og de diplomatiske præsentationer i Rusland 1914-1921. Jeg er som filolog tekstnær og har derfor produceret arbejdsudgaver af de bedste håndskrevne kilderIn the Footsteps of Lambert Marie de Rijk (2020): This is the update in progress of the De Rijk Files on the basis of the Copenhagen Files and the critical editions, if any. I did inspect more manuscripts, student’s notebooks, in particular (libri mei, 14C), British Logic, on location in libraries in: Barcelona, Berlin, Brugge, Cambridge, Copenhagen, Edinburgh, Erfurt, Frankfurt am Main, Kraków, Leipzig, London, Lübeck, Mainz, Milano, München, Paris, Praha, Uppsala, Vatican, Wien, Wroclaw/Breslau. I miss a serious study in Oxford, Salamanca and Venezia! So much work and so many critical editions are still to be done. This will be the revised and official update of the De Rijk Files in Leiden: Latin Medieval Logic (Database of Medieval Latin Texts on Logic and Semantics in Medieval Manuscripts, Founded on the Card Files of Professor L.M. de Rijk)

E-codices. I work in Excel, but when finished, the information will be available on the Internet in an up-to-date database. My personal goal is to locate the small/minor edition projects for my own future.Grethe Friis Bache 1911-1976. En dansk abstrakt kunstner i 1940'erne til 1970'ernes København. Portrait of a Danish Artist

med værkfortegnelse over de væsentligste værker i olieDen danske gesandt i Moskva, Peter Skovs politiske indberetninger fra Moskva, 1923-1931
HISTORY OF PHILOSOPHY WITHOUT GAPS

 

Bernadette Preben-Hansen er klassisk-filolog, kandidat i latin 1994 fra KU (Københavns Universitet) med fokus på skolastik og baggrund som nederlandsk Ph.D. stipendiat ved Groningen Universitet i Nederlandene (COMERS, Wijsbegeerte, 1999-2002); studier ved Nijmegen Universitet 1998)

 

Klassisk-sproglig student 1985, Niels Steensens Gymnasium SJ. Hun er specialiseret i logikkens håndskrifter og lærdomshistorie på de filosofiske fakulteter i Europa i det 14. årh. Universitetsstudier (KU undercover) i Ruslands, Sovjetunionens og Østeuropas historie. Hun publicerer om dansk-russiske forhold under og efter 1. verdenskrig, om Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920

 

2004-2017, universitetsstudier i historie: filosofihistorie, kirkehistorie (dvs: politisk historie), retshistorie, europæisk universitetshistorie (herunder KU's lærdoms- og videnskabshistorie 1479 til c. 1800) samt Tysklands, Sovjetunionens, Ruslands, Ukraines, Polens og Baltikums historie. Interesse for fejlslutninger, paradokser, sofismer og logikken i skolastikken

 


The Sea around Denmark

Ordnet

John Dumbleton's Summa Logicae 14C

Theories of Paradox in Fourteenth-Century Logic: Edition and Translation of Key Texts

La Logique des Modistes. Sémantique, noétique et ontologie dans (et autour de) l'oeuvre de Radulphus Brito

What is going on in Russia Today, Kremlin


"There's a virtue in slowness, which we have lost" (Graham Greene)


"The only love which has lasted is the love which has everything, every disappointment, every failure and every betrayal, which has accepted even the sad fact that in the end there is no desire so deep as the simple desire for companionship" (Graham Greene)

A portrait of my mind in Philosophy 

A graffiti once, near my hostel in Paris

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

THE SAXO LIBRAY Greek and Latin

 

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"

(Sten Ebbesen: The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, p. 119)

 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"

(Niels Jørgen Green-Pedersen: The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, p. 9)
*EN SAMTALE PÅ DET HUMANISTISKE FAKULTETSSEKRETARIAT, KU, ca. 1995:


"BØGER? Hvad skal du med bøger? Du er jo kandidat", spurgte en kvindelig jurist på Det Humanistiske Fakultetssekretariat, Københavns Universitet. "Jamen, jeg er først lige begyndt. Kandidaten er bare en grad", svarede jeg som konferensstuderende (magistergraden). ”Jeg har brug for arbejdsadgang til fagbibliotek og mikrofilm - hver dag. KU er da et universitet: en lærdoms- og forskningsinstitution?” Er Københavns Universitet da ikke det? (En kandidat i latinsk middelalderfilologi er ingen erhvervsuddannelse). ”Du må henvende dig til institutlederen med det spørgsmål!” sagde juristen. ”Jamen, det er jo netop det, jeg ikke må. Det er jo derfor, jeg er hér!” (Dekan John Kuhlmann Madsen havde erklæret KU-institutleder Sten Ebbesen inhabil, grundet fhv. kæresteforhold, forlovelse, samliv, 1990-1991. KU-institutleder Sten Ebbesen erklærede uvenskab på KU i 1993, samt afviste enhver kommunikation: in perpetuo).


Jeg havde et projekt i klemme, med legat fra Dronning Ingrids Romerske Fond (1992-1993). ”Det er dit problem”, svarede juristen. Det var så det på Det Humanistiske Fakultetssekretariat, KU.

 

Jeg gik med uforrettet sag til studieleder Jørgen Mejer, der gav mig en mundtlig biblioteksordning med krav om låneseddel (1994); men KU-institutleder Sten Ebbesen gik straks til dekanen, og så rejste Det Humanistiske Fakultetssekretariat en disciplinærsag 1994-1999, in perpetuo, imod den KU-studerende; der kom en sag ud af et lån af én bog med låneseddel med navn og dato. En anden mere rationel sag var min afskrift (1997-1998), med studielederens viden, af 8000 kartotekskort (mikrofilmkatalogen). Fhv. sekretariatschef Kirsten Stenbjerre er IT-ignorant og forstod ikke, hvad en 'database' er. Hun skrev KU-institutleder Sten Ebbesens skrivelse af, med kildeangivelse. KU-institutsekretær Hannah Krogh Hansen, der havde spurgt ind til private forhold (1990-1991), chikanerede mig på instituttet siden 1993 (dokumentation på sagen) og spredte rygter på Fakultetet i 1990'erne.


Dekanen afviste en biblioteksordning til mig (1994), rektor gav mig en biblioteksordning (2004), som Det Humanistiske Fakultetssekretariat først effektuerede elleve år senere (2012/2015), efter at Folketingets Ombudsmand havde skrevet til min fordel (2011). Jeg var Ph.d. stipendiat på et nederlandsk stipendium ved Groningen Universitet (1999-2002), men KU, Det Humanistiske Fakultetssekretariat, forhindrede mig således i at skrive Ph.d. afhandlingen færdig til forsvar. Det var KU, Middelalderbiblioteket, SAXO-biblioteket, der betød noget for mig, og med god Ph.d. grund!

 

Det er som om KU-juristerne (fhv. sekretariatschef Kirsten Stenbjerre og fhv. chefkonsulent Dorrit Wivel) ikke forstod i 1990'erne, at en kandidat i et filologisk / filosofisk / filosofihistorisk universitetsforskningsfag på Humaniora kun lige er begyndt, skal videre og - grundet Uddannelsesloftet - vil kæmpe for at komme videre i studier og forskning? Udenfor universitet venter kun uuddannet ufaglærthed, med og uden Ph.d. grad. Dekan John Kuhlmann Madsen afviste at hjælpe mig med et studieskift, og som kandidat (1994) blev jeg fanget af Uddannelsesloftet.

 

Chefkonsulent Dorrit Wivel copypastede (1999) sidelangt, ordret og uden kildeangivelse KU-institutleder Sten Ebbesens skriftlige påstande (1999), fordi ”det var nemmere at citere fra en allerede eksisterende rapport” (Dorrit Wivel), skrevet af KU-institutleder Sten Ebbesen (min fhv. forlovede og samlever). Chefkonsulent Dorrit Wivel erklærede derpå en (u)skøn blanding af faktiske og ufaktiske forhold for såkaldt ”faktiske forhold” på KU (1999).

Jeg var som (generationen yngre) undergraduate KU-studerende forlovet og samlevende (1990-1991) med KU-institutleder Sten Ebbesen, på hans spontane og uventede initiativ på KU (15-12-1989). KU-institutleder Sten Ebbesen havde tilbudt mig et lift til Regensen (Indre By) ved midnat efter instituttets julefrokost, men KU-institutleder Sten Ebbesen kørte mig spontant til sin egen adresse i Gentofte, uden samtykke. Jeg var bange for ham. Han rørte mig ikke, men grænsen mellem "KU" og "PRIVAT" var overskredet. Dekanen erklærede KU-institutleder Sten Ebbesen for juridisk inhabil (1994), på den KU-studerendes anmodning. Jeg stod som KU-studerende uden juridisk forsvar på KU (1999).

 

Så meget for retssikkerheden på KU for KU-studerende, når KU idømmer KU’s intellektuelle dødsdom: in perpetuo. Jeg fik medhold i Uddannelsesstyrelsen (2001); men der gik sag i sagen om sagen, og ingen ved i dag, hvad den handlede om, heller ikke jeg selv. Det var en barsk historie med svære konsekvenser også i dag, for jeg vil selv studere og forske! Fortællingens grå eminence var institutsekretær Hannah Krogh Hansen. Fhv. HR- og personalechef Hanne Møller & Co. (Det Humanistiske Fakultetssekretariat) har forfulgt mig fysisk på KU (september 2011, marts 2017 og september 2017). I 2017 blev jeg optaget som KU-studerende ved SAXO, Historie, men seks uger senere annulleret med henvisning til *Sten Ebbesen-sagen, KU 1994-1999.


Sagen er gået i arv til professor emeritussens mandlige danske elever på KU, til Christina Thomsen Thörnqvist (Göteborg), til Laurent Cesalli (Genève), med flere. KU, herunder Det Humanistiske Fakultetssekretariat, har i dag indblandet flere end 100 navngivne uvedkommende KU-personer i en privatsag i fortiden, som ingen ved, hvad handler om. (Jeg henvendte mig ikke til dekan John Kuhlmann Madsen, når KU-institutleder Sten Ebbesen tiltalte mig som KU-studerende, med ukvemsord på KU i 1990'erne. Jeg skrev dagbog siden 1989). KU-institutleder Sten Ebbesen udtalte på KU i 1994: "Jeg har magten til at få dig relegeret fra KU!" "Har man hørt en loppe gø?" "Gå aldrig tilbage til en fuser!" "Lus!" hvæsede KU-institutleder Sten Ebbesen til den KU-studerende på KU. Men dekanen (John Kuhlmann Madsen) gav den KU-studerende skylden for ukvemsord på KU (1994). ”Vig fra mig, din Satans kælling!” Sådan udtalte Sten Ebbesen sig ved indgangsdøren til Chiesa di San Cataldo i Palermo den 19. sept. 2007, i den sene eftermiddag. Jeg tav, men blev ked af det. Mødet var tilfældigt.


Fejltagelsen var, at jeg i 1991 tilflyttede KU-institutleder Sten Ebbesens adresse, et barndomshjem for tre børn, med hjemmeboende teenagedatter, Marie Delgado Ebbesen, 1972-2018, og uanmeldte besøg ved fhv. hustru, 1970-1990, Anni Aggernæs, f. 1950, på hendes fhv. adresse. Marie Delgado Ebbesen var ikke orienteret. Hun såede splid. Jeg mistede al arbejdsro og blev "en hjemløs" på adressen i 1991. ALT intellektuelt og åndeligt fællesskab i den fhv. så nære lærer-elev-relation blev erstattet med ensomhed, eksamensblokade på KU og en KU-disciplinærsag ved KU-institutleder Sten Ebbesen, 1994-1999, in perpetuo: 2000-2020ff. Jeg var fortvivlet. KU - rektor, alias Dorrit Wivel - lænkede mig til "Sten Ebbesen-sagen" i 1999, dvs. til fortiden, ved at blokere mine arbejdsmuligheder: eksamen, omskoling, uddannelse (en ny kandidatgrad), videnskabelige forsvar, samt biblioteksadgang i praksis. Og KU har ingen regler om DEKORUM for KU-ansatte vedr. seksuelt motiveret adfærd på KU overfor (generationen yngre) KU-studerende, der står i et afhængighedsforhold til samme KU-ansatte på KU. Sagen er umiddelbar tilgængelig.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse, j.nr. 18/066890.

Bibliothek des Geistlichen Ministeriums, Greifswald

Uppsala UB, C 599, f. 143r. Uppsala 1481-1486. Tegningen er tegnet af Olle fra Uppsala, primo 1480'erne. Den ses i Olles bog. Olle Johansson fra Gotland var studerende på Uppsalas filosofiske fakultet i 1480’erne. Olles bogsamling bevares på Uppsala universitetsbibliotek, og indeholder Aristoteles-kommentarer, og lign. filosofiske og logiske tekster. Her ses en karikatur af Albert den Store (Thomas Aquinas' lærer i Paris) og Aristoteles. Det er en skolastisk fiktion, da Aristoteles var en græsk filosof, og Albert den Store underviste i 1200-tallets Paris. Skolemændene diskuterede Aristoteles' værker på middelalderens universiteter. Her diskuterer de to den menneskelige sjæls egenskaber (De Anima). Uppsala: Museum Gustavianum. Jeg har arbejdet i Uppsala med tekster fra dette håndskrift.

Norman Kretzmann, 1928-1998, one of my scholar-heros. Others are Earline Jennifer Ashworth, Egbert Peter Bos, William J. Courtenay, Alfonso Maierù, Jan Pinborg, Lambertus Marie de Rijk

"Er wußte, daß ein Volk, ebenso wie ein Mensch, nur in täglicher Arbeit reift, aber nicht, wenn eine Mauer zwischen Leben und Tat gesetzt ist"


"Det enkelte menneske kan kun modnes gennem dagligt arbejde, men ikke, hvis der er rejst en mur mellem liv og gerning"


(Ernst Toller: En ungdom i Tyskland [Eine Jugend in Deutschland]. Kbh. 2019, s. 148.)Da min vej er spærret på KU (uddannelsesloftet, Sten Ebbesen-sagen 1994-1999, 2000 in perpetuo) har jeg slået mig på ventetidsprojekter, mens jeg venter på rektors 2004-bibliotekssærordning. KU er to verdener: forskerne er universitetet, men bureaukraterne har magten. Jeg var som undergraduate KU-studerende forlovet og kortvarigt samlevende 1990-1991 med professor emeritus Sten Ebbesen (hans uventede og spontane initiativ på KU, 15-12-1989), men modstanden var voldsom (på KU, ved institutsekretær Hannah Krogh Hansen, der var jaloux).


Da forholdet mødte modstand fra flere ydre og indre fronter i 1991 (jeg ville ikke skilles, men var for ung til at magte situationen), og jeg blev groft chikaneret på KU som KU-studerende i 1990'erne, kollapsede jeg i 1999/2000. Hvad for den ældre (altid mandlige) KU-ansatte kan være en 'sommerfugl' på KU, kan for den yngre (altid kvindelige) KU-studerende få konsekvenser for livet, for KU har ingen regler i et socialt tabu på KU: (seksuelle) forhold mellem KU-ansatte og (generationen yngre) KU-studerende. Det bør undgås! Eksamen og videnskabelige forsvar bliver blokeret for den KU-studerende på KU, med mere. Udenlandske universiteter beskytter de studerende, men ikke KU.


Jeg blev optaget som KU-studerende på SAXO, Historie i 2017, men min optagelse blev annulleret seks uger senere, med henvisning til Sten Ebbesen-sagen 1994-1999. KU har således lænket mig til Sten Ebbesen-sagen, i stedet for at give mig en chance for at vise, hvad jeg selv duer til i mit liv. Jeg kan derfor ikke gøre andet end at publicere mig en vej frem.