Bernadette Preben-Hansen

27-3-2020


b.preben () gmail.com

 

my publications


my travels (participation in workshops and visits to European research libraries)

my KU: For Et er et Søe-Kort at forstaae <forskning>, Et andet Skib at føre - ved KU <bureaukratiet> ...
Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Nicolas Boileau-Despréaux, L'Art poétique 1674


philosophers must be seen in their historical contexts


Scientia est nobilis animi possessio, quae distributa recipit incrementum et avarum dedignatur possessorem. Nisi enim publicetur et multiplicetur, elabitur.

Johannes Dacus, Divisio Scientiarum  c. 1280

 

"Nam etiam illa barbaria, quae trans oceanum habitat <in Oxford>, in illam <dialecticam> impetum fecit. At quae gentes, dii boni? Quorum etiam nomina perhorresco: Farabrich <Richard Ferrybridge †after 1367>, Buser <William Buser of Heusden †after 1413>, Occam <William Ockham †1347>, Suisset <Roger Swineshead †1365?>, aliique eiusmodi, qui omnes mihi videntur a rhadamantis cohorte traxisse cognomina. Et quid est (...) inquam, in dialectica quod non britannicis sophismatibus conturbatum sit?"

 

Leonardo Bruni. Ad Petrum Paulum Histrum dialogus. In: Prosatori latini del Quattrocento. Milano 1952, 58-60. So, why did Bruni complain so much ... ?

Poul Johan Preben-Hansen, f. 3-12-1915 i Rybinsk, Jaroslav Guvernement i Rusland; d. 21-7-1995, Tranehaven i Charlottenlund. Gravsten på Ordrup Kirkegård i Charlottenlund. Poul var den mellemste søn af agent Emil Frederik Preben-Hansen og Elisabeth Jørgensen (f. Vendsyssel). Familien Preben-Hansen rejste fra Rusland i aug./sept. 1918. Den talte dansk, tysk og russisk, og fransk. Familien rejste til Riga i Letland. Som danskere i Riga tilhørte familien den tysk-baltiske overklasse, jf. præsident Ulmanis i 1935. Poul voksede op i 1920' og 1930'ernes Riga med tre sprog (men ikke lettisk!), gik i russisk skole og gymnasium i Riga, hvorfra han blev matematisk student i 1933, jf. også Rigas dagspresse.

Poul blev indskrevet som ministeriel resol. i 1933. Han blev kandidat B, fra DTH i 1938. Han var ansat i A/S Nordisk Stål fra den 1-2-1938 til den 12-8-1940. Han kom derfra til konsortiet Wright, Thomsen & Kier, samt Hoffmann & Sønner i Aalborg, den 13-8-1940 til den 1-10-1944). A/S Wright, Thomsen & Kier i Kbh, den 1-10-1944ff. Studieophold i Paris i 1946. Censor i bærende konstruktioner ved DTH, medlem af DIF’s permanente udvalg for beton- og jernbetonkonstruktioner fra 1962 til 1968.

Poul blev gift den 28-6-1966 med Klara Helene Friis, f. 22-9-1945, datter af kunstmaler Grethe Friis Bache. Adresse: Enighedsvej 23B, 2920 Charlottenlund.

Dansk civilingeniørstat 1942, 600. DC 1955, 591. DC 1971, 743. DC 1992, 648.

Jeg har siden 1990'erne ønsket at deltage i en læsegruppe, der vil læse Peter Abelard: Dialectica, the Logica Modernorum (ed. de Rijk), Peter Hispanus: Tractatus sive Summulae logicales, William Ockham: Summulae logicales, Jean Buridan: Summulae de dialectica, William HeytesburyRegulae solvendi sophismata, men jeg har aldrig truffet studerende, hverken i København eller Groningen, der ønsker samme. De studerende findes i St Andrews i Skotland: Medieval Logic Reading Group

Bernadette Preben-Hansen

b. Elisa Bernadette Preben-Hansen, 1967, Charlottenlund, Copenhagen, Denmark

my address: Vesterbro, Copenhagen


THE CORONA-CRISIS IN DENMARK

 

- Kvalitet siden 1967 (Aristoteles, Kategorierne), og i  videnskabens tjeneste!


Jeg er filolog fra KU (latin, latinsk middelalderfilologi, med skolastik, med mit trekvarte hjerte i logikkens lærdomshistorie eller Intellectual History, c. 1100-1450. Jeg har især studeret det 14. årh., men har i dag forladt de førreformatoriske ideer for filosofihistorien i det 10. til det 13. årh. KU er universitetet i Danmark for The Copenhagen School of Medieval Philosophy.

Min studie- og forskningstid er gået med "ventetidsprojekter" (grundet Sten Ebbesen-sagen, KU 1994-1999), men jeg vil gerne 'hjem' til mit forskningsfag. Mit ønske er faktisk biblioteksadgang i hverdagen. Sekretariatschef Kirsten Stenbjerre lovede mig i 1999, at KU ikke ville berøve mig den biblioteksadgang, som professor Sten Ebbesen berøvede mig i 1993, da vor forlovelse og samliv gik i itu (1990-1991; forlovelsen overlevede ikke modstand i Sten Ebbesens familie, en omtrent jævnaldrende hjemmeboende teenagedatter 1972-2018, kølvandet af en traumatisk skilsmisse 1990, samt chikane ved institutsekretær, kontorfuldmægtig Hannah Krogh Hansen på KU i 1990'erne). MEN rektors 2004-bibliotekssærordning virker ikke i praksis, trods Folketingets Ombudsmands 2011-skrivelse til fordel for mig. Ordningen er med flere end 100 personer involveret druknet i bureaukrati på KU. Hanne Møller, HR- og personalechef & Co. har forfulgt mig fysisk på KU 2011, 2017. Min KU-optagelse som KU-studerende, SAXO, Historie, i 2017 blev annulleret. Mens KU-bureaukratiet chikanerer mig, samarbejder jeg med KU-forskere fra SAXO, Historie, samt andetsteds på KU, ikke SAXO, Græsk og Latin. Alt dette skyldes en fhv. forlovelse og samliv (1990-1991) mellem en højtplaceret KU-ansat (Sten Ebbesen) og en 21 år yngre undergraduate KU-studerende, på den KU-ansattes uventede og spontane initiativ på KU i 1989. Det var et forhold i fortiden på tværs af magt og status på KU, og det er derfor interessant, hvorledes KU har reageret over 30 år overfor den fhv. KU-studerende, nemlig mig. For min part handler KU-sagen 1994-2020 alene om biblioteksadgang siden 1993. Studier, uddannelse og forskning er nemlig mit liv.Jeg holder af kunsten at skrive kort, den enkelhed, som de italienske humanister i 1400-tallet med foragt kaldte 'køkken-latin', da de ikke forstod de videnskabelige sprog. Selv er jeg et barn af Det Filosofiske Fakultet, ikke af Det Humanistiske Fakultet. Bliver jeg gammel, skal jeg oversætte nederlandsk middelalderpoesi til dansk, samt måske dele af latinske værker som John af Salisburys (12. årh.) Metalogicon. Jeg må anvende det meste af min forskningstid på "ventetidsprojekter", mens jeg venter på dekanens (dekanen for Det Humanistiske Fakultet) praktiske effektuering af KU-Rektors teoretiske og personlige 2004-biblioteks- og mikrofilmsærordning. Ét bogopslag kan tage uger til flere uger (per bogopslag), og jeg må vente i halve år på en mikrofilmbestilling hver gang, også forgæves (ansvarshavende: fhv. chefkonsulent Dorrit Wivel, der ikke lyttede til en KU-studerende i Sten Ebbesen-sagen, Københavns Universitet, 1994-1999). Jeg er derfor dybt afhængig af digitaliseringen, en verden udenfor Danmark og venner i studier og forskning i Europa.Til 1. maj 2020 arbejder jeg derfor med udgaven af Harald Scavenius' indberetninger fra Rom 1924-1927 (Danske Magazin 2021), Sønderjyske krigsfanger i russisk krigsfangenskab 1914-1917 (Krig og Fred 2021), boganmeldelse af Mikkel Kirkebæks Den Yderste Grænse i Baltikum (Arbejderhistorie 2020, nr. 1). Kildeudgaverne af Harald Scavenius' indberetninger fra Petrograd, Rom og Haag/Bern under verdenskrigen 1914-1917 og i mellemkrigstiden danner kildegrundlaget for en kort biografi (se nedenfor).Jeg længes dog efter at komme 'hjem' til mit forskningsfag!
My future symposia in Europe

Next Stop:

London, Early Franciscans, 2020, postponed

Poland, June 2020

St Andrews, Theories of Paradox in the Middle Ages, October 20-21, 2020
Philologist (Latin / Latin Scholasticism), Danish, born 1967 in Copenhagen, Denmark. Educated at the University of Copenhagen (The Institute of Greek and Latin Medieval Philology / Institute of Greek and Latin, MA 1994). Studies at Groningen University, COMERS, the Netherlands, as PhD fellow (student) 1999-2001: Jean Buridan †1360 and Buridanism at the Central European Universities 1350-1420.Keeping an eye with Ars Sophistica

The History of Arabic Logic May 2019

The Philosophy of Radulphus Brito - workshops

Building "Ars Sophistica" Project Erc Synergy Grant 2021: Lille-Cambridge-Genève Meetings:

Fallaciae and Sophismata. Lille, 17-9-2019 (Tuesday)

Ars Sophistra

Events in Genève

ERC-THESIS Project nº 313339. Theology, Education, School Institution and Scholars-network: dialogues between the University of Paris and the new Universities from Central Europe during the Late Middle Ages

Filling the Gap: Medieval Aristotelian Logic 1240-1360

Imaginable Impossibilities and Thought Experiments. The Tradition of the Oxford Calculators and its Influence on Early-Modern Logic and Natural Philosophy

Early Franciscans, London

Sten in Bologna 2020
My language skills

Speaking: Danish (native), English (British), Dutch (Nederlands), some German (Deutsch).

Reading: the spoken languages and Latin (scholastic Latin), some Classical Greek, some Biblical Hebrew, some French and Italian, and some elementary Russian.


Jeg taler et distinkt rigsdansk (opvokset i Charlottenlund), britisk-engelsk (privatundervist som barn af en brite), nederlandsk, samt noget tysk (med et stort passivt ordforråd). Klassisk-filologer er generelt dygtige til sprog og kan læse romanske sprog (latin!). Jeg har sprogøre og lærer hurtigt. Som civilingeniørens / matematikerens datter, er jeg en systematiker.

MY PROJECTS 2020-2022, VENTETIDSPROJEKTERFra min verden af i går. Om min fars opvækst i Riga, metropolen i Baltikum, i 1920'erne og 1930'erne (35 sider). Die Welt von Gestern in Riga des 20. Jahrhunderts

A Danish Family in Riga, Latvija 1922-1935
Om min fars opvækst i Riga mellem to verdenskrige (Poul Johan Preben-Hansen 1915-1995)

I 1922 etablerede familien Preben-Hansen sig i Letland. Det var Emil Frederik Preben-Hansen, med hustruen Elisabeth og de tre sønner Otto, Poul Johan og Ib. De tre brødre voksede op i Riga - metropolen i Baltikum. De to ældre brødre gik på den russiske skole i Schulenstraße (i dag Skolas Iela), den yngre bror på den tyske Rigaer Commerz-Schule (i dag Latvijas Makslas Akademija, ved Kalpaka Bulvaris og Krisjana Valdemara Iela). Familien talte dansk, 'Königsberg'- eller Rigatysk, og russisk i hverdagen. Kun gadens drenge talte lettisk, som den yngre bror lærte sig.

I 1935 måtte familien forlade Letland. Præsident Karlis Ulmanis indførte undtagelsestilstand i 1934, og under sloganet ”Letland for lettere” pressede det autoritære lettisk-nationalistiske regime udlændinge ud, ikke mindst i et opgør med den tysk-baltiske overklasse, hvortil danskerne blev regnet, også familien Preben-Hansen. Emil Preben-Hansen fik ikke forlænget sin opholdstilladelse, og familien måtte (igen) forlade al ejendom - uden kompensation - som i august 1918, hvor familien rejste fra den russiske borgerkrig. Bolsjevik-regimet nationaliserede udlændinges ejendom i Rusland, som også Ulmanis’ regime i Letland. Vi vil her forsøge at skildre atmosfæren i borgerskabets jugendstils-Riga i 1920’erne og 1930’erne, herunder de politiske vinde over Baltikums strande, i Riga og i Jurmala ved Østersøen; vi vil forsøge at skildre nationalismen i Baltikum. Og tiden i 1930’ernes Danmark, hvor en dansk borgerfamilie efter 35 år i Rusland og Letland var at regne som "de fremmede" i Danmark. Dansk handel og ingeniørvirksomhed skabte også lokal velstand i Rusland inden verdenskrigen. En historie om udlængsel mod Europa i generationer, også hos forfatteren."Ingen går ikke amok"

En lille bog på dansk om middelalderens logik (lærdomshistorie). Logikken i skolastikken var sammenvævet med sproget og blev aldrig 'formel'. Titlen stod skrevet som graffiti på Dronnings Louises Bro i København i 1990, men er en middelalderlig sofisme (Sophismata, Syncategoreumata)The Krakow Sophismata and the Prague Sophismata, transcription of two Sophismata-collections

British Logic in Prague until the End of Jan Hus †1415

What happend to the British Logic of the 14C? Transscription of the collection in Prague (MS Praha, KPMK, M. 83, Podlaha 1440). John of Holland: Sophismata and De primo et ultimo instanti. Ralph Strode: ConsequencesParva logicalia

Middelalderens universitetstekster kan ikke forstås, uden kendskab til samtidens logiske tekstbøger. Hvad er logica nova, og hvad er parva logicaliaabstractiones, ampliationes, appellationes, conclusiones, confusiones, consequentiae, distributiones, enuntiabilia, exceptivae, exclusivae, exponibilia, fallaciae, insolubilia, modales, obligationes, relativae, restrictiones, sophismata (index sophismatum), suppositiones, syncategoreumata, etc. Hvad er det? Ja, man begynder med Peter af Spaniens Tractatus sive Summulae Logicales ... skolebogen for teenagedrenge. Videnskabssproget var europæisk fællesarv, og universitetets tekster er skrevet i videnskabens sprog. Der er ingen "mørk middelalder" i skolastikkens videnskabssprog!FÆTTEREN - DEN ANDEN SCAVENIUS


Harald Scavenius: A Danish Envoy in Europe (Danish, 40 pages): Nationaal Archief Den Haag. Haags Gemeentearchief. En stor artikel.

Harald Scavenius, 1873-1939, en ældre fætter til Erik Scavenius, var Danmarks gesandt i Rusland, Italien og Nederlandene. Han iagttog bolsjevismen fra St. Petersborg (Petrograd) under verdenskrigen, fascismen fra Rom i 1920’erne og nazismen fra Haag og Bern i 1930’erne. Harald Scavenius' depecher (politiske analyser til udenrigsministeren i København) er en førstehåndsberetning om mødet med de totalitære ideologier, der var fødte på verdenskrigens slagmarker. Bolsjevismen måtte bekæmpes, om nødvendigt med militær magt, i forsvaret for europæiske værdier som demokratiet. Jeg begyndte projektet i 2010 med en katolsk podcast om Harald Scavenius (.MP3) - og er nu nået til Harald Scavenius' syn på fascismen i Italien, depecher fra Rom i 1920’erne. Væsentlige kilder udgives i Danske Magazin og projektet afsluttes med en stor artikel indenfor rammen: dansk udenrigspolitisk historie i perioden 1905 (1905-revolutionen i Rusland) til Hitler-Tysklands invasion i Polen i 1939. Jean Buridan Around The Baltic Sea. Medieval Logic Around The Baltic Sea (2020). Logic at the Early Central European Schools and Universities, c. 1320-1450: Erfurt, Prague, Vienna, Leipzig, Rostock, Greifswald, the British Logic, in particular, and its manuscripts

Jean Buridan †1360, Henry Totting of Oyta †1397, Roger of Roermond †1409, (Blasius of Parma †1416), Frederick of Nuremberg †1464: Questions on Aristotle's PhysicaDansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920 (Danish, 120 pages). The Danish Aid to POWs in Russia 1917-1920: Österreichisches Staatsarchiv (Kriegsarchiv)

Et stort antal danskere rejste i Rusland i 1914-1920 som delegerede, kurerer og sygeplejersker for krigsfangehjælpen, såvel for Dansk Røde Kors som for gesandtskabet i Petrograd, herunder det danske generalkonsulat i Moskva. Danskerne blev øjenvidner til den russiske borgerkrig fra Ukraine til Vladivostok. De rejste over fronterne, blev arresterede og nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag opbevares på Rigsarkivet. Forfatteren har arbejdet ti år med disse rapporter, og bogen er en beretning om den russiske borgerkrig, set af danske øjenvidner i Rusland. I. Indledning om det internationale humanitære hjælpearbejdes betydning for Danmarks neutralitetspolitik. II. præsentation af de danske delegerede i Rusland og 50-60 af de bedste danske øjenvidneberetninger om hjælpearbejdet og den russiske borgerkrig. Bogen går til kilderne (uudgivne), der er fundet i danske og udenlandske arkiver. III. Indices, herunder oversigter over relevante arkivalier i arkiverne efter DRK, UM og de diplomatiske præsentationer i Rusland 1914-1921. Jeg er som filolog tekstnær og har derfor produceret arbejdsudgaver af de bedste håndskrevne kilderIn the Footsteps of Lambert Marie de Rijk (2020): This is the update in progress of the De Rijk Files on the basis of the Copenhagen Files and the critical editions, if any. I did inspect more manuscripts, student’s notebooks, in particular (libri mei, 14C), British Logic, on location in libraries in: Barcelona, Berlin, Brugge, Cambridge, Copenhagen, Edinburgh, Erfurt, Frankfurt am Main, Kraków, Leipzig, London, Lübeck, Mainz, Milano, München, Paris, Praha, Uppsala, Vatican, Wien, Wroclaw/Breslau. I miss a serious study in Oxford, Salamanca and Venezia! So much work and so many critical editions are still to be done. This will be the revised and official update of the De Rijk Files in Leiden: Latin Medieval Logic (Database of Medieval Latin Texts on Logic and Semantics in Medieval Manuscripts, Founded on the Card Files of Professor L.M. de Rijk)

E-codices. I am working in Excel, but when finished, the information will be available on the Internet in an up-to-date database.


Grethe Friis Bache 1911-1976. En dansk abstrakt kunstner i 1940'erne til 1970'ernes København. Portrait of a Danish Artist

med værkfortegnelse over de væsentligste værker i olieDen danske gesandt i Moskva, Peter Skovs politiske indberetninger fra Moskva, 1923-1931


Fem forelæsninger om Det Russiske Imperium, Ruslands og Sovjetunionens historie


Den danske gesandt i Sankt Petersborg: politiske indberetninger om den russisk-japanske krig 1904-1905 og om 1905-revolutionen


Fem korte forelæsninger om middelalderens logik og lærdomshistorie

HISTORY OF PHILOSOPHY WITHOUT GAPS

 

Bernadette Preben-Hansen er klassisk-filolog, kandidat i latin 1994 fra KU (Københavns Universitet) med fokus på skolastik og baggrund som nederlandsk Ph.D. stipendiat ved Groningen Universitet i Nederlandene (COMERS, Wijsbegeerte, 1999-2002); studier ved Nijmegen Universitet 1998)

 

Klassisk-sproglig student 1985, Niels Steensens Gymnasium SJ. Hun er specialiseret i logikkens håndskrifter og lærdomshistorie på de filosofiske fakulteter i Europa i det 14. årh. Universitetsstudier i Ruslands, Sovjetunionens og Østeuropas historie. Hun har publiceret om dansk-russiske forhold under og efter 1. verdenskrig, om Dansk krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920

 

2004-2017, universitetsstudier i historie: filosofihistorie, kirkehistorie (dvs: politisk historie), retshistorie, europæisk universitetshistorie (herunder KU's lærdoms- og videnskabshistorie 1479 til c. 1800) samt Tysklands, Sovjetunionens, Ruslands, Ukraines, Polens og Baltikums historie. Interesse for fejlslutninger, paradokser, sofismer og logikken i skolastikken

 


The Sea around Denmark

Ordnet

John Dumbleton's Summa Logicae 14C

Theories of Paradox in Fourteenth-Century Logic: Edition and Translation of Key Texts

La Logique des Modistes. Sémantique, noétique et ontologie dans (et autour de) l'oeuvre de Radulphus Brito

What is going on in Russia Today, Kremlin


A portrait of my mind in Philosophy 

A graffiti once, near my hostel in Paris

Bibliothek des Geistlichen Ministeriums, Greifswald

Uppsala UB, C 599, f. 143r. Uppsala 1481-1486. Tegningen er tegnet af Olle fra Uppsala, primo 1480'erne. Den ses i Olles bog. Olle Johansson fra Gotland var studerende på Uppsalas filosofiske fakultet i 1480’erne. Olles bogsamling bevares på Uppsala universitetsbibliotek, og indeholder Aristoteles-kommentarer, og lign. filosofiske og logiske tekster. Her ses en karikatur af Albert den Store (Thomas Aquinas' lærer i Paris) og Aristoteles. Det er en skolastisk fiktion, da Aristoteles var en græsk filosof, og Albert den Store underviste i 1200-tallets Paris. Skolemændene diskuterede Aristoteles' værker på middelalderens universiteter. Her diskuterer de to den menneskelige sjæls egenskaber (De Anima). Uppsala: Museum Gustavianum. Jeg har arbejdet i Uppsala med tekster fra dette håndskrift.

Norman Kretzmann, 1928-1998, one of my scholar-heros. Others are Earline Jennifer Ashworth, Egbert Peter Bos, William J. Courtenay, Alfonso Maierù, Jan Pinborg, Lambertus Marie de Rijk

Bernadette Preben-Hansen

& Sten Ebbesen 1990-1991, 1994-1999 (Sten Ebbesen-sagen, Københavns Universitet), 2000-2020: the consequences for the once undergraduate student at the University of Copenhagen: working access to our scientific library, The SAXO Library, Greek and Latin, to microfilms and digital copies of medieval Latin philosophical manuscripts, to exams and to scientific defences:"Er wußte, daß ein Volk, ebenso wie ein Mensch, nur in täglicher Arbeit reift, aber nicht, wenn eine Mauer zwischen Leben und Tat gesetzt ist"


"Det enkelte menneske kan kun modnes gennem dagligt arbejde, men ikke, hvis der er rejst en mur mellem liv og gerning"(Ernst Toller: En ungdom i Tyskland [Eine Jugend in Deutschland]. Kbh. 2019, s. 148)

"There's a virtue in slowness, which we have lost" (Graham Greene)


"The only love which has lasted is the love which has everything, every disappointment, every failure and every betrayal, which has accepted even the sad fact that in the end there is no desire so deep as the simple desire for companionship" (Graham Greene)