se

"Det ville være borgerkrig, om vi to blev sat op mod hinanden" (Ole Wivel). Men hvem er den gode og hvem den onde, eller er de to lige gode om det, også på KU? Hvad med KU's rolle? Studenten kæmpede for sin fremtid (eksamen). Sten Ebbesen, f. 1946, var KU-institutleder. Bernadette Preben-Hansen, f. 1967, var student (undergraduate). Institutlederen, der var inhabil, rejste disciplinærsager på KU i 1990'erne (ved Hannah Krogh Hansen?). Dorrit Wivel, der aldrig har mødt studenten, lyttede ikke til studenten

Foto: Marie Delgado Ebbesen (1972-2018). Gentofte 1991 

Dorrit Wivel (Ole Wivels datter) satte så de to mod hinanden på KU. Hverken docenten eller studenten kunne bevæge sig (studentens eksamen blev blokeret i 1994), og det udnyttede institutsekretæren, en kontorfuldmægtig med loyalitetsmonopol på institutlederen (docenten), senere professoren. Hun chikanerede studenten på KU i 1990'erne (med dokumentation på fakultetet). Hvorfor hjalp KU ikke studenten til et studieskift? KU bruger relegation in perpetuo imod KU-studerende. Denne sag er en disciplinærsag ved KU, og derfor ingen privatsag, uagtet at den også er en privatsag. Straffens problem er in perpetuo (KU's intellektuelle dødsdom med de pinefulde konsekvenser hver dag i en forskerminded studerendes liv, for hele livet, det tunge KU-bureaukrati, der ikke fungerer og ikke forstår universitetets forskerverden)Forholdet blev knust (ved indre tvivl, delvis ved Marie Delgado Ebbesen i Gentofte i 1991), relationen gik galt på KU i 1993 (ved institutsekretær Hannah Krogh Hansen, aktiv modstand siden 1990), da KU-institutleder Sten Ebbesen i 1993 forhindrede studenten arbejdsadgang til fagbibliotek og mikrofilm på KU til Jean Buridans kvæstioner. Sten Ebbesen ville ikke have sit navn knyttet til studentens, men studenten havde modtaget Dronning Ingrids Fond. I studier og forskning findes skellet mellem privat og arbejde ikke. "Sten vil ikke ha' dig i faget, heller ikke internationalt" (docent Jørgen Raasted 1994). "Du skal ud" (studieleder Jørgen Mejer), "Nej, jeg skal ind", svarede studenten

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"

Sten Ebbesen. The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, 119


 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology <SAXO> under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"

Niels Jørgen Green-Pedersen. The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, 9
En samtale på Det Humanistiske Fakultetssekretariat (c. 1995):


”Bøger? Hvad skal du med bøger? Du er jo kandidat” sagde en kvindelig jurist.


"Jamen, jeg er først lige begyndt. Kandidaten er bare en grad”, svarede jeg som konferensstuderende på KU.

”Jeg har brug for arbejdsadgang til fagbibliotek og mikrofilm - hver dag. KU er da et universitet: en lærdoms- og forskningsinstitution?”

(En kandidat i latinsk middelalderfilologi er ingen erhvervsuddannelse.)


”Du må henvende dig til institutlederen med det spørgsmål!” sagde juristen.


”Jamen, det er jo netop det, jeg ikke må!”


”Det er dit problem”, svarede juristen.


Det var så det på Det Humanistiske Fakultetssekretariat, KU.


Det Humanistiske Fakultetssekretariat effektuerede rektors 2004-bibliotekssærordning i 2015 (ombudsmanden skrev i kandidatens favør i 2011), men det tog altså 11 år

”Vig fra mig, din Satans kælling!” Sådan udtalte Sten Ebbesen sig ved indgangsdøren til Chiesa di San Cataldo i Palermo den 19. sept. 2007, i den sene eftermiddag. Jeg tav, men blev ked af det. Mødet var tilfældigt. Jeg sad i Kirken med mit kamera, da Sten Ebbesen kom ind. Kirken var tom, der var kun to personer: os to. Sten Ebbesen så mig ikke (på en kirkebænk overfor), men ser op mod kuplen. Få minutter senere blev jeg i Kirken fordømt til Helvede. Herfra har jeg skrevet dagbog 1989-2019, især om situationer som denne, Sten Ebbesens opførsel overfor mig i det offentlige rum ... (Jeg tier altid, gør mig usynlig, men jeg skriver 1989-2019).


Jeg finder, at KU-sagen 1994-2019 (Dorrit Wivel, og andre) har dæmoniseret min person i det ekstreme på KU efter en uheldig fhv. forlovelse med (livs)varig sorg. Sorgen er også "Sten Ebbesen", men måske mere tabet af min hverdag på KU og min fremtid i dag i - 20-25 år. Jeg er barn af KU og hører hjemme i København. Sten Ebbesen forførte mig på KU - uden samtykke - i 1989. Jeg blev forelsket for livet i - studier og forskning. Sten Ebbesen rejste KU-sag imod mig i 1994-1999, 2000-2019 in perpetuo

Karol Józef Wojtyła & Bernadette Preben-Hansen. Castel Gandolfo, August 1986

For to, som har elsket hinanden,

kan volde hinanden mer’ ondt

end alle de argeste Fjender,

som hævner sig Jorden rundt;

og to, som har elsket hinanden,

kan læge de ondeste Saar

blot ved at se paa hinanden

mens Konferencen foregaar

Frit efter Viggo Stuckenberg

fra KU-sagen:

 

1994-1999: dekanen (John Kuhlmann Madsen) erklærede Sten Ebbesen inhabil 1994;

Dorrit Wivel copypastede et 1999-partsindlæg forfattet af modparten (Sten Ebbesen, erklæret inhabil 1994) ind i rektors 1999-papirer; Dorrit Wivel copypastede ved plagiat sidelangt og ordret uden brug af kildehenvisning og citationstegn; partsindlægget indeholder usande udsagn, som Dorrit Wivel erklærede ”faktiske forhold”; ”det er nemmere” skrev Dorrit Wivel derefter; jeg fandt partsindlægget ved aktindsigt; I 2001 kunne jeg dokumentere den evidente usandhed af ét 1999-udsagn ”tilegnelse af andres upublicerede forskning” (Sten Ebbesen); Dorrit Wivel har derefter afvist mig aktindsigt siden 2001

 

KU er et embedsmandsvælde, og jeg er raget uklar med ”embedet” ved at insistere på, at jeg som KU-student ikke ville idømmes KUs intellektuelle dødsdom på usande udsagn, men det blev jeg den 25-6-1999

 

Dorrit Wivel var Sten Ebbesens advokat og KU-studenten stod juridisk forsvarsløs

 

I 1990-1991 var jeg som KU-studerende forlovet og samlevende med Sten Ebbesen (hans spontane initiativ på KU 1989). Vi blev derefter gensidigt forelsket. Sten Ebbesen bad KU-studenten om ægteskab 1991, erklærede uvenskab 1993 og rejste universitetssag 1994-1999

 

Rektor dømte den 25-6-1999 den KU-studerende in perpetuo på hendes følelser (emotionelt kaos, fordi KU-institutlederen skrev usandt til dekanen og til rektorsekretariatet; årelang frustration over, at fakultetssekretariatets 1997-mikrofilmsærordning ikke fungerede i praksis, at konferenseksamenerne var umulige grundet småfagstruktur, inhabilitet og kollegaloyalitet), men ikke på hendes handlinger, for der var ingen til få handlinger

 

Rektor tog sin afgørelse på - også - falske præmisser (dvs. usande skriftlige påstande, hvis forfatter er Sten Ebbesen); men Dorrit Wivel nægtede den KU-studerende aktindsigt i et arbejdsnotat efter en personlig samtale i juni 1999 med KU-institutlederen (Sten Ebbesen). Jeg protesterede kraftigt fra Nederlandene, men Dorrit Wivel afviste delinkventen (som Dorrit Wivel aldrig har set)

 

KU-studentens eksamensadgang blev spærret med kandidaten 1994. KU-studenten så kandidatstudieskift i tide som eneste udvej og fremtid (og ville derfor ikke aflevere sit skrevne 1994-kandidatspeciale), men fakultetet (Det Humanistiske Fakultetssekretariat) hjalp ikke KU-studenten med et kandidatstudieskift, tværtimod

 

Fakultetet hjalp ikke KU-studenten med konferenseksamen, tværtimod. Kandidatstudieskift var i 1990’erne spærret med en kandidatgrad. Kandidaten stod nu med en kandidatgrad i et universitetsforskningsfag. Så kæmper en ressourcestærk kandidat indenfor KU-murene naturligvis for sin konferenseksamen og for adgang til videnskabelige forsvar - da KU-kandidaten udenfor KU-murene står uden fremtid, direkte ud i det ufaglærte. Ingen KU-student studerer et brødløst universitetsforskningsfag uden viljen til at arbejde for sit fag (forskningsambition)

 

Dorrit Wivel gik på pension i 2016, men Majbritt Friborg Davidsen har afvist at genoptage sagen. Jeg har nu klaget til ombudsmanden, februar 2018

 

KU-kandidaten vil meget gerne have hele KU-sagen, samtlige sagsakter 1994-1999, 2000-2019 frem i lyset

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

 

FACULTY OF HUMANITIES (15. dec. 1989), 1994-1999, 2000-2019

relegatio in perpetuo


 

SIDEN SKAL I REDAKTION, NÅR TID OG OVERSKUD ER TIL DET, 6-2-2019. DEN ER ET ARKIV I EN KU-SAG IN PERPETUO (1989) 1994-2019 Secundum modum culpae et excommunicationis vel disciplinae mensura debet extendi (Regula Benedicti, 24) ? (KU's bureaukrati kan ikke læse latin)
Hvornår er en privatsag privat, når den er en universitetssag på KU, og hvornår er en universitetssag privat? Hvad med det private i en universitetssag? Hvor går grænsen for privatlivets ukrænkelighed på KU? Denne historie handler om Københavns Universitets håndtering - 1994 til 2019 - af en skilsmisse i 1991 mellem en docent (KU-institutleder, der blev professor) og en student (undergraduate KU-studerende) i afhængighedsforhold på KU. Studenten mente, at sagen var en privatsag, men det er altså en universitetssag siden 1994, da den ene var docent (professor), den anden student (kandidat). KU relegerede studenten in perpetuo. Sagen handler om seksuelle forhold mellem ansatte og studerende i ulige magtforhold på KU. Parret var 'Sten og Bernadette' (privat), men professoren og studenten på KU, og KU straffer studenten. En klassisk historie om at komme i klemme mellem 'kærlighed' og 'karriere' for en KU-student med blokade af eksamen, videnskabelige forsvar og arbejdsadgang til videnskabelige ressourcer på KU siden 1994 in perpetuo. Sagen er et spejlbillede af KU's bureaukrati. Studentens synderegister på KUDorrit Wivel (rektorsekretariatet) kaldte følelser for handlinger på KU, fordi "det er nemmere" (Dorrit Wivel 1999) og idømte studenten KU's intellektuelle dødsdom. Det Humanistiske Fakultetssekretariat løber i dag fysisk efter kandidaten, herunder ved planlagt baghold, organiseret klapjagt og eskorte på KU (2011x2, 2017x2, med dokumentation)Sagen har flere tusinde sagsakter, der umiddelbart tilgængelige for enhver

ALL ACTS ARE PUBLIC

 

 

10-12-2018: my letter to the Parliamentary Ombudsmand in Denmark

Gået tabt i Postnord? Sendt anden gang: 6-2-2019, Cc: Styrelsen for Forskning og Uddannelse

22-11-2018: answer from the Parliamentary Ombudsmand in Denmark, men en henvisning til Styrelsen for Forskning og Uddannelse (dvs. det uendelige bureaukrati). Ombudsmanden besvarede de facto ikke min henvendelse, da den er imod forretningsgangen (Souschef Kristine Holst Hedegaard), det er forstået, men KU's afvisning af aktindsigt siden c. 2001 (Dorrit Wivel) med det argument, at KU har givet mig aktindsigt flere gange, er usandt. Det har Ombudsmanden modtaget klager over siden 2004 en masse

30-10-2018: receipt from the Parliamentary Ombudsmand in Denmark

2-8-2018: receipt from the Parliamentary Ombudsmand in Denmark

2-5-2018: receipt from the Parliamentary Ombudsmand in Denmark

26-4-2018: my letter to the Parliamentary Ombudsmand in Denmark:

"Aktindsigt og klage over KU" med KU-synderegister 1994-1999

31-1-2018: sagens faktiske forhold (Sten Ebbesen-sagen 1994-1999)

21-12-2017: e-mail til Majbritt Friborg Davidsen: "Hvis rektorsekretariatet kunne tilsende mig en aktoversigt, dvs. en oversigt over sagsakterne siden 1994 og indtil december 2017, i elektronisk form ville det være at foretrække. Ombudsmandsinstitutionen har i november 2017 tilsendt mig en sagsoversigt i elektronisk form. Og det er præcis sådan en, jeg gerne vil bede KU tilsende mig". <Jeg har siden 2001 forgæves og skriftligt bedt rektorsekretariatet i alt en c. 25-30 gange om en sagsoversigt, men modtager hver gang en 3-5 tætskrevne sider med afvisning af aktindsigt, men altså hverken aktindsigt eller sagsoversigt. Institutleder Karl-Erik Frandsen (SAXO-instituttet), som jeg står på god fod med, meddelte mig i 2012 skriftligt, at SAXO-instituttet kunne "ikke finde sagen". Dvs. der er ikke styr på noget-som-helst på Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet!>

17-12-2017: erindring: "Klage over KU" (rektorsekretariatet har nægtet den KU-studerende aktindsigt siden 2001, Dorrit Wivel, og nægter at tilsende en sagsoversigt)

X-12-2017: my letter to the Parliamentary Ombudsman in Denmark

Kærlighed (?) og kildekritik på Københavns Universitet: om seksuelle relationer mellem KU-ansatte og KU-studerende på KU

X-11-2017: answer, the Parliamentary Ombudsmand in Denmark

X-X-2017: memo V: my library travels to European research libraries 1991-2017

X-X-2017: memo IV: The University of Copenhagen: An Institution of Learning or A Heavy Bureaucracy? From Academy to KUA (cf. Sten Ebbesen)

X-X-2017: memo III: SAXO, historie 2017 (KU-indskrivningen 2017)

X-X-2017: memo II: bibliotekssærordningen (1994ff) 2004-2017 MY LIBRARY PERMISSION

8-11-2017: rektorsekretariatet (Majbritt Friborg Davidsen), ej svar på min skrivelse af 7-11-2017: e-mail (Majbritt Friborg Davidsen) af 29-11-2017 som svar på min skrivelse af 7-11-2017, dvs. intet svar

7-11-2017: my letter to the Parliamentary Ombudsman in Denmark

19-10-2017: Dorrit Wivels "mordtrussel" 1999

19-10-2017: fornyet henvendelse ("mit KU") til rektorsekretariatet vedr. tilsendelse af en AKTOVERSIGT for KU, rektorsekretariatet 1999-2017, KU, humaniora 1994-2017

13-10-2017: memo I, Sten Ebbesen Case, University of Copenhagen 1994-1999. En trist historie om kærlighed og emotionelt kaos (privat), om modstanden på KU imod forholdet mellem en KU-institutleder og en KU-studerende og om KU-bureaukratiet til evig tid og ødelagte studie- og karrieremuligheder

10-10-2017: rektorsekretariatet (Majbritt Friborg Davidsen): ordret afskrift af en 2014-skrivelse fra Dorrit Wivel. Skrivelsen afviser AKTINDSIGT siden 2001, dvs. tilsendelse af en AKTOVERSIGT for KU, rektorsekretariatet 1999-2017, KU, humaniora 1994-2017

27-9-2017: (ESKORTE-SAGEN) memo til Anders Holm Rasmussen, SAXO (vedr. eskorte ved Jan Heckmann Nielsen, AV-medarbejder)

22-9-2017: e-mail til Allan Borup, SAXO

12-9-2017: my letter to rector, University of Copenhagen

7-9-2017: my answer to Dennis Holbeh Vendeltorp

30-8-2017: University of Copenhagen, Dennis Holbeh Vendeltorp

(annullering af KU-indskrivning på SAXO, historie)

28-7-2017: University of Copenhagen (KU-indskrivning på SAXO, historie)

24-3-2017: answer, the Parliamentary Ombudsmand in Denmark

16-3-2017: my letter to the Parliamentary Ombudsman in Denmark

16-3-2017: (KLAPJAGTS-SAGEN II) my answer to Hanne Møller HR- og personalechef, Faculty of Humanities

15-3-2017: motiveret ansøgning til KU (KU-indskrivning på SAXO, historie)

 

9-3-2017: KLAPJAGTEN I KUA2-FORHALLEN ved Hanne Møller (HR- og personalechef) & Co (den lavstammede kontorkvinde fra fakultetssekretariatet), bevidnet fra Academic Books af mig. Hanne Møller (HR- & Personalechef) & kontordamen småløb forgæves i cirkler efter en person, de ikke kunne finde. Bagholdet var planlagt dagen inden. Kontordamen tjekkede dametoilettet. Jeg var semesteransat ved Folkeuniversitetet/fhv. Søndre Campus (2016) og bar derfor et KU-ID kort: 1917: New Perspectives. Selskabet passerede mig, mens jeg stod og så på. Tre dage senere lå et brev. Det er MIG, KU-bureaukraterne jagede. Hvorfor dog det?

Hanne Møller (HR- og personalechef), Faculty of Humanities, skrev følgende 10 skrivelser:

21-3-2011, 15-9-2011, 14-11-2011, 12-12-2013, 29-4-2015,

10-3-2017, 15-3-2017, 20-3-2017x2, 27-4-2017 (= 5 skrivelser i 2017)

Jeg var selvfølgelig ked af det overfor Hanne Møller (HR- og personalechef) som den eneste KU-bureaukrat, jeg på afstand har næret nogen tillid til, og som faktisk har gjort en indsats for at aktivere biblioteksordningen (2015). KU-institutleder Sten Ebbesen skrev evident usandt til fakultetssekretariatet (dekanatet) og rektorsekretariatet (Dorrit Wivel copypastede Sten Ebbesens 1999-påstande uden kildeangivelse ind i rektors papirer); institutsekretær Hannah Krogh Hansen spredte rygter på fakultetet i 1990’erne; og nu løb Hanne Møller (HR- og Personalechef) og Co forgæves rundt efter mig i KU2s forhal - i mit påsyn - i 2017. Hanne Møller (HR- og Personalechef) fik derefter slettet mit tilhørsforhold til Folkeuniversitetet i Kbh uden meddelelse derom. Hanne Møller (HR- og Personalechef) forsøgte tydeligvis at "kriminalisere" min person. Hvorfor?

 

Dekan Ulf Hedetoft truede mig skriftligt i 2011. Hvorfor? Jeg har ved to lejligheder siddet ved siden af dekan Ulf Hedetoft på KU, med Hanne Møller HR- og personalechef bag mig. Dekanen hilste mig venligt på min altid venlige hilsen i det offentlige rum. Det er tydeligt, at dekan Ulf Hedetoft ikke forbinder min fysiske person på KU med mit navn

 

 

2015, the 2004-library and microfilm permission was - finally! - effectuated by the University of Copenhagen (Hanne Møller / Hans Mikkelsen). Waiting time per item: (2012-2015) 3-8 weeks; (2015-2017) 1-2 weeks; microfilms (2012): 6-12 months per item, almost one year in vain (in 2012 due to Ivan Boserup)

2011: dekan Ulf Hedetoft truede mig skriftligt

14-9-2011: (KLAPJAGTS-SAGEN I) my answer to Hanne Møller HR- og personalechef, Faculty of Humanities (Sten Ebbesen: KU-professor)

2011, the library and microfilm permission was confirmed by the Danish Parliamentary Ombudsman

17-2-2011: letter from the Parliamentary Ombudsman in Denmark supporting my library- and microfilm permission. The University of Copenhagen gave me a personal library- and microfilm permission in 2004, but did never effectuate it

20-1-2011: skrivelse til ombudsmandsinstitutionen

2-11-2009: The defence of my PhD (Mette Thunø)

12-10-2006: UVM, aktindsigt

2004: my library- and microfilm permission (Karsten Christensen)

2001, chefkonsulent Dorrit Wivel begyndte vedholdende at afvise den studerende aktindsigt i aktoversigten. Dorrit Wivel har formentlig skjult noget på 1999-sagsakterne, noget, som den studerende ikke må se eller få kendskab til

2001, sekretariatschef Kirsten Stenbjerre anbefalede den studerende at kassere sagens akter, hvilket den studerende gjorde i 2004. Rådet forekom i tiden fornuftigt

19-2-2001: UVM, Ulla Kjær (Undervisningsministeriet tildelte Det Humanistiske Fakultetssekretariat en påtale; den sag gik så i Videnskabsministeriet, ved Dorrit Wivel, Kirsten Stenbjerre og Inga Roepstorff. Dorrit Wivel fik trukket påtalen tilbage)

14-8-2001: mikrofilmsagen (the microfilm case)

1994-2017: 1000-1500 acts, letters, et cetera ("The Sten Ebbesen Case"), mostly on my working-access to scientific books and microfilms of our SAXO, Greek and Latin, University of Copenhagen. Sekretariatschef Kirsten Stenbjerre er IT & EDB-ignorant uden kendskab til en databases formål og funktion; Stenbjerre vidste ikke, hvad en database er og kan bruges til. Hun forstod derfor ikke sagen, der måske burde have haft et andet udfald - til fordel for samtlige sagens parter, til fordel for KU? Det blev tydeligt, at sekretariatschef Kirsten Stenbjerre ikke ved, at en KU-universitetsforskningsuddannelse ingen erhvervsuddannelse er. Kirsten Stenbjerre var berygtet på KU for radikale afgørelser. Det var Kirsten Stenbjerre, der i stedet for at løse eksamens-problemet, indstillede den KU-studerende til relegation in perpetuo 1999. Kirsten Stenbjerre oprettede i 1997 en teoretisk mikrofilmordning, der ikke fungerede i praksis, da Kirsten Stenbjerre glemte arbejdsadgangen og KU-institutlederen (Sten Ebbesen) modsatte sig brud på præsensbiblioteksreglementet

25-6-1999: afgørelse ved rektor (dvs. Dorrit Wivel): relegatio in perpetuo

på grundlag af sidelangt 1999-copypaste, ordret og uden kildeangivelse ved Dorrit Wivel af usande påstande (ved 1994-juridisk erklæret inhabil modpart) og en falsk "mordtrussel". Dorrit Wivel erklærede påstandene for "faktiske forhold". I 2001 kunne een 1999-påstand "tilegnelse af andres upublicerede forskning" dokumenteres at være evident usand

1994: sagen om Jean Buridans kvæstioner til Aristoteles' Retorik

1994-1999: The Sten Ebbesen Case, Faculty of Humanities

14-3-1991: engagement (Sten Ebbesen, Bernadette Preben-Hansen)

1990-1991: Gøgeungen på Skolevej 20, 2820 Gentofte. The young cuckoo

15-12-1989: Sten Ebbesen, b. 1946, took a private initiative towards an undergraduate female student, b. 1967, at the University of Copenhagen


 


 

 

ALL ACTS ARE PUBLIC

Parliamentary Ombudsman in Denmark (Bernadette Preben-Hansen, b. 1967): 2017-2004: 2011-2405-7510, 2010-5151-7011 / February 17, 2011 (my library-permission confirmed by the Parliamentary Ombudsman in Denmark)/ 2010-0681-7012, 2008-2217-701, 2007-2118-701, 2006-2287-712, 2006-2023-712, 2005-1794-712, 2004-2695-712; Danish University and Property Agency: 06-010590; Danish Ministry of Science, Technology and Innovation: 42 137; Danish Ministry of Education UVM 2000-2726-276 (Bernadette Preben-Hansen, contra Dorrit Wivel 1999). University of Copenhagen, Rektorsekretariatet: 063-0074/17-7000; Personale og Jura: 715-861-3/99 (Dorrit Wivel). Faculty of Humanities: 605-0019/11-4550, 605-0017/11-4550, 605-0001/06-7710, 605-0001/06-4550, 401-221-149/97-4261 (Sten Ebbesen, b. 1946)

 

SAGSOVERSIGTER (Sten Ebbesen-sagen 1994-1999; bibliotekssærordningssagen 1994ff, 2000-2017; SAXO, historie-sagen, 2017ff)

 

 

2004-BIBLIOTEKSSÆRORDNINGEN (Karsten Christensen), bevilget 2004, men trods 100 rykkerskrivelser først effektueret i 2015 (ved Hanne Møller & Hans Christian Mikkelsen) efter ombudsmandens skrivelse den 17-2-2011. Sten Ebbesen blokerer formentligt mikrofilm-ordningen (cf. Ivan Boserup 2010'erne, Hanne Møller 2015)

 

 

KLAPJAGTSSAGERNE PÅ KUA (ved Hanne Møller, Personale & HR, samt Co. ved en kvindelig H/K kontorfuldmægtig fra Det Humanistiske Fakultetssekretariat): 2011x2, 2017x2. Klapjagtssagen, 9-3-2017

 

2017

They seek her here, they seek her there (9-3-2017, ved Hanne Møller, Personale & HR)

Those female bureaucrats seek her everywhere, the bureaucrats of the University of Copenhagen, Faculty of Humanities (Hannah Krogh Hansen, Kirsten Stenbjerre, Dorrit Wivel, Hanne Møller & Co, and many more to come). Do these women know why? Was it not a private matter? The former mutual love between a student and an employee of the University of Copenhagen, long long time ago ... Where is she? Is she at South Campus? Is she at the Royal Library? Or is she at home? That demmed elusive female student/ candidate/ PhD fellow/ D.Phil. in spe. She meddles with research at our Faculty; popping in and out each week - yes, almost every day. She is doing research and studying, that demmed elusive female student-candidate-PhD-to-come-and-D.phil. in spe. Where is she?

 PERSONS INVOLVED 2017:

The University of Copenhagen involved the following persons:


David Bloch, Ivan Boserup (The Royal Library), Allan Borup, Karsten Christensen, Tine Damsholt, Gudrun Dahlin (UVM), Majbritt Friborg Davidsen, Karl-Erik Frandsen, †Karsten Friis-Jensen, Hans Gammeltoft-Hansen, Mette Kildegaard Hansen, Kristine Holst Hedegaard, Ulf Hedetoft, Ralf Hemmingsen, Anders Holm Rasmussen, Carsten Jahnke, Ulla Kjær (UVM), John Kuhlmann Madsen, Jakob Lange, Karl Christian Lammers, Margit Laurberg, Rauf Malik (Universitetsstyrelsen), Merethe Markvard, †Jørgen Mejer, Hans Mikkelsen (Copenhagen University Library: A Division of the Royal Library), Hanne Møller, Kjeld Møllgård, Jan Heckmann Nielsen (14-9-2017, kl. 12:30, KU2-eskorte), Linda Nielsen, Lauge Olaf Nielsen, Rikke Petersen (AC-fuldmægtig), Kirsten Refsing, Inga Roepstorff (UVM), †Jørgen Raasted, †Fritz Saaby Pedersen, Kirsten Stenbjerre (den ansvarlige for KU-dommen 1999: relegatio in perpetuo; Kirsten Stenbjerre indstillede KU-studenten til en relegatio in perpetuo, men løste aldrig den KU-studerendes eksamens- og arbejdsadgangsproblem til fagbibliotek og mikrofilmsamling 1994-1999. Kirsten Stenbjerre oprettede en teoretisk 1997-mikrofilmordning, der ikke fungerede i praksis, da institutleder Sten Ebbesen modsatte sig brud på præsensbiblioteksreglementet. Kirsten Stenbjerre løste det sociale problem med at indstille den KU-studerende (Sten Ebbesens fhv. elev-forlovede/samlever) til en relegatio in perpetuo fra hele KU - uden forældelsesfrist. Kirsten Stenbjerre, der er IT-ignorant, forstod ikke mikrofilmkatalogsagen og at den kvindelige KU-studerende var på forkant med den digitale udvikling – til fordel for instituttet. Kirsten Stenbjerre gjorde intet for at hjælpe den KU-studerende med et radikalt kandidatstudieskift, tværtimod), Jørgen Steen Sørensen, Mette Thunø, Dennis Holbeh Vendeltorp, Dorrit Wivel (Dorrit Wivel copypastede ukritisk og sidelangt den juridisk inhabile Sten Ebbesens skriftlige 1999-udsagn uden kildeangivelse og erklærede usande udsagn for ”faktiske forhold”); more persons of the Danish Ministries and of the Parliamentary Ombudsmand; more librarians of the Royal Library of Copenhagen (Interlibrary Loans); more female office clerks of the Faculty of Humanities; several guest researchers (Russell Friedman, with documentation) and more unknown students of our Institute of Greek and Latin, were involved by Hannah Krogh Hansen, the non-academic Department secretary in the Academic Council with John Kuhlmann Madsen, the Dean, and Kirsten Stenbjerre, Head of Secretariat:"There are five hens ..." now ran the tale by the Department secretary Hannah Krogh Hansen at our Institute, other Institutes and at the Faculty in the 1990s. Christina Thomsen Thörnqvist (Gothenburg), Heine Hansen and Jakob Leth Fink are involved today at Gothenburg (around 100 persons in Copenhagen were directly involved). Not to mention the many persons in our common international world of science and scholasticism (John Marenbon, Laurent Cesalli, Luisa Valente, and many more)

 

Den KU-studerende opsøgte i 1994 - inden kandidatgraden - den kvindelige souschef for KU-studieadministrationen, med henblik på en ansøgning om et radikalt studieskift, men blev afvist. "Det kan vi ikke gøre noget ved", lød svaret fra KU-souschefen

 

Treenigheden på Institut for Græsk og Latin, SAXO, KU, i 1990’erne:

Institutleder (Sten Ebbesen), den faglige vejleder (Sten Ebbesen) og Ph.d.-koordinator (Sten Ebbesen) - i én og samme person - var nu inhabil (dekanen 1994). Det må antages at de tre personer i én-person er enige. Treenigheden gjorde læsning af KU’s studieordning og ansøgningsvejledninger for KU-studerende absurd, da KU-juraen udtrykker, at institutlederen, den faglige vejleder og Ph.d.-koordinator er tre personer, og ikke én og samme person

 

Dagbog siden 1989. Rejsedagbog i Europa 1991-2018, herunder notater om Sten Ebbesens opførsel i det offentlige rum overfor Bernadette Preben-Hansen

Der er to verdener på Københavns Universitet: forskerne og bureaukraterne. Forskerne er mænd, H/K'er og bureaukrater er kvinder. Så er der de KU-studerende, der for nemt kan komme i en social klemme i KU's to verdener. Sådan kan en kvindelig forsker pleje personlige netværk i KU's forskerverden, mens bureaukraterne forfølger samme person fysisk på KU (2011, 2017, ved Hanne Møller, HR- og Personalechef, i telefonisk kontakt med Dorrit Wivel).

Sagens 1500-2000 sagsakter er et spejlbillede på bureaukratiet på KU, 1994-2019. Yngre KU-jurister copypaster pensionerede KU-jurister, der copypastede inhabile KU-ansatte (Dorrit Wivel/Sten Ebbesen 1999), men hvad handler sagen egentlig om?


Sagen er en advarsel til studerende ved KU. Modstanden imod en studerende er voldsom, når hierakiet brydes, og en undergraduate studerende har stået i et seksuelt forhold til en professor. Det er et socialt tabu på KU. Hvad gør KU? Ja, læs selv sagen. KU bruger de Disciplinære regler over for KU-studerende (også i en skilsmisse)


KU-studerende - Skift studie! (Uagtet om forholdet er lykkeligt eller ej. Det handler om din identitet som KU-studerende, dit forskningsfag og din fremtid! Er et forhold først indgået, er der ingen vej tilbage. Det er slut for dig som student, også selvom du er fanget af uddannelsesloftet KU hjælper ikke med studieskift


 

Chefkonsulent Dorrit Wivel samtalte i 1999 med docenten (KU-institutlederen, professoren in spe), men aldrig med studenten, som blev relegeret. Studenten var kommet i klemme på KU (eksamen, inhabilitet, arbejdsadgang til de for studier og forskning nødvendige biblioteksressourcer, videnskabelige forsvar, sociale relationer. Læs: i fedtefadet på KU) in perpetuo

 

 

DEBAT: seksuelle relationer mellem ansatte og studerende på Københavns Universitet

KU og kærligheden Universitetsavisen 2003 (16), ved Lise K. Lauridsen

Jyllandsposten bringer det forslag at der bør være etiske retningslinjer for, hvordan studerende og undervisere bør forholde sig, hvis de indleder et kærlighedsforhold på uddannelsesstedet: “Ifølge Else Marie Stilling opstår problemet typisk, når forholdet går i stykker. Derfor er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne har generelle retningslinjer, men det er også vigtigt, at underviseren og den studerende får drøftet, hvordan man tackler forskellige situationer” <er det realistisk? Mange - især mænd - afviser enhver kommunikation, når samlivet går i stykker. KU glemmer, at en mand har også et ansvar>


 

KU henregner seksuelle relationer mellem KU-ansatte og KU-studerende under Disciplinære regler over for KU-studerende. Hvorfor hjælper KU ikke en KU-studerende i en inhabilitetsklemme på et KU-småfagsinstitut med adgang til eksamen og videnskabelige forsvar? Hvorfor hjælper KU ikke en KU-studerende i klemme med et studieskift?


 

 

Den KU-studerendes adgang til eksamen og videnskabelige forsvar ved KU blev spærret 1994 (med kandidatgraden). Dekanen for det Humanistiske Fakultet (John Kuhlmann Madsen) erklærede KU-institutlederen inhabil 1994, ikke af egen drift, men på den KU-studerendes forgæves bøn om hjælp (adgang til eksamen, arbejdsadgang til fagbibliotek og mikrofilmsamling)

 

 

Det tog KU 11 år, 1994-2004, at oprette en bibliotekssærordning og endnu 11 år, 2004-2015, at effektuere rektors 2004-bibliotekssærordning over KB; Fakultetet effektuerede først ordningen i 2015, efter ombudsmandens 2011-skrivelse i kandidatens favør

 

 

Relegation - et trist, men underbelyst emne http://universitetshistorie.ku.dk/

 

Relegation ved Københavns Universitet: den intellektuelle dødsstraf siden 1479: Hvem, hvornår og hvorfor? Her en falleret forlovelse mellem en KU-docent (institutleder), i dag professor emeritus, og en KU-student. En relation, der gik universitetssag i: 1994-1999, 2000-2019. KU’s historie er veludforsket i 1990’erne i fjorten grønne bind, men endnu underbelyst er emnet: relegation. Dette skyldes, at relegation i nyere tid er et tabu, dels da relegation er forbundet med skam, skyld, lukkethed i forvaltningen, social udstødelse og dermed mystifikation, dels da konsekvenserne i samfundet og personligt er så destruktive for relegaten. Hvad blev der af de relegerede KU-studenter? Hvad er deres fremtid? Hvordan er forholdet mellem civilretlig lovgivning og KU’s? Hvordan er det med retssikkerheden for KU-studerende?

En student kan ikke klage til KU over KU, en student kan ikke klage til Dorrit Wivel over Dorrit Wivel

 

På Københavns Universitet er seksuelle relationer mellem KU-ansatte og KU-studerende i afhængighedsforhold et af de store sociale tabuer og den KU-studerendes eget problem