se

THE CASE - UNIVERSITY OF COPENHAGEN,

FACULTY OF HUMANITIES 1994-2017

1990-1991, Bernadette 1967- & Sten Ebbesen 1946-. Skolevej 20, DK-2820 Gentofte. Aug. 1991

The University of Copenhagen, Faculty of Humanities, consists of two worlds: the world of the researchers and the world of the bureaucrats. These two mindsets are not compatible

Professor Sten Ebbesen and I are both very private persons

 

 

In my opinion, this was essentially a private and past matter between two persons (at his spontaneously initiative) and once being in love 1989-1991

 

 

But no, this was a disciplinary case 1994-1999 at the University of Copenhagen, with perpetual consequences for the student (1989-1999) 2000-2017

 

 

The - female - bureaucracy of the University of Copenhagen officially involved more than 100 persons. In 2017, the case is still perpetual

 

 

I don’t understand why?

 

 

 

ALL ACTS ARE PUBLIC

Holberg: Melampe, 1725

 

H. C. Andersen: And It Is Quite True

 

 

 

 

"I et bureaukrati gælder det, at den, der tænker først, har tabt"

Jan Sonnergaard

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"

 

Sten Ebbesen. The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, 119

 

 

 

 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology <SAXO> under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"

 

Niels Jørgen Green-Pedersen. The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, 9

Once upon a time at the University of Copenhagen, Faculty of Humanities

two persons fell in love, a teacher and his student 1989-1991

They first fell in love and then became a teacher and his student

But this is not a story about a teacher and his student, it is

A Story About the Bureaucracy of the University of Copenhagen

Faculty of Humanities and A Perpetual University-Case on The Student

since a private past is never past at the Faculty of Humanities 1994-2017

 

 

 

 

ALL ACTS ARE PUBLIC

 

 

 

THE CASE

12-9-2017: my letter to rector, University of Copenhagen

7-9-2017: my answer to Dennis Holbeh Vendeltorp

30-8-2017: University of Copenhagen, Dennis Holbeh Vendeltorp

28-7-2017: University of Copenhagen

24-3-2017: answer, the Parliamentary Ombudsmand in Denmark

16-3-2017: my letter to the Parliamentary Ombudsman in Denmark

16-3-2017: my answer to Hanne Møller HR- og personalechef, Faculty of Humanities

15-3-2017: motiveret ansøgning til KU

14-9-2011: my answer to Hanne Møller HR- og personalechef, Faculty of Humanities

17-2-2011: letter from the Parliamentary Ombudsmand in Denmark (supporting my library- and microfilm permission)

20-1-2011: skrivelse til ombudsmandsinstitutionen

2-11-2009: The defence of my PhD Mette Thunø

12-10-2006: UVM, aktindsigt

19-2-2001: UVM, Ulla Kjær

14-8-2001: mikrofilmsagen (the microfilm case)

1994-2017: 1000-1500 acts, letters, et cetera (the Sten Ebbesen case)

 

 

 

ALL ACTS ARE PUBLIC

Parliamentary Ombudsman in Denmark (Bernadette Preben-Hansen, b. 1967): 2011-2405-7510, 2010-5151-7011 / February 17, 2011 (my library-permission confirmed by the Parliamentary Ombudsman in Denmark)/ 2010-0681-7012, 2008-2217-701, 2007-2118-701, 2006-2287-712, 2006-2023-712, 2005-1794-712, 2004-2695-712; Danish University and Property Agency: 06-010590; Danish Ministry of Science, Technology and Innovation: 42 137; Danish Ministry of Education 2000-2726-276 (Bernadette Preben-Hansen, contra Dorrit Wivel 1999). University of Copenhagen, Personale og Jura: 715-861-3/99 (Dorrit Wivel). Faculty of Humanities: 605-0019/11-4550, 605-0017/11-4550, 605-0001/06-7710, 605-0001/06-4550, 401-221-149/97-4261 (Sten Ebbesen, b. 1946)

 

 

 

AKTOVERSIGTER:

Ombudsmanden 2004-2017

Videnskabsministeriet 2002

Undervisningsministeriet 2000-2001 (Ulla Kjær, Inga Roepstorff)

KU, P&J 1999-2016 (Dorrit Wivel)

KU, HUM 1994-2017 (Margit Laurberg, Kirsten Stenbjerre, Hanne Møller)

 

 

 

2004-BIBLIOTEKSSÆRORDNINGEN (Karsten Christensen), først effektueret i 2015 (ved Hanne Møller & Hans Christian Mikkelsen) efter ombudsmanden den 17-2-2011. Sten Ebbesen blokerer mikrofilmordningen (cf. Ivan Boserup & Hanne Møller 2015)

 

 

 

KUA-SAGEN, KU 1994-1999

1991: forlovelse (institutlederen og studenten); modstand fra institutsekretæren;

samliv på institutlederens privatadresse (Skolevej 20, 2820 Gentofte), med hjemmeboende teenagedatter (Marie Delgado Ebbesen, f. 1972) og uanmeldte visitter (Anni Aggernæs, f. 1950, hustru 1970-1990). Adressen var hustruens 1970-1989. Jeg sad med KU-studier og privatliv sammenblandet og følte mig hjemløs på adressen, ydmyget og ufrivilligt ydmygende hustruen på hendes fhv. adresse 1970-1989. (Hustruen var venlig, men jeg følte skam. Ingen var informeret om noget). Fraflytning uden de gode samtaler (Sten Ebbesen afviste samtale). Jeg fraflyttede Skolevej med sorg og lettelse, men ville ikke skilles. Jeg ville have arbejdsro på middelalderbiblioteket! Institutsekretæren påbegyndte straks småchikane, returnering af breve, tilføjet sekretærens ydmygende påskrifter, etc. (skriftlig dokumentation på Fakultetet 1994). Hun låste min frakke inde og nægtede udlevering (vidne: Christel T. Lund). Institutlederen forholdt sig passiv.

Et par, der er netop gået fra hinanden, har brug for ro og arbejdsro, ikke for personer, der i misforstået loyalitet spiller den ene ud mod den anden.

1993/1994 Fik begge parter arbejdsro, ville relationen falde på rette plads (ting tager tid), men institutsekretæren blandede sig, hindrede den ene arbejdsro og gjorde anlæg til "sager"

 

Institutsekretæren (Hannah Krogh Hansen) kommenterede dagligt forholdet, forlovelsen (14-3-1991), studentens "status" som KU-studerende og "fru docent institutleder dr.phil. professor in spe Sten Ebbesen". "Du kan jo blive professorinde, og nu kan du jo repræsentere, så jeg ikke behøver" (Hannah Krogh Hansen)

Jeg vil da selv studere og forske! Jeg ville ikke tale med hans sekretær siden 1992

1992 forsøgte lærer og elev, begge i ubalance, at genfinde rollen som lærer og elev. Men institutsekretæren (Hannah Krogh Hansen) blandede sig, som siden 1990. Hun kontrollerede, oprettede sociale alliancer, spredte rygter på Fakultetet og chikanerede den studerende. En dag sagde institutsekretæren: "Nu er det enten dig eller mig - her på instituttet". Så inddrog hun læsepladsen og tømte uvarslet min Pc for kandidatspecialet. Jeg måtte bede dekanen om udlevering

1993, Sten Ebbesen afviste enhver samtale. Studenten var bange for Sten Ebbesen ved fortidens seksuelle relation og hans beskyldninger (om private forhold)

1994 rejste institutlederen (Sten Ebbesen) universitetsag på institutsekretærens anmodning (1994). Hannah Krogh Hansen var instituttets sociale leder, men led under et akademisk mindreværdskompleks. Hannah Krogh Hansen sad i Fakultetsrådet med sekretariatschefen Kirsten Stenbjerre og dekanen John Kuhlmann Madsen

1994 cykelventilsagen & ukvemsordssagen (Sten Ebbesen), studenten var out-of-order-out-of-mind (efter chikane fra Hannah Krogh Hansen). Ukvemsordene var institutlederens, der straks rejste disciplinær-sag over dekanen, og studenten fik skylden

1994 inhabilitetssagen (dekanen erklærede institutleder Sten Ebbesen inhabil)

1997 bogsagen (Sten Ebbesen), sagen om den-ene-bog-med-låneseddel-med-mit-navn-og-studielederens-bibliotekssærordning. Studielederen beskyttede studenten). Institutlederen (Sten Ebbesen) rejste endnu en disciplinær-sag over dekanen

1993-1996 sagen om Jean Buridans Retorik og arbejdsadgang-til-de-relevante-mikrofilm (Bernadette Preben-Hansen). Kirsten Stenbjerre oprettede en bibliotekssærordning (1997) uden funktion, da institutlederen modsatte sig mikrofilm-udlån (cf. præsensbiblioteks-reglementet)

1997/1998 mikrofilm-registranten (Sten Ebbesen). Bernadette Preben-Hansen kopierede 10.000 mikrofilm-kort med studielederens viden, men uden institutlederens tilladelse (institutlederen nægtede enhver samtale og studielederen havde ikke informeret ham)

1999 relegationssagen (Sten Ebbesen). Studenten sendte vrede e-mail til institutleder Sten Ebbesen, fra Groningen, Nederlandene (1999). Hun var nu udenlandsdansker. Sten Ebbesen klagede til dekanen og den disciplinær-sag gik til rektor. Dorrit Wivel copypastede Sten Ebbesen uden kildeangivelse. Sten Ebbesen skrev usandt 1999 (er dokumenteret 2001), men Dorrit Wivel skrev "faktiske forhold"

2001, aktindsigtssagen (Bernadette Preben-Hansen). Dorrit Wivel afviste aktindsigt

2001-2017, bibliotekssærordningssagen

Jeg ragede alvorlig uklar med DORRIT WIVEL, da hun dels erklærede usande udsagn for "faktiske forhold" (1999), dels rettede uhyrlige anklager imod min person i telefonen (juni 1999). Jeg lagde røret på. Der er tale om udsagn jeg ikke kan leve med. Dorrit Wivel afviste mig aktindsigt, så jeg kender ikke de facto baggrunden for relegationen (25-6-1999). Jeg var udenlandsdansker (Nederlandene), økonomisk uformående, uden juridisk bistand, mentalt udmattet og skulle nu med nederlandsk stipendium påbegynde mine PhD studier ved Groningen Universitet

 

 

SKYLDIG? JA, MEN I HVAD?

Ja, studenten er skyldig i en crime passionelle: cykelventilen (1994) og vrede mail (1999). Institutleder Sten Ebbesen udtalte på KU (1994): "Jeg har magten til at få dig relegeret fra KU!". Han hvæsede: "Har man hørt en loppe gø?" (Sten Ebbesen). Jeg tænkte: "Det kan godt være, at en loppe er den lille, men den er fandens irritterende, når den først har bidt sig fast: Jeg forlader ikke mine KU-studier" (Bernadette Preben-Hansen). Videre hvæsede han: "Gå aldrig tilbage til en fuser!" (Sten Ebbesen) "Din Satans kælling!" (Sten Ebbesen) "Lus!" (Sten Ebbesen)

Så nævnte jeg med urette et firbenet pattedyr; og vi ophørte de gensidige sproglige eder. Institutlederen gik til dekanen. Dekanatet gav studenten skylden. Jeg tav (vort privatliv vedkom ikke dekanen!). Så kopierede jeg SAXO's mikrofilmkatalog (10.000 kort) med studielederens viden. Jeg var på forkant med IT-revolutionen og ønskede, at registranten skulle komme instituttet til nytte, men Sten Ebbesen afviste arbejdet ubeset og rejste endnu en disciplinær-sag. Jeg ville gerne accepteres og elskede vort institut IGLM. Så skrev jeg nogle vrede mail til Sten Ebbesen (1999). Så rejste institutlederen endnu en disciplinær-sag ... Studenten erklærede sig skyldig i cykelventilsagen (1994) og e-mail-sagen (1999), men afviste de øvrige "sager"

Kirsten Stenbjerre (1999): "Du må leve dit liv forfra". Jeg: "Ja, gennem uddannelse. Nu spærrer I jo mit liv. Sagen handler jo ikke om Sten og mig. Den handler om min uddannelse, dagligdag og fremtid!" Kirsten Stenbjerre forstod ikke, at en forskningsverden ingen erhvervsuddannelse er. Hun er jurist

 

 

 

16-3-2011: David Bloch, "De gamle vidensamfund - og vores"

14-9-2011: Sten Ebbesen, "Den Aristoteliske tradition"

2016: Sten Ebbesen emeritus!

2016: Dorrit Wivel emeritus!

 

 

 

KLAPJAGTSSAGEN PÅ KU (Hanne Møller)

 

2017

They seek her here, they seek her there

Those female bureaucrats seek her everywhere, the bureaucrats of the University of Copenhagen, Faculty of Humanities (Hannah Krogh Hansen, Kirsten Stenbjerre, Dorrit Wivel, Hanne Møller)

 

Do these women know what 'research' is?

Where is she? Is she at South Campus? Is she at the Royal Library?

Or is she at home? That demmed elusive female student/ candidate/ PhD fellow/ D.Phil. in spe. She meddles with research at our Faculty; popping in and out each week - yes, almost every day. She is doing research and studying, that demmed elusive female student-candidate-PhD-to-come-and-D.phil. in spe. Where is she?

 

 

1990's

So, what did she do in the 1990's, at the University of Copenhagen, that demmed elusive female student? This is for everyone to know:

Ce fut un crime passionnel: il était une valve de vélo sur le vélo du professeur, une soupape de bicyclette (1994); mea maxima culpa, the student cried in silence: de profundis clamavi ad te. I was out of my mind, forgive me. Something happend between Sten Ebbesen and I (20-8-1991), and I missed him so very much

Now, I just wished to work, to work, to work, to work, to work. I wished to work, I wished to work, to work, to work, to work - every day, but that secretary (Hannah Krogh Hansen) kept on harassing me at the University of Copenhagen - every day in the 1990's

 

 

BIBLIOTEKSSÆRORDNINGSSAGEN 1994-2004,  2004-2011, 2011-2017 (Bernadette Preben-Hansen); forhandlet siden 1994, bevilget 2004, effektueret (ved ombudsmanden 17-2-2011) i 2015: 21 år

 

 

1994

“BOOKS? Books? Why do you need access to books? You are an MA. You are a candidate” (Margit Laurberg, Faculty of Humanities, University of Copenhagen). Simply stay home in bed, with all your interference.

“I am an MA, yes in 1994, but I just began my life in research: konferensen, my PhD - a PhD student (with an Ubbo Emmius fellowship in Groningen, Nederland 1999 to 2001 and more-fellowships-to-come-and-go). I need access to books and microfilms. I need to work, I need to work, to work, to work, to work. I need to work, I need to work, to work, to work, to work - every day. I need access to books, periodicals and microfilms - every day in my everyday life 24/7 - every day”

 

 

Education is so important. I need to work, to work, to work. I need to work - every day. You don't take the hammer from a blacksmith; you don't take the exams from a student; you don't take the books and microfilm from a researcher, as professor Sten Ebbesen did in 1993 (1994-1999), the University of Copenhagen did in 1999 - until (2004) 2011 (the Parliamentary Ombudsman in Denmark), 2015 (finally Hanne Møller made my 2004-permission function in 2015)

 

 

 

 

 

MY DIARY 1990-2017 (dagbog siden 1989)

9-3-2017: KLAPJAGTEN I KUA2-FORHALLEN ved HR- og personalechef Hanne Møller & Co, bevidnet fra Academic Books af mig - intetanende, at ræven er mig. Jeg stod og så på ... mens Hanne Møller & Co forgæves løb rundt efter en person, der ikke var der. Jeg er ansat på Folkeuniversitetet/Søndre Campus og bærer derfor et KU-ID kort. Tre dage senere lå et brev. Det er mig, de jager. Hvorfor det?

Hanne Møller, HR- og personalechef, Faculty of Humanities:

21-3-2011, 15-9-2011, 14-11-2011, 12-12-2013, 29-4-2015,

10-3-2017, 15-3-2017, 20-3-2017 x2, 27-4-2017

 

 

 

 

PERSONS INVOLVED 

The following persons were involved (documentation by personal signature) by the Faculty Secretariat, the Faculty of Humanities, University of Copenhagen. Now, I am still of the opinion, that the relation between Sten Ebbesen and I was an (unhappy and unwished) private matter sometime in the 1990's:

 

David Bloch, Ivan Boserup (The Royal Library), Allan Borup, Karsten Christensen, Tine Damsholt, Gudrun Dahlin (UVM), Karl-Erik Frandsen, †Karsten Friis-Jensen, Hans Gammeltoft-Hansen, Ulf Hedetoft, Ralf Hemmingsen, Anders Holm Rasmussen, Carsten Jahnke, Ulla Kjær (UVM), John Kuhlmann Madsen, Jakob Lange, Karl Christian Lammers, Margit Laurberg, Rauf Malik (Universitetsstyrelsen), Merethe Markvard, †Jørgen Mejer, Hans Mikkelsen (Copenhagen University Library: A Division of the Royal Library), Hanne Møller, Kjeld Møllgård, Jan Heckmann Nielsen (14-9-2017, kl. 12:30, KU2-eskorte, roligt og ordentligt under kort gensidig samtale om begrebet "persona non grata"), Linda Nielsen, Lauge Olaf Nielsen, Rikke Petersen (AC-fuldmægtig), Kirsten Refsing, Inga Roepstorff (UVM), †Jørgen Raasted, †Fritz Saaby Pedersen, Kirsten Stenbjerre, Jørgen Steen Sørensen, Mette Thunø, Dennis Holbeh Vendeltorp, Dorrit Wivel; more persons of the Danish Ministries and of the Parliamentary Ombudsmand (Mette Kildegaard Hansen 2017); more librarians of the Royal Library of Copenhagen (Interlibrary Loans); more female office clerks of the Faculty of Humanities; several guest researchers (Russell Friedman, with documentation) and more unknown students of our Institute of Greek and Latin, were involved by Hannah Krogh Hansen, the non-academic Department secretary in the Academic Council with John Kuhlmann Madsen, the Dean, and Kirsten Stenbjerre, Head of Secretariat:"There are five hens ..." now ran the tale (by Hannah Krogh Hansen). Christina Thomsen Thörnqvist (Gothenburg), Heine Hansen and Jakob Leth Fink are involved today at Gothenburg (around 100 persons in Copenhagen were directly involved. Not to mention the many persons in our common international world of science and scholasticism

 

 

 

DEN PRIVATE SIDE AF SAGEN

Jeg er ked af, at forlovelsen gik itu (kæresteforholdet var et tilfælde, på hans spontane initiativ), at modstanden var så massiv: institutsekretær Hannah Krogh Hansen og Marie Delgado Ebbesen, f. 1972. Jeg burde ikke være tilflyttet Skolevej 20, 2820 Gentofte, med teenagedatter i barndomshjem, i kølvandet på forældrenes skilsmisse (heri var jeg uden skyld). Vi var forelskede og for mig var det drømmen om familie-fred-og-forskning (arbejdsro), om-at-forske-i-fred-på-middelalderbiblioteket-og-publicere; jeg flygtede fra Regensen, sladderen. Familiefaderen havde måske også et ansvar? Teenageren såede tvivl/splid, institutsekretæren spredte rygter på Fakultetet. Jeg mistede mit livsmod, da Sten Ebbesen kasserede mig 1992/1993 som KU-student. Sorgen var uden ord. MEN i dag spærrer KU-sagen 1994-1999 endnu mit liv i 2017! Er det rimeligt?

 

Jeg vil have mit navn renset. Jeg er en lille forskerstudent, der skal overleve KU-bureaukratiet for mine studier og min forskning, der ER mit liv; og jeg vil videre med det, tak!

 

 

 

DEBAT

KU og kærligheden Universitetsavisen 2003 (16), ved Lise K. Lauridsen

›Jyllandsposten bringer det forslag at der bør være etiske retningslinjer for, hvordan studerende og undervisere bør forholde sig, hvis de indleder et kærlighedsforhold på uddannelsesstedet: “Ifølge Else Marie Stilling opstår problemet typisk, når forholdet går i stykker. Derfor er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne har generelle retningslinjer <KU har ingen retningslinjer, kun disciplinære regler overfor KU-studerende>, men det er også vigtigt, at underviseren og den studerende får drøftet, hvordan man tackler forskellige situationer” <er det realitisk, når en magtfuld KU-ansat med en socialt manipulerende sekretær, der ser studenten som en personlig "rival", ikke vil tale med en studerende? F. eks på et småfagsinstitut med to fagstuderende (en mand og en kvinde), seks mandlige lektorer og en kvindelig sekretær som det fhv. Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi, KU>

 

 

 

 

Bernadette Preben-Hansen

Kbh, 23-9-2017