se

THE CASE - UNIVERSITY OF COPENHAGEN,

FACULTY OF HUMANITIES 1994-2017

1990-1991, Bernadette 1967- & Sten Ebbesen 1946-. Skolevej 20, DK-2820 Gentofte. Aug. 1991

The University of Copenhagen, Faculty of Humanities, consists of two worlds: the world of the researchers and the world of the bureaucrats. These two mindsets are not compatible

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"

 

Sten Ebbesen. The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, 119

 

 

 

 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology <SAXO> under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"

 

Niels Jørgen Green-Pedersen. The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, 9

Professor Sten Ebbesen and I are both very private persons

 

In my opinion, this was a private and past matter between two persons (at his spontaneously initiative) once being in love 1989-1991

 

But no, this is a so-called disciplinary universitycase against the student 1994-1999 at the University of Copenhagen, with perpetual consequences for the student 1990-1999, 2000-2017. The - female - student just wished and wish to work, to work, to work and to work, to work and to work

 

The - female - bureaucracy of the University of Copenhagen officially involved more than 100 persons. In 2017, this case is still perpetual. I don’t understand why?

 

 

ALL ACTS ARE PUBLIC

"I despise such hens, but there are many of that kind! Such stories should not be hushed up, and I'll do my best to get the story into the newspapers. Then it will be known all over the country; that will serve those hens right, and their families, too". And it got to the newspapers, and it was printed. And it is quite true ...

Holberg: Melampe, 1725

H. C. Andersen: And It Is Quite True

 

"I et KU-bureaukrati gælder det, at den, der tænker først, har tabt" Jan Sonnergaard

Once upon a time at the University of Copenhagen, Faculty of Humanities

two persons fell in love, a teacher and his student 1989-1991

This was in the days of the fall of the wall and the collapse of the USSR

These two persons first fell in love and then became a teacher and his student

But this is not a story about a teacher and his student, it is

A Story About the Bureaucracy of the University of Copenhagen

Faculty of Humanities and A Perpetual University-Case (25 years) on The Student - since a private past is never past at the Faculty of Humanities, University of Copenhagen 1994-2017, and a past private matter is and remains a university-case in perpetuo (!) at the University of Copenhagen

 

 

Sagen handler ikke om et kærlighedsforhold 1990-1991 mellem en KU-docent f. 1946 - i dag professor emeritus - og en KU-student f. 1967 i et afhængighedsforhold på et småfagsinstitut, men om KU's behandling over 25 år 1994-2017, ikke mindst i 2017, af den ene part: studenten. KU henregner kærlighedsforhold under Disciplinærsager imod KU-studerende (givet også i sager, hvor den KU-ansatte har forført KU-studenten med eller uden samtykke). KU-regelsættet hedder: Disciplinære regler overfor KU-studerende <sic!> Den KU-ansatte er på foranledning af den KU-studerende 1994 - og ikke dekanen - erklæret inhabil i sager vedr. den studerende (dekanen 1994). Det havde KU (Dorrit Wivel) det med at glemme 1999 (dokumentation 1999: copy-paste uden kildeangivelse af også usande 1999-udsagn, som Dorrit Wivel erklærede "faktiske forhold")

 

Eksamen er den studerendes eget problem på KU. Studielederen omtalte den studerende som et "institut-problem", da eksamen ikke var mulig på KU, Institut for Græsk og Latin, siden 1994. Dekanen (John Kuhlmann Madsen) gjorde præcis INTET for at sikre den KU-studerendes eksamenssituation i 1990'erne; en 1995-eksamenstilmeldning forsvandt. I dag kan den studerende ikke forsvare en kandidatgrad nr. 2 (KU-indskrivning 2017, annulleret 6 uger senere) eller forsvare sin Ph.d. (videnskabelige forsvar er spærret)

 

I dag løber KU-kontorkvinder fysisk rundt efter kandidaten (2011x2; 2017x2), der har været genstand for en fysisk klapjagt (marts 2017) ved Hanne Møller, fhv. HR- og Personalechef, på KU2 og en fysisk udsmidning (sept. 2017) fra KU2 ved en mandlig ikke-akademisk medarbejder. En, måske to KU-kontorkvinder, samt Hanne Møller, fhv. HR- og Personalechef, løb forgæves rundt efter en person, hvis fysiske udseende de var usikre på (i 2011 havde kontorkvinden mit portræt i hånden), mens jeg betragtede situationen intetanende, at det var mig, kvinderne ledte efter på KU2, forhallen (marts 2017). Det er en underlig oplevelse som KU-medarbejder siden 2015. Er det rimeligt og i proportion? Denne KU-perpetualsag - en privatsag? - ved ingen, hvad handler om i dag. Jeg ved det end ikke selv

 

Sagens forløb kan læses nedenfor. Jeg mener, at der er ganske meget privatsag i den (1990-1991), men det er altså en KU-perpetualsag (1994-1999, 2000-2017). Sagen rejser spørgsmålet om KU-regler for seksuelle relationer imellem KU-ansatte og KU-studerende. KU har ingen regler! Til KU-studerende kan jeg kun sige: NEJ! En seksuel relation på KU vil tvinge den KU-studerende til at opgive sine KU-studier, for det er et valg. Er forholdet indledt er der ingen vej tilbage. KU-studerende kan komme ekstremt i klemme, når den KU-studerende står i et afhængighedsforhold til den KU-ansatte, til tider perpetuelt

 

KU er et parallelt retssamfund med eget retssystem, hvis sagsbehandling og domme ikke står i proportion med det omgivende samfunds. KU beskytter jo den KU-ansatte, mens den KU-studerende står i en ringe juridisk situation på KU. KU bringer således personer, f.eks. en KU-ansat og en KU-studerende i modpositioner, de egentlig ikke ønsker for hinanden. Den er særlig svær i et fhv. kærlighedsforhold, hvor den ene part vil beskytte sine KU-studier (København er kandidatens hjemby), men også nærer et ønske om loyalitet overfor den anden part, især efter en skilsmisse og dyb sorg (kærligheden er jo ikke forbi med en skilsmisse, den skal bare finde et andet leje). KU sætter dermed den KU-studerende i et mentalt dilemma, en slags Sophie's choice

 

 

 

Sagens akter er derfor umiddelbart tilgængelige

 

 

ALL ACTS ARE PUBLIC

 

 

X-X-2017: memo V / V: Sophismata: my library travels to European research libraries 1991-2017

X-X-2017: memo IV/V: The University of Copenhagen: An Institution of Learning or A Heavy Bureaucracy? From Academy to KUA (cf. Sten Ebbesen)

X-X-2017: memo III / V: SAXO, historie 2017 (KU-indskrivningen 2017)

X-X-2017: memo II / V: bibliotekssærordningen 2004-2017 MY LIBRARY PERMISSION 1994ff, 2004-2017

7-11-2017: my letter to the Parliamentary Ombudsman in Denmark

19-10-2017: Dorrit Wivels "mordtrussel" 1999

19-10-2017: fornyet henvendelse ("mit KU") til rektorsekretariatet vedr. tilsendelse af en AKTOVERSIGT for KU, rektorsekretariatet 1999-2017, KU, humaniora 1994-2017

13-10-2017: memo I / V: Sten Ebbesen-sagen, The Sten Ebbesen-Case, University of Copenhagen 1994-1999

10-10-2017: rektorsekretariatet (Majbritt Friborg Davidsen): ordret afskrift af en 2014-skrivelse fra Dorrit Wivel. Skrivelsen afviser AKTINDSIGT siden 2001, dvs. tilsendelse af en AKTOVERSIGT for KU, rektorsekretariatet 1999-2017, KU, humaniora 1994-2017

27-9-2017: memorandum til Anders Holm Rasmussen, SAXO (Jan Heckmann Nielsen)

22-9-2017: e-mail til Allan Borup, SAXO

12-9-2017: my letter to rector, University of Copenhagen

7-9-2017: my answer to Dennis Holbeh Vendeltorp

30-8-2017: University of Copenhagen, Dennis Holbeh Vendeltorp (annullering af KU-indskrivning på SAXO, historie)

28-7-2017: University of Copenhagen (KU-indskrivning på SAXO, historie)

24-3-2017: answer, the Parliamentary Ombudsmand in Denmark

16-3-2017: my letter to the Parliamentary Ombudsman in Denmark

16-3-2017: my answer to Hanne Møller HR- og personalechef, Faculty of Humanities

15-3-2017: motiveret ansøgning til KU (KU-indskrivning på SAXO, historie)

 

9-3-2017: KLAPJAGTEN I KUA2-FORHALLEN ved HR- og personalechef Hanne Møller & Co, bevidnet fra Academic Books af mig. Jeg stod og så på, mens Hanne Møller & Co forgæves løb rundt efter en person, de ikke kunne finde. Jeg er ansat på Folkeuniversitetet/fhv. Søndre Campus og bærer derfor et KU-ID kort. Tre dage senere lå et brev. Det er mig, KU-bureaukraterne jager. Hvorfor dog det?

Hanne Møller, HR- og personalechef, Faculty of Humanities, skrivelser:

21-3-2011, 15-9-2011, 14-11-2011, 12-12-2013, 29-4-2015,

10-3-2017, 15-3-2017, 20-3-2017 x2, 27-4-2017

 

2015: Sten Ebbesen is (still) working against my microfilm-permission since 1993 - and in 2015 (documentation at the Faculty of Humanities, Hanne Møller)

2015, the 2004-library and microfilm permission was - finally! - effectuated by the University of Copenhagen (Hanne Møller / Hans Mikkelsen). Waiting time per item: (2012-2015) 3-8 weeks; (2015-2017) 1-2 weeks; microfilms (2012): 6-12 months per item, sometimes in vain (Ivan Boserup)

14-9-2011: my answer to Hanne Møller HR- og personalechef, Faculty of Humanities

2011, the library and microfilm permission was confirmed by the Danish Parliamentary Ombudsman

17-2-2011: letter from the Parliamentary Ombudsman in Denmark supporting my library- and microfilm permission. The University of Copenhagen gave me a personal library- and microfilm permission in 2004, but did never effectuate it

20-1-2011: skrivelse til ombudsmandsinstitutionen

2-11-2009: The defence of my PhD (Mette Thunø)

12-10-2006: UVM, aktindsigt

2004: my library- and microfilm permission (Karsten Christensen)

2001, chefkonsulent Dorrit Wivel begyndte vedholdende at afvise den studerende aktindsigt i aktoversigten. Dorrit Wivel har formentlig skjult noget på 1999-sagsakterne, noget, som den studerende ikke må se eller få kendskab til

2001, sekretariatschef Kirsten Stenbjerre anbefalede den studerende at kassere sagens akter, hvilket den studerende gjorde i 2004. Rådet forekom i tiden fornuftigt

19-2-2001: UVM, Ulla Kjær (Undervisningsministeriet tildelte Det Humanistiske Fakultetssekretariat en påtale; den sag gik så i Videnskabsministeriet, ved Dorrit Wivel, Kirsten Stenbjerre og Inga Roepstorff. Dorrit Wivel fik trukket påtalen tilbage)

14-8-2001: mikrofilmsagen (the microfilm case)

1994-2017: 1000-1500 acts, letters, et cetera ("The Sten Ebbesen Case"), mostly on my working-access to scientific books and microfilms of our SAXO, Greek and Latin, University of Copenhagen. Sekretariatschef Kirsten Stenbjerre er IT-ignorant uden kendskab til en databases formål og funktion; Stenbjerre forstod derfor ikke sagen, der måske burde have haft et andet udfald - til fordel for sagens parter?

25-6-1999: afgørelse ved rektor (dvs. Dorrit Wivel): relegatio in perpetuo

på grundlag af sidelangt 1999-copypaste, ordret og uden kildeangivelse, ved Dorrit Wivel af usande påstande (ved 1994-juridisk erklæret inhabil modpart) og en falsk "mordtrussel". Dorrit Wivel erklærede påstandene for "faktiske forhold". I 2001 kunne een 1999-påstand "tilegnelse af andres upublicerede forskning" dokumenteres at være evident usand

1994: sagen om Jean Buridans kvæstioner til Aristoteles' Retorik

1994-1999: The Sten Ebbesen Case, Faculty of Humanities

14-3-1991: engagement (Sten Ebbesen, Bernadette Preben-Hansen)

15-12-1989: Sten Ebbesen, b. 1946, took a private initiative towards an undergraduate female student, b. 1967, at the University of Copenhagen

 

 

 

ALL ACTS ARE PUBLIC

Parliamentary Ombudsman in Denmark (Bernadette Preben-Hansen, b. 1967): 2017-2004: 2011-2405-7510, 2010-5151-7011 / February 17, 2011 (my library-permission confirmed by the Parliamentary Ombudsman in Denmark)/ 2010-0681-7012, 2008-2217-701, 2007-2118-701, 2006-2287-712, 2006-2023-712, 2005-1794-712, 2004-2695-712; Danish University and Property Agency: 06-010590; Danish Ministry of Science, Technology and Innovation: 42 137; Danish Ministry of Education 2000-2726-276 (Bernadette Preben-Hansen, contra Dorrit Wivel 1999). University of Copenhagen, Rektorsekretariatet: 063-0074/17-7000; Personale og Jura: 715-861-3/99 (Dorrit Wivel). Faculty of Humanities: 605-0019/11-4550, 605-0017/11-4550, 605-0001/06-7710, 605-0001/06-4550, 401-221-149/97-4261 (Sten Ebbesen, b. 1946)

 

SAGSOVERSIGTER (Sten Ebbesen-sagen 1994-1999; bibliotekssærordningssagen 1994ff, 2000-2017; SAXO, historie-sagen, 2017ff)

ombudsmanden

videnskabsministeriet

UVM, undervisningsministeriet

KU, rektorsekretariatet

KU, fakultetssekretariatet

 

 

2004-BIBLIOTEKSSÆRORDNINGEN (Karsten Christensen), bevilget 2004, men trods 1000 rykkerskrivelser først effektueret i 2015 (ved Hanne Møller & Hans Christian Mikkelsen) efter ombudsmandens skrivelse den 17-2-2011. Sten Ebbesen blokerer formentligt mikrofilm-ordningen (cf. Ivan Boserup 2010'erne, Hanne Møller 2015)

 

 

KLAPJAGTSSAGERNE PÅ KUA (ved Hanne Møller & Co): 2011x2, 2017x2

 

2017

They seek her here, they seek her there

Those female bureaucrats seek her everywhere, the bureaucrats of the University of Copenhagen, Faculty of Humanities (Hannah Krogh Hansen, Kirsten Stenbjerre, Dorrit Wivel, Hanne Møller)

 

Do these women know what 'research' is?

Where is she? Is she at South Campus? Is she at the Royal Library?

Or is she at home? That demmed elusive female student/ candidate/ PhD fellow/ D.Phil. in spe. She meddles with research at our Faculty; popping in and out each week - yes, almost every day. She is doing research and studying, that demmed elusive female student-candidate-PhD-to-come-and-D.phil. in spe. Where is she?

 

 

PERSONS INVOLVED 2017:

The University of Copenhagen involved the following persons:

(Now, I am of the opinion, that the past 1990-1991 engagement between Sten Ebbesen and I, severely opposed by his secretary Hannah Krogh Hansen - is a past and private matter of the 1990's. However, to the University of Copenhagen, this is a perpetual bureaucratic CASE, today in 2017 involving the following persons):

 

 

David Bloch, Ivan Boserup (The Royal Library), Allan Borup, Karsten Christensen, Tine Damsholt, Gudrun Dahlin (UVM), Majbritt Friborg Davidsen, Karl-Erik Frandsen, †Karsten Friis-Jensen, Hans Gammeltoft-Hansen, Mette Kildegaard Hansen, Ulf Hedetoft, Ralf Hemmingsen, Anders Holm Rasmussen, Carsten Jahnke, Ulla Kjær (UVM), John Kuhlmann Madsen, Jakob Lange, Karl Christian Lammers, Margit Laurberg, Rauf Malik (Universitetsstyrelsen), Merethe Markvard, †Jørgen Mejer, Hans Mikkelsen (Copenhagen University Library: A Division of the Royal Library), Hanne Møller, Kjeld Møllgård, Jan Heckmann Nielsen (14-9-2017, kl. 12:30, KU2-eskorte), Linda Nielsen, Lauge Olaf Nielsen, Rikke Petersen (AC-fuldmægtig), Kirsten Refsing, Inga Roepstorff (UVM), †Jørgen Raasted, †Fritz Saaby Pedersen, Kirsten Stenbjerre, Jørgen Steen Sørensen, Mette Thunø, Dennis Holbeh Vendeltorp, Dorrit Wivel; more persons of the Danish Ministries and of the Parliamentary Ombudsmand; more librarians of the Royal Library of Copenhagen (Interlibrary Loans); more female office clerks of the Faculty of Humanities; several guest researchers (Russell Friedman, with documentation) and more unknown students of our Institute of Greek and Latin, were involved by Hannah Krogh Hansen, the non-academic Department secretary in the Academic Council with John Kuhlmann Madsen, the Dean, and Kirsten Stenbjerre, Head of Secretariat:"There are five hens ..." now ran the tale by the Department secretary Hannah Krogh Hansen at our Institute, other Institutes and at the Faculty in the 1990s. Christina Thomsen Thörnqvist (Gothenburg), Heine Hansen and Jakob Leth Fink are involved today at Gothenburg (around 100 persons in Copenhagen were directly involved. Not to mention the many persons in our common international world of science and scholasticism

 

 

 

DEBAT: seksuelle relationer mellem ansatte og studerende på Københavns Universitet

KU og kærligheden Universitetsavisen 2003 (16), ved Lise K. Lauridsen

›Jyllandsposten bringer det forslag at der bør være etiske retningslinjer for, hvordan studerende og undervisere bør forholde sig, hvis de indleder et kærlighedsforhold på uddannelsesstedet: “Ifølge Else Marie Stilling opstår problemet typisk, når forholdet går i stykker. Derfor er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne har generelle retningslinjer <Københavns Universitet henregner den slags sager under disciplinære regler overfor KU-studerende sic!>, men det er også vigtigt, at underviseren og den studerende får drøftet, hvordan man tackler forskellige situationer” <er det realitisk, når en magtfuld KU-ansat, en docent-institutleder i dag professor, med en socialt manipulerende sekretær, der ser studenten som en personlig "rival", ikke vil tale med en studerende? F. eks på et småfagsinstitut med to fagstuderende (en mand og en kvinde), seks mandlige lektorer og en kvindelig sekretær som det fhv. Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi, KU>

 

 

Et kærlighedsforhold mellem en KU-ansat og en KU-studerende er altså en disciplinærsag imod den studerende og henregnes som sådan. Det er den hjælp KU kan tilbyde en studerende, der i et KU-småfag får spærret sine eksamener ved inhabilitet og kollegaloyalitet. KU gør intet for at sikre en studerendes eksamener (eksamen er den studerendes eget problem)

Årsagen er, at seksuelle forhold mellem ansatte undervisere og studerende i afhængighedsforhold er et socialt tabu på KU, men desværre hyppigt forekommende. KU har – i modsætning til udenlandske universiteter - ingen regler på området: ældre mandlige universitetsansatte og én generation yngre kvindelige studerende i afhængighedsforhold

En kandidatgrad spærrede indtil 2017 for en anden kandidatgrad. KU har ingen instans, der samler studerende op og hjælper dem videre i svære sociale situationer. Derimod spærres den studerendes adgang til eksamen, videnskabelige forsvar samt uddannelse i andre fagområder permanent på KU

 

 

OBSERVATION

Det synes at være kvinder, der spærrer for andre kvinder på KU - i kærlighed og karriere. KU-bureaukraterne er kvinder. KU-forskerne er mænd

 

 

17-11-2017