se

THE CASE - UNIVERSITY OF COPENHAGEN,

FACULTY OF HUMANITIES 1994-2017

1990-1991, Bernadette 1967- & Sten Ebbesen 1946-. Skolevej 20, DK-2820 Gentofte. Aug. 1991

fra Sten Ebbesen-sagen, KU

 

1994-1999: dekanen (John Kuhlmann Madsen) erklærede Sten Ebbesen inhabil 1994;

Dorrit Wivel copypastede et 1999-partsindlæg forfattet af modparten (Sten Ebbesen, erklæret inhabil 1994) ind i rektors 1999-papirer; Dorrit Wivel copypastede ved plagiat sidelangt og ordret uden brug af kildehenvisning og citationstegn; partsindlægget indeholder usande udsagn, som Dorrit Wivel erklærede ”faktiske forhold”; ”det er nemmere” skrev Dorrit Wivel derefter; jeg fandt partsindlægget ved aktindsigt; I 2001 kunne jeg dokumentere den evidente usandhed af ét 1999-udsagn ”tilegnelse af andres upublicerede forskning” (Sten Ebbesen); Dorrit Wivel har derefter afvist mig aktindsigt siden 2001

 

KU er et embedsmandsvælde, og jeg er dermed raget uklar med ”embedet” ved at påpege, at jeg som KU-student ikke ville dømmes på usande udsagn, som jeg har afvist; men det blev jeg den 25-6-1999;

 

Jeg laster ikke Sten Ebbesen (som jeg elskede), men KU's embedsmandsvælde, der vægter en KU-institutleder, docent dr.phil. s 1999-udsagn frem for en KU-students afvisning af samme, ikke lader tvivlen om sandhedsværdi komme KU-studenten til gode, men lader KU-studenten stå uden juridisk forsvar samt bøde in perpetuo. Dorrit Wivel var således Sten Ebbesens advokat og KU-studenten stod juridisk forsvarsløs

 

I 1990-1991 var jeg som KU-studerende forlovet og samlevende med Sten Ebbesen (hans spontane initiativ på KU 1989). Vi blev derefter gensidigt forelsket. Sten Ebbesen bad KU-studenten om ægteskab 1991, erklærede uvenskab 1993 og rejste universitetssag 1994-1999

 

Rektor dømte den 25-6-1999 den KU-studerende in perpetuo på hendes følelser (emotionelt kaos, fordi KU-institutlederen skrev usandt til dekanen og til rektorsekretariatet; årelang frustration over, at fakultetssekretariatets 1997-mikrofilmsærordning ikke fungerede i praksis, at konferenseksamenerne var umulige grundet småfagstruktur, inhabilitet og kollegaloyalitet), men ikke på hendes handlinger, for der var ingen til få handlinger

 

Rektor tog sin afgørelse på - også - falske præmisser (dvs. usande skriftlige påstande, hvis forfatter er Sten Ebbesen); men Dorrit Wivel nægtede den KU-studerende aktindsigt i et arbejdsnotat efter en personlig samtale i juni 1999 med KU-institutlederen (Sten Ebbesen). Jeg protesterede kraftigt fra Nederlandene, men Dorrit Wivel afviste delinkventen (som Dorrit Wivel aldrig har set)

 

KU-studentens eksamensadgang blev spærret med kandidaten 1994. KU-studenten så kandidatstudieskift i tide som eneste udvej og fremtid (og ville derfor ikke aflevere sit skrevne 1994-kandidatspeciale), men fakultetet (Det Humanistiske Fakultetssekretariat) hjalp ikke KU-studenten med et kandidatstudieskift, tværtimod

 

Fakultetet hjalp ikke KU-studenten med konferenseksamen, tværtimod. Kandidatstudieskift var i 1990’erne spærret med en kandidatgrad. Kandidaten stod nu med en kandidatgrad i et universitetsforskningsfag. Så kæmper en ressourcestærk kandidat indenfor KU-murene naturligvis for sin konferenseksamen og for adgang til videnskabelige forsvar - da KU-kandidaten udenfor KU-murene står uden fremtid, direkte ud i det ufaglærte. Ingen KU-student studerer et brødløst universitetsforskningsfag uden viljen til at arbejde for sit fag (forskningsambition)

 

Dorrit Wivel gik på pension i 2016, men Majbritt Friborg Davidsen har afvist at genoptage sagen. Jeg har nu klaget til ombudsmanden, februar 2018

 

KU-kandidaten vil meget gerne have hele KU-sagen, samtlige sagsakter 1994-1999, 2000-2017 frem i lyset

 

Ansvarshavende for relegatio in perpetuo 1999:

KIRSTEN STENBJERRE

"Bøger? Hvad skal du med bøger? Du er jo kandidat" spurgte en kvindelig juridisk fuldmægtig på KU, Det humanistiske fakultetssekretariat (c. 1995)

 

"Jamen, jeg er først lige begyndt. Kandidaten er bare en grad", svarede jeg som KU-student. "Jeg har brug for daglig arbejdsadgang til fagbibliotek og mikrofilmsamling - hver dag. KU er da et universitet: en lærdoms- og forskningsinstitution? Er KU ikke det?" En kandidat i et universitetsforskningsfag: latinsk middelalderfilologi, middelalderfilosofi, skolastik, er ingen erhvervsuddannelse

 

11 år tog det KU at aktivere en bevilget 2004-bibliotekssærordning i praksis, trods ombudsmandens 2011-skrivelse

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"

 

Sten Ebbesen. The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, 119

 

 

 

 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology <SAXO> under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"

 

Niels Jørgen Green-Pedersen. The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, 9

The University of Copenhagen, Faculty of Humanities, consists of two worlds: the world of the researchers and the world of the bureaucrats. These two mindsets are not compatible

Secundum modum culpae et excommunicationis vel disciplinae mensura debet extendi (Regula Benedicti, 24)

 

 

De to verdener på Københavns Universitet: forskernes og KU-bureaukratiet. Så er der de studerende, der for nemt kan komme i en social klemme i universitetets to modsatrettede verdener - imellem er en mur af lærdom og viden. Sådan kan en kvindelig forsker oparbejde et bredt personligt netværk i forskerverdenen ved Københavns Universitet, men samtidigt blive fysisk forfulgt af KU-bureaukratiet: H/K kvinder, mandlige vagter, kvindelige jurister (2011, 2017). Det fantastiske i denne KU-sag er, at den egentlig ikke handler om noget. Det var private forhold i 1990'erne (kærlighed og kontradiktion på KU). Chefkonsulent Dorrit Wivel samtalte med KU-institutlederen (professoren in spe), men ikke med den KU-studerende, hvem chefkonsulenten lod relegere in perpetuo. Den inhabile KU-institutleder skrev påstande (1999), som chefkonsulenten copypastede ordret og sidelangt uden kildeangivelse. Hun erklærede påstandene for "faktiske forhold" (1999). Problemet er, at påstandene ikke er sande, men en KU-studerende ikke kan skrive sandt og en KU-institutleder usandt på KU

 

Sagen handler (1993) 1994-2015 om arbejdsadgang til fagbibliotek og mikrofilmsamling (SAXO-instituttet), men også om adgang til eksamen og videnskabelige forsvar. Den KU-studerende ville studere i fred og til eksamen, forgæves. KU-institutlederen tog et spontant initiativ ved en julefrokost på KU - uden samtykke - overfor en 21 år yngre beruset KU-studerende. Det blev en katastrofe for den KU-studerende på KU permanent.

 

Ingen kvindelig KU-studerende har lyst til at indrømme angsten for at miste kærligheden og sorgen over tabet af stort set ALT (enhver vogter jo sin lykke og sit livsmål og vil slås for den for at beskytte den, sådan er det i kærlighed som i forskning) - overfor KU-bureaukratiet. Men KU-studerende bør vide, at "kærlighed" er ingen privatsag på KU, hvis den ene part er en KU-studerende. Den KU-studerende står i afhængighedsforhold til den KU-ansatte, og KU-bureaukratiet støtter den KU ansatte uagtet sandhedsværdien af den KU ansattes udsagn. Sådan er det bare. KU-bureaukratiet har i denne sag over årene 1994-2018 involveret flere end 100 navngivne KU-ansatte - i en privatsag 1989-1991

 

 

 

Denne KU-sag (Københavns Universitet), der i dag tæller 1000-1500 sagsakter, handler ikke om en kæresteforhold/forlovelse/samliv (1989) 1990-1991 mellem en KU-institutleder, docent f. 1946, i dag professor emeritus, og en KU-student f. 1967 - i et afhængighedsforhold - på et småfagsinstitut SAXO, Græsk og Latin. Sagen handler om KU-bureaukratiet 1994-2018, herunder om KU's behandling over 25 år 1994-2018 af den ene part ... studenten

 

Den 15-12-1989 ledte en 43-årig KU-institutleder, docent dr. phil., en 22-årig undergraduate KU-studerende, formelt set på afveje i KU-regi, spontant ved midnat, efter 1989-julefrokosten på Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi, KU. Situationen beroede formentlig på en sproglig misforståelse, da institutlederen tilbød den generte berusede studerende et lift "hjem". Den studerende takkede ja til et lift "hjem" og bad undervejs forgæves om at blive sat af ved Regensen i Kbhs Indre By - uden institutlederen; men havnede uden samtykke på Skolevej 20, 2820 Gentofte. Situationen var grænseoverskridende (ubehageligt uønsket), men institutlederen opførte sig fornuftigt, omsorgsfuldt og ordentligt. De to kendte ikke hinanden (den KU-studerende var bange for KU-institutlederen, var ikke elev, men fulgte forelæsninger). Institutlederen inviterede til middag i Gentofte; de to blev et par - hvordan vides ej (alkohol: rødvin). "Det var bare noget, der skete" sagde institutlederen; og det var det givet: to ensomme mennesker - i en boble med filosofi- og lærdomshistorien. Hustruen (1970-1990) havde forladt institutlederen i 1989. Så forelskede lærer-elev parret sig og forlovede sig i 1991 (det gensidige samtykke). Parret var glade 1990-1991, men den KU-studerende i de tidlige 20'ere kom nu i klemme på KU (institutlederen tog intet ansvar på KU) - in perpetuo, 1993-2018, også i 2018. Den fhv. KU-studerende kan kun erindre to lykkelige år som lærer og elev 1990-1991, men forstår ikke KU's behandling af den fhv. KU-studerende/kandidaten over 25 år, fra 1994 til og med 2018, i en sag på 1500-2000 sagsakter i et stagneret KU-bureaukrati. Forsvar af Ph.d. og dr.phil. er vigtig for kandidaten, men umulig på KU. På KU – i bureaukratiet - er KU-status over privatlivet, jf. Det Humanistiske Fakultetssekretariat og Rektorsekretariatet - in perpetuo. Det er der nu 1000-2000 sagsakter om i KU's arkiv.

Sagen er umiddelbar tilgængelig for enhver. Den er et vidne om KU-bureaukrati

 

 

Forholdet mødte voldsom modstand på instituttet (fra kontorfuldmægtig Hannah Krogh Hansen, og andre) på KU, Humaniora, med daglige kommentarer, stikpiller til andres privatliv. Forholdet kom til at få ekstreme konsekvenser på et KU-småfagsinstitut for den KU-studerendes muligheder for eksamen, studier, stipendie- og karrieremuligheder, arbejdsadgang siden 1993 til de for studier og forskning nødvendige biblioteksressourcer, herunder mikrofilm, den unge kvindes personlige velbefindende (privat- og familieliv), andre KU-studier på andre fag, samt en spærring for videnskabelige forsvar (Ph.d.-graden og 2017-indskrivningen ved en kandidatgrad nr. 2 i et andet fag. KU annullerede 2017-indskrivningen). Eksamen blev spærret med kandidaten i 1994. Historien er et absurd vrangbillede på magten på KU og KU-bureaukratiet, se blot navnelisten af officielt involverede KU-personer. Således bliver en sag (om et privat forhold af ulige KU-status på KU i primo 1990'erne) på KU til en KU-evighedssag med daglige konsekvenser for en KU-kandidat, hvis studier, eksamens-muligheder og fremtid blev og er ultimativt ødelagt

 

DEBAT: seksuelle relationer mellem ansatte og studerende på Københavns Universitet

KU og kærligheden Universitetsavisen 2003 (16), ved Lise K. Lauridsen

Jyllandsposten bringer det forslag at der bør være etiske retningslinjer for, hvordan studerende og undervisere bør forholde sig, hvis de indleder et kærlighedsforhold på uddannelsesstedet: “Ifølge Else Marie Stilling opstår problemet typisk, når forholdet går i stykker. Derfor er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne har generelle retningslinjer, men det er også vigtigt, at underviseren og den studerende får drøftet, hvordan man tackler forskellige situationer” <er det realistisk? f.eks. når den ene part, en KU-institutleder, afviser enhver hilsen siden 1993 og vil ha' den anden part ud af sin synsvinkel, nationalt som internationalt (med dokumentation fra Cambridge, Genève, Göteborg, København), uagtet livsomkostningerne for en KU-studerende, in perpetuo>

 

Denne historie handler om KU-bureaukratiet (Københavns Universitet). Sagen tager sit udgangspunkt i én cykelventil 1994 og nogle private vrede e-mail 1999 (parret imellem). Sagen afspejler, hvordan KU håndterer en tabubelagt social situation på KU, nemlig en personrelation mellem en KU-ansat institutleder (i dag professor emeritus) og en 21 år yngre KU-studerende i et afhængighedsforhold, der i privatlivet har dannet lærer-elev-forlovede-samlever-par 1990-1991. KU henregner seksuelle relationer mellem KU-ansatte og KU-studerende under Disciplinære regler over for KU-studerende. Hvorfor hjælper KU ikke en KU-studerende i en inhabilitetsklemme på et KU-småfagsinstitut med adgang til eksamen og videnskabelige forsvar? Jeg er ked af egne fejl, men også, at KU skabte et unødvendigt modsætningsforhold parret imellem, der havde brug for ro i 'en skilsmisse' grundet den sociale modstand på instituttet (imod forholdet), da den ene var KU-institutleder, den anden en 21 år yngre KU-studerende. Socialt var forlovelsen ikke mulig på KU (modstand fra institutsekretæren, der - uden egen akademisk baggrund - sad i Akademisk Råd sammen med dekanen og sekretariatschefen). KU (det humanistiske fakultetssekretariat, dekanatet, rektorsekretariatet) håndterede situationen ekstremt klodset. KU kunne have hjulpet den ressourcestærke KU-studerende til studieskift i tide (1992/1993), men dekanen (John Kuhlmann Madsen) afviste at hjælpe den KU-studerende med eksamen / radikalt studieskift; den KU-studerende ville gerne skifte kandidatstudie (1993/1994)

 

 

Den KU-studerendes adgang til eksamen og videnskabelige forsvar ved KU blev spærret 1994 (med kandidatgraden). Dekanen for det Humanistiske Fakultet (John Kuhlmann Madsen) erklærede KU-institutlederen inhabil 1994, ikke af egen drift, men på den KU-studerendes bøn om hjælp (adgang til eksamen, arbejdsadgang til fagbibliotek og mikrofilmsamling)

 

 

Det tog KU 11 år: 1994-2004 at oprette en bibliotekssærordning og endnu 11 år: 2004-2015 at aktivere en 2004-bibliotekssærordning over KB; KU aktiverede først ordningen efter ombudsmandens 2011-indgriben. Den KU-studerende står med en i samfundet uanvendelig universitetsforskningsuddannelse, der forudsætter arbejdsadgang til de for studier og forskning nødvendige biblioteksressourcer, fagbibliotek og mikrofilmsamling (forgæves arbejdsadgang), og har spærret for en kandidatgrad nr. 2. KU-kandidaten er ufaglært udenfor universitetet, i det danske samfund

 

 

Relegation - et trist, men underbelyst emne http://universitetshistorie.ku.dk/

 

Relegation ved Københavns Universitet: den intellektuelle dødsstraf siden 1479: Hvem, hvornår og hvorfor? Her en falleret forlovelse mellem en KU-docent (institutleder), i dag professor emeritus, og en KU-student. En relation, der gik universitetssag i: 1994-1999 og 2000-2017. KU’s historie er veludforsket i 1990’erne i fjorten grønne bind, men endnu underbelyst er emnet: relegation. Dette skyldes, at relegation i nyere tid er et tabu, dels da relegation er forbundet med skam, skyld, lukkethed og dermed social mystifikation, dels da konsekvenserne i samfundet og personligt kan være altødelæggende for relegaten. Men hvad blev der af de relegerede KU-studenter? Hvad er deres fremtid? Hvordan er forholdet mellem civilretlig lovgivning og KU’s? Hvordan er det med retssikkerheden for KU-studerende? Kommer tvivlen den anklagede KU-student til gode i KU-lovgivning? Vægtes ordene i KU-lovgivning efter universitetsstatus? Hvad nu hvis KU-studenten skriver sandt og KU-institutlederen (professoren) skriver - med dokumentation - usandt? Hvordan tackler KU-juristerne det? Findes der spektakulære sager? Dvs. særlige eller politiske sager? Kan en KU-studerende kritisere KU’s ledelse: dekanen og rektorsekretariatet? Hvad er det for forsyndelser, der generelt karakteriserer delinkventerne? Hvorfor går KU-juristerne ikke AD FONTES og vurderer sager med kildekritik? Kunne det tænkes, at en KU-sag i virkeligheden handler om noget andet (private følelser som krænket seksualitetet og had), selvom en KU-institutleder skriver noget andet (om KU-studenten på KU)?

 

På Københavns Universitet er seksuelle relationer mellem KU-ansatte og KU-studerende i afhængighedsforhold et af de største sociale tabuer og den KU-studerendes eget problem. KU beskytter ikke de KU-studerende. KU-bureaukratiet ser på universitetsstatus. En dr.phil. repræsenterer videnskab og dermed 'sandheden'.

I den KU-studerende optik var dette en privatsag i fortiden, men det er altså en 'levende' KU-sag

Sagens akter er derfor umiddelbart tilgængelige

 

 

ALL ACTS ARE PUBLIC

 

 

12-4-2018: my letter to the Parliamentary Ombudsmand in Denmark

31-1-2018: sagens faktiske forhold (Sten Ebbesen-sagen 1994-1999)

21-12-2017: e-mail til Majbritt Friborg Davidsen: "Hvis rektorsekretariatet kunne tilsende mig en aktoversigt, dvs. en oversigt over sagsakterne siden 1994 og indtil december 2017, i elektronisk form ville det være at foretrække. Ombudsmandsinstitutionen har i november 2017 tilsendt mig en sagsoversigt i elektronisk form. Og det er præcis sådan en, jeg gerne vil bede KU tilsende mig. mvh, BPH <jeg har forgæves bedt rektorsekretariatet en c. 15-20 gange om en sagsoversigt, men modtager hver gang en 3-5 tætskrevne sider om aktindsigt, men ingen sagsoversigt>

17-12-2017: erindring: "Klage over KU" (rektorsekretariatet har nægtet den KU-studerende aktindsigt siden 2001 og nægter at tilsende en sagsoversigt)

X-12-2017: my letter to the Parliamentary Ombudsman in Denmark

Kærlighed (?) og kildekritik på Københavns Universitet: seksuelle relationer mellem KU-ansatte og KU-studerende på KU, med eller uden gensidigt samtykke. Hvad gør KU?

Her er en historie:

X-11-2017: answer, the Parliamentary Ombudsmand in Denmark

X-X-2017: memo V / V: Sophismata: my library travels to European research libraries 1991-2017

X-X-2017: memo IV/V: The University of Copenhagen: An Institution of Learning or A Heavy Bureaucracy? From Academy to KUA (cf. Sten Ebbesen)

X-X-2017: memo III / V: SAXO, historie 2017 (KU-indskrivningen 2017)

X-X-2017: memo II / V: bibliotekssærordningen (1994ff) 2004-2017 MY LIBRARY PERMISSION

8-11-2017: rektorsekretariatet (Majbritt Friborg Davidsen), ej svar på min skrivelse af 7-11-2017: e-mail (Majbritt Friborg Davidsen) af 29-11-2017 som svar på min skrivelse af 7-11-2017, dvs. intet svar

7-11-2017: my letter to the Parliamentary Ombudsman in Denmark

19-10-2017: Dorrit Wivels "mordtrussel" 1999

19-10-2017: fornyet henvendelse ("mit KU") til rektorsekretariatet vedr. tilsendelse af en AKTOVERSIGT for KU, rektorsekretariatet 1999-2017, KU, humaniora 1994-2017

13-10-2017: memo I / V: Sten Ebbesen-sagen, The Sten Ebbesen Case, University of Copenhagen 1994-1999. En trist historie om kærlighed og emotionelt kaos (privat), om modstanden på KU imod forholdet mellem en KU-institutleder og en KU-studerende og om KU-bureaukratiet til evig tid og ødelagte studie- og karrieremuligheder

10-10-2017: rektorsekretariatet (Majbritt Friborg Davidsen): ordret afskrift af en 2014-skrivelse fra Dorrit Wivel. Skrivelsen afviser AKTINDSIGT siden 2001, dvs. tilsendelse af en AKTOVERSIGT for KU, rektorsekretariatet 1999-2017, KU, humaniora 1994-2017

27-9-2017: memorandum til Anders Holm Rasmussen, SAXO (vedr. eskorte ved Jan Heckmann Nielsen)

22-9-2017: e-mail til Allan Borup, SAXO

12-9-2017: my letter to rector, University of Copenhagen

7-9-2017: my answer to Dennis Holbeh Vendeltorp

30-8-2017: University of Copenhagen, Dennis Holbeh Vendeltorp (annullering af KU-indskrivning på SAXO, historie)

28-7-2017: University of Copenhagen (KU-indskrivning på SAXO, historie)

24-3-2017: answer, the Parliamentary Ombudsmand in Denmark

16-3-2017: my letter to the Parliamentary Ombudsman in Denmark

16-3-2017: my answer to Hanne Møller HR- og personalechef, Faculty of Humanities

15-3-2017: motiveret ansøgning til KU (KU-indskrivning på SAXO, historie)

 

9-3-2017: KLAPJAGTEN I KUA2-FORHALLEN ved Hanne Møller (HR- og personalechef) & Co (den lavstammede kontorkvinde fra fakultetssekretariatet), bevidnet fra Academic Books af mig. Jeg stod og så på, mens Hanne Møller (HR- & Personalechef) & Co forgæves småløb i cirkler efter en person, de ikke kunne finde. Bagholdet var planlagt dagen inden. Co tjekkede dametoilettet. Jeg var temporært lønnet ved Folkeuniversitetet/fhv. Søndre Campus (2016) og bar derfor et KU-ID kort, som organisator af og forelæser ved en 2016-forelæsningsrække: 1917: New Perspectives. Tre dage senere lå et brev. Det er MIG, KU-bureaukraterne jager. Hvorfor dog det? Hanne Møller (HR- og personalechef), Faculty of Humanities, skrivelser:

21-3-2011, 15-9-2011, 14-11-2011, 12-12-2013, 29-4-2015,

10-3-2017, 15-3-2017, 20-3-2017x2, 27-4-2017

Jeg var også ked af det overfor Hanne Møller (HR- og personalechef) som den eneste KU-bureaukrat, jeg har næret tillid til. KU-institutleder Sten Ebbesen skrev dokumenteret evident usandt til fakultetssekretariatet (dekanatet) og rektorsekretariatet (Dorrit Wivel copypastede Sten Ebbesens 1999-påstande om min person uden kildeangivelse ind i rektors papirer); institutsekretær Hannah Krogh Hansen spredte falske/usande rygter om mig på fakultetet i 1990’erne; og nu løb Hanne Møller (HR- og Personalechef) og Co forgæves rundt efter mig i KU2s forhal - i mit påsyn - i 2017. Hanne Møller (HR- og Personalechef) fik derefter slettet mit tilhørsforhold til Folkeuniversitetet i Kbh uden at meddele mig det, dvs. bag min ryg. Hvorfor? Små ord bliver misforstået

 

 

2015, the 2004-library and microfilm permission was - finally! - effectuated by the University of Copenhagen (Hanne Møller / Hans Mikkelsen). Waiting time per item: (2012-2015) 3-8 weeks; (2015-2017) 1-2 weeks; microfilms (2012): 6-12 months per item, almost one year in vain (due to Ivan Boserup)

14-9-2011: my answer to Hanne Møller HR- og personalechef, Faculty of Humanities

2011, the library and microfilm permission was confirmed by the Danish Parliamentary Ombudsman

17-2-2011: letter from the Parliamentary Ombudsman in Denmark supporting my library- and microfilm permission. The University of Copenhagen gave me a personal library- and microfilm permission in 2004, but did never effectuate it

20-1-2011: skrivelse til ombudsmandsinstitutionen

2-11-2009: The defence of my PhD (Mette Thunø)

12-10-2006: UVM, aktindsigt

2004: my library- and microfilm permission (Karsten Christensen)

2001, chefkonsulent Dorrit Wivel begyndte vedholdende at afvise den studerende aktindsigt i aktoversigten. Dorrit Wivel har formentlig skjult noget på 1999-sagsakterne, noget, som den studerende ikke må se eller få kendskab til

2001, sekretariatschef Kirsten Stenbjerre anbefalede den studerende at kassere sagens akter, hvilket den studerende gjorde i 2004. Rådet forekom i tiden fornuftigt

19-2-2001: UVM, Ulla Kjær (Undervisningsministeriet tildelte Det Humanistiske Fakultetssekretariat en påtale; den sag gik så i Videnskabsministeriet, ved Dorrit Wivel, Kirsten Stenbjerre og Inga Roepstorff. Dorrit Wivel fik trukket påtalen tilbage)

14-8-2001: mikrofilmsagen (the microfilm case)

1994-2017: 1000-1500 acts, letters, et cetera ("The Sten Ebbesen Case"), mostly on my working-access to scientific books and microfilms of our SAXO, Greek and Latin, University of Copenhagen. Sekretariatschef Kirsten Stenbjerre er IT & EDB-ignorant uden kendskab til en databases formål og funktion; Stenbjerre vidste ikke, hvad en database er og kan bruges til. Hun forstod derfor ikke sagen, der måske burde have haft et andet udfald - til fordel for samtlige sagens parter, til fordel for KU? Det var tydeligt, at sekretariatschef Kirsten Stenbjerre ikke vidste, at en KU-universitetsforskningsuddannelse ikke er en erhvervsuddannelse. Kirsten Stenbjerre var endvidere berygtet på KU for radikale afgørelser. Det var Kirsten Stenbjerre, der indstillede den KU-studerende til relegation in perpetuo 1999, i stedet for at løse eksamensproblemet. Kirsten Stenbjerre oprettede i 1997 en mikrofilmordning, der ikke fungerede i praksis, da KU-institutlederen (Sten Ebbesen) modsatte sig brud på præsensbiblioteksreglementet

25-6-1999: afgørelse ved rektor (dvs. Dorrit Wivel): relegatio in perpetuo

på grundlag af sidelangt 1999-copypaste, ordret og uden kildeangivelse, ved Dorrit Wivel af usande påstande (ved 1994-juridisk erklæret inhabil modpart) og en falsk "mordtrussel". Dorrit Wivel erklærede påstandene for "faktiske forhold". I 2001 kunne een 1999-påstand "tilegnelse af andres upublicerede forskning" dokumenteres at være evident usand

1994: sagen om Jean Buridans kvæstioner til Aristoteles' Retorik

1994-1999: The Sten Ebbesen Case, Faculty of Humanities

14-3-1991: engagement (Sten Ebbesen, Bernadette Preben-Hansen)

15-12-1989: Sten Ebbesen, b. 1946, took a private initiative towards an undergraduate female student, b. 1967, at the University of Copenhagen

 

 

 

ALL ACTS ARE PUBLIC

Parliamentary Ombudsman in Denmark (Bernadette Preben-Hansen, b. 1967): 2017-2004: 2011-2405-7510, 2010-5151-7011 / February 17, 2011 (my library-permission confirmed by the Parliamentary Ombudsman in Denmark)/ 2010-0681-7012, 2008-2217-701, 2007-2118-701, 2006-2287-712, 2006-2023-712, 2005-1794-712, 2004-2695-712; Danish University and Property Agency: 06-010590; Danish Ministry of Science, Technology and Innovation: 42 137; Danish Ministry of Education UVM 2000-2726-276 (Bernadette Preben-Hansen, contra Dorrit Wivel 1999). University of Copenhagen, Rektorsekretariatet: 063-0074/17-7000; Personale og Jura: 715-861-3/99 (Dorrit Wivel). Faculty of Humanities: 605-0019/11-4550, 605-0017/11-4550, 605-0001/06-7710, 605-0001/06-4550, 401-221-149/97-4261 (Sten Ebbesen, b. 1946)

 

SAGSOVERSIGTER (Sten Ebbesen-sagen 1994-1999; bibliotekssærordningssagen 1994ff, 2000-2017; SAXO, historie-sagen, 2017ff)

 

 

2004-BIBLIOTEKSSÆRORDNINGEN (Karsten Christensen), bevilget 2004, men trods 100 rykkerskrivelser først effektueret i 2015 (ved Hanne Møller & Hans Christian Mikkelsen) efter ombudsmandens skrivelse den 17-2-2011. Sten Ebbesen blokerer formentligt mikrofilm-ordningen (cf. Ivan Boserup 2010'erne, Hanne Møller 2015)

 

 

KLAPJAGTSSAGERNE PÅ KUA (ved Hanne Møller, Personale & HR, samt Co. ved en kvindelig H/K kontorfuldmægtig fra Det Humanistiske Fakultetssekretariat): 2011x2, 2017x2. Klapjagtssagen, 9-3-2017

 

2017

They seek her here, they seek her there

Those female bureaucrats seek her everywhere, the bureaucrats of the University of Copenhagen, Faculty of Humanities (Hannah Krogh Hansen, Kirsten Stenbjerre, Dorrit Wivel, Hanne Møller)

 

Do these women know what 'research' is?

Where is she? Is she at South Campus? Is she at the Royal Library?

Or is she at home? That demmed elusive female student/ candidate/ PhD fellow/ D.Phil. in spe. She meddles with research at our Faculty; popping in and out each week - yes, almost every day. She is doing research and studying, that demmed elusive female student-candidate-PhD-to-come-and-D.phil. in spe. Where is she?

 

 

PERSONS INVOLVED 2017:

The University of Copenhagen involved the following persons:

(Now, I am of the opinion, that the past 1990-1991 engagement between Sten Ebbesen and I, severely opposed by his secretary Hannah Krogh Hansen - is and remains a past and private matter of the 1990's. However, to the University of Copenhagen, this is a perpetual bureaucratic CASE, today in 2017 involving the following persons and more to come):

 

 

David Bloch, Ivan Boserup (The Royal Library), Allan Borup, Karsten Christensen, Tine Damsholt, Gudrun Dahlin (UVM), Majbritt Friborg Davidsen, Karl-Erik Frandsen, †Karsten Friis-Jensen, Hans Gammeltoft-Hansen, Mette Kildegaard Hansen, Ulf Hedetoft, Ralf Hemmingsen, Anders Holm Rasmussen, Carsten Jahnke, Ulla Kjær (UVM), John Kuhlmann Madsen, Jakob Lange, Karl Christian Lammers, Margit Laurberg, Rauf Malik (Universitetsstyrelsen), Merethe Markvard, †Jørgen Mejer, Hans Mikkelsen (Copenhagen University Library: A Division of the Royal Library), Hanne Møller, Kjeld Møllgård, Jan Heckmann Nielsen (14-9-2017, kl. 12:30, KU2-eskorte), Linda Nielsen, Lauge Olaf Nielsen, Rikke Petersen (AC-fuldmægtig), Kirsten Refsing, Inga Roepstorff (UVM), †Jørgen Raasted, †Fritz Saaby Pedersen, Kirsten Stenbjerre (ansvarlig for KU-dommen 1999: relegation in perpetuo; Kirsten Stenbjerre indstillede KU-studenten til en relegation in perpetuo, men løste aldrig den KU-studerendes eksamens- og arbejdsadgangsproblem til fagbibliotek og mikrofilmsamling 1994-1999. Kirsten Stenbjerre oprettede en 1997-mikrofilmordning, der ikke fungerede i praksis, da institutleder Sten Ebbesen modsatte sig brud på præsensbiblioteksreglementet. Kirsten Stenbjerre løste det sociale problem med at indstille den KU-studerende (Sten Ebbesens fhv. elev-forlovede/samlever) til en relegation in perpetuo fra hele KU - uden forældelsesfrist. Kirsten Stenbjerre, der er IT-ignorant, forstod ikke mikrofilmkatalogsagen og at den kvindelige KU-studerende var på forkant med den digitale udvikling – til fordel for instituttet. Kirsten Stenbjerre gjorde intet for at hjælpe den KU-studerende med et radikalt kandidatstudieskift, tværtimod), Jørgen Steen Sørensen, Mette Thunø, Dennis Holbeh Vendeltorp, Dorrit Wivel (Dorrit Wivel copypastede ukritisk og sidelangt den juridisk inhabile Sten Ebbesens skriftlige 1999-udsagn uden kildeangivelse og erklærede usande udsagn for ”faktiske forhold”); more persons of the Danish Ministries and of the Parliamentary Ombudsmand; more librarians of the Royal Library of Copenhagen (Interlibrary Loans); more female office clerks of the Faculty of Humanities; several guest researchers (Russell Friedman, with documentation) and more unknown students of our Institute of Greek and Latin, were involved by Hannah Krogh Hansen, the non-academic Department secretary in the Academic Council with John Kuhlmann Madsen, the Dean, and Kirsten Stenbjerre, Head of Secretariat:"There are five hens ..." now ran the tale by the Department secretary Hannah Krogh Hansen at our Institute, other Institutes and at the Faculty in the 1990s. Christina Thomsen Thörnqvist (Gothenburg), Heine Hansen and Jakob Leth Fink are involved today at Gothenburg (around 100 persons in Copenhagen were directly involved). Not to mention the many persons in our common international world of science and scholasticism (John Marenbon, and many more)

 

 

12-4-2018

 

#METOO: Niels Frank Thygesen, f. 1943. Juni 1985, ved studenterfesten i ægteparrets baghave på Vasehøjvej i Charlottenlund, mens hustruen og fire teenagedøtre var inde i huset. Jeg var en af døtrenes teenageveninde. Manden trak mig ud i baghaven og krænkede mig (cunnilingus). Tre dage senere beklagede han telefonisk, at krænkelsen ikke blev fuldbyrdet (=voldtægt). Jeg var svært beruset, uerfaren, ude af stand til at forsvare mig, og skræmt fra vid og sans. Hustruen greb ægtemanden på fersk gerning (forhindrede voldtægt), og smed mig ud til ensomheden og natten, hvor jeg løb gennem Charlottenlund Skov i angst. Handlingen forblev fortiet og ustraffet, men angsten ligger permanent i kroppen. Kroppen husker ...