Grethe Friis Bache, 1911-1976

Grethe Friis Bache 1911-1976


En dansk abstrakt kunstner i 1940'erne til 1960'ernes København


NB: Ikke at forveksle med Grethe Bagge

I 1977 skrev VIRTUS SCHADE, der var kunstredaktør på Weekendavisen, i anledning af en mindeudstilling i Jægersborg Sognegård i Gentofte:


"MALER OM SJÆLE. Grethe Friis Bache var vel allerede ved sin død sidste år <august 1976> en næsten glemt kunstner. Med en udstilling i et af Storkøbenhavns små kulturcentre, Jægersborg Sognegård, søges hun i de kommende tre uger rehabiliteret med en udstilling af fortrinsvist religiøse billeder. Hun begyndte som en næsten mondæn portrættør af især børn, men endte med i løbet af tyve års forrygende og intens produktion at koncentrere sig om den religiøse oplevelse i maleriets og pastellernes abstrakte form. Hendes ”sjælebilleder” er ejendommelige forsøg på abstrakte portrætter af mennesker. Hendes større oliebilleder beretter om religiøse oplevelser af og til af næsten ekstatisk karakter, til andre tider om en uendelig blidhed. De sidste fem år af sit liv malede hun slet ikke. I hvert fald fuldendte hun ikke sine billeder. På en måde et tragisk livsforløb, men interessevækkende. Det kunne være spændende at få det nærmere belyst ved en større og mere omfattende præsentation. VIRTUS SCHADE.

<Weekendavisen, 12. okt. 1977>


Lad os derfor se nærmere på denne glemte danske kunstner:


FAMILIEN

Grethe Vibeke Ingeborg Friis blev født i København (Steen Billes Gade 2) <TJEK!> den 3. april 1911. Hun var datter af Clara Sophie Jacobine Lange, 1873-1937, og Niels Christian Zacharias Friis, 1871-1952. Zacha var arkitekt og havde inden 1. verdenskrig været på valsen i Tyskland, Østrig, Ungarn, Schweiz og Frankrig og arbejdet på tegnestuer i Wien og Nürnberg. Han var stifter af og oldermand for ”Det Gamle Naverlaug i Danmark” (1919), der satte ham en mindesten på Garnisons Kirkegård. Clara var datter af Aarhus-arkitekten Carl Lange, 1928-1900.


Zacha Friis og Clara Lange blev viet i Taarbæk i 1906. Parret fik to børn, Kirsten <TJEK!> og Grethe. Da Clara døde i 1937, kom depressionen. “I tre år dag ud og dag ind er alt standset”, skrev Grethe i dagbogen (1-8-1942), hun var da 31 år. Hendes storhedstid i den abstrakte kunst var i 1960'erne. I 1970’erne fik Grethe en cancerdiagnose. Hun afviste behandling, men blev mod enden indlagt på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup. Grethe døde den 27. august 1976 på Enighedsvej i Charlottenlund og blev begravet på Garnisons Kirkegård i København, nær sin far. Hun blev 65 år. En kunstnervilje var forbi.


Edith Stockmarr (1912-1998), der var enke efter den danske kammersanger Frans Andersson, indrettede i en årrække et levende museum i en herskabslejlighed på Frederiksberg (Smallegade 42). Det var for Grethe Friis Baches abstrakte religiøse og åndelige hovedværker - "Buddha", "Gandhi", "Helligånden", "Moses", "Muhammed", "Nadveren", "Opstandelsen", "St. Germain", "Zarathustra", med flere.

"Helligånden", 1969

En samtale om Helligånden med Lars Messerschmidt, 2019

"Lille Glæde"

"Uranus". Maleriet hang i 1970'erne til 1985 hos A/S Wright, Thomsen & Kier, på Trondhjems Plads, Østerbro i København

Bernadette Preben-Hansen, 29-4-2021