Grethe Friis Bache, 1911-1976

Grethe Friis Bache 1911-1976

En dansk abstrakt kunstner

i efterkrigstidens København


NB: Ikke at forveksle med Grethe Bagge

I 1977 skrev VIRTUS SCHADE, der var kunstredaktør på Weekendavisen, i anledning af en mindeudstilling i Jægersborg Sognegård i Gentofte:


"MALER OM SJÆLE. Grethe Friis Bache var vel allerede ved sin død sidste år en næsten glemt kunstner. Med en udstilling i et af Storkøbenhavns små kulturcentre, Jægersborg Sognegård, søges hun i de kommende tre uger rehabiliteret med en udstilling af fortrinsvist religiøse billeder. Hun begyndte som en næsten mondæn portrættør af især børn, men endte med i løbet af tyve års forrygende og intens produktion at koncentrere sig om den religiøse oplevelse i maleriets og pastellernes abstrakte form. Hendes ”sjælebilleder” er ejendommelige forsøg på abstrakte portrætter af mennesker. Hendes større oliebilleder beretter om religiøse oplevelser af og til af næsten ekstatisk karakter, til andre tider om en uendelig blidhed. De sidste fem år af sit liv malede hun slet ikke. I hvert fald fuldendte hun ikke sine billeder. På en måde et tragisk livsforløb, men interessevækkende. Det kunne være spændende at få det nærmere belyst ved en større og mere omfattende præsentation.

VIRTUS SCHADE (Weekendavisen, 12. oktober 1977).Lad os derfor se nærmere på denne glemte danske kunstner:


FAMILIEN

Grethe Vibeke Ingeborg Friis blev født i København (Steen Billes Gade 2) <TJEK!> den 3. april 1911. Hun var datter af Clara Sophie Jacobine Lange, 1873-1937, og Niels Christian Zacharias Friis, 1871-1952.

Zacha Friis var arkitekt og havde som farende svend frem til verdenskrigen 1914-1918 været på valsen i Tyskland, Østrig, Ungarn, Schweiz og Frankrig. Undervejs havde han arbejdet på tegnestuer i Wien og Nürnberg.

I 1899/1909/1919 <TJEK!> stiftede Zacha Friis ”Det gamle Naverlaug i Danmark”, som han var oldermand for livet ud. Naverlauget satte ham en mindesten på Garnisons Kirkegård. Clara Lange var datter af Aarhus-arkitekten Carl Lange, 1928-1900.

Zacha Friis og Clara Lange blev viet i Taarbæk i 1906. Parret fik to børn, Kirsten <TJEK!> og Grethe. Da Clara døde i 1937, kom depressionen snigende. “I tre år dag ud og dag ind er alt standset”, skrev den 31-årige Grethe i dagbogen (1. august 1942). Hendes storhedstid i den abstrakte kunst var i 1960'erne. I 1970’erne fik Grethe en cancerdiagnose i underlivet. Hun afviste lægebehandling, men blev mod enden indlagt på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup. Grethe døde den 27. august 1976 på Enighedsvej i Charlottenlund og blev begravet på Garnisons Kirkegård i København, nær sin far. Hun blev 65 år. En kunstnervilje var forbi.


Edith Stockmarr, 1912-1998, der var enke efter den danske kammersanger Frans Andersson, indrettede i en årrække et levende museum for Grethe Friis Bache i en herskabslejlighed på Frederiksberg (Smallegade 42). Det var viet til den store produktion af "sjælebilleder" og de abstrakte religiøse og åndelige hovedværker i stort format: "Buddha", "Gandhi", "Helligånden" (malet i 1969, og her omtalt ved Lars Messerschmidt i 2019), "Moses", "Muhammed", "Nadveren", "Opstandelsen", "St. Germain", "Zarathustra", med flere.KILDER: dagspressen, Grethe Friis Baches dagbog, samt mundtlig erindring.

"Uranus". Maleriet hang i 1970'erne til 1985 hos A/S Wright, Thomsen & Kier, på Trondhjems Plads, Østerbro i København

"Lille Glæde"

Bernadette Preben-Hansen

Vesterbro, 6-7-2021