se

Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

j.nr. 18/066890,

Postboks 2135

1015 København K

19. februar 2020

"Er wußte, daß ein Volk, ebenso wie ein Mensch, nur in täglicher Arbeit reift, aber nicht, wenn eine Mauer zwischen Leben und Tat gesetzt ist"


"Det enkelte menneske kan kun modnes gennem dagligt arbejde, men ikke, hvis der er rejst en mur mellem liv og gerning"


Ernst Toller: En ungdom i Tyskland [Eine Jugend in Deutschland]. Kbh. 2019, s. 148.

Dekorum på Københavns Universitet?Forhold (private, dvs. seksuelle) mellem KU-ansatte og

(generationen yngre) KU-studerende på KU


Dekorum for Det Humanistiske Fakultetssekretariat

vedr. håndtering af fortidige personfølsomme sager på KU

EN SAMTALE PÅ DET HUMANISTISKE FAKULTETSSEKRETARIAT, KU, ca. 1995:

 

"BØGER? Hvad skal du med bøger? Du er jo kandidat", spurgte en kvindelig jurist på Det Humanistiske Fakultetssekretariat, KU.

"Jamen, jeg er først lige begyndt. Kandidaten er bare en grad", svarede jeg som konferensstuderende (magistergraden). ”Jeg har brug for arbejdsadgang til fagbibliotek og mikrofilm - hver dag. KU er da et universitet: en lærdoms- og forskningsinstitution?” En kandidat i latinsk middelalderfilologi er ikke en erhvervsuddannelse; der venter intet job i dansk erhvervsliv. En kandidat i et forskningsfag er en begyndelse, ikke en afslutning. Vejen går til konferensen, til Ph.d.’en, og videre (publikationer), og disputatsen. De kvindelige KU-jurister syntes ikke at forstå humanisternes studie- og forskningsveje?


”Du må henvende dig til institutlederen med det spørgsmål!” sagde juristen. Den KU-studerende havde et projekt i klemme

(Aristotle's Rhetoric in Latin Scholasticism: et intellektuelt ikketilfredsstillende projekt), med legat (institutleder Sten Ebbesen havde underskrevet ansøgningen) fra Dronning Ingrids Romerske Fond (1992-1993). KU-institutleder Sten Ebbesen afviste - 1993ff - den KU-studerende arbejdsadgang til de relevante mikrofilm af middelalderlige latinske filosofiske håndskrifter.


”Jamen, det er jo netop det, jeg ikke må. Det er jo derfor, jeg er hér!” svarede jeg juristen.Dekanen for Det Humanistiske Fakultet (John Kuhlmann Madsen) havde, på den KU-studerendes anmodning i 1994, erklæret KU-institutleder Sten Ebbesen, f. 1946, inhabil ved "familielignende forhold" (1990-1991). KU-institutlederen friede til den KU-studerende den 14. marts 1991. Hun sagde *ja!*Parret var samlevende i 1991 (20. august til 15. december), med hjemmeboende teenagedatter (Marie Delgado Ebbesen, 1972-2018), i hendes barndomshjem med uanmeldte besøg ved hustruen, f. 1950, (hustru 1970-1990, samme adresse). Den KU-studerende var 'hjemme' i studierne på SAXO-biblioteket (KU er 'hjem'). Ingen var informeret om noget, og ingen havde arbejdsro på adressen. "Marie, jeg glæder mig sådan til vort ægteskab i studier og forskning". "Far vil kun ha' et traditionelt ægteskab!!" (Marie Delgado Ebbesen). Den meget-talende teenagedatter kendte mig bedre, mente Marie Delgado Ebbesen, end jeg kender mig selv. Forlovelsen var ikkeoprigtig (fra faderens side), sagde Marie Delgado Ebbesen. Jeg skrev dagbog siden 1989. Sten Ebbesen var optaget af sin egen arbejdsro, men så ikke sociale forhold i familien. Det var derfor en voldsom sorg - og en lettelse - at fraflytte, men jeg forstod først for sent, at dette var (endnu) en skilsmisse: uden samtale. Sten Ebbesen afviste samtale. Hvad var og er eksistentielt for mig, var SAXO-biblioteket, Græsk og Latin (Middelalderbiblioteket), arbejdsadgang til bibliotek og mikrofilmsamling, studier, uddannelse og forskning. Havde jeg haft et valg mellem Gentofte og KU, var valget: KU, for alle parters skyld og for min egen.Den KU-studerende blev bange for KU-institutlederen, der i 1993 afviste enhver kommunikation, også hilsen på KU. KU-institutlederen erklærede uvenskab på KU i 1993, da den KU-studerende ønskede samtale. KU-institutsekretæren chikanerede den KU-studerende på instituttet (dokumentation på Fakultetet, hun returnerede ikkevarslet et 10-måneders stipendium til Vatikanet, med videre). KU-institutleder Sten Ebbesen afviste samtale og rejste universitetssag imod den KU-studerende: 1994-1999, 2000, in perpetuo.


Det private forhold var hans uventede spontane initiativ på KU den 15. december 1989 (ved midnat), da den KU-studerende var 22 år og undergraduate. Den KU-studerende blev forskrækket, men forholdet udviklede sig som lærer og elev i 1990-1991. KU-institutlederen blev senere professor, og professoren blev emeritus i 2016. Problemet for kandidaten i dag - og siden 1990'erne - er KU's principsag, det tunge tidskrævende KU-bureaukrati, ventetiderne per bog-opslag, samt blokaden i uddannelse, studier, forskning og videnskab for den ene part, in perpetuo.”Det er dit problem”, svarede juristen.


Det var så det - på Det Humanistiske Fakultetssekretariat, KU, ca. 1995. Der stod den KU-studerende med eksamen og videnskabelige forsvar, arbejdsadgang til fagbibliotek og mikrofilm, blokeret ved KU. Ophavskvinden til in perpetuo var sekretariatschef Kirsten Stenbjerre, der var generelt berygtet på Det Humanistiske Fakultet i 2000'erne for sin præference for "overkill".Kendes ordene - "privat" / "privatliv" / "privatsag" / "fortid" / "historisk fortid" - ved Det Humanistiske Fakultetssekretariat, når den ene part er en KU-institutleder (professor emeritus), mens den anden var en undergraduate KU-studerende? Det Humanistiske Fakultetssekretariat kunne have meddelt KU-institutlederen, at ikke enhver privatsag vedkommer Det Humanistiske Fakultetssekretariat. Dekanen (John Kuhlmann Madsen) kunne have samtalt venligt med den tavse fortvivlede KU-studerende (den KU-studerende ville ikke have dekanen indblandet i parrets privatliv!!), i stedet for påtaler, der ikke løste den KU-studerendes eksamensproblem på konferensen. Dekanen (John Kuhlmann Madsen) kunne have hjulpet den dygtige og ambitiøse KU-studerende med et STUDIESKIFT, men dekanen (John Kuhlmann Madsen) løste ikke problemet: hvem skulle eksaminere den KU-studerende i middelalderfilosofi på KU?Dekanen for Det Humanistiske Fakultet (Ulf Hedetoft) skrev imod rektor, da han muligvis satte sin magt som dekan over rektor i 2013, i sagen om dekanens (ikke)effektuering af rektors 2004-bibliotekssærordning? Folketingets Ombudsmand skrev i 2011 til fordel for kandidaten, i sagen om bibliotekssærordningen. Dekanen (Ulf Hedetoft) truede skriftligt den KU-studerende i 2013: sagens første skriftlige trussel, i sagen om effektueringen af rektor 2004-mikrofilmsærordning.Der ses i dag håndskrevne underskrifter fra flere end 100 uvedkommende personer på KU i en personsag, som ingen på KU ved, hvad handler om. For mig handler den om kærlighed til studier, uddannelse og forskning, om at jeg selv vil studere og forske. Job og penge er ikkevæsentligt, mens arbejdsadgang til fagbibliotek og mikrofilm er ALT, men også retten til lejlighedsvist og trygt at omgås venner og bekendte blandt KU-ansatte, ikke Græsk og Latin, men i andre forskningsfag på KU. KU-kandidaten har i 2000'erne og 2010'erne oparbejdet et bredt netværk blandt KU-ansatte på fag udenfor SAXO, Græsk og Latin. Kommunikation, nationalt som internationalt, er en essentiel del af det akademiske liv, og isolation er så smertefuldt. (Det ved Sten Ebbesen, og det vidste han i 1990'erne, det har han vidst siden sine KU-studiedage under professor Jan Pinborg).


KU-ansatte (SAXO, Historie og andetsteds på KU) har over årene, privat og skriftligt, inviteret mig til deltagelse i diverse arrangementer på KU, men formelt har KU blokeret min deltagelse.For mig handler sagen altså om Det Akademiske Borgerskab, om adgang til studier, uddannelse og forskning, om biblioteksadgang i hverdagen, om arbejdsadgang til SAXO-biblioteket på KU, herunder arbejdsadgang til mikrofilmsamlingen af latinske middelalderlige filosofiske håndskrifter, om Videnssamfundet, som jeg selv er et barn af og en uofficiel del af ved symposier i Europa siden 2000'erne.AKTINDSIGT: UMIDDELBART TILGÆNGELIG

(ca. 1500-2000 sagsakter)

PS: Jeg ville helst beskytte historien vedr. Sten Ebbesen og mig, da forlovelsen (1991) er privat, og den var alvor - fra min side. Hvorvidt en social ubetænksomhed anes, dels overfor familien i Gentofte, dels overfor den KU-studerende, der kom i klemme på KU, må stå hen i det uvisse. Familiefaderen så ikke de sociale strukturer. Det var et lærer-elev forhold, der for eleven blev "orienterende for livet", hvilket på KU betyder: "konsekvenser for livet".


Forholdet gik helt galt, da KU-institutsekretær kontorfuldmægtig Hannah Krogh Hansen - den ubetinget loyale sekretær med talent for social kontrol - blandede sig i andres private forhold, og hun i 1993/1994 vendte KU-institutlederen imod den KU-studerende, der følte sit liv og sin gerning truet (adgang til eksamen, undervisning og vejledning, blokade ved inhabilitet, praktisk arbejdsadgang til fagbibliotek, dvs. SAXO-biblioteket på KU, herunder mikrofilmsamlingen af latinske middelalderlige filosofiske håndskrifter).


KU-institutsekretær, kontorfuldmægtig og ikkeakademiker, Hannah Krogh Hansen sad i Det Humanistiske Fakultetsråd og i Akademisk Råd, sammen dekanen (John Kuhlmann Madsen) og sekretariatschefen (Kirsten Stenbjerre).


Den KU-studerende forstod i 1991, at KU-institutsekretæren var *jaloux. Flere havde bemærket KU-institutsekretærens opførsel ved forlovelsesreceptionen på KU den 14. marts 1991, og den KU-studerende så den 16. december 1991 KU-institutsekretærens glædesudbrud, da forlovelsens ophør blev meddelt. KU-institutlederen så ikke de sociale strukturer på instituttet, og KU-institutsekretæren var da også instituttets reelle leder. Den KU-studerende ville bare arbejde, arbejde sig gennem en personlig krise, og hun arbejdede manisk. Snart arbejdede den KU-studerende med instituttets mikrofilmkatalog. Den KU-studerende må dog indrømme, at den sag var ikke god, men den KU-studerende havde set, at nøglen til instituttets forskning i skolastik siden 1960'erne lå i mikrofilmkatalogen, samt i CIMAGL. Inderst inde håbede den KU-studerende jo nok på en god kommunikation med Sten Ebbesen i vores fælles forskningsverden.*følelser forbundet med oplevelsen af at miste en følelsesmæssig særstilling hos en person, her KU-institutlederen, til fordel for en rival, her den generationen yngre KU-studerende. Institutsekretæren, selv en forlist KU-studerende i engelsk, led under et akademisk mindreværdskompleks; unødvendigt, for hun var en dygtig og effektiv sekretær, et ikkeintellektuelt, men politisk menneske.
Så snart Det Humanistiske Fakultetssekretariat var blevet indblandet (1994), rullede lavinen ved bureaukratiet, som også er/var en tung, magtfuld og ineffektiv maskine - uden reelt kendskab til forskning? Jeg fik den følelse, at sagen handlede mere om et KU-princip om magt og status på KU, end om faktiske forhold på KU i fortiden?Som jeg ser det i dag bør KU overveje:

1. en vejledende lovgivning eller regel på KU om et socialt tabu på KU (herunder en advarsel til KU-studerende: det dur ikke, hverken formelt eller socialt at blande arbejde og privat på KU, hverken for KU-ansatte eller KU-studerende; det er farligt for en KU-studerende; KU-ansatte bør tænke sig om og huske, at KU-ansatte også har et ansvar),

2. et umiddelbart studieskift for den KU-studerende med praktisk hjælp fra KU (den KU-studerende kan være på vej ind i en svær depression og ikke selv magte det formelle studieskift),

3. imødekommende diskretion overfor den KU-studerende ved en eventuel personsag, der er dybt personfølsom (f.eks. en skilsmisse).

Den generationen yngre part kan mangle livserfaringen til at håndtere sorgen, især når eksamen og fremtiden er blokeret på KU, og ens elskede lærer, ven og forlovede har erklæret sig som en magtfuld uven og en fjende på KU - med en jaloux magtfuld institutsekretær i hælene på KU.
I dag skriver vi 2020.

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

THE SAXO LIBRAY Greek and Latin


 

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship"


Sten Ebbesen: The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, p. 119.


 

"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it"


Niels Jørgen Green-Pedersen: The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, p. 9.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

19. februar 2020


Til Anders Holm Rasmussen, SAXO-instituttet: memorandum vedr. Jan Heckmann Nielsen,

27. september 2017


Til Hanne Møller, HR- og personalechef,

Det Humanistiske Fakultet, KU

16. marts 2017

22. oktober 2011


Uddannelsesstyrelsen

19. februar 2001

MIKROFILM-BESTILLINGER (2020):

MS Erfurt, folio 313, bestilt på KB: 19. februar 2020 (ved følgeseddel på papir, samt e-mail)

KB-kontakt fra Anders Toftgaard: 3. marts 2020 (KB kan ikke finde følgesedlen). Jeg forklarede ordningen fra Ivan Boserups dage. Fra 12. marts: coronakrisen