'Kærlighed' på Københavns Universitet? Forhold mellem KU-ansatte og (undergraduate) KU-studerende

'Kærlighed' på KU? Kærlighed til KU! En KU-sag in perpetuo


Hvor går grænsen mellem privatliv og disciplinærsag på KU? Den KU-ansatte (KU-institutleder), der fra 1993 afviste den KU-studerende enhver kommunikation, samtale og hilsen, biblioteksadgang til bøger, tidsskrifter og mikrofilm - på Institut for Græsk og Latin, KU, rejste i 1994-1999 en disciplinærsag imod den KU-studerende. (KU-institutlederen og den 21 år yngre KU-studerende var et par i 1990-1991). Hvorfor straffer KU en KU-studerende på reel livstid? Er fratagelsen af det akademiske borgerskab en løsning eller en grusom isolationsstraf? Hvorfor hjælper KU ikke en dygtig og ambitiøs KU-studerende med et studieskift - i tide? Hvorfor går KU-jurister ikke til kilderne - Ad fontes? Hvad er rygter, og hvad er faktisk 'faktiske forhold' på KU? Hvorfor har KU intet juridisk forsvar for en KU-studerende? Og frem for alt, hvorfor har KU ingen regler om ...

seksuelle forhold på tværs af generation, magt og KU-status på KU?Forhold (seksuelle) mellem højtplacerede videnskabelige KU-ansatte og (generationen yngre, undergraduate) KU-studerende, f. eks. lærer-elev forhold på Københavns Universitet. Parforhold på tværs af generation, magt og status (KU-institutleder & undergraduate KU-studerende). Duer det - på KU, duer det i det hele taget? Hvorfor har KU-ansatte intet ansvar på KU, mens de KU-studerende må bære konsekvenserne, her in perpetuo. Forholdet gik i stykker i dec. 1991, men i 1999 lænkede KU (Dorrit Wivel) KU-kandidaten til Sten Ebbesen-sagen in perpetuo - dvs. for hele livet. Dorrit Wivel lyttede til den KU-ansatte, men afviste den KU-studerende. Den KU-studerende klagede konsekvent og over en årrække over blokaden af biblioteksadgang, konferenseksamen, med videre. Parret blev en periode et harmonisk lærer-elevpar, men først efter at forholdet var indgået ved et alkoholisk uheld (uden samtykke fra den ene part). Parterne kendte ikke hinanden og havde ingen særlig relation forinden.Kan man diskutere spørgsmålet vedr. DEKORUM på Københavns Universitet (i Sten Ebbesen-sagen)? Er dette en privatsag eller er det en disciplinærsag? Jeg mener selv, at denne sag i meget høj grad er en privatsag i fortiden, men KU's dom er, at denne sag er en disciplinærsag in perpetuo med permanente konsekvenser for den KU-studerende. Er det en disciplinærsag, må den være offentlig; er det er privatsag, er sagen privat, men det er altså en disciplinærsag på KU (desværre er de private forhold dermed offentlige). Kunne denne sag have været undgået ved et studieskift? Hvorfor hjalp KU så ikke den KU-studerende med et studieskift (så der var en mulig fremtid for den KU-studerende) - også for den KU-ansattes skyld?Man må ikke tage hammeren og essen fra en smed, men må man tage bøgerne, tidsskrifterne og mikrofilmene (affotograferinger af latinske middelalderlige filosofiske håndskrifter), samt eksamen, undervisning og videnskabelige forsvar fra en (dygtig) KU-studerende (senere en dygtig kandidat med tre år som ph.d. stipendiat ved et nederlandsk universitet)?Der er få personer - ca. 7-8 danskere - i Danmark, der kan arbejde med et latinsk middelalderligt filosofisk håndskrift, og jeg er en af de få; men jeg er den eneste person i Danmark, der ikke har arbejdsadgang til bøgerne, tidsskrifterne og mikrofilmene.Rektor for KU gav i 2004 KU-kandidaten en bibliotekssærordning, men Humanistisk Fakultetssekretariat effektuerede den først i 2015, trods en skrivelse fra Folketingets Ombudsmand i 2011 - til fordel for KU-kandidaten. Dekanen for Det Humanistiske Fakultet - Ulf Hedetoft - truede derefter KU-kandidaten med ordningens udløb (2011). Bibliotekssærordningen blev endeligt effektueret ved Det Kongelige Bibliotek i oktober 2020. 16 år tog det at få effektueret rektors 2004-bibliotekssærordning.Der er i dag officielt indblandet 100-150 personer (forskellige håndskrevne signaturer) i en personfølsom personsag, som ingen ved, hvad handler om. (Jeg ved det knap nok selv. Hvori anklagen består er endnu ikke klart?). Sagen afslører kløften mellem Jura og Humaniora. Forstod de kvindelige KU-jurister Humanioras studie- og forskningsveje? Hvor afhængige humanisterne er af biblioteksadgang i hverdagen - hver dag, til de for studier og forskning absolut nødvendige biblioteksressourcer (herunder mikrofilm)?
AKTINDSIGT: umiddelbar tilgængelig

KU, Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Ministeriet for Forskning og Uddannelse, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Folketingets Ombudsmand. Undervisningsministeriet tildelte Humanistisk Fakultetssekretariat en påtale i 2001. Påtalen gik så i Videnskabsministeriet, ved Dorrit Wivel, Kirsten Stenbjerre og Inga Roepstorff. Dorrit Wivel fik påtalen trukket tilbage. Der gik efterdags systematisk selvsving i sagen, der blev til et spejlbillede af bureaukratiet på KU. Kendetegnende for bureaukratiet på KU er, at det ikke fungerer i praksis.
Et studieskift er nok den bedre løsning i denne type personsager på KU i fremtiden, for det går ikke med seksuelle forhold - på tværs af magt og status - på KU (eksamen, inhabilitet, social skævhed i små lukkede forskningsmiljøer, uvenskab, andres jalousi, især i det kvindelige TAP-personale, der i 1990'erne var magtfulde på KU). Den unge - altid kvindelige - KU-studerende mødes med mistro, misundelse og kan let falde i en identitetskrise og den klassiske valgsituation - 'kærlighed- eller karriere' - med begge dele tabte. Her er uddannelsesloftet en fatal blokade for den KU-studerende (og uheldig for den KU-ansatte). Når den KU-studerende bor på et universitetskollegium som Regensen, er et docent-student par med en solid aldersforskel genstand for ondsindet sladder. Den KU-studerende forlod derfor Regensen i 1991.

KU bør respektere, at en intellektuel dansk katolik med social baggrund i højborgerskabet anser privatlivet, f. eks. en forlovelse, for alvor, at man ikke leger med kærligheden, samt at studier og forskning er alvor. KU burde endvidere have en pligt til at behandle enhver - selv en dygtig - KU-studerende ordentligt og værdigt, trods det faktum, at en KU-studerende bare og kun er en KU-studerende.


#MeToo på Københavns Universitet?

#MeToo at the University of Copenhagen?
*Jeg har - i 2017 - oplevet, at en ukendt ældre kontordame fra Humanistisk Fakultetssekretariat, en mandlig AV-medarbejder, og med HR- og personalechef Hanne Møller i spidsen, løb rundt efter mig i KU2's forhal, mens jeg stod og så på. "Nå, hvad sker der her? Hvem leder de nu efter?" Det var et baghold, hvor dametoiletterne blev tjekket. Ræven, ja, det var mig, men det forstod jeg først flere dage senere.


Det er mærkeligt, for det var i 1999, at jeg skrev vrede e-mail, og professor Sten Ebbesen blev emeritus i 2016. Institutsekretær Hannah Krogh Hansen chikanerede den KU-studerende i 1990'erne (dokumentation på Humanistisk Fakultetssekretariat). Hvordan mon KU havde behandlet "disciplinærsagen", var den KU-studerende var blevet mor (og Sten Ebbesen far igen)?


Franz Kafka kunne ikke have gjort en bedre historie end der ses i de vel 1500 sagsakter med signaturer fra 100-150 personer, i en kærlighedshistorie - forførelse (spontant, uopfordret og helt uventet på KU ved Sten Ebbesen, professor emeritus), forelskelse, forlovelse og forlis - mellem to personer af ulige status på KU i 1990'erne. Den opmærksomme læser vil bemærke, at sagens faktiske forhold handler om een cykelventil i 1994 og vrede e-mail i 1999.


*Den KU-studerende tilhører en anden dannelsesklasse end den KU-ansatte (i dag professor emeritus).

"Science, scholarship and books go together. Without books no science or scholarship".


Sten Ebbesen: The Danes, science, scholarship, and books in the Middle Ages. Living Words and Luminous Pictures (ed. Erik Petersen). Copenhagen 1999, p. 119


"The work on this book has been performed in the Institute of Greek and Latin Medieval Philology under the University of Copenhagen. Had I not got the chance to work there, I could never have written it".


Niels Jørgen Green-Pedersen: The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München 1984, p. 9

Sten Ebbesen, b. 1946, was the Director of Institute for Greek and Latin, University of Copenhagen.

I, b. 1967, was an undergraduate student of Institute for Greek and Latin. Hannah Krogh Hansen, b. 194X (Greve), was the Department-Secretary, Institute for Greek and Latin.


A professor and his pupil (as an undergraduate student at the University of Copenhagen in the 1990's). The private relation - his spontaneous, unexpected, unsolicited initiative (15-12-1989, Christmas lunch) at the University of Copenhagen - was relatively happy for some time. I was in love with our subject.


Our betrothal went wrong because I - as an undergraduate student in my early twenties - could not handle the rough resistance (later documented harassment) of the Department-Secretary Hannah Krogh Hansen and the grief of Marie Delgado Ebbesen (as a very talkative teen, resident in her childhood home, sowing discord (?) and five years younger than me. I did very much understand her grief). Sten Ebbesen broke off our betrothal, 1991, with no communication and refusing all communication in perpetuo.
Now, this social situation is not possible at the University of Copenhagen - for an undergraduate student. In 1994, the Director of Institute for Greek and Latin (Sten Ebbesen) rose a disciplinary case against the graduate student at the University of Copenhagen, at the request of Department-Secretary Hannah Krogh Hansen. The University of Copenhagen persecuted ... THE STUDENT. The entire case concerns working access to our scientific library - SAXO Library, Greek and Latin, to our Microfilm-Collection of Latin Scholastic Manuscripts, to education, to examinations and to scientific defenses at the University of Copenhagen. The student was working for her education, studies and research - the reason why the student matriculated at the University of Copenhagen.


The case ended up at the Parliamentary Ombudsman in Denmark, Danish Agency for Science and Higher Education, Danish University and Property Agency, Danish Ministry of Science, Technology and Innovation, Danish Ministry of Education, University of Copenhagen, Personale & Jura, Faculty of Humanities: Disciplinary Measures Towards Students at the University of Copenhagen.

ALL DOCUMENTS 1994-1999, 2000-2020 ARE PUBLIC

2004-BIBLIOTEKSSÆRORDNINGEN:

ms Erfurt, UB, folio 313,

KB, bestilt: 19. februar 2020

KB, ankomst: 8. oktober 2020

ventetid: ni måneder

KB, aflevering: 

1990-1991 (15-12-1989 til 10-12-1991)

Bernadette Preben-Hansen & Sten Ebbesen